ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
Sukhothai Thani 64000
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
ทวีพร การไฟฟ้า - ขายอุปกรณ์ไฟ
143/2 ถ.จรดวิถีถ่อง, Sukhothai Thani
อพท.4
อพท.4
55/13-14 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
Sukhothai Thani 64000
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
โรงเรียนท่าชัยวิทยา
Thachai, Sukhothai Thani
กศน.ตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกา
กศน.ตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลเกา
โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง ม.3 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโ, Amphoe Si Samrong
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
138/26 ถนนสิงหวัฒน์, Sukhothai Thani
ลานวัฒนธรรม อบต.ทับผึ้ง
ลานวัฒนธรรม อบต.ทับผึ้ง
อบต.ทับผึ้ง, Amphoe Si Samrong
สุโขทัยทำไมไม่มีโรงหนัง?
สุโขทัยทำไมไม่มีโรงหนัง?
Sukhothai Thani 64000
สมานการไฟฟ้า
สมานการไฟฟ้า
41 ม.8 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย, Sukhothai Thani
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ
หมู่ 9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย, Sukhothai Thani
กศน.ตำบลธานี
กศน.ตำบลธานี
ถนน นิกรเกษม, Sukhothai Thani
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย
ถนน นิกรเกษม, Sukhothai Thani
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
Sukhothai Thani 64000
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1, Sukhothai Thani

ความคิดเห็น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
_______________________________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ หลังพิธีทางศานา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวรรอบพระอุโบสถและวิหารและบริเวณต่างๆ ภายในวัด ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดปากแคว)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ สุโขทัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ขนม อุปกรณ์การเรียน ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
#ผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้ากิจกรรม "ถนนคนเดิน ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม" ตำบลปากแคว ในชุดการแสดงของคุณครู ชื่อชุดการแสดง "หนุ่มสาวสุโขทัย"
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมจุดบูธแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและผู้ปกครอง ในงาน "ถนนคนเดิน ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม" ตำบลปากแคว
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำนักเรียนเข้ากิจกรรม "ถนนคนเดิน ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม" ตำบลปากแคว ในชุดการแสดงชื่อ "รำประกอบเพลงลูกพ่อขุน"
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาอนุชนสเปเซียลโอลิมปิคไทย ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ขอขอบพระคุณ นายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และของขวัญ แก่นักเรียนหน่วยบริการสวรรคโลกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
#ผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 31 มกราคม 2565
คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 มกราคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา" โดย ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ซึ่งมีการแข่งขันหลายประเภทกีฬาและเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนต่างสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬา ณ สนามแข่งขันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 28 มกราคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โดย #คุณกัญญารัตน์_ปานแดง (เต็นท์รถดำสุโขทัย)
มอบของรางวัลและขนมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
#ผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 28 มกราคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี โดย #ร้านเต็งไฉ่เซ้ง มอบพัดลม จำนวน 9 ตัว ให้แก่น้องๆ เด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
#ผู้ใหญ่ใจดี
วันที่ 25 มกราคม 2565
---------------------------------------
ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2565 โดยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในก?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 27/05/2022

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน นักเรียนเข้าร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐานคือ ฐานผลิตสื่อภูมิปัญญา ฐานแพทย์แผนไทย ฐานกายภาพบำบัด และฐานกิจกรรมบำบัด ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ทั้งความรู้ และประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยสามารถนำมาปฏิบัติกับบุตรหลานได้จริง

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 26/05/2022

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัยได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน นักเรียนเข้าร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐานคือ ฐานผลิตสื่อภูมิปัญญา ฐานแพทย์แผนไทย ฐานกายภาพบำบัด และฐานกิจกรรมบำบัด ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ทั้งความรู้ และประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยสามารถนำมาปฏิบัติกับบุตรหลานได้จริง

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 23/05/2022

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
________________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 1 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ โดย ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 12/05/2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
__________________________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย หน่วยบริการศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและโรคติดต่อ Covid 19 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนหน่วยบริการศรีสำโรง โดยได้รับงบประมาณสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสำโรง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองสุทธิณีย์ บุญสนอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสำโรง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลศรีสำโรง

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 11/05/2022

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
—————————————————
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวัน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา  โดยมีกิจกรรมเวียนเทียนและกิจกรรมจิตอาสาโดยทำความสะอาดบริเวณรอบรอบพระอุโบสถ ณวัดราฎรศรัทธาธรรม


Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 07/05/2022

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
___________________________
คณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ภายใต้แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตรขนมอบสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยค่ะ

03/05/2022

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565
**ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3KB7GD1 หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
โทร.055-645297 , 086-4482865
***ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2022

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
_______________________________
ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย และร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณคูเมืองประตูอ้อ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย

29/04/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์
#ร่วมลงนามถวายพระพร
#สืบสานรักษาต่อยอด

