ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

คุณอาจจะชอบ

Bureau of Foreign Trade Services
Bureau of Foreign Trade Services

เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ เตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตั้งแต่แรกพบความพิการถึงอายุ 19 ปี

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 19/01/2024

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม”กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ณ ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

19/01/2024

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพล เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่จากคุรุสภา “เป็นครูผู้สอนดีเด่น” การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

19/01/2024

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 “ระดับดีเด่น” ประเภทครูผู้สอน พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 18/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 06.49 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 8 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีงานวันยุทธหัตถี ประจำปี 2567 โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายมาลัยพระกรคล้องพระแสงดาบ ประธานวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ร่วมชมการแสดงชุดศิลปะป้องกันตัว การแสดงชุดไก่ชนพระนเรศวรกับไก่ชนพม่า และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 17/01/2024

วันที่ 16 มกราคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 “ระดับดีเด่น” ประเภทครูผู้สอน พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และนายนพพล เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับโล่จากคุรุสภา “เป็นครูผู้สอนดีเด่น” การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 16/01/2024

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เข้าร่วมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 30 รูป หลังจากนั้นนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี บูชาบูรพาจารย์ อ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ 2567 มอบโล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 1 จำนวน 1 รางวัล นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ ได้รับรางวัล "ผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น" ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 รางวัล และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัล"ครูผู้มีผลงานดีเด่น" ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี พ.ศ 2567 สมาคมครูและผู้บริหารขั้นพื้นฐาน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 รางวัล ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 16/01/2024

วันที่ 15 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ต้อนรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดยร้อยเอก จิรวัฒน์ พวงนาค เข้ามาสำรวจพื้นที่จัดทำโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม ณ บริเวณโรงกรองน้ำดื่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 16/01/2024

วันที่ 15 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องใน"วันครู" ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 โดยนางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวความสำคัญของวันครู และนำกล่าวปฏิญาณตนเนื่องใน"วันครู" ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ต่อนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และมอบเกียรติบัตรการประกวดคำขวัญประจำสถานศึกษาเนื่องใน"วันครู" ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 หลังจากนั้นเวลา 9.30 น. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสวนเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 15/01/2024

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. . นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวบุณยาภา บุญคง เข้าร่วมเดินแบบการกุศล "งานห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นเมืองสองแคว" ปี 2 ภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยได้ทุกวัยและทุกวัน ประจำปี 2567 โดยคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 4 ได้เข้าร่วมรับชมให้กำลังใจแก่ผู้เดินแบบผ้าไทย มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ต่างสวมใส่ผ้าไทยตามพื้นถิ่นต่างๆ มาร่วมเดินแบบจำนวนมาก ซึ่งงานครั้งนี้นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมเปิดงานเดินแบบผ้าไทย "งานห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นเมืองสองแคว" ณ พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 15/01/2024

วันที่ 13 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายใหัคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 15/01/2024

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ”นายปัฐน์ศรัญย์ จิตต์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องรวมถึงเพื่อให้สถานศึกษามีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

12/01/2024

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารในกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ประจำปี 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 12/01/2024

ขอขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ประจำปี 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 12/01/2024

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมอบเงินบริจาคในกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ประจำปี 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 10/01/2024

วันที่ 10 มกราคม 2567 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายไห้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางปวีณา เล็กพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการพิเศษ ต้อนรับพันเอก รณยุทธ โพธารามิก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 และคณะสมาคมแม่บ้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้นำคณะทหารจิตอาสามาร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบโรงอาหาร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 06/01/2024

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 06.49 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูกลุ่มชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายกลุ่มที่ 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยพระกรคล้องพระแสงดาบ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 06/01/2024

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมงานปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสี ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก โดยนางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน และนายศักดา เรืองเดช ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติและงานกีฬาสี ประจำปี 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงความสามารถของนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มาออกซุ้มอาหารจำนวน22 ซุ้ม มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีรายได้น้อยจำนวน 27 ทุน กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมการประกวดกองเชียร์นักเรียน การแข่งขันกีฬาครู นักเรียน ผู้ปกครองและบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ พร้อมทั้งจับฉลากของขวัญและของรางวัลพิเศษ รวมถึงมอบของรางวัลในแต่ละกิจกรรม ณ สนามหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 05/01/2024
03/01/2024
Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 29/12/2023

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นางปวีณา เล็กพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสรับมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตรพร้อมเข็มที่ระลึกรางวัล OBEC AWARDS ในระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 28/12/2023

วันพุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โดยนางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การฯ กล่าวรายงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 ท่านสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ และพลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ฯ กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ หลังจากนั้นนางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ มอบของขวัญปีใหม่แก่คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 28/12/2023

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการฯ นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2566 เดือนธันวาคม รวมถึง แสดงความยินดีกับนางสาววรารัตน์ จำนวน เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุรับราชการ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 28/12/2023

วันพุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมไหว้พระพุทธชินราชหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
หลังจากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายปิ่นโตอาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 25/12/2023

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก( หลังใหม่)

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 25/12/2023

นที่ 24 ธันวาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ คณะครูประจำอำเภอเมือง และคณะครูประจำอำเภอบางระกำ เข้าร่วมการตราจสอบข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (lEP) และเอกสารหลักฐานจากสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 25/12/2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูประจำอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2567 ทีมครูอำเภอชาติตระการ จัดบูธให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ให้กับเด็กที่มารับบริการ ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก's post 22/12/2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครู และคณะครูงานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันคริสต์มาสพร้อมทั้งได้ให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมขับร้องเพลง สร้างความสนุกสนาน และมอบขนม ของรางวัลให้กับนักเรียน ณ โดมกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
Chutiporn Lekkham

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

Our Story

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ให้บริการด้านการศึกษาแก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางความพิการทั้ง 9 ประเภท ให้โปรแกรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม โดยทีม ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด และนักการภาพบำบัด

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปร...
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน และ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกเพลง ร้อยใจมากราบครูhttps://www.y...
💦 ”สุขสันต์สดใส ก้าวปีใหม่ 2565 สืบสานประเพณีไทย” 💦ทำบุญศูนย์ฯ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่...
📢รู้หรือไม่‼️กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติช่วยส่งเสริมพัฒนาการอะไรบ้าง⁉️😁ส่งเสริมพัฒนาการต่างๆทั้ง 5 ด้าน 💪🏼☺️ทักษะกล้ามเนื้...
👩‍🏫ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก👨‍🏫 จัดกิจกรรม "เปิดบ้านคุณธรรม (Show & Share)" ปีการศึกษา 2564      ...
กิจกรรมอาชาบำบัด
กิจกรรมวันมาฆบูชาการแสดงนิทานคุณธรรมระหว่างคุณครูและนักเรียน ในเรื่อง กระต่ายกับเต่า
🐰บรรยากาศการซ้อมละคร เรื่อง "กระต่ายกับเต่า" 🐢ของน้องๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก----------...
กิจกรรมการปีนป่าย
รายการ SSS Ep 3 เด็กชายณัฐเมศร์ จิตรัตนภิรมย์ (น้องฟินฟิน)
“แคนาคาเฟ่” จัดเทศกาลดอกไม้เมืองหนาว ดึงดูดนักท่องเที่ยวยามหนาวนี้....สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ไม่ไกลจากตัวเมืองพิษณุโลก...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


65000
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

Amphoe Mueang Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทวิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก-เพจหลัก
52
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เพจหลักสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

CITCOMS CITCOMS
Nareasuan University
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)

Mep Anubanphitsanulok School Mep Anubanphitsanulok School
Anuban Phitsanulok School
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

Playground Phitsanulok Playground Phitsanulok
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

Night club

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
555 หมู่6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

วิสัยทัศน์ : เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ 2569

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ศรีธรรมไตรปิฏก
Amphoe Mueang Phitsanulok

ค่านิยม MOPH plus NURSES

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
333 หมู่ที่3 ตำบลวัดพริก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ยินดี

RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้ RTP Cyber Village สภ.วังน้ำคู้
94 ม. 6 ต. วังน้ำคู้
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65230

แจ้งเบาะแส ยาเสพติด การกระทำความผิด ร้องเรียนการปฏิบัติโดยมิชอบ https://forms.gle/JK5JawwodaaoNCyK6

Computer Engineering PSRU Computer Engineering PSRU
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหา?