Computer Engineering PSRU

Computer Engineering PSRU

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25/08/2023

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564
---------------------------------
#ปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจัดวันซ้อมเพียง 2 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตที่จะต้องลางานมาหลายวันค่ะ กำหนดวันฝึกซ้อม 12-13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพื่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💚

18/08/2023

ประชาสัมพันธ์
มรพส.รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ทำงานระหว่างเรียน (Part-Time) 2566
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำงานระหว่างเรียน สามารถเข้ากลุ่มไลน์ PSRU Part-time 2566 เพื่อรับข่าวสารการจัดหางานตลอด ปีการศึกษา 2566
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

16/08/2023

💥 โอกาสดีๆมาแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
อย่ารอช้า🛎 สำหรับนักแข่งไซเบอร์ ‼️ พบกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 (PSRU Cyber Hackathon 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🔥ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ บาท

✅โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถด้าน Cyber Security พร้อมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

👉สมัครเข้าร่วม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (อบรมก่อนการแข่งขัน) https://cyberhack.psru.ac.th

😍จัดการแข่งขันโดย สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☎️สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม 0-5526-7200 หรือ 098-2319636 (คุณกอล์ฟ)

09/08/2023

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
----------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (ออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยภายหลังจากการรับสมัครแล้วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติและจัดสรรทุนการศึกษา ตามลำดับความจำเป็นต่อไป
ประกาศการรับสมัคร >> https://shorturl.asia/5Pcan
แบบคำขอรับทุนการศึกษา(ออนไลน์) >> https://shorturl.asia/zJXjO
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม >> https://shorturl.asia/6JRln

05/07/2023

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับ1 ใน TOP 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ) คะแนน 4.81
CHE QA ONLINE SYSTEM

"เราคืออันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แห่ง"
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เราคืออันดับหนึ่ง TOP 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ) คะแนน 4.81
CHE QA ONLINE SYSTEM

Photos from Computer Engineering PSRU's post 04/07/2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
#สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566
🄲🄾🄼🄿🅄🅃🄴🅁 🄴🄽🄶🄸🄽🄴🄴🅁🄸🄽🄶 ②⑤⑥⑥

♥️ Computer Engineering PSRU

Photos from Computer Engineering PSRU's post 01/07/2023

🤩ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพล เพ็งเทศ
นักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
ที่คว้ารางวัล Most Viable Product (MVP)
ในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค ( New Regional Startups)
ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เมื่อวันที่ 28-30 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา…
เก่งมากๆครับดริ้งค์🎉✨ Watchraphon Phenthet

Photos from Computer Engineering PSRU's post 28/06/2023

บูธจัดแสดงผลงาน #นวัตกรรม ของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มรพส.
ในงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ JCSSE ครั้งที่ 20

Photos from Computer Engineering PSRU's post 26/06/2023

📷ภาพบรรยากาศ
การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4 ที่ทางหลักสูตรได้จัดเวทีให้นักศึกษานำองค์ความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการจริง
#บัณฑิตนักปฏิบัติ #พร้อมใช้
#สหกิจศึกษา 💯%

Photos from Computer Engineering PSRU's post 21/06/2023

🏅📈📊 วันที่ 20 มิถุนายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ➡️ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน ดังนี้
1️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ประธานกรรมการ
2️⃣ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ กรรมการ
3️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล กรรมการ
4️⃣ นางปราณี บำเพ็ญดี เลขานุการ
📊ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรจากท่านคณะกรรมการในหลายๆ ด้าน #หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ 🙏

30/05/2023

#สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
🧑🏻‍💻รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
#รอบที่4 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย)


ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2566

📝สมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

📌เอกสารแนบการสมัครเรียน ได้แก่
1. สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 1 ฉบับ
3. สำเนาใบ ปพ.1 ที่มีวันอนุมัติจบ (ใบเกรด) 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อย่างละ 2 ฉบับ
💵ค่าสมัครเรียน 250 บาท (เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ทันที
📲สอบถาม 055-267050 , 061-9128976
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Photos from Computer Engineering PSRU's post 24/05/2023

📢📢ประชาสัมพันธ์.... นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทุกคน
🔷🔷ขอให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มของคณะที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพื่อประสานงาน ติดต่อสอบถามข้อมูล พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสาร ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และเรื่องอื่นที่นักศึกษามีข้อสงสัยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

#ถ้ากรณีที่นักศึกษาเข้ากลุ่มไม่ได้หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อสอบถามได้ที่เพจ
งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม

27/04/2023

#กำหนดการรับปริญญา66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2566
✅ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
⬜️
▪️ สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ได้แก่
▪️ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับการอนุมัติจบระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 2563 ถึง 16 มิ.ย. 2564
▪️ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับการอนุมัติจบระหว่างวันที่ 25 ก.ค. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2565
☑️รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/qs4of
การซ้อมปีนี้จะอำนวยความสะดวกให้บัณฑิตซ้อมเพียง 2 วันเท่านั้น
#กำหนดการฝึกซ้อมและลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับฯ โปรดติดตามข่าวสารจากสื่อของ มรพส. ในทุกช่องทางอย่างใกล้ชิด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

05/04/2023
30/03/2023

🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
🏆 ชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนวัตกรรม

🌏ในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 9 (9th PSRU CWIE DAY)

ชื่อโครงการ : เครื่องวัดระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ
จัดทำโดย : นายชานนท์ แสงอินทร์ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่4
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.นพดล สีสุข
สถานประกอบการ/หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จ.พิษณุโลก

▶️สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวแทนสถาบันในการส่งเข้าประกวดในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ต่อไป

18/03/2023

🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา🎊🎉

⚡️ทีม Ev Charger ⚡️: ผลิตภัณฑ์ Application EV CHARGER ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญjและมหาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2566

🙋‍♂️🙋‍♀️สมาชิกทีม
1. นายวัชรพล เพ็งเทศ
2. นายณัฐชัย อัจฉริยกุล
3. นางสาวธีราพร พูนปราสาท
👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์

07/03/2023

#วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 🧑🏻‍💻

"เด็กคอมทำได้ทุกอย่าง
ยกเว้น…เขียนโปรแกรม" 😁🤣

มาสมัครกันได้แล้วนะครับน้อนๆ
🎯รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (QUOTA)
▶️ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566
💻ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
⛳️สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
▪️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา🔸 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/psru.ac.th/psru65/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97-2-quota
☎️055-267050 , 061-9128976 , 055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #เทคโน #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #มรพส #มอพิบูล​ ​ ​ #งานรับเข้าศึกษา #งานรับเข้าศึกษาPSRU

Photos from Computer Engineering PSRU's post 16/02/2023

PSRU OPEN HOUSE Smart U & Smart Gen
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

19/01/2023

เข้า-ออก มหาวิทยาลัย “สวมหมวกนิรภัย 100%” นะครับ 😀

📢📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
👉👉การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%✅
➡️ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
**หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด**
อ่านประกาศคลิกลิ้งค์เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://shorturl.asia/5POho
#สวมหมวกนิรภัย100%
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

05/01/2023

🎉🎉🎉เปิดแล้ววววว...ระบบรายงานตัว🎉🎉🎉

👉ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 💚เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่สอบสัมภาษณ์💚
-----------------------------------------
☀️☀️☀️ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566☀️☀️☀️
-----------------------------------------
📌ช่องทางการรายงานตัว
📄รายงานตัวด้วยตนเอง : งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💻รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.psru.ac.th และจัดส่งเอกสารรายงานตัวมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💥หมายเหตุ : ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house ผ่าน TCAS) วันที่ 7 - 8 ก.พ. 66
-----------------------------------------
🟢เอกสารประกอบการรายงาน
1. ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ลงลายมือชื่อผู้รายงานตัว และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ที่ปริ้นออกมาพร้อมกับใบรายงานตัว (พร้อมกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น จำนวน 2 ฉบับ
-----------------------------------------
☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. โทร. 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 หรือ 061-9128976 หรือ Line: .psru

09/12/2022

📣 #ประชาสัมพันธ์แจ้งการนัดหมายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเข้าร่วมฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565
💚 วันฝึกซ้อม 20-22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
💛 วันรับจริง 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1️⃣ การป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
2️⃣ การรับชุดครุย และชุดสูท ที่จองไว้กับมหาวิทยาลัย
3️⃣ รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวบัณฑิต
4️⃣ การแต่งกายของบัณฑิตในการเข้าร่วมฝึกซ้อม
5️⃣ การจองรูปตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
6️⃣ การจัดกลุ่มบัณฑิต กลุ่มภาคเช้า - กลุ่มภาคบ่าย
7️⃣ กำหนดการฝึกซ้อม วันที่ 20-22 ธันวาคม 2565
8️⃣ การนัดหมายบัณฑิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565
🎯 #อ่านรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1lICssYN_8joybn8m8ObgYh3VcsV6xKLc/view?usp=share_link

Photos from งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม's post 09/12/2022
Photos from ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม's post 29/11/2022
18/11/2022

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

📊เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
▶️หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต (4ปี)
รหัสสาขาวิชา วิศว-คอม 2235
▶️หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต (เทียบโอน)
รหัสสาขาวิชา วิศว-คอม 2311
⭐️รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)
วันนี้-2 ธันวาคม2565

📋รายละเอียด
http://bitly.ws/wQkX

💻สมัครออนไลน์เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th , http://bitly.ws/wQkL

⛳️สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
📪ช่องทางการจัดส่งเอกสาร
🏫ส่งด้วยตนเอง ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
✉️ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซองถึง งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

📮ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขา)ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th

🔸ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา🔸ภายในวันที่ 18 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785 ,8787 ,8788 หรือ 061-9128976
🌐งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส.

Photos from คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม's post 16/11/2022
15/11/2022

ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมงาน Back to Run Techno ครั้งที่ 3
ปีนี้เราจัดในรูปแบบ Night Run 🌃
แล้วพบกันครับ

06/10/2022

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ที่
https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

20/09/2022

มาเรียนกับเราใช้เวลาว่างและความรู้ให้เป็นประโยชน์สามารถหาทุนการศึกษาได้ 😀😁

#นักศึกษาผู้ช่วยสอน
#น้องใหม่ชั้นปี1

ผู้ช่วยสอนการอบรบเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกมเพื่อสนับสนุนการทำงานโครงงานด้วย IoT" สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ STEM โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ^^ จำนวน 92 คน 😀

20/09/2022

สายคอมพิวเตอร์ควรฟังครับ 😀😁 เด็กๆๆๆ

Photos from Computer Engineering PSRU's post 21/07/2022

บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียนจริงๆ
#สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #ปรับพื้นฐานโปรแกรมมิ่ง
🥰😀😁😀 🤖🤖💻

Photos from Computer Engineering PSRU's post 18/07/2022

📸 📸 📸 ภาพบรรยากาศจิตอาสา พี่ๆ น้องๆ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อม #อาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ขอบคุณนักศึกษาที่น่ารักทุกๆๆคนครับ 👍👍👍

Photos from Computer Engineering PSRU's post 17/07/2022

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65
^^ 🥰😍😃😀

17/07/2022

มุมถ่ายรูปสาขามีเยอะ 😀🥰

17/07/2022

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่

29/06/2022

🎉🎉🎉มาแล้ววววววววว.....รหัสนักศึกษา'65

🌟 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

👉 ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ที่ https://reg.psru.ac.th

💥สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ย้ายกลุ่มเรียน ให้ดำเนินการเขียนคำร้องยื่นที่กองบริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เท่านั้น

📞 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. 055-267050 , 061-9128976 หรือ Line Add : .psru

Photos from Computer Engineering PSRU's post 22/06/2022

🏅📈📊 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ➡️ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน ดังนี้
1️⃣ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ ประธานกรรมการ
2️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล กรรมการ
3️⃣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวินี อินทร์ทอง กรรมการ
4️⃣ นางสาวนันท์นภัส สุ่มยง เลขานุการ

ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทางหลักสูตรได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรจากท่านคณะกรรมการในหลายๆ ด้าน #หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 🙏

10/06/2022

📣📣📣โค้งสุดท้าย ,,,สมัครปุ๊บ ติดปั๊บ✌🏻
🎬 รอบพิเศษ รอบ 4/2 Walk in (PSRU)
🟩มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบที่ 4/2 (WALK IN) ประจำปีการศึกษา 2565
✅เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน พ.ศ 2565
🌟สมัครเรียน ➡️ รายงานตัว ➡️ ชำระค่าเทอม+ค่าแรกเข้า ⭐️ครบจบในวันเดียว⭐️

📍สมัครด้วยตัวเองได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว

📞สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. 055-267050 หรือ 061-9128976 ,055-267000 ต่อ 8785, 8786 ,8787, 8788
- Line Add : .psru
ิทยาลัยแห่งความสุข
#มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
(หมายเหตุ : ได้ในสาขาที่เปิดรับสมัครตามประกาศ ม. และในสาขาที่ไม่สอบไม่สัมภาษณ์เท่านั้น)

03/06/2022

📢 วันนี้วันสุดท้าย‼️รีบมาสมัครกันนะครับ รอบสุดท้าย💯รับตรงอิสระ #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
👉เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2565
🎉สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565🎉
✨สมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 หรือผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
⭐️⭐️⭐️ติดตามประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
☎️ สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. 055-267050 หรือ 061-9128976 Line Add (ID) : .psru

23/05/2022

#พร้อมมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ด้วยกันหรือยังคะ
🟩 โอกาสมาถึงแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2565
◼️ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2565 🥳
👉 สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 หรือผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
◼️ ติดตามประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th
📞 สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. 055-267050 หรือ 061-9128976
- Line Add : .psru

20/05/2022

📢 มาแล้วลูกจ้า........รอบสุดท้ายที่หนูต้องได้

👉เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2565

🎉สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565🎉
✨สมัครด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 หรือผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th

⭐️⭐️⭐️ติดตามประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://reg.psru.ac.th

☎️ สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มรพส. 055-267050 หรือ 061-9128976 Line Add (ID) : .psru

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บรรยากาศการแข่งขัน Startup Thailand League2021 ระดับภูมิภาค
บรรยากาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร CPE  ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ReferHUB , Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University
Spaceship War Games with Python
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
การโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
#กิจกรรมเดิน-วิ่งประเพณีใต้ร่มกาซะลอง @2561

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

Amphoe Mueang Phitsanulok บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Triple Nine Triple Nine
พิษณุโลก-หล่มสัก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

รับผลิต/ออกแบบ ป้าย & สิ่งพิมพ์ทุกชน?

RMGraphic Design RMGraphic Design
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

RMGraphic Design รับออกแบบป้ายโฆษณา/บรรจุภัณฑ์

Idyllic Design Idyllic Design
Amphoe Mueang Phitsanulok

รับออกแบบงานกราฟฟิกทั่วไป

กล้องวงจรปิด พิษณุโลก Doli Full Options กล้องวงจรปิด พิษณุโลก Doli Full Options
30/30 ถนน สีหราชเดโชชัย ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

รับบริการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบอินเตอร์เน็ต

Network's make money Network's make money
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

Network's make money

รับไดคัทรูปภาพ รีทัชแสง สี รับไดคัทรูปภาพ รีทัชแสง สี
406/3073/1
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

รับไดคัทรูปภาพ ตัดพื้นหลัง ทำพื้นห?

รับเขียน EA - Expert Advisor Auto Trade รับเขียน EA - Expert Advisor Auto Trade
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

MQL4 - 5, Expert Adviser Systematic Auto Trading

UStore NU UStore NU
ม. นเรศวร คณะวิทยาศาตร์การแพทย์
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ตัวแทน Apple อย่างเป็นทางการ ราคาเพื่อ?