Mep Anubanphitsanulok School

Mep Anubanphitsanulok School

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

19/11/2023

กิจกรรมแฟมมิลี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Starfish Education อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่🌈🌻

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 18/11/2023

📌โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จัดกิจกรรมแฟมมิลี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อส่งเสริมความคิด การแก้ปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ การลงมือปฏิบัติ การสะท้อนผลจากการเรียนรู้ ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Starfish Education อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

15/11/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติภพ ยาสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัลชมเชย การสอบแข่งขัน TEDET ประจำปี 2566🎉🎉

11/11/2023

กิจกรรมเสริมทักษะ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP เทอมที่ 2 สัปดาห์แรกค่ะ

10/11/2023

📌ประกาศผลการสอบแข่งขัน Singapore Math Challenge International 2023 🏆🏅👏

ประกาศผลสอบ SMC 2023 THAILAND-ANUBAN PHITSANULOK SCHOOL.pdf

08/11/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรมณ ก้อนมั่นคง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

05/11/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกิตติภพ ยาสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
Asian Science and Mathematics Olympiad
(Year 6)

05/11/2023

โครงการห้องเรียนพิเศษ mini English Program
จัดสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ American Mathematics Olympiad (AMO) 2023 ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

31/10/2023

🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
เด็กชายกิตติภพ ยาสมุทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1
ได้รางวัล Top Ten อันดับที่ 5 คะแนนรวม 73 คะแนน การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ยอดเพชร(ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566🎉

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 30/10/2023

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จำนวน 4 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงฟ้าใส พยอมชื่น
2.เด็กหญิงภฤชญ์นันทน์ เหมะวัฒนะชัย
3.เด็กหญิงพรปวีณ์ ธงอาสา
4.เด็กหญิงภคพร แดงโสภณ
ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 ในหัวข้อ “ สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสารนิทศกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับรางวัลชมเชยครั้งนี้

30/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เด็กหญิงภคพร แดงโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567 ในหัวข้อ “ สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสารนิทศกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศได้รับรางวัลชมเชย

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 22/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลการเข้าแข่งขัน Inthanon Taekwondo Chamipionship2023 ณ หอประชุมอินทนนน์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล Inthanon Taekwondo Chamipionship
12 เหรียญทอง
8 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
และถ้วยรางวัลทีมยอดเยี่ยม 1🏆

20/10/2023

ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักเรียนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 17/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก🏆

🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ด.ช.กิตติภพ ยาสมุทร (น้องตะวัน) ชั้น ป.6.1

🏅รางวัลอันดับที่ 7
ด.ญ.ณภาภัช แช่มช้อย (น้องอาโป) ชั้น ป.6.1

15/10/2023
13/10/2023
13/10/2023

กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซับใต้แคมป์ วันที่ 1 🌈🍃

09/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำชากังราวสวิงมิ่งคัพ เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด American Mathematics Olympiad (AMO) 2023 - Google Drive 03/10/2023

📢โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเปิดรับสมัครสอบ American Mathematics Olympiad (AMO) 2023
สมัครได้ถึง
📍วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
สอบแข่งขัน
📍วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
📍เวลา 09.00-10.30 น.
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
📍สมัครได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ม.6
📌หมายเหตุ : นักเรียนสามารถสมัครสอบในระดับชั้นที่เรียนจบมาแล้ว เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สมัครสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้น
📌สนใจสมัครสอบโปรดกรองรายละเอียดพร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAEZXcGSMoVjOzvsmmiay7BRdRQeE7vbkQGjInE5diJZCOdg/viewform?usp=sharing
📌รายละเอียดการสอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1_XYnAEUYgF6r8N6DMYktQBqB4W5b9RxR?usp=sharing

รายละเอียด American Mathematics Olympiad (AMO) 2023 - Google Drive

03/10/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด🎉

03/10/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลการแข่งขัน Terminal21 Korat Taekwondo Open 2023🎉

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 03/10/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน(English Camp)🎉

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 02/10/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน KLG CONTEST Olympiad ภาษาอังกฤษโอลิมปิกครั้งที่ 9

02/10/2023

🌎นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงาน The Coulours of Africa 2023

02/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลทีมน้องใหม่ที่ทำคะแนนได้สูงสุด รุ่นไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ภาคเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

02/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีมาเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2566

01/10/2023

📢📌กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program สัปดาห์สุดท้ายของเทอม 1 แล้วพบกันใหม่เทอม 2 ค่ะ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรวิทยากรและผู้ปกครองทุกท่านค่ะ🙏❤️

30/09/2023

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program จัดกิจกรรม Visit Class เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2566

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 28/09/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำชากังราวสวิงมิ่งคัพ เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 28/09/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด ระดับยุวชน เยาวชน ประชาชน รายการถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ เรือยาวประเพณีแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2566

23/09/2023

❤️🎨🥋🥁กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์สัปดาห์ที่ 9
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program🌈

Photos from Mep Anubanphitsanulok School's post 21/09/2023

📌📢วันที่ 21 กันยายน 2566 ตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา The colours of Africa 2023. Thailand and Africa ณ กระทรวงการต่างประเทศ

21/09/2023

กิจกรรมปั้นให้เป็นดาวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

19/09/2023

กิจกรรมปั้นให้เป็นดาว สัปดาห์ที่ 3 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

17/09/2023

🎉🎉🎉ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้จัดแข่งขัน Singapore Math Challenge International 2023 เป็นการสอบระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

16/09/2023

📌📢กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์สัปดาห์ที่ 8
โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program🌈🌧️

16/09/2023

กิจกรรมปั้นให้เป็นดาวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

11/07/2012

วันนี้สอนน้องอนุบาล 1.1 มาดูเด็กโพสท่าทางเคลื่อนไหวกันดีกว่าค่ะ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมแฟมมิลี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2   วันที่  17-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Starfish...
📌โครงการห้องเรียนพิเศษ  Mini English Program จัดกิจกรรมแฟมมิลี่เอ็ดดูเคชั่นแคมป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อส่งเสริมคว...
กิจกรรมเสริมทักษะ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP เทอมที่ 2  สัปดาห์แรกค่ะ
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซับใต้แคมป์
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซับใต้แคมป์
กิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซับใต้แคมป์ วันที่ 1 🌈🍃
📢📌กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program สัปดาห์สุดท้ายของเทอม 1 แล้วพบกันใหม่เทอม 2 ค่ะขอข...
❤️🎨🥋🥁กิจกรรมเสริมทักษะวันเสาร์สัปดาห์ที่ 9โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program🌈

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Mueang Phitsanulok (แสดงผลทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก
52
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่

SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2 SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2
292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

การศึกษา