World Health Organization Thailand

World Health Organization Thailand

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักงา
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงา
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, Bangkok
Ministry of Public Health
Ministry of Public Health
Bangkok
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกร
88/23 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Nonthaburi
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ก
88/22 ตำบลตลาดขวัญ, Bangkok
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Bangkok
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
ทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช, Nonthaburi
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, Nonthaburi
FDA Thai
FDA Thai
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Nonthaburi
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งช
ชั้น 1,4 (88/37) อาคารคลังพัสดุ สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม, Nonthaburi
แพทยสภา
แพทยสภา
อาคารมหิตลาธิเบศร 88/19 ถนน สาธารณสุข 8, Nonthaburi
Pharmacy License Examination Center
Pharmacy License Examination Center
88/19 อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนน ติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบ, Nonthaburi
สภาการแพทย์แผนไทย
สภาการแพทย์แผนไทย
อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณส, Bangkok
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมค
88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง, Bangkok
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแ
ห้องสมุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาด, Nonthaburi
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, Nonthaburi

ความคิดเห็น

The situation report on #COVID19 from #WHOThailand for 29 December 2021 is now available.
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/thailand/2021_12_28_eng_covid-19_whothaico_sitrep-216.pdf
To see all reports, please visit
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports
สายพันธุ์โอมิครอนร้ายแรงขึ้นรึเปล่า ติดง่ายกว่าเดิมไหม แล้วเราจะปกป้องตนเองอย่างไร (วีดีโอนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
https://youtu.be/ThduExSDZaM
วัคซีนโควิด 19 ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต
และปลอดภัยต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
เพื่อตัวเราเอง เพื่อลูกน้อย เพื่อคนที่เรารัก
ไปฉีดวัคซีนกันนะคะ

ฉีด ต้าน เชื้อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย

#WHOThailand #วัคซีน #โควิด

คำแนะสำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์: https://www.facebook.com/WHOThailand/videos/980384889190566
คำแนะสำหรับหญิงให้นมบุตร: https://www.facebook.com/WHOThailand/videos/370191804786630
What do we know about the Omicron variant so far?
https://youtu.be/-P2XxgTeIko
“เหตุผลที่หญิงตั้งครรภ์มีความกังวลในการฉีด #วัคซีน #โควิด19 คือเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกได้ทำการทดสอบและอนุมัติวัคซีนโควิด 19 ที่มีความปลอดภัยและสามารถใช้ได้กับหญิงตั้งครรภ์ เราจึงอยากเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด”

พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
งานแถลงข่าวรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ “ฉีดต้านเชื้อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย” 22 ธันวาคม 2564
"หญิงตั้งครรภ์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง ถ้าติด #โควิด19 แล้วจะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ อย่าลังเลที่จะมารับวัคซีน และขอให้ครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ มีความมั่นใจในวัคซีนโควิด 19 และได้ช่วยกันสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้าน"

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
งานแถลงข่าวรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ “ฉีดต้านเชื้อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย” 22 ธันวาคม 2564
“เราเข้าใจว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการตัดสินใจที่ส่งผลต่อสุขภาพของตนเองและลูกในครรภ์ อย่างไรก็ดี การไม่ฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนถ้าติดเชื้อ #โควิด19 มีโอกาสจะเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต วัคซีนโควิด 19 ทุกชนิดที่องค์การอนามัยโลกและประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ในปัจจุบัน มีความปลอดภัย”

ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

งานแถลงข่าวรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ “ฉีดต้านเชื้อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย” 22 ธันวาคม 2564
งานแถลงข่าวรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์ “ฉีด ต้าน เชื้อ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย”
Don't miss this virtual session!
PMAC Side Event Session: Identifying and responding to the needs of vulnerable groups for pandemic preparedness and response: are people living with non-communicable diseases ‘key populations’?

Date: Thursday, 6 January 2022
Time: 19:00 – 20:30 hrs. (Bangkok time) [Time conversion: 7am-EST; 1pm-CET; 4pm-GST]
PMAC Side Event Link: https://pmac2022.com/activity/33/sidemeetingOnline/detail

Zoom Registration Link: https://pmaconference-mahidol-ac-th.zoom.us/meeting/register/tZ0vd-uurDsqGt1Nk6I_33kPB1FnUjCxHjRk

Organizers:
UN Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, International Health Policy Program, Thailand and United Nations Thailand

Session aims:
explore options and tools for actions to integrate NCDs in country-level pandemic preparedness and response (PPR) agendas and in global health security mechanisms
explore global, regional and domestic financing of country support for addressing NCDs as part of PPR implementation; and
discuss the role of the recently established UN Multi-Partner Trust Fund for NCDs & Mental Health in strengthening resilience against future threats, better preparing us for tomorrow’s challenges

Invited Panelists:
John Nkengasong, Director, Africa Centres for Disease Control and Prevention, Ethiopia
John-Arne Røttingen, Ambassador for Global Health, Ministry of Foreign Affairs, Government of Norway
Thaksaphon Thamarangsi, Director, International Health Policy Program, Government of Thailand
Cecilia Oh, Programme Advisor, HIV Health and Development Group, UNDP Thailand
Patrick Osewe, Chief of the Health Sector Group, Asian Development Bank, Philippines
Katie Dain, CEO, NCD Alliance, Switzerland
Tom Bollyky, Director of the Global Health Program, Council on Foreign Relations, Washington, D.C., USA
Co-Moderators:
Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand
Nick Banatvala, Head of Secretariat, UN Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases
การพัฒนาวัคซีนเป็นเสมือนถนนสายยาวที่เต็มไปด้วยด่านตรวจ
โดยแต่ละระยะของการตรวจสอบถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจ
ในประสิทธิภาพและความปลอดภัย

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นเส้นทางการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
และการตรวจสอบและติดตามที่เข้มงวดกับวัคซีนทุกชนิดด้านความปลอดภัย
และประสิทธิผลเพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด

#WHOThailand #วัคซีนโควิด

WHO Thailand is the country office of the World Health Organization, a UN specialized agency, which WHO has had a country office in Thailand for more than 60 years.

It collaborates closely with the official public health agencies of the Royal Thai Government and other relevant partners in implementing the strategic agenda described in the WHO Country Cooperation Strategy - Thailand 2012-2016 (http://whothailand.healthrepository.org/handle/123456789/1125). Aside from the WHO Country Team, WHO in Thailand also has regional staff dedicated to the Mekong Malaria Programme (MMP), vaccine quality, and water/sanitation.

เปิดเหมือนปกติ

06/05/2022

หลักฐานปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าราวร้อยละ 10-20 ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 จะประสบกับ “กลุ่มอาการหลังโควิด 19” หรือที่เรียกว่า “ลองโควิด” อันประกอบด้วยอาการเรื้อรังมากมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เรามีในขณะนี้แสดงให้เห็นว่าอาการลองโควิดมีความสัมพันธ์กับอาการป่วยที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่เกิดขึ้นก่อนหน้า

โดยทั่วไป อาการลองโควิดจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิด 19 แบบรุนแรงเฉียบพลัน แต่ก็สามารถเกิดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่องจากอาการป่วยที่มีมาแต่ต้นได้ด้วย อาการลองโควิดเกิดขึ้นและหายไปตามกาลเวลา และในบรรดาอาการที่พบกว่า 200 อาการ 3 อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ หายใจไม่อิ่ม สมองล้า และอ่อนเพลีย

3 เดือนหลังจากที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด 19 แบบรุนแรงเฉียบพลัน หากคุณยังหายใจลำบาก สมองล้า หรืออ่อนเพลีย คุณอาจจะกำลังประสบกับอาการลองโควิดและควรปรึกษาแพทย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญแม้คุณจะรู้สึกว่ารับมือกับอาการที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยอื่น ๆ ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่ต่างออกไป

เรายังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับอาการทั้งหมดและระยะเวลาของลองโควิด หลักฐานปัจจุบันบ่งชี้ว่าลองโควิดอาจกินเวลาอย่างน้อย 2 เดือน แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการนานถึง 6 เดือน 1 ปี หรือนานกว่านั้น นอกจากนี้เรายังพบความผิดปกติของปอด อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ และภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย ลิ่มเลือด และการเสียชีวิต ในระยะเวลา 1 ปีหลังจากเริ่มมีอาการ

เนื่องจากลองโควิดเป็นกลุ่มอาการที่กว้างมากและกระทบกับหลายระบบในร่างกาย เราจึงไม่มียาหรือวิธีรักษาเฉพาะ หากอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเพื่อยกระดับสุขภาวะของตนได้ เช่น ลดกิจกรรมเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหายใจไม่อิ่ม และหากมีปัญหาด้านการควบคุมสมาธิ ให้ค่อย ๆ จดจ่อกับงานทีละชิ้น ถ้าหากอาการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตของคุณอย่างมาก หรือหนักขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป องค์การอนามัยโลกแนะนำให้พบแพทย์ ซึ่งอาจแนะนำให้คุณเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://www.youtube.com/watch?v=2iVgZymaarI

06/05/2022

Current evidence suggests about 10-20% of people diagnosed with COVID-19 infection go on to develop a 'post-COVID-19' syndrome, with numerous lingering symptoms. This is called post COVID-19 condition or 'long COVID'. Long-COVID can occur in those who had mild COVID or were even asymptomatic with no apparent COVID symptoms. However, current evidence shows Long-COVID is associated with increasing severity of prior infection.

Long-COVID typically presents with symptoms that begin after recovery from an acute COVID-19 infection. However, it may occur in continuity with the initial illness. Symptoms can come and go over time. The 3 most common symptoms are shortness of breath, brain fog, and fatigue. However, more than 200 different symptoms have been reported.

After 3 months have passed since you were diagnosed with acute COVID-19, if you have shortness of breath, brain fog or fatigue, you might have Long-COVID, and you should consult with a doctor. It is important to see a doctor even if you feel your Long-COVID symptoms are manageable and do not interfere with your daily quality of life because it's also possible that the underlying cause may be a different illness that needs different treatment.

There is still much unknown about the spectrum of symptoms and duration of Long-COVID. Current evidence suggests Long-COVID may continue for at least 2 months. However, some may experience symptoms for up to 6 months, a year, or longer. Evidence of lung abnormalities, cardiovascular syndromes and complications including stroke, heart attack, blood clots and death have all been identified 1-year after symptom onset.

Because Long-COVID is a new broad-spectrum disease covering several different body systems, there are no specific drugs or therapeutic treatments. For milder symptoms, self-management can help improve the quality of life. This includes reducing physical activity when feeling fatigued or short of breath and slowing down to focus just on one task at a time if you are having trouble concentrating. If symptoms significantly impact your life, or they get worse or change, WHO recommends seeing a doctor, who may refer you for specialist rehabilitation services.

Learn more: https://www.youtube.com/watch?v=2iVgZymaarI

05/05/2022

The United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย Annual Report — available now. Read about some of the biggest challenges we've been solving, plus key United Nations projects nationwide. Read now: https://bit.ly/unct-annual2022

Photos from World Health Organization Thailand's post 05/05/2022

รายงานความคืบหน้า สถานการณ์ #โควิด19 ประจำวันที่ 4 พ.ค. 2022 โดยองค์การอนามัยโลก
อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/thailand/2022_05_04_tha-sitrep-234-covid-19_th.pdf?sfvrsn=865f92a7_1

และอ่านรายงานย้อนหลังได้ที่
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

05/05/2022

Today is also the International Day of the Midwife

On , imagine a world where we’ve achieved the investments we deserve. had:👉🏻 Equal, fair compensation
👉🏽 Fair working conditions and protections
👉🏾 Standardised regulation frameworks
👉🏿 Equal opportunities to local, standardised education

Our world would look so much different. But if we can dream it, we can do it.

