การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Brightness for life quality
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพ เบอร์โทรแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 053-695-027

26/11/2023

PEA ห่วงใยประชาชน ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 19/11/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ หากแล้วเสร็จจะรีบจ่ายไฟ กลับคืนให้ทันทีครับ⚡⚡

16/11/2023

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านในสอย บ้านดอยแสง บ้านไม้สะเป่ เพื่อทราบครับ
👉ด้วยปัจจุบัน PEAแม่ฮ่องสอน ตรวจพบสาเหตุของอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ซึ่งปัจจุบันทีมช่าง อยู่ระหว่างแก้ไข คาดว่าจะใช้เวลา ประมาณ 2-3ชั่วโมง จะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

08/11/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ หากแล้วเสร็จจะรีบจ่ายไฟ กลับคืนให้ทันทีครับ⚡⚡

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 28/10/2023

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว บ้านทุ่งมะส้าน บ้านคาหาร บ้านนาปลาจาด
บ้านห้วยซะลอบ เพื่อทราบครับ
👉ปัจจุบันทีมช่าง PEAแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการแก้ไข สาเหตุของไฟฟ้าดับ บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลา 12.22 น. ได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

27/10/2023

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว บ้านทุ่งมะส้าน บ้านคาหาร บ้านนาปลาจาด บ้านห้วยซะลอบ เพื่อทราบ
👉ด้วยสภาพอากาศ หมอกลงจัด และภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ทีมช่าง ยังไม่สามารถค้นหาสาเหตุของไฟฟ้าดับไฟได้ ค่ำคืนนี้ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากทัศนะนิสัยการมองเห็นค้นหาสาเหตุ ไม่เจอ มีหมอกลงจัด ทีมช่าง PEAแม่ฮ่องสอน จะเข้าตรวจสอบหาเหตุในวันรุ่งเช้านี้อีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/10/2023

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อทราบ
ด้วยขณะนี้ เวลา 19.53 น. เกิดเหตุสุดนิสัย ในการปฏิบัติงานของงานปรับปรุงระบบจำหน่าย งานรองรับสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟได้ในบางจุด ในขณะนี้ ซึ่งตอนนี้ ทีมช่าง กำลังเร่งแก้ไข จุดที่ไม่สามารถจ่ายไฟได้ ปริมาณหน้างานปัจจุบันแล้วเสร็จ 90% ของงานแล้ว คาดว่าสักพักจะรีบจ่ายไฟ ให้ทันทีครับ
PEA ต้องขออภัยในความล่าช้าและไม่สะดวก มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ และหากแล้วเสร็จ จะรีบจ่ายไฟให้ทันทีครับ

17/10/2023
12/10/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อทราบ
👉👷👷สำหรับงานบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้องยังให้บริการตามปกติ

🏘️🏘️ ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

10/10/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้ไฟฟ้าฝั่งทิศตะวันออก ตามรายละเอียด

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/10/2023

PEA แจ้งประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้รับทราบโดยทั่วกันครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 09/10/2023

เรียนแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านผาบ่อง บ้านป่าปุ๊ บ้านแม่สะกึด บ้านห้วยคา บ้านไม้แงะ บ้านนากระจง บ้านหัวน้ำ แม่สะกึด เพื่อทราบครับ
⚡⚡อีกสักครู่ ทางการไฟฟ้าจะขอดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ ล้มทับสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายหลายรายการ
👉👉 คาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ2 ชั่วโมงในการตัดจ่าย กระแสไฟฟ้าบางส่วนออกจากระบบ
⏰⏰วันที่10 ตุลาคม 2566 เวลา 00:00น. ถึง 02:00น.
**จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 06/10/2023

เรียนแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว ทราบครับ
วันที่6 ตุลาคม 2566มีเหตุการณ์พายุ ฝนตกลมแรง มีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดจากเดิม3ช่วงเสาและอุปกรณ์หัวเสาชำรุด พร้อมทั้งมีเหตุเพิ่มเติมจุดที่2 อีก จำนวน 4ช่วงเสาไฟฟ้าบนดอย ซึ่งค่ำคืนนี้ การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่บนดอย
⚡⚡ฉะนั้นPEAแม่ฮ่องสอน จะเข้าดำเนินการแก้ไขในวันพรุ่งนี้ หากแล้วเสร็จก็จะรีบจ่ายไฟ ให้ทันที ครับ
🙏🙏 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 30/09/2023

PEA แม่ฮ่องสอน ขออนุญาตแจ้งข่าว
⏰ วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66 ⏰
👉 ด้วยเวลา22:36น. เกิดเหตุ ดินสะไลน์มีต้นไม้ใหญ่ ล้มทับ สายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบดังนี้

🏠🏠🏠 บ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านหมอกจำแป่ บ้านแม่สะงา บ้านกุงไม้สัก บ้านยอด บ้านรักไทย บ้านปางอุ๋ง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านนาป่าแปก บ้านรวมไทย บ้านทบศอก พระตำหนักปางตอง บ้านปางอุ๋ง
***หากจุดไหนไฟดับสามารถแจ้งใต้คอมเม้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมช่างทะยอยดำเนินการแก้ไขต่อไป

👷👷ปัจจุบันPEAแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนำต้นไม้ออกจากระบบ
⚡⚡ PEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👷👷ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2023

📢📢 อัพเดท แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบ
📅📅⏰⏰วันที่ 25 กันยายน 2566
อัพเดท เวลา 23:23 น. บริเวณ...บ้านผาบ่อง บ้านห้วยต่ำข่อน บ้านป่าปุ๊ ปัจจุบัน หน้างาน ได้ปริมาณงาน 75% ของงานที่ปฏิบัติ PEAต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2023

PEA แม่ฮ่องสอน ขออนุญาตแจ้งข่าว
⏰ วันจันทร์ที่ 25 ก.ย.66 ⏰
👉 ด้วยเวลา17:00น. เกิดเหตุ ฝนตกหนักในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีต้นไม้ใหญ่ หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหัก และทำให้มีบางพื้นที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบดังนี้

🏠🏠🏠 บ้านห้วยโป่งอ่อน
***หากจุดไหนไฟดับสามารถแจ้งใต้คอมเม้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมช่างทะยอยดำเนินการแก้ไขต่อไป

👷👷PEAแม่ฮ่องสอน ระดมทีมชุดงานเข้าแก้ไขในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากมีเหตุการณ์หลายจุด
⚡⚡ PEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👷👷ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2023

📢📢 แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อทราบ
📅📅⏰⏰วันที่ 25 กันยายน 2566​ เกิดเหตุ​ภัยธรรมชาติ​พายุ​ฝนตก​ลมแรง​ ในหลายพื้นที่​ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับบริเวณ...ตำบล​ผาบ่อง​ ตำบลห้วยโป่ง​ และอำเภอ​ขุนยวม​ทั้งหมด​
🏠🏠บ้านผาแดง บ้านแม่จ๋าน้อย บ้านห้วยโป่งกานนอก ห้วยโป่งกานใน บ้านไม้ซางหนามเหนือ-ใต้ บ้านป่าลาน บ้านแก่นฟ้า บ้านทุ่งมะกอก บ้านไม้ฮุง บ้านกลาง บ้านห้วยช้างคำ บ้านม้งไมโครเวฟ สถานีสื่อสารดอยนางปุ๊ บ้านป่าปุ๊​ บ้านผาบ่อง​ บ้านห้วยโป่ง​ บ้านห้วยต่ำข่อน และเขตอำเภอขุนยวม​ทั้งหมด​
👉สาเหตุ​ ต้นไม้ใหญ่​ล้มทับสายไฟฟ้าขาด​จำนวน​หลายช่วงเสาบริเวณบ้านผาบ่องครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการแก้ไขครับ
⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/09/2023

📢📢 อัพเดท แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบ
📅📅⏰⏰วันที่ 15 กันยายน 2566
อัพเดท เวลา 20:15 น. บริเวณ...บ้านผาแดง บ้านแม่จ๋าน้อย บ้านห้วยโป่งกานนอก ห้วยโป่งกานใน บ้านไม้ซางหนามเหนือ-ใต้ บ้านป่าลาน บ้านแก่นฟ้า บ้านทุ่งมะกอก บ้านไม้ฮุง บ้านกลาง บ้านห้วยช้างคำ บ้านม้งไมโครเวฟ สถานีสื่อสารดอยนางปุ๊ ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ หน้างาน 95% ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

15/09/2023

📌(ประกาศ)ประกาศแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
🗓️ วันที่ 15 กันยายน 2566
🕘เวลา 17.48 น.
**ตอนนี้ ระบบสายส่ง 115KV จากสฟฟ.แม่แตง -ปาย -แม่ฮ่องสอน เนื่องจากต้นทางมีพายุ ฝนตกหนัก เกิดจากภัยธรรมชาติ
🌏พื้นที่ได้รับผลกระทบไฟดับ บริเวณ พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ทั้งหมด) อำเภอขุนยวม
****ตอนนี้ทางไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้ครับ****
⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/09/2023

📢📢 แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้า
📅📅⏰⏰วันที่ 15 กันยายน 2566
บริเวณ...บ้านผาแดง บ้านแม่จ๋าน้อย บ้านห้วยโป่งกานนอก ห้วยโป่งกานใน บ้านไม้ซางหนามเหนือ-ใต้ บ้านป่าลาน บ้านแก่นฟ้า บ้านทุ่งมะกอก บ้านไม้ฮุง บ้านกลาง บ้านห้วยช้างคำ บ้านม้งไมโครเวฟ สถานีสื่อสารดอยนางปุ๊ ทางการไฟฟ้าจะขอดับไฟฉุกเฉินเพื่อแก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มบริเวณบ้านแม่จ๋าน้อยครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการแก้ไขครับ
⚡⚡ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 09/09/2023

PEA แม่ฮ่องสอน ขออนุญาตแจ้งข่าว​
⏰ วันเสาร์ ที่​ 9 ก.ย. 66 ⏰
👉 ด้วยเวลาประมาณ เที่ยงคืน ของวันที่8 ก.ย.66 เกิดเหตุ ฝนตกหนักในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่มหลายจุด และมีต้นไม้ใหญ่ หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหัก และทำให้มีบางพื้นที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบดังนี้

🏠🏠🏠 บ้านห้วยเสือเฒ่า บ้านทุ่งมะส้าน บ้านนาปลาจาด บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว บ้านนากระจง บ้านม่อนตะแลง บ้านห้วยช้างคำ บ้านรักไทย
***หากจุดไหนไฟดับสามารถแจ้งใต้คอมเม้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมช่างทะยอยดำเนินการแก้ไขต่อไป

👷👷👷ปัจจุบัน PEAแม่ฮ่องสอน ระดมทีมชุดงานเข้าแก้ไขในวันนี้
⚡⚡ PEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👷👷ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/09/2023

PEA แม่ฮ่องสอน ขออนุญาตแจ้งข่าว​
⏰ วันเสาร์ ที่​ 9 ก.ย. 66 ⏰
👉 ด้วยเวลาประมาณ เที่ยงคืน ของวันที่8 ก.ย.66 เกิดเหตุ ฝนตกหนักในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าไหลหลาก ดินทรุด ดินถล่มหลายจุด และมีต้นไม้ใหญ่ หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหัก และทำให้มีบางพื้นที่ไฟฟ้าดับ ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบดังนี้

🏠🏠🏠 บ้านหมอกจำแป่

👷👷👷ทาง PEAแม่ฮ่องสอน ยังไม่สามารถเข้าแก้ไขในพื้นที่ได้ เนื่องจากยังมีน้ำป่าไหลหลาก และฝนตกอย่างต่อเนื่อง หากน้ำลดแล้วจะรีบเข้าดำเนินการแก้ไขทันที
⚡⚡ PEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
👷👷ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 06/09/2023

เรียนผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อโปรดทราบ
วันที่​ 6​ กันยายน​ 2566
👉👉 ด้วยPEAแม่ฮ่องสอน​ ขอดับไฟฉุกเฉิน​เพื่อปฏิบัติ​งานแก้ไขเสาไฟฟ้าล้ม​และต้นไม้ทับสายไฟฟ้าบริเวณ​บ้านแม่จ๋าน้อย เนื่องจาก​ดินทรุด​และฝนตกหนัก​ จากภัยธรรมชาติ​
⚡⚡ ตั้งแต่​เวลา​ 17:00 น.​ ถึง​ 20:00​ น.​ โดยประมาณ​หากแล้วเสร็จ​ก่อนเวลาจะรีบจ่ายไฟกลับคืนให้ทันที
🏠🏠🏠จุดบริเวณ​ไฟฟ้า​ดับ​ บ้านดอยสารภี​ บ้านแม่จ๋าน้อย​ บ้านม้งไมโครเวฟ​ บ้านแก่นฟ้า​ บ้านป่าลาน​ บ้านไม้ฮุง​ บ้านไม้ซางหนาม(เหนือ-ใต้)​ บ้านกลาง​ บ้านห้วยช้างคำ​ บ้านห้วยโป่งการ(ใน-นอก)​
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท วิศวกรรม ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🏢 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญท่านเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ📌 PUPAPLUG (ปู-ป้า-ปลั๊ก) เต้ารับสำหรับธุรกิจชาร์จรถไฟฟ้า📱 PUPAPLUG ม...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


286/3 ถ. แม่ฮ่องสอน-ปาย ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30