ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง

ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ, Mae Hong Son
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู, Pang Mu
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101, Mae Hong Son
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, Mae Hong Son
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน, Mae Hong Son
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส, Mae Hong Son
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร, Mae Hong Son
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส., Mae Hong Son
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108

"ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"

เปิดเหมือนปกติ

12/01/2022

สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แจ้งปิดให้บริการระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 เนื่องจากบุคคลากรมีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

17/11/2021

การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เลือกตั้งส.อบต.และ นายก อบต.) มีดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21-27 พ.ย. 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564) ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th
- แอปพลิเคชั่น Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์"
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

Photos from สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 10/09/2021

Photos from สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post

11/02/2021

เชิญชวนคู่รัก ❤️ จดทะเบียนสมรส เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส อย่าลืม!!! นำพยานบุคคลจำนวนสองคนเข้ามาเป็นพยานด้วยนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 0-5369-5560

22/12/2020

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยพบเหตุการณ์น่าประทับใจ จากการบริการของเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือในเขตอำเภอที่คุณอาศัยอยู่
.
มาร่วมบอกเล่าเรื่องราว ‘สุขนี้ที่อำเภอ’ พร้อมระบุชื่ออำเภอและจังหวัด
ติดแฮชแทค #สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น

สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 และจะประกาศรางวัลในเดือน มกราคม 2564
ผ่านช่องทาง Facebook : กรมการปกครอง Fanpage https://www.facebook.com/dopafanpage

3 เรื่องราวที่ถูกคัดเลือก จะได้รับรางวัล 5,000 บาท
พร้อมนำเรื่องราวไปสร้างวิดีโอจากเรื่องจริง
*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
#สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #อำเภอสร้างสุข ดูน้อยลง

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 25/09/2020

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 17/09/2020

กำหนดการสอบและผังที่นั่งสอบ
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 17/09/2020

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambom Smart Team) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 31/08/2020

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชั้น 2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 08/07/2020

New Normal เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 29/05/2020

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVIC-19 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 26/05/2020

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVIC-19 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 19/05/2020

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัคร ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่" 1 คน 1 ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID9" ประจำปีงบประมาณ 2563 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 26 พ.ค. 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านล่างนี้

21/04/2020
Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 19/02/2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแสดล้อม Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 15/02/2020

เมื่ิอวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานจดทะเบียนสมรสฉลองวันวาเลนไทน์ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และปลัดอำเภอ ให้เกียรติร่วมงานและมอบทะเบียนสมรสให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส พร้อมเก็บภาพประทับใจและได้มอบของชำร่วยแสดงความยินดีกับคู่รัก รวมจำนวน 13 คู่

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 06/02/2020

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานฯ นอกพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เดือน ส.ค. 62, ก.ย. 62 และ ต.ค. 62

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 06/02/2020

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานฯ ต.หมอกจำแป่, ต.ห้วยโป่ง, ต.ห้วยปูลิง และ ต.ห้วยผา เดือน ส.ค. 62, ก.ย. 62 และ ต.ค. 62

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 06/02/2020

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานฯ ต.ผาบ่อง และ ต.ปางหมู เดือน ส.ค. 62, ก.ย. 62 และ ต.ค. 62

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 06/02/2020

รายชื่อผู้ที่ยังไม่รับสิ่งของพระราชทานฯ ต.จองคำ
เดือน ส.ค. 62, ก.ย. 62 และ ต.ค. 62

Photos from ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน's post 05/02/2020

#พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้กับผู้สมัคร (รายใหม่) เดือน ส.ค. 62, ก.ย. 62 และ ต.ค. 62 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารด้านล่างนี้

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


64 Pang Lo Nikhom Rd., Chong Kham
Amphoe Muang Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่
114 Singhanatbumroong Rd, Jongkam
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตำรวจ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
202/5 M.1 T.pangmu
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู
Amphoe Muang Mae Hong Son, 58000