โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู, Pang Mu
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ, Mae Hong Son
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101, Mae Hong Son
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, Mae Hong Son
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน, Mae Hong Son
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส, Mae Hong Son
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส., Mae Hong Son
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร, Mae Hong Son

ความคิดเห็น

สู้ ๆ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาด....เราจะผ่านไปด้วยกัน🐩🐶🐈🐱🐀🐁🐹🐭
การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนมีผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์จนได้รับรางวัล เหรียญทองระดับภาค
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนขอขอบคุณท่าน ผอ.เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 /ท่านรองฯศักดิ์สิทธิ ศุภสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1/ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/ตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู/ตัวแทนมูลนิธิสุรพล จันทนา เทพบุญ/ตัวแทนศิษย์เก่า / ตัวแทนผู้ปกครอง / โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ที่ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย(ขนาดเล็ก)
วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับกลุ่มจังหวัด)
เข้าวัด....ปฏิบัติธรรม...ฝึกได้วันละนิด...ฝึกจิตให้เข้มแข็ง....สร้างภูมิคุ้มกันภายในเพื่อ.อนาคตจะได้มี...สติกำกับทุกขณะจิต....
ปลูกต้นไม้ชื่อต้น 🌴🌴" ประชาธิปไตย " 🌴🌴ให้ค่อย ๆ เบ่งบาน🌴🌴ในอนาคตต้นไม้ ต้นเล็ก ๆ🌴🌴 เหล่านี้จะช่วยให้สังคมมีความร่มเย็น🌴🌴 และสงบสุข🌴🌴
🐖🐖🐖A pig.🐖🐖🐖 I love a pig. 🐷🐷🐷 Do you love pig?🐽🐽🐽
🍲โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน🍜ได้มีโอกาสแบ่งปัน🍜อาหารให้กับชาวบ้าน. 🍜บ้านไม้ฮุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ติดโควิด-19 เกือบทัั้งหมู่บ้าน 🍜จำนวน 23 ครัวเรือน.🍤 ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอาการรุนแรง🍗และกลับมาแข็งแรงเร็ววัน🍣เชิญชวนทุกท่านไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะ
#เขียดแลว#🐸 เป็นสัตว์สงวนที่ต้องอนุรักษ์. และขยายพันธ์ุไว้.🐸 ในอดีตมีจำนวนมากเป็นอาหารรสเลิศ🐸ที่หลาย ๆ คนเมื่อมาถึงแม่ฮ่องสอน🐸ต้องหาเมนูนี้ให้ได้ลิ้มลอง.🐸 ปัจจุบัน. #เขียดแลว#🐸 ลดจำนวนลง🐸จึงต้องอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธ์ุเป็นสัตว์พื้นถิ่น🐸ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน🐸
Pfizer (5-11ปี) ชุดที่ 4 ส่งทหารกล้าเข้าไปเพื่อเตรียมตัวสู้กับเชื้อโรคที่อาจจะมาเยือนโดยไม่รู้ตัว.....ปลอดภัยไว้ก่อน...สวมหน้ากาก....ล้างมือ....เว้นระยะห่าง....ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น....ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง....ฯลฯ...อย่าประมาท....การ์ดอย่าตกนะเด็ก ๆ
#ความทรงจำในวัยเด็ก สิ่งดี ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ๆ จะอยู่ในใจตลอดกาลแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน....ยังคงรักและผูกพันธ์กันใน "ครอบครัวอนุบาล"👭👬👫💑💏
Pfizer (5-11 ปี) ชุดที่. 3 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน .....เราจะผ่านไปด้วยกันผู้ปกครองที่ตัดสินใจเพิ่มเติมแจ้งที่ครูประจำชั้นด่วนนะคะ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 08/03/2022

สู้ ๆ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ระบาด....เราจะผ่านไปด้วยกัน🐩🐶🐈🐱🐀🐁🐹🐭

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 07/03/2022

การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนมีผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์จนได้รับรางวัล เหรียญทองระดับภาค

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 05/03/2022

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนขอขอบคุณท่าน ผอ.เกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 /ท่านรองฯศักดิ์สิทธิ ศุภสร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1/ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา/ตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครู/ตัวแทนมูลนิธิสุรพล จันทนา เทพบุญ/ตัวแทนศิษย์เก่า / ตัวแทนผู้ปกครอง / โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ที่ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย(ขนาดเล็ก)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 05/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับกลุ่มจังหวัด)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 02/03/2022

เข้าวัด....ปฏิบัติธรรม...ฝึกได้วันละนิด...ฝึกจิตให้เข้มแข็ง....สร้างภูมิคุ้มกันภายในเพื่อ.อนาคตจะได้มี...สติกำกับทุกขณะจิต....