Photos from World Health Organization Thailand's post 05/05/2022

Today is World Hand Hygiene Day. The theme for 2022 is Unite for safety: clean your hands

When a health facility's "quality and safety climate or culture" values hand hygiene and infection prevention and control (IPC), this results in both patients and health workers feeling protected and cared for.

To prioritize clean hands in health facilities, people at all levels need to believe in the importance of hand hygiene and IPC to save lives, by acting as key players in achieving the appropriate behaviours and attitudes towards it. In other words, health workers at all levels and people accessing health care facilities need to unite on ensuring clean hands.

This year's theme for World Hand Hygiene Day, 5 May 2022, is focused on recognizing that we can add to a facility's climate or culture of safety and quality through cleaning our hands but also that a strong quality and safety culture will encourage people to clean hands at the right times and with the right products.

Unite, talk and work together on hand hygiene for high quality safer care everywhere.

Read more: https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022
Today is World Hand Hygiene Day. The theme for 2022 is Unite for safety: clean your hands

When a health facility's "quality and safety climate or culture" values hand hygiene and infection prevention and control (IPC), this results in both patients and health workers feeling protected and cared for.

To prioritize clean hands in health facilities, people at all levels need to believe in the importance of hand hygiene and IPC to save lives, by acting as key players in achieving the appropriate behaviours and attitudes towards it. In other words, health workers at all levels and people accessing health care facilities need to unite on ensuring clean hands.

This year's theme for World Hand Hygiene Day, 5 May 2022, is focused on recognizing that we can add to a facility's climate or culture of safety and quality through cleaning our hands but also that a strong quality and safety culture will encourage people to clean hands at the right times and with the right products.

Unite, talk and work together on hand hygiene for high quality safer care everywhere.

Read more: https://www.who.int/campaigns/world-hand-hygiene-day/2022

04/05/2022

Unite for safety: clean your hands!

Participate in the WHO Global Webinar to mark the World Hand Hygiene Day on 5 May 2022 at 1.30 pm CEST at https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/05/05/default-calendar/world-hand-hygiene-day-2022-unite-for-safety-clean-your-hands!

30/04/2022

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 เป็นอย่างไร

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด 19 เป็นอย่างไร และทุกคนจะได้รับผลข้างเคียงไหม คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย จะมาบอกเล่าอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อฉีดวัคซีนโควิด 19

#วัคซีนโควิด

29/04/2022

คนที่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนโควิด 19ได้หรือไม่

คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย อธิบายถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 กับผู้ที่มีโรคประจำตัว

#วัคซีนโควิด

Photos from World Health Organization Thailand's post 29/04/2022

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิด 19 ประจำสัปดาห์ในประเทศไทย
ฉบับที่ 233 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2022 โดยองค์การอนามัยโลก อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/thailand/2022_04_27_tha-sitrep-233-covid-19-th.pdf?sfvrsn=4225b9a3_1

และอ่านรายงานย้อนหลังได้ที่
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

28/04/2022

ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ไหม

ทำไมองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 เป็นอันดับแรก ๆ
คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย จะอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟัง

#วัคซีนโควิด

28/04/2022

วัคซีนโควิด 19 ปลอดภัยไหม

ยังมีคำถามถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด 19 คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย มาให้คำตอบเรื่องนี้

#วัคซีนโควิด

Photos from World Health Organization Thailand's post 28/04/2022

It's World Immunization Week! Vaccines have been indiscriminately saving lives since 1796.

In Thailand, WHO is supporting the Ministry of Public Health in providing COVID-19 vaccines to migrant workers at their doorsteps, to ensure that we leave no one behind in the fight against the pandemic.

Read more: https://www.who.int/thailand/news/detail/25-04-2022-thailand-provides-covid-19-vaccination-at-migrant-workers--doorstep

Photos from World Health Organization Thailand's post 28/04/2022

The situation report on from for 27 April 2022 is now available.

To read the full report: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/thailand/2022_04_27_tha-sitrep-233-covid-19.pdf?sfvrsn=f0a6f3a6_1

To see all reports, please visit https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-report

27/04/2022

ผู้หญิงที่วางแผนมีลูก ผู้หญิงท้อง สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ไหม

การตั้งครรภ์เป็นสิ่งพิเศษสำหรับผู้หญิงและครอบครัว คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย จะมาให้ความรู้กับเราถึงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยต่อหญิงตั้งครรภ์

#วัคซีนโควิด

26/04/2022

Vaccines accompany us through different stages of our lives and protect against:
Cervical cancer
Cholera
COVID-19
Diphtheria
Ebola
Hep B
HPV
Influenza
Japanese encephalitis
Malaria
Measles
Meningitis
Mumps
Pertussis
Pneumonia
Polio
Rabies
Rotavirus
Rubella
Tetanus
Typhoid
Varicella
Yellow Fever

25/04/2022

วัคซีนปกป้องเราจากโควิด 19 อย่างไร

คุณเพียงใจ บุญสุข นักวิชาการด้านภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ให้ข้อมูลว่าวัคซีนปกป้องเราจากโควิด 19 อย่างไร

#วัคซีนโควิด

25/04/2022

Vaccines provide opportunity and hope for all of us to enjoy ​a more fulfilling life. ​ And that's something we should all be fighting for.​
Vaccines, in the pursuit of a long life well-lived.​

World Immunization Week, celebrated in the last week of April, aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines to protect people of all ages against disease.

WHO works with countries across the globe to raise awareness of the value of vaccines and immunization and ensures that governments obtain the necessary guidance and technical support to implement high-quality immunization programmes. The ultimate goal of World Immunization Week is for more people – and their communities – to be protected from vaccine-preventable diseases.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทำไมเราต้องกังวลต่อการแพร่ระบาดของโอมิครอน
ทำไมโอมิครอนถึงแพร่ระบาดง่ายมาก
อะไรทำให้ไวรัสเกิดการเปลี่ยนแปลง?
ภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไร #วัคซีนโควิด

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


WHO Thailand, Office Of The Permanent Secretary Building 3, 4th Fl., Ministry Of Public Health, Tiwanon Road
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Passport Visa Group Passport Visa Group
8,10 Rattanathibet Rd., Bangkraso
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย ต่อใบอนุญาตทำงาน

Eha_กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Eha_กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในบทบาทการพัฒ

DBD e-Commerce DBD e-Commerce
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องเอด คลินิกให้คำปรึกษาเรื่องเอด
งานให้การปรึกษา กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม สถาบันบำราศนราด
Amphoe Muang Nonthaburi, 11120

ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

Transfusion-Transmitted Pathogens Section Transfusion-Transmitted Pathogens Section
National Institute Of Health, DMSc, Ministry Of Public Health
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทาง?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
88/7 ถนนเทวะเวสม์ ตำบลตลาดขวัญ
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

Welcome to The OFFICIAL Page : Department of Medical Sciences of MOPH

กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี
Soi Rattanathibet 6
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

"นนทบุรี เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่?

ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแ
ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้น?

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.
88/44 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

ช่องทางการติดตาม https://www.youtube.com/ThePRhss www.twitter.com/@

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
สาขาวิชาเกษตรศาสตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ
Amphoe Muang Nonthaburi, 11120

แฟนเพจอย่างเป็นทางการของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
42/3 Moo 1 Pracha Niwet 3
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

สำนักงานประปาสาขานนทบุรี สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
เลขที่ 282 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย
Amphoe Muang Nonthaburi, 11000

"เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม"