หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Amphoe Mueang Phitsanulok Videos

Videos by หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร in Amphoe Mueang Phitsanulok. การศึกษา

Other หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร videos

Congratulations

ก่อนนอนคืนนี้ พามาส่องพี่ป.โท กศ.ม.ภาษาไทย ว่าเขาเรียนอะไร ทำสื่อการสอนอะไร #สอนภาษาไทยอย่างไรให้ทันสมัย #สอนภาษาไทยในยุคดิจิทัล 🤫🤫🤫

มหาบัณฑิต กศ.ม.ภาษาไทย รหัส 64 จำนวน 30 คน เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 #ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 🎉🎉🎉

ประกาศผลการสุ่มจับรางวัลร่วมตอบใต้โพสต์ว่า “เรียนปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดีอย่างไร? ❤️ สุ่มจับรางวัล 15 รางวัล มีผู้โชคดีดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ไนท์จัง 2. Lookked 3. นี่แหละชื่อนิค 4. Nune 5. MayMay 6. Suranee 7. Tammakirati 8. Non Aphirak 9. Preeya 10. Jomjam 11. Dow 12. Ketsara 13. นภัค 14. Somjeed 15. Grape ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อรับรางวัลได้ที่ ผศ.ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส นะครับ #ยินดีด้วยจ้า 🎉🎉🎉🎉

จากนิสิตปริญญาตรีสู่ปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย และกำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นมหาบัณฑิตอย่างภาคภูมิ ❤️ #ความภูมิใจของนิสิตMEd_Thai #ขอบคุณคุณครูใบตองนะครับ

สมัครมาเรียนปริญญาโท กศ.ม.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กันนะครับ #ขอบคุณพี่ใบบอนที่ทำคลิปนี้ให้นะครับ ❤️