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 29/04/2022

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1 นางสาวชนิดา แก้วนาค ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ
(บกพร่องทางการได้ยิน)
2 นางสาวสุจิตรา เสมอกัน ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ
(บกพร่องทางการมองเห็น)
3 นางทวีพร ช่วยเพล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(บกพร่องทางการได้ยิน)
4 นางวงเดือน พรมวิชัย รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ
(บกพร่องทางการได้ยิน)
5 นายวิทวัส หาหอม รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (บกพร่องทางการมองเห็น)
6 นางวิมลมาส เชื้อคำ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ
(บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ)
7 นางสุพัตรา จันทร์น้อย รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(บกพร่องทางการได้ยิน)
8 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านบริหาร
จัดการ (บกพร่องทางการมองเห็น)
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย สถานศึกษายอดเยี่ยม รอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน

28/04/2022

วันที่ 28 เมษายน 2565
______________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี โดย อ.วรนาถ เมฆศิรินราพงศ์ อ.วรนุช พี่วรรณี และครอบครัว มอบทุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 บาท ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
#ผู้ใหญ่ใจดี

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 27/04/2022

วันที่ 27 เมษายน 2565
_______________________________________
ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภัย จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี นำโดย นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565
_________________________________________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดย ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม
ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ทะเลหลวง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 21/04/2022

วันที่ 21 มีนาคม 2565
_____________________________________________________________
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานเทศบาลตำบลลานหอยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานหอย โดยมี นายจิตรกร ศิริพัฒนานุกุลชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานหอย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565 ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำกล่าวขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกิน และเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองสุโขทัย ให้ช่วยปกปักษ์รักษาชาวจังหวัดสุโขทัย ให้มีความสุข ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาสตรี และสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย หน่วยบริการบ้านด่านลานหอย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กพิการและเด็กก่อนวัยเรียน โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานเทศบาลตำบลลานหอยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานหอย โดยมีนายจิตรกร ศิริพัฒนานุกุลชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานหอย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ณห้องประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 13/04/2022

วันที่ 13 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย หน่วยบริการเมืองสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม “ ตักบาตรรับอรุณ” งานสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุโขทัย และสรงน้ำพระพุทธรูป พระร่วง พ่อลือ พระแม่ย่า ณ บริเวณสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ.pdf 12/04/2022

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ.pdf

📢📢 ประกาศ!!! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย(ส่วนทุ่งทะเลหลวง)
โทรศัพท์ 055-645297 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565 *เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ.pdf

บทความเผยแพร่ผลงาน ระยะที่ 1.pdf 12/04/2022

บทความเผยแพร่ผลงาน ระยะที่ 1.pdf

การประเมินความต้องการจำเป็นของการส่งเสริมศักยภาพที่มีประสิทธิผล
สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

บทความเผยแพร่ผลงาน ระยะที่ 1.pdf

3.ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ.pdf 12/04/2022

3.ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ.pdf

*****ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย*****
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทำสัญญาจ้างในวันที่ 18 เมษายน 2565 *หากไม่มารายงานตัวตาวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3.ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ.pdf

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 11/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการ จัดการสอบสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้านความรอบรู้และความสามารถทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 09/04/2022

วันที่ 9 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดยท่านดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับท่านภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการและมอบขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ธุร.pdf 08/04/2022

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ธุร.pdf

******ประกาศ!!!ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย*****
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อัตราจ้าง (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
___________________________________________________________________
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน 2565
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ธุร.pdf

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 07/04/2022

วันที่ 6 เมษายน 2565
ดร.บุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนัก (ผอ.สศศ.) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายแผนการดำเนินงาน และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน
ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเอเซีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

06/04/2022

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อรับบริการช่วยเหลือระยะเริ่มเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท ประจำปีการศึกษา 2565

ฟรีตลอดปีการศึกษา

สามารถขอรับคำปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทร 055-645297 , 086-4482865

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 06/04/2022

วันที่ 6 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริการแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล และเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดี
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

Photos from ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย's post 05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์ถนนสวยด้วยมือเรากระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านศิลปะส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการ โดยมี กิจกรรมระบายสีเพ็ญภาพบนถนนระบายสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและทางม้าลายสามมิติโดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดโครงการ

ประกาศรับสมัครธุรการ.pdf 04/04/2022

ประกาศรับสมัครธุรการ.pdf

------ประกาศ------
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อัตราจ้าง (#เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแนบ https://bit.ly/35BaOQX หรือ
สอบถามละเอียดได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) โทร 055-645297 มือถือ 086-4482865

ประกาศรับสมัครธุรการ.pdf

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เข้ากิจกรรม "ถนนคนเดิน ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม" ตำบลปากแ...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย นำนักเรียนเข้ากิจกรรม "ถนนคนเดิน ถนนสุโขทัย ถนนวัฒนธรรม...
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นนาฏศิลป์-ดนตรีสำหรับผู็พิการและผู้ด้อยโอกาส
รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งควา...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


197 หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Amphoe Muang Sukhothai
64000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Sukhothai (แสดงผลทั้งหมด)
ประชาสัมพันธ์ สกสค. สุโขทัย ประชาสัมพันธ์ สกสค. สุโขทัย
138 ตำบลธานี
Amphoe Muang Sukhothai, 64000

หน่วยงานราชการสำนักงานสกสค.สุโขทัย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโ
285 หมู่ 14 ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.
Amphoe Muang Sukhothai, 64000

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำ
Mueang Kao
Amphoe Muang Sukhothai, 64210

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง : Ramkhamhaeng National Museum จังหวัดสุโขทัย