SSRC ipc2:ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี,ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที 2

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ บริการปรึก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนา

20/04/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนะนำช่องทางเพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์

Facebook : https://www.facebook.com/ipc2.diprom
กล่องข้อความ : http://m.me/ipc2.diprom
Line : https://lin.ee/r3bbWkF
หรือ โทร : 0 5500 9531-3

04/12/2020

ให้บริการปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการด้านการจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์

20/10/2020

รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
20 ตุลาคม 63 / 09:00 น.
#พิษณุโลก

นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศภ.2 กสอ. เข้ารายงานตัวอย่างเป็นทางการต่อ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้ได้ขอรับคำแนะนำและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 การให้บริการศูนย์ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น
ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

14/08/2020

Ep.12 : การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Solver

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 Ep.12 : การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Solver
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

13/08/2020

Ep.11 : การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 Ep.11 : การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

07/08/2020

Ep.10 : การบันทึกข้อมูล

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 Ep.10 : การบันทึกข้อมูล
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

06/08/2020

Ep.9 : Match / Offset / Index

02/08/2020

ก.อุตฯปั้น “บ้านนาต้นจั่น” ต้นแบบ CIV 5 ดาว ดึงไอเดียคนรุ่นใหม่ พัฒนาเกษตรท่องเที่ยว - The Agenda

ก.อุตฯปั้น “บ้านนาต้นจั่น” ต้นแบบ CIV 5 ดาว ดึงไอเดียคนรุ่นใหม่ พัฒนาเกษตรท่องเที่ยว
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำร่องเปลี่ยน บ้านนาต้นจั่น เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 ดาว ชู 3 วิธีดีพร้อม สร้างคน -สร้างการผลิต-สร้างการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า 1,000 ราย และเพิ่มรายได้กว่า 50 ล้านบาท

theagendathai.com นำร่องเปลี่ยน บ้านนาต้นจั่น เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้าง […]

31/07/2020

30/07/2020

Excel Season 2 EP.7 : Privot Table

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.7 : Privot Table
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

17/07/2020

การใช้ฐานข้อมูล SORTER FILTER

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.6 การใช้ฐานข้อมูล SORTER FILTER
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

16/07/2020

การจัดรูปแบบตาราง (Format as Table) (16.7.2020)

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.5 การจัดรูปแบบตาราง
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

10/07/2020

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.4 การจัดการกับเซลล์ ผสาน Merge Cell
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2

09/07/2020

คอร์สออนไลน์ คอร์สออนไลน์ Excel Season 2 💻 EP.3 ตัวฟ้องความผิดพลาด

📶 พบกับคอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.3 ตัวฟ้องความผิดพลาด
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2

03/07/2020

คอร์สออนไลน์ Excel Season 2 (3.7.2020)

EP.2 การหาข้อมูลที่ผิดปกติด้วยหลัก Boxplot

02/07/2020

การจัดการข้อมูลในงานอุตสาหกรรมด้วย Excel S.2

📶 คอร์สออนไลน์ Excel Season 2
💻 EP.1 การสุ่ม Random
🖲 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกได้ที่ : https://bit.ly/ex_s2
😁 พบกันที่นี่ Facebook Live
✅ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
🕚 เวลา 11.00 น. แล้วพบกันนะคะ

10/06/2020

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

29/05/2020

Creative Studio IDEA SPACE บริการถ่ายภาพ...ฟรี ติดต่องาน และปรึกษาแนะนำ ขอรับบริการผ่าน Line Offical accout : IPC2@DIP https://lin.ee/r3bbWkF หรือผ่านทาง http://m.me/ipc2.dip

25/05/2020

รวมมาตรการ #ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/GSBsupport63

07/05/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 : IPC2

"IPC2 CARE PROJECT"
เราทำงานด้วยความห่วงใย (heart) ผู้ประกอบการ ด้วย four care ประกอบด้วย
1. Standard Care
2. Product and Productivity Care
3. Information Care
4. New market Chanel Care

เราจะผ่าน นี้ไปด้วยกัน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Amphoe Mueang Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Ep.12 : การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Solver
Ep.12 : การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Solver
Ep.12 : การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Solver
Excel Season 2 EP.7 : Privot Table
การใช้ฐานข้อมูล SORTER FILTER
Excel EP.4 (7 May 2020)
ศูนย์ BSC พิษณุโลก ขอคำปรึกษาแนะนำ ผ่านช่องทาง VDO Conference ในระบบ e-Consult
บริการปรึกษาแนะนำฯ โดย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


292 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ อ. เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Amphoe Mueang Phitsanulok วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Vconstruction Vconstruction
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

บริการ ออกแบบ รับสร้างบ้าน อาคารพาน?

ครีมโสมมะพร้าว ครีมโสมมะพร้าว
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

เครื่องสำอาง ครีม ความสวยความงาม

AIS Shop Central Phitsanulok Floor 2 AIS Shop Central Phitsanulok Floor 2
9/99 หมู่ 5 ฝั่งพาวเวอร์บาย ชั้น 2 ตำบล พลายชุมพล อำเภอ เมืองพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

AIS Shop Central Phitsanulok Floor 2 แนะนำสินค้าและบริการ AIS

โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด โปรเน็ต AIS ไม่ลดสปีด
วิสุทธิ์กษัตริย์ ต. ในเมือง อ. เมือง พิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

โปรโมชั่นเน็ตรายเดือน ไม่ลดสปีด ติดต่อ : 092-696-6625

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก
บรมไตรโลกนารถ ซอย 38
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สำนักคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก 0-5598-3221

NYG 2015  Online NYG 2015 Online
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

Mkjob Mkjob
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

สร้างรายได้ Online 100% ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้อ?

อะไหล่แอร์บ้าน ไทยแลนด์ อะไหล่แอร์บ้าน ไทยแลนด์
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

จำหน่าย อะไหล่แอร์ เครื่องปรับอากา?

รุ่งเรืองสามเก้าห้า รุ่งเรืองสามเก้าห้า
Phitsanulok
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

จำหน่ายสินค้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ส?

Investor Angle and Coaching Phitsanulok Startup Investor Angle and Coaching Phitsanulok Startup
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000

นิรุดเครื่องเย็น นิรุดเครื่องเย็น
186/1 หมู่ 6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Amphoe Mueang Phitsanulok, 65000