ธุกิจพิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Pai

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ ใน Amphoe Paiรวมรายชื่อ Kilate Tuasudtai Contemporary Visual Art Space - Pai, Thailand.

Kilate Tuasudtai Contemporary Visual Art Space - Pai, Thailand A Kilate Tuasudtai Contemporary Visual Art Space - Pai, Thailand
Amphoe Pai, 58130

It's the Contemporary Art Space in Pai established around 2011 - the 2nd version of The Soul and After That and the Earlier Version of Slure Project management by Projectionist ASIA.