สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, Government Building, Khunlum Praphat 6, Amphoe Muang Mae Hong Son.

Timeline photos 19/11/2014

ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิมและรายใหม่
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557
ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 7 ธ.ค.2557
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง
(ในวันและเวลาราชการ)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 053 695463

ประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองฯ 10/2557 03/11/2014
คัดเลือกกองทุนแม่ฯ ดีเด่น (บ้านใหม่) ระดับจังหวัด ปี 2557 10/09/2014

วันที่ 7 กันยายน 2557 -- อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ต.ปางหมู เป็น ตัวแทนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอ ที่มีผลงานดีเด่น ระดับอำเภอ..คณะกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมติดตามผลงาน หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ณ บ้านใหม่ ม.5 ต.ปางหมู อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กรกฎาคม 18/07/2014

วันที่ 1 /7/57 - สพอ.เมืองฯ ออกให้บริการประชาชน อ.ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที บ้านในสอย หมู่ 4 ต.ปางหมู

ตรวจติดตามสุขภาพ กองทุน กข.คจ. 17/07/2014

สพจ.มส.โดย นายสมนึก คำใจหนัก ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. อ.เมืองฯ จำนวน 5 หมู่บ้าน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ในวันที่ 9 /7/2557

ทีมวิทยากรกระบวนการ เวทีปรองดองสมานฉันท์ 17/07/2014

ทีม สพอ.เมืองฯ สนับสนุน เป็นวิทยากรกระบวนการ เวทีปรองดองสมานฉันท์ เวที ระดับ หมู่บ้าน ,ตำบล ,อำเภอและ จังหวัด ในระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557

โครงการรักษาสภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 17/07/2014

สพอ.เมืองฯ ลงพื้นที่ มอบวัสดุสาธิต แก่ครัวเรือนพัฒนาต้นแบบ 30 ครัวเรือน ตามโครงการรักษาสภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2557 จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าลาน ม.3 ต.ห้วยโป่ง ,บ้านในสอย ม.4 ต.ปางหมู,บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง และบ้านห้วยส้านใน ต.ห้วยผา

การปฎิบัติงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2557 17/07/2014

เดือน กรกฎาคม- สพอ.เมืองฯ จัดทำบันทึกข้อตกลง การปฎิบัติงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2557 PA-IPA ในหน่วยงาน ระหว่างพัฒนาการอำเภอ และ พัฒนากร

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน กรกฎาคม 17/07/2014

วันที่ 1 /7/57 - สพอ.เมืองฯ ออกให้บริการประชาชน อ.ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที บ้านในสอย หมู่ 4 ต.ปางหมู

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 02/06/2014
Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 02/06/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 .......ฉบับที่ 43-50 ค่ะ ช้าบ้าง อะไรบ้าง เพราะด้วยภาระหน้าที่ของพัฒนากรนั้นมีมากมาย คือวิถีพัฒนากร ต้องอุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 30/04/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองฯ ประจำเดือนเมษายน 2557

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 23/04/2014

วันที่ 22-23 เมษายน 2557 ; สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหมอกจำแป่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอยิ้ม ได้สาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจาน การทำขนมดอกจอก และทองพับ ณ บ้านรักไทย ม.6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 02/04/2014

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าสบทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ พระธาตุกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 28/03/2014

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 28/01/2014

CDD MMSNews 2014 ประจำเดือน มกราคม

Photos from สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 07/01/2014

สพอ.เมืองฯและ คกสต.ต.ผาบ่อง จัดอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี ต.ผาบ่อง ณ ศูนย์บริการข้อมูลลุ่มน้ำปายท่าโป่งแดง

Timeline photos 19/12/2013

CDDMMSNEWS ประเดือน ธันวาคม ฉบับ ที่ 75

Timeline photos 19/12/2013

CDDMMSNEWS ประเดือน ธันวาคม ฉบับ ที่ 74

Timeline photos 19/12/2013

CDDMMSNEWS ประเดือน ธันวาคม ฉบับ ที่ 73

Timeline photos 19/12/2013

CDDNEWS ประเดือน ธันวาคม ฉบับ ที่ 72

Timeline photos 19/12/2013

CDDNEWS ประเดือน ธันวาคม ฉบับ ที่ 71

Timeline photos 26/11/2013

CDD MMS NEWs ฉบับ 70

Timeline photos 26/11/2013

CDD MMS NEWs ฉบับ 69

Timeline photos 26/11/2013

CDD MMS NEWs ฉบับ 68

Timeline photos 26/11/2013

CDD MMS NEWs ฉบับ 67

Timeline photos 26/11/2013

CDDMMS NEWs ฉบับ 66

Timeline photos 08/10/2013

ประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 30/09/2013
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 7's Enjoy ชาวดอยเข้มแข็ง 28/08/2013

http://www.youtube.com/watch?v=MW9Mn1EdvBU

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 7's Enjoy ชาวดอยเข้มแข็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอ โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) " 7's Enjoy ชาวดอย เข้มแข็ง"

ข่าว สพอ.เมืองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 13/08/2013
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Mae Hong Son?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Khunlum Praphat 6
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

Amphoe Muang Mae Hong Son บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
61/10 หมู่ 5 ตำบล ผาบ่อง
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

DLD's Family ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ช่องทางการติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์สัตว์

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง หมู่ 1
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสังกัด สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Maehongson Immigration Maehongson Immigration
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
114 Singhanatbumroong Road, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
64 Pang Lo Nikhom Road , Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

การศึกษา

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน
286/3 ถ. แม่ฮ่องสอน-ปาย ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

Brightness for life quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพ

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวง แม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000