โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son Videos

Videos by โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน in Amphoe Muang Mae Hong Son. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Thank you so much for certificate. We are the best.

Other โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน videos

Thank you so much for certificate. We are the best.

Big pig.
🐖🐖🐖A pig.🐖🐖🐖 I love a pig. 🐷🐷🐷 Do you love pig?🐽🐽🐽

Three little pigs.
ขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง🐷ในการดูแลเด็ก ๆ🐷 ให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์🐷 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมภาคภูมิใจกับ🐖ความสามารถของเด็ก ๆ ในรอบรั้ว🐖🐖🐖"ครอบครัวอนุบาล"🐖🐖🐖

"ฺฮักฮอดนำกัน"