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 28/02/2022

ปลูกต้นไม้ชื่อต้น 🌴🌴" ประชาธิปไตย " 🌴🌴ให้ค่อย ๆ เบ่งบาน🌴🌴ในอนาคตต้นไม้ ต้นเล็ก ๆ🌴🌴 เหล่านี้จะช่วยให้สังคมมีความร่มเย็น🌴🌴 และสงบสุข🌴🌴

25/02/2022

Big pig.

🐖🐖🐖A pig.🐖🐖🐖 I love a pig. 🐷🐷🐷 Do you love pig?🐽🐽🐽

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/02/2022

🍲โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน🍜ได้มีโอกาสแบ่งปัน🍜อาหารให้กับชาวบ้าน. 🍜บ้านไม้ฮุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ติดโควิด-19 เกือบทัั้งหมู่บ้าน 🍜จำนวน 23 ครัวเรือน.🍤 ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอาการรุนแรง🍗และกลับมาแข็งแรงเร็ววัน🍣เชิญชวนทุกท่านไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 25/02/2022

#เขียดแลว#🐸 เป็นสัตว์สงวนที่ต้องอนุรักษ์. และขยายพันธ์ุไว้.🐸 ในอดีตมีจำนวนมากเป็นอาหารรสเลิศ🐸ที่หลาย ๆ คนเมื่อมาถึงแม่ฮ่องสอน🐸ต้องหาเมนูนี้ให้ได้ลิ้มลอง.🐸 ปัจจุบัน. #เขียดแลว#🐸 ลดจำนวนลง🐸จึงต้องอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธ์ุเป็นสัตว์พื้นถิ่น🐸ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน🐸

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 24/02/2022

Pfizer (5-11ปี) ชุดที่ 4 ส่งทหารกล้าเข้าไปเพื่อเตรียมตัวสู้กับเชื้อโรคที่อาจจะมาเยือนโดยไม่รู้ตัว.....ปลอดภัยไว้ก่อน...สวมหน้ากาก....ล้างมือ....เว้นระยะห่าง....ไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่น....ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง....ฯลฯ...อย่าประมาท....การ์ดอย่าตกนะเด็ก ๆ

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 24/02/2022

#ความทรงจำในวัยเด็ก สิ่งดี ๆ ที่มีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ๆ จะอยู่ในใจตลอดกาลแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน....ยังคงรักและผูกพันธ์กันใน "ครอบครัวอนุบาล"👭👬👫💑💏

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 24/02/2022

Pfizer (5-11 ปี) ชุดที่. 3 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน .....เราจะผ่านไปด้วยกันผู้ปกครองที่ตัดสินใจเพิ่มเติมแจ้งที่ครูประจำชั้นด่วนนะคะ

24/02/2022

Cookies and milk.

🐥🐣English is fun. 🐶🐈🐹🐀🐢🐓🐔🐣

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 24/02/2022

"เมืองประวัติศาสตร์" ศึกษาเรียนรู้รากเหง้าของตนเองและไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษที่เคยต่อสู้รักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานได้อาศัยอยู่อย่างเป็นสุขจนถึงปัจจุบันนี้....

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 23/02/2022

#ไปไหว้พระกัน# กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม....จริยธรรมให้กับเด็ก ๆ ไม่ได้หวังว่าผลจะเกิดในทันทีแต่ปลูกฝังให้เกิดในวันหน้าคงไม่ช้าเกินไป

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 22/02/2022

ชุดที่ 2 สำหรับวันนี้ในการฉีด💉 #วัคซีนไฟเซอร์# สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี .💉...สู้ ๆ จ้าเด็ก ๆ ปลอดภัยไว้ก่อน..💉..💪💪💪👍👍👍💉💉

22/02/2022

รอบห้องเรียนปกติ
ชั้นอนุบาล 2 (เกิด 17 พ.ค.2560-16 พ.ค.2561)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิด 17 พ.ค.2558-16 พ.ค.2559)
- สมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2565
- มอบตัว วันที่ 12 มีนาคม 2565
*********************************
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-53620372

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 21/02/2022

Pfizer (5-11ปี) ชุดที่ 1 สู้ ๆ ค่ะ. ...เด็ก ๆ พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มแรก

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 21/02/2022

#วัคซีนเข็มแรก# Pfizer สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี.ขอบคุณความมั่นใจของท่านผู้ปกครองที่อนุญาตให้เด็ก ๆ ฉีดวัคซีน....ได้ประโยชน์มากมายกว่าที่คาดหวังไว้......จงเชื่อมั่นในการสาธารณสุขไทย @แม่ฮ่องสอน

21/02/2022

มาตรการป้องกันโควิดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 20/02/2022

มอบตัวเป็นสมาชิกใหม่ "ครอบครัวอนุบาล" ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและปลอดภัย

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 20/02/2022

สอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสาตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 19/02/2565

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 17/02/2022

#ส่งมอบอย่างเป็นทางการ# ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดหายานพาหนะให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอดไป

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 14/02/2022

ประกาศผลการจับฉลากเพื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2565
ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 13/02/2022

Intensive English Program ( IEP ) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความสนใจพิเศษ......ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่มีความมั่นใจคุณภาพการเรียนการสอนสองภาษา....และส่งบุตร หลาน สมัครเข้าเรียนซึ่งมีจำนวนมากเกินที่จะรับได้จึงต้อง....จับฉลาก...เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน...ความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับทุก ๆ คน

12/02/2022

รักการอ่าน

อยู่ที่ไหนก็อ่านได้....🐻🐪🐊🐫.ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนความรู้จะได้..🐆.ไม่ถดถอย...🐼.🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน🐠🐟🐨🐘

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 12/02/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน มอบตัวพร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 12/02/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการจับฉลากเพื่อเข้าเรียน ชั้นอนุบาล ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
ปีการศึกษา 2565
จับฉลากในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน หากไม่มาเข้ารับการจับฉลากตามวันเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 09/02/2022

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1(3ขวบ)ด้วย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนไม่สามารถเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ)ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ดังนั้นขอให้ท่านไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์/โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ/โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...ตามความเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน.โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนเปิดรับได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2(4ขวบ)ขึ้นไป จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 09/02/2022

สถิติการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ปีการศึกษา 2565
รอบห้องเรียนพิเศษ IEP และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 08/02/2022

อนุโมทนาบุญผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน🙏ที่ร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน🙏วัตถุประสงค์เพื่อจัดหายานพาหนะรถตู้🙏ตั้งแต่ ปีพศ. 2562🙏 สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ🙏นักเรียน ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน🙏 บุญกุศลนี้ขอให้ทุก ๆ ท่านพบแต่ความสุข.🙏 ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป🙏 คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ🙏8/2/65

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 08/02/2022

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนที่ให้การสนับสนุน...ฉีดพ่นแอลกอฮอร์ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน.....หลังจากที่จัดเป็นสนามสอบบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย...ผู้เข้าสอบมาจากหลากหลายพื้นที่....ปลอดภัยไว้ก่อน...Be .Safty.

07/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2565

Photos from โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน's post 06/02/2022

ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
เรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบ on- site เป็นรูปแบบ on-line on- demand และ on -hand ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 และเปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Big pig.
Cookies and milk.
รักการอ่าน
วิทยาศาสตร์น่ารู้
Three little pigs.
"ฺฮักฮอดนำกัน"

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 15:30
อังคาร 08:00 - 15:30
พุธ 08:00 - 15:30
พฤหัสบดี 08:00 - 15:30
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Amphoe Muang Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่
114 Singhanatbumroong Rd, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ดินมีปัญหาปรึกษาพัฒนาที่ดิน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

การศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
202/5 M.1 T.pangmu
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000