โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3

โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

ไมเคิลฟาร์ม
ไมเคิลฟาร์ม
20หมู่15 บ.หนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ., Udon Thani
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
บ้านเพียปู่, Udon Thani
ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.
ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.
ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ ถ.หนองเม็ก-ไชยวาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี, Nong Han
โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อด.3 - Nadee Scho
โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อด.3 - Nadee Scho
155 บ้านนาดี ตำบลพังงู อำเภอหน, Udon Thani
ครูบีติวเตอร์
ครูบีติวเตอร์
Nong Han 41130
HCEC โรงเรียนหนองหานวิทยา จังห
HCEC โรงเรียนหนองหานวิทยา จังห
โรงเรียนหนองหานวิทยา, Nong Han
Europe Visa Passport ID
Europe Visa Passport ID
129 Moo 13, Nongmeg-Bankung Rd., Nongmeg, Nong Han, Udon Thani 41130, Bangkok
สอนพิเศษอนุบาล-ประถม By Kru Poopae& Kru Pr
สอนพิเศษอนุบาล-ประถม By Kru Poopae& Kru Pr
Nong Han 41130
Nfe.banchaing
Nfe.banchaing
หมู่ 9 ตำบล บ้านเชียง อ.หนองหาน, Udon Thani
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีไทโคเ
โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีไทโคเ
136 ม.14, Nong Han
สภานักเรียนโรงเรียนกู่แก้ว
สภานักเรียนโรงเรียนกู่แก้ว
187 ม.7 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว, Udon Thani
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
28 หมู่ 12, ถนนทุ่งฝน-ทุ่งใหญ่, Ban Thung Fon
กศน.อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดร
กศน.อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดร
166 หมู่ 5 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว, Udon Thani
โรงเรียนต้นเกษพิทยา - Tonketpittaya
โรงเรียนต้นเกษพิทยา - Tonketpittaya
10 หมู่ 14 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, Sawang Daen Din
กศน.ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
กศน.ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
บ้านซำป่าหัน ตำบลบ้านจีต อำเ, Udon Thani

#ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกา

โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประช
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประช
Tha Sae 86190

ความคิดเห็น

ครูคือผู้..ชี้นำ..ทางความคิด
ให้รุ้ถูก..รู้ผิด..คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์..รู้สุข...รู้พากเพียร
ให้รู้เปลื่ยน..แปลงสู้..รู้สร้างงาน
(ผู้ที่อยู่ในดวงใจของศิษย์ตลอดกาล)

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3, 160 หมู่ 8, Amphoe Nong Han.

เปิดเหมือนปกติ

05/04/2022

ส่งเสริมสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

17/03/2022

เรียนผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้พานักเรียนไปรับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม 5-11 ปี) 🤟👩‍🔬💉🩺
1. ด.ช. พีรพล แข็งฤทธิ์
2. ด.ญ. นธิกาณ์ นระแสน
3. ด.ช. นัทธวุฒิ สอนคำดี
4. ด.ช. จิณณวัตร ชมพุทธา
5. ด.ญ. เกษศริน บุญกล้า
6. ด.ญ. สุภัสสรา บุญลอด
สถานที่ รพ.สต.หนองเม็ก
วันที่ 18 มี.ค. 65 เวลา 13.00 น. อาจจะมาก่อนกำหนดก็ได้ เพราะรับบัตรคิว และมีนักเรียนมาฉีดอีก 2 โรงเรียน
สิ่งที่ต้องเตรียม
- ใบยินยอมการฉีดวัคซีน
- ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อนักเรียน
- น้ำเปล่า (ทางอนามัยมีจำนวนจำกัด)
- ความพร้อมของร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ กินข้าวให้อิ่ม

16/02/2022

แจ้งเปิดเรียน (on-site) ระดับ อนุบาล - ป.6 ในวันที่ 17 ก.พ. เป็นต้นไป ถ้าหากมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป...

13/02/2022

รร.บ้านหนองนกทา งด onsite อีก 3 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.พ. 65 หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป 😷

11/02/2022

งด on-site 1 วัน และจะเปิดเรียนปกติในวันที่ 14 ก.พ. 65 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป ...

06/02/2022

🌟🌟 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองนกทา
1. อนุบาล 2 เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561 วันที่รับสมัคร 12-15 ก.พ. 2565
2. ป.1 นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์เรียนต่อโรงเรียนเดิม ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. 65
เอกสารการรับสมัคร
1. ใบสมัครของทางโรงเรียน
2. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
4. เวลาในการรับสมัคร 9.00 - 15.00 วันตามระยะเวลาที่กำหนด ในเวลาราชการ 🌟🌟

25/01/2022

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน มารับเงินอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน เดือนมกราคม เวลา 09.00 เป็นต้นไป แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ ..

16/01/2022

🗣 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศงดจัดการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการในรูปแบบ Online และ On hand โดยการประสานความร่วมมือและติดต่อครูประจำชั้น และเปิดทำการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

16/01/2022

🗣ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนแบบ OnSite
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง จึงมีมติการเปิดการเรียนให้เปิดการเรียนแบบ On-site ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ได้เฉพาะระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส วิทยาลัย อุดมศึกษา ส่วนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ให้งดการเรียนแบบ On-Site ต่อไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองนกทา จึงประกาศงดจัดการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการในรูปแบบ Online และ On hand โดยการประสานความร่วมมือและติดต่อครูประจำชั้น และเปิดทำการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565

ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มกราคม 2565

16/01/2022

🌷วันครู🌷
ขอมอบบทดอกสร้อยนี้แก่คุณครูที่เคารพทุกท่าน
คุณเอ๋ยคุณครู
คือผู้รู้คือปราชญ์คือศาสตร์ศิลป์
คือบุคคลล้ำค่าของแผ่นดิน
คือทรัพย์ศิลป์ค่าอนันต์ทางปัญญา
ที่สิบหกมกรามาบรรจบ
น้อมเคารพบุคลากรการศึกษา
ครูผู้ให้ความรู้ให้วิชา
ไทยก้าวหน้ายั้งยืนอยู่เพราะครูเอย
❤โรงเรียนบ้านหนองนกทา❤

08/01/2022

8​ มกราคม​ 2565​ "วันเด็กแห่งชาติ"

03/01/2022

🗣😷 ...งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON SITE และจัดการเรียนการสอน แบบ ON LINE และ ON HAND
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง... 😷

03/01/2022

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกทา
เรื่อง งดจัดการเรียนการสอน (On Site) ของโรงเรียนบ้านหนองนกทา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี วันที่ 3 มกราคม 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน และยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรวมถึงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านและจะได้มีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและศาสนา งานรื่นเริงตามประเพณี การท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นั้น
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองนกทา จึงประกาศงดจัดการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 ทั้งนี้ให้จัดการเรียนการในรูปแบบ Online และ On hand และเปิดทำการเรียนการสอน (On Site) ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565

ทั้งนี้ จนกว่าจะได้รับพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม 2565

31/12/2021

“ ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วสากลดลบันดาล
ให้ทุกๆท่านประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดี ประสบความสำเร็จ
ร่ำรวยเงินทองและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ”

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

27/12/2021
27/12/2021
Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 23/12/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองนกทา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก เข้ามาให้ความรู้และตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน On-site ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 (ต่อ)

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 23/12/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองนกทา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก เข้ามาให้ความรู้และตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน On-site ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

21/12/2021

คำขวัญวันเด็ก ปี 2565
“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

Photos from สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี's post 19/12/2021

Photos from สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี's post

05/12/2021

๕ ธันวาคม
.
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
.
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนกทา

25/11/2021

📣📣ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้น ป.6 มารับใบงาน และรับเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
สิ่งที่เตรียมด้วย
🖌 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
🖌 สำเนาสูจิบัตร หรือสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ
ทั้งนี้การมาติดต่อในโรงเรียนกรุณาสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนทุกครั้ง ...

19/11/2021

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ "สุขสันต์วันลอยกระทง"
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ประเพณีเก่าแก่ของไทย
มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท
และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ล่วงเกินและกระทำการอันไม่สมควรลงไป
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 09/11/2021

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) 🗣🗣 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางนิภา สุขวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา พร้อมด้วยศน.ดร. อรอนงค์ ซิมป์สัน ได้ออกมานิเทศติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ....

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 06/11/2021

🗣 วัน ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชาวบ้าน หนองนกทา ร่วมกันทาสี ตัดหญ้า ทาสี ตามนโยบายของสพป อด.3 เพื่อเตรียมนิเทศ ประเมินการเปิดภาคเรียนในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 02/11/2021

🗣 วัน อังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองนกทาได้รับอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลโคกสูงฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค พื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณโรงเรียนบ้านหนองนกทา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้.... 😷😷

01/11/2021

สวัสดี #วันเปิดภาคเรียน
2/2564
1 พ.ย. 2564
😷😷😷

31/10/2021

📣📣ประกาศโรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3
โรงเรียนบ้านหนองนกทา แจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนที่2/2564 👩‍🏫
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบดังนี้
🙅‍♀️❎🚫งดการเรียนการสอนแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน)
โดยทางโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 2 ON ดังนี้
1. รูปแบบ ON-HAND (เรียนที่บ้าน)
2. รูปแบบ ON-LINE (เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มไลน์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน /เว็บไซต์โรงเรียน / คุณครูประจำชั้น / แฟนเพจโรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3 ฯลฯ ☎️📞

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 30/10/2021

30 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ...

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 29/10/2021

29 ตุลาคม 2564 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเกณฑ์ 12 ปีเข้ารับวัคซีนเพื่อต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVIE-19) ...

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 25/10/2021

25 ตุลาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการประชุม วางแผน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564... รชต สุปัญญาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ รายงาน

20/10/2021

วันออกพรรษากับประเพณีสำคัญที่ชาวพุทธถือปฏิบัติเป็นประจำ
.
🌕วันออกพรรษา ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พระสงฆ์ประกอบพิธีทําสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า “มหาปวารณา” ในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เพื่อจะได้ระมัดระวัง ไม่ประมาท ให้อยู่ในกรอบของพระวินัย
.
ประเพณีที่ชาวพุทธให้ความสำคัญในวันออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรเทโว หรือเทโวโรหณะ : กิจกรรมที่ทำหลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังโปรดพระพุทธมารดา ประเพณีนี้นิยมใส่บาตรด้วยข้าวต้มลูกโยน และข้าวต้มมัด จนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพิธี
.
#วันออกพรรษา
#ประเพณีวันออกพรรษา
#ประเพณีตักบาตรเทโว

Photos from โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป.อด.3's post 20/10/2021

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/124P1FlaVafX_LrpXY0v0YssLi5evu45B/view?usp=sharing

20/10/2021

Live การอบรม ITA Online สพป.อด.3 ภาคบ่าย

Live การอบรม ITA Online สพป.อด.3 ภาคบ่าย

26/01/2017

สูตรคููณพาเพลิน

มาเต้นเพลง #สูตรคูณพาเพลิน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กันเถอะ #แชร์วนไป
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=C8wOUSRMGMM&t=5s

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สูตรคููณพาเพลิน
เพลงสูตรคูณพาเพลิน

เว็บไซต์

ที่อยู่


160 หมู่ 8
Amphoe Nong Han
41130

Amphoe Nong Han โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนพิชญพิชญ์ โรงเรียนพิชญพิชญ์
Amphoe Nong Han, -

สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Amphoe Nong Han, 41130

*เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบคคลากรทางการศ

ร้าน เจริญชัยอิเล็กทรอนิคส์ ร้าน เจริญชัยอิเล็กทรอนิคส์
171 หมู่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนอ
Amphoe Nong Han, 41130

ซ่อม,จำหน่าย,คอมพิวเตอร์,ปริ้นเตอร์,อุปกรณ์ไอที,ติดตั้งกล้องวงจรปิด,วางระบบเน็ตเวร์ก

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์
เลขที่ 3 หมู่ 13 ตำบลหนองเม็ก
Amphoe Nong Han, 41000

วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์

ห้องเรียนประวัติศาสตร์และส ห้องเรียนประวัติศาสตร์และส
Amphoe Nong Han

เพจเพื่อการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่
2313
Amphoe Nong Han, 41000

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว ที่อยู่ 97 ม.3 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 0985840159