อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม?

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์นั้น ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น จะมีหน้าผาสูงชันมาก ที่นี่มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 จัดเป็นอุทยาน

16/04/2024

"เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ขอให้พวกเราชาว อส.ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ไทย ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล ขอให้โชคดีทุกท่านครับ"

นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

02/04/2024

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Photos from ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ's post 28/03/2024

ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.mots.go.th/

11/03/2024
11/03/2024

อัพเดทค่า❗❗ ต้นมหาพรหมราชินี กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่เฉพาะใน จ.แม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวท่านใดอยากชมความสวยงามของดอกมหาพรหมราชินี สามารถเข้ามาที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ได้เลยค่ะ 🌳🌸

05/03/2024

💚 ตามกระแสมีโลกสองใบ แบบห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ

🌎 ใบที่ 1 ตั๋วเข้าอุทยานแห่งชาติ ซื้อตัวแถมประทับตราอุทยานแห่งชาติลงพาสปอตท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบนี้มีได้หลายแล้วไปเที่ยวให้ใจฟูด้วยกัน 😁
🌎 ใบที่ 2 ถุงผ้ารักษ์โลก ที่สามารถใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง ช่วยลดการเกิดขยะที่ย่อยสลายยาก และไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม

มีโลกสองใบแบบนี้ ได้ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
#โลกสองใบ #อุทยานแห่งชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติ #สิ่งแวดล้อม #ถุงผ้า

Photos from อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park's post 29/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพโรจน์ อินทมาตร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ นำกำลังเจ้าหน้าชุดสายตรวจ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฟ้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

14/02/2024
08/02/2024

📣ประชาสัมพันธ์ "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
👉เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน หาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นใหม่ ♥️
รายละเอียดคุณสมบัติ
1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 -21 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3. มีภูมิลำเนาในท้องที่ที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่
4. ศึกษาอยู่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา รอบแนวเขต
📲สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 053-061073 ในเวลาราชการ
หรือเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

Photos from อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park's post 29/01/2024

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พื้นที่บ้านห้วยโป่งกาน) และโครงการฟื้นฟูฯพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงการเกิดไฟป่าสูง เพื่อสร้างความรับรู้ด้านการควบคุมป้องกันไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมโดยการควบคุม

Photos from ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 21/01/2024
08/01/2024

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2567

08/01/2024

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

26/12/2023

26 ธันวาคม “วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” National Wildlife Protection Day

ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่ถูกรกราน จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมาเมื่อมีการค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ สัตว์ป่าจึงเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยม ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการส่งนอแรด งาช้าง และของป่าไปขายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ชีวิตสัตว์ป่าเริ่มถูกรุกรานทำให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จนถึงกับต้องออกกฎหมายมาควบคุม โดยกฎหมายฉบับแรกเกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อบังคับใช้ในการล่าช้างป่า

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราษฎรยังมีการคล้องช้างป่า เพื่อนำช้างมาใช้งานเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ตามมา จึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า รศ. 119 (พ.ศ. 2443) ขึ้น เพื่อให้ช้างป่าไม่ถูกทอดทิ้งให้อดอยากหรือได้รับการทรมาน

จนถึงยุคมืดของสัตว์ป่า เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้ในสงคราม ได้ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นอาวุธของผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์ป่า ขณะที่การพัฒนาประเทศและการเพิ่มจำนวนประชากร ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้จำนวนของสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จนถึงขั้นที่สัตว์ป่าบางชนิด เช่น สมัน ต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอย่างน่าเสียดาย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในขณะนั้น และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ลงนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศฉบับแรกของไทย

ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 และอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อสมัยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงถือเอาวันที่ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่ในป่า อันจะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติของชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตสืบไป

“Save wildlife for your life : รักษาธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

#วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ #วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ2566 #สัตว์ป่า #อนุรักษ์สัตว์ป่า #กรมอุทยานแห่งชาติ

Photos from 𝙂𝙂 𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔's post 08/12/2023
23/10/2023

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบพระคุณ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก : แกละ แกะจิตรกร

Photos from อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park's post 16/10/2023

อัพเดท ❗️ ธรรมชาติช่วงปลายฝนของ "ดอยปุยหลวง" บ้านห้วยฮี้ ตั้งอยู่ใน ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใกล้ๆ กับ หมู่บ้านห้วยฮี้ มีความสูงบนยอดดอยกว่า 1,722 เมตร เอกลักษณ์ของที่นี่คือจะเป็นภูเขารูปทรงฝาชีคว่ำ ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา ซึ่งด้านบนจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
📍 เบอร์โทร : หมู่บ้านห้วยฮี้ พี่ทู 083-325-1305 หรือ 096-3671729
📍 ที่อยู่ : ดอยปุยหลวง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
📍 พิกัด : https://goo.gl/maps/vzZHLaYKZL3FVcPF8

Photos from อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park's post 27/09/2023

"1 ตุลาคม 2566 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์เปิดแล้วจ้าาา 📢😍"
------รายละเอียดเพิ่มเติม------
📌 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
⏰ เวลาเปิด เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
⏱ เวลาเปิด จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
📱 Facebook อุทยาน : อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park
📍 พิกัดที่ทำการ : https://goo.gl/maps/J5RXVymjJUVx1kfK7
📍 พิกัดที่น้ำตกแม่สุรินทร์ : https://goo.gl/maps/GRyoxDphkTTUkrrK6
📍 พิกัดน้ำตกผาบ่อง : hhttps://goo.gl/maps/TB61PhKU4nnZZPQr8
📍 พิกัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติแม่สะกึ้ด : https://goo.gl/maps/T6mA8CZ73UAjmZ2W8
สำรองบ้านพัก ได้ที่เว็บไซต์ : https://nps.dnp.go.th/reservation.php
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 053-061073

27/09/2023

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ขอประชาสัมพันธ์ช่องทาง แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านผ่านระบบ QR Code
💬โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านผ่านระบบ QR Code 🤳🏼 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการ💁🏻‍♂️ ด้านบ้านพัก 🏡 ด้านลานกางเต็นท์ 🏕และด้านห้องน้ำ🚽
✅เพื่ออุทยานแห่งชาติจะนำความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงและพัฒนาอุทยานแห่งชาติต่อไป
มาร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบ QR Code 🎁ลุ้นรับรางวัล “บัตรเข้าฟรี” อุทยานแห่งชาติ เดือนละ 5 รางวัล
📣ประกาศผล ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

08/09/2023

#การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

09/08/2023

12 สิงหาคม นี้ เข้าฟรี ! อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ
ได้ที่นี่

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1057298656

31/07/2023

31 กรกฎาคม "วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก - World Ranger Day"

สมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ หรือ IRF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ต่อมาในปี 2549 ได้มีมติ ในคราวประชุมพิทักษ์ป่าโลก กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีให้เป็น 'วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่โลก' เพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่มุ่งมั่นเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการป้องป้องทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

World Ranger Day 2566 – Power of Rangers
พลังแห่งผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ความหวัง และกำลังใจ เพื่ออนาคตผืนป่าไทยที่ยั่งยืน

#วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก #31กรกฎาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ #เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

21/06/2023

📣📣อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการ ขยายเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการแสดง ความคิดเห็นและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามQR CODE ข้างต้น ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ขอเชิญประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมแสดงความ คิดเห็นต่อการขยายเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบ Google Form ได้ที่ลิงค์ - แบบแสดงความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/1WUgtsgbbu8l0qnC_-mY4CidlPHNg4VCR-HcarINNWOg/viewform?edit_requested=true
AqjMM/viewform?edit_requested=true
และดาวน์โหลด อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม ได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/file/d/14N13aLuwD9t3dpE7Q-_pNJ_oiul30VEt/view?usp=sharing

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสีย อช. น้ำตกแม่สุรินทร์.pdf

Photos from อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - Namtok Mae Surin National Park's post 05/06/2023

📣📣ขอเชิญทุกท่านอ่านข้อมูลประกอบการรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายเขตเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ การกําหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตาม QR CODE ที่แนบประกอบ

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 03/04/2023
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

📣ประชาสัมพันธ์ "โครงการนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567👉เพื่อ...
โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
รีวิวบ้านพักนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
โครงการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

Amphoe Muang Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
61/10 หมู่ 5 ตำบล ผาบ่อง
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

DLD's Family ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ช่องทางการติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง หมู่ 1
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Maehongson Immigration Maehongson Immigration
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

สถานธนานุบาลแม่ฮ่องสอน สถานธนานุบาลแม่ฮ่องสอน
2 ถ. พาณิชย์วัฒนา ต. จองคำ
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โรงรับจำนำของรัฐ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

Namtok Mae Surin National Park Namtok Mae Surin National Park
Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Namtok Mae Surin National Park is a national park in Mae Hong Son Province, Thailand.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน