ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ความคิดเห็น

ผมอยากได้เมล็ดพันธุ์ ดอกอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63 ครับ
สวัสดีครับ ผมต้องการเมล็ดอัญชันเทพรัตน์ไพลิน 63 ครับ
ข้าราชการศขพ.6 จ.พิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2563
**********************************************************************
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายบรรจวบ ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
บุคคลธรรมดา สามารถขอพันธ์ุพืชได้หรือเปล่าคะ
บุคคลธรรมดา สามารถขอรับพันธ์พืชได้หรือเปล่าคะ

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก, 99/1 Village No. 5 Ngiw-ngam Sub-district, Amphoe Mueang Phitsanulok.

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 15/09/2023

#ศขพ6พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการประเมินผลและความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 6/2566................................................
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายนิวัฒน์ บุษบงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมการประเมินผลและความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์ขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะเจ้าหน้าที่กองขยายพันธุ์พืช ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิพิจ พินิจผล ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 25/08/2023

#ศขพ6พิษณุโลก จัดอบรมแนวทางการอนุรักษ์/สร้างจิตสำนึก หลักสูตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น: การขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ
*********************************
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาววิรมณ ปรางทอง นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีบี้ย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิภารัตน์ มั่งทัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมแนวทางการอนุรักษ์/สร้างจิตสำนึก หลักสูตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น: การขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก มีจำนวนนักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย โดยดร.ปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมเป็นประธานเปิดการอบรม

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 25/08/2023

#ศขพ6พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
*********************************
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาววิรมณ ปรางทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายบรรจง ปัญญาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566 และติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการเบิกจ่าย งานกีฬาส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 12/08/2023

#ศขพ6พิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
*****************************************

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาววิรมณ ปรางทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวศุลีพร เออร์-ราฮีย์บี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาววรรณวิสา สพประสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายบรรจง ปัญญาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

10/08/2023

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 01/08/2023

ศขพ6จังหวัดพิษณุโลก จัดรายการ
เพื่อนเกษตรกรเมืองสองแคว
ประจำเดือนสิงหาคม 2566
📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻📻
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นางสาววิรมณ ปรางทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววรรณวิสา สพประสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดรายการเพื่อนเกษตรกรเมืองสองแคว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ 94.25 เม็กกะเฮิร์ต เวลา 08.00 – 09.00น. เรื่องเกษตรกรไทยกับสื่อออนไลน์ทางการเกษตร

#ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่6จังหวัดพิษณุโลก
#พืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร

Photos from ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก's post 10/02/2023

#ศขพ6พิษณุโลก ร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบที่ 1
***********************************************************
วันที่ 8 ก.พ.66 เวลา 09.30 -11.00 น. นางสาววิรมณ ปรางทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผุ้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายขจร เราประเสริฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🌱🌱โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Begomovirus ซึ่งอาการจะเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบ โดยจะแสดงเก...
🌱🌱ตะไคร้           จัดเป็นพืชผักสมุนไพรชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อน เช่น แอฟริกา เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล...
🌱🌱มะเขือเปราะ 🌱🌱     จัดเป็นไม้ล้มลุก ทรงพุ่มขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันบนกิ่ง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันบนกิ่ง ...
📣📣จากคลิปวิธีการเพาะเมล็ดกระท่อมด้วยเทคนิคเลี้ยงบนอาหารปลอดเชื้อ ที่ทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้นำเสนอ...

เว็บไซต์

ที่อยู่


99/1 Village No. 5 Ngiw-ngam Sub-district
Amphoe Mueang Phitsanulok
65130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

Amphoe Mueang Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก
52
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

Computer Engineering PSRU Computer Engineering PSRU
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหา?

สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty Of Social Sciences, Naresuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

แฟนเพจประชาสัมพันธ์ของ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่านกร้อง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนจ่านกร้อง
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจนี้เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในโ