โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

11/01/2024

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 11/01/2024

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
*********************************
รอบห้องเรียนพิเศษ
ชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEP (เกิด 17 พ.ค.2562-16 พ.ค.2563)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(เกิด 17 พ.ค.2560-16 พ.ค.2561)
- รับสมัคร วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2567
- ประเมินทักษะ/สัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. อาคารพวงชมพู
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- รายงานตัว วันที่ 3 มีนาคม 2567
*********************************
รอบห้องเรียนปกติ
ชั้นอนุบาล 2 (เกิด 17 พ.ค.2562-16 พ.ค.2563)
- รับสมัครวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2567
- รายงานตัว วันที่ 17 มีนาคม 2567
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิด 17 พ.ค.2560-16 พ.ค.2561)
- รับสมัครวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2567
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2567
- มอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2567
*********************************
หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
จำนวน 1 ชุด (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
(พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
5. รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง
*********************************
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-53620372

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 08/01/2024

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น.
กลุ่มจิตอาสาเล่านิทาน โดยคุณสุธิดา กัลป์ยาณรุจ ,พลเรือตรีสนธิ ไพนุพงษ์, จ่าเอกธีรวิทย์ เพชรศิริ,คุณวันเพ็ญ ทองลัว,Ms.Tomoko Ish*take, Ms.Toyomi จัดกิจกรรมเล่านิทานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่นและเรียนรู้อย่างหลาหหลาย "นิทาน"ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างรอบด้านและมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้
ขอขอบคุณ..ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ลืนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 04/01/2024
Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 04/01/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ได้จัดงานกีฬา กรีฑาสี ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 38 เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้รู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฝึกทักษะการงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ โดยมี ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน #ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน #ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวยความสะดวกจราจร #ขอบพระคุณวงโยธวาทิตจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา #ขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/12/2023

การแสดงของนักเรียน
#กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/12/2023

สร้างความสุขด้วยการแสดงชุดพิเศษจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
#กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/12/2023

นายสมศักดิ์ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน มีการแสดง ของขวัญและรางวัลแจ็คพอตมากมายมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ 2567 นี้เทอญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/11/2023

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นำโดยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีท่านเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์,นายไกยูล เกษสุพรรณ์และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 20/11/2023

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดยนายสมศักดิ์ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับ ผอ.พงศ์ปณต ปัญญา และคณะครู โรงเรียนบ้านแม่กองคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทุกท่าน ที่มาส่งคุณครูวัชรี แสงสุวรรณ เอกวิทยาศาสตร์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 09/11/2023

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 CMRU One for All Hong Son Campus 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแสดงเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 07/11/2023

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยนายสมศักดิ์ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจกฎระเบียบของโรงเรียน ได้มีโอกาสพบปะครูประจำชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติ มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 07/11/2023

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน รับการนิเทศ จากคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยการนำของนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ นางสาวกนกศรี สายสอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขาน นางพิมพ์จันทร์ ศิริบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในสอย ตามนโยบาย 3 มี 4 พร้อม 1 สร้าง

01/11/2023

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ภาคเช้า ชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 09.00-11.00 น.
ภาคบ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/10/2023

#เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566

นายสมศักดิ์ เวียงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน คณะครู และบุคลากรร่วมกันปฎิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
ขอขอบคุณ อส.จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

23/10/2023

#วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

21/10/2023

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

19/10/2023

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ

13/10/2023

#วันนวมินทรมหาราช
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

11/10/2023

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
แจ้งการปิด-เปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียน
วันที่ 11 ตุลาคม 2566
เปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 11/10/2023

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครวันที่ 12-18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ อาคารบานบุรี

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 09/10/2023

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08.09 น. นายสมศักดิ์ เวียงคำ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

04/10/2023

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ เวียงคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

03/10/2023
Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/09/2023

28 กันยายน
วันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day)
มติคณะรัฐมนตรี (20 กันยายน 2559) ได้กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เริ่มในวันที่​ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก​ซึ่ง​เป็น​วันครบรอบ​ 106​ ปี​ เป็น​ต้นไป โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า
• สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
• สีขาว หมายถึง ศาสนา
• สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 27/09/2023

ดร.ชฏาภรณ์ ไชยยา พร้อมด้วย คุณครูวีระเดช จันทร์โสภา /คุณครูอารมย์ อำพัน/ คุณครูพจนีย์ ตาณะเศรฐ์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านเชษฐา โมสิกะรัตน์/รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านประเสริฐ จิตพลีชีพ เนื่องด้วยวาระเกษียณอายุราชการ...อำลาพ่อเมืองแม่ฮ่องสอน...

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Futsal U12 Cup ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 19/09/2023

คณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมงาน #คุรุมุทิตาวันอำลาที่ภาคภูมิ # โดยกลุ่มเครือข่ายสิงหนาทราชาลัย ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน (18/9/2566)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/09/2023

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...ท่านเชษฐา โมสิกรัตน์ พร้อมด้วยท่านจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน...ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอนแอนด์รีสอร์ท (15/9/66) ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความซาบซึ้งของสายใยความรัก ความเมตตาที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 16/09/2023

#วงดุริยางค์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน #พร้อมด้วยเด็ก ๆ #ชุมนุมนาฎศิลป์ # นำผู้เกษียณเข้าสู่งาน #ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา # วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Thank you so much for certificate. We are the best.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transperency Assissment on line:ITA onlin...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาลิสา ขันทะนะ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระดับป...
#เด็กดีศรีอนุบาล# เด็กชายภูมิพัฒน์ มุ่งมลผลเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เก็บเงินได้ คื...
ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อม  #ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อดทน มุ่งมั่น เพียรพยายามจนสำเร็จ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่า...
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเพียงเพ็ญ ภีระ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนที่ได้รับรางวัล...#คุรุชนคนคุณธรรม#...ของสำนักงานคณะก...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 15:30
อังคาร 08:00 - 15:30
พุธ 08:00 - 15:30
พฤหัสบดี 08:00 - 15:30
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Amphoe Muang Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
61/10 หมู่ 5 ตำบล ผาบ่อง
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

DLD's Family ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ช่องทางการติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง หมู่ 1
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Maehongson Immigration Maehongson Immigration
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

Namtok Mae Surin National Park Namtok Mae Surin National Park
Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Namtok Mae Surin National Park is a national park in Mae Hong Son Province, Thailand.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

การศึกษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน
286/3 ถ. แม่ฮ่องสอน-ปาย ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Brightness for life quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพ

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน