ทนายความลำปาง รับปรึกษากฏหม

ทนายความลำปาง รับปรึกษากฏหม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

อิสระ คลาสสิคคลับ
อิสระ คลาสสิคคลับ
Nakhon Lampang 52160
Agricultural and farm products
Agricultural and farm products
52000
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขต
26 ถนนท่ามะโอ, Lampang
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
ท่ามะโอ, Lampang
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ, Lampang
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้, Lampang
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
106, Lampang
ส่วนอุทยานแห่งชาติลำปาง
ส่วนอุทยานแห่งชาติลำปาง
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง, Lampang
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานนิติธรรมทนายความแล
สำนักงานนิติธรรมทนายความแล
ถนน บุญวาทย์
เตวะสถานลานคำตำหนัก เจ้าพ่อ
เตวะสถานลานคำตำหนัก เจ้าพ่อ
ทางหลวง ชนบท ลป., Lampang
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
อ.วังเหนือ, Lampang
บ้านนาแก
บ้านนาแก
บ้านนาแก ม.3 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง, Ban Siam
We Market Lampang
We Market Lampang
ถนนเวียงเหนือ, Nakhon Lampang
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
440 ต.หัวเวียง, Lampang

ทนายความลำปางบริการงานกฏหมาย ทนายความลำปางบริการงานกฏหมาย ปรึกษากฏหมาย ติดต่อเรา

02/11/2018

ปรึกษากฎหมายติดต่อสายตรงได้เลยครับ เบอร์ 0871869341, 0921033163 (อาจรัส) ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาตอบครับ

20/10/2016

ปรึกษากฎหมาย ฟรี!!!!! ทำดีเพื่อพ่อหลวง สายตรง 0871869341, 0921033163 (อาจรัส)

29/12/2014

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาตอบหรือให้ความรู้นะครับ โทรมาปรึกษาสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างบนได้เลยนะครับ

22/12/2014

ศาลพิพากษาให้ผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทน

ตามกฎหมายแล้ว การทำสัญญาค้ำประกันนั้น เป็นสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกโดยผู้ค้ำประกันได้ผูกพันต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 680 เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้คุณแม่ของท่านร่วมรับผิดกับญาติลูกหนี้ในการชำระหนี้ หากคุณแม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ญาตินั้นมีทางที่จะชำระหนี้ดังกล่าวได้ และการที่จะบังคับให้ญาติชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยาก หากคุณแม่พิสูจน์ได้ดังกล่าวแล้วธนาคารจะต้องบังคับการชำระหนี้รายนี้เอาจากทรัพย์ของลูกหนี้ก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 689
แต่ถ้าหากคุณแม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารแทนญาติแล้ว คุณแม่ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยจำนวนหนี้ที่ได้ชำระแทนเอาจากญาติลูกหนี้ เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ย และเพื่อการต้องสูญหาย หรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 693

ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 680 อันว่าค้ำประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น
อนึ่ง สัญญาค้ำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

มาตรา 689 ถึงแม้จะได้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ดั่งกล่าวมาในมาตราก่อนนั้นแล้วก็ตาม ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นจะไม่เป็นการยากไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะต้องบังคับการชำระหนี้รายนั้นเอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน

มาตรา 693 ผู้ค้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้น
อนึ่ง ผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้ด้วย

cr.decha.com

22/12/2014

คลิปเสียง วีดีโอเทป รับฟังเป็นพยานได้หรือไม่?

ทนายเดชา ในฐานะทนายความ วิทยากรฝึกอบรมด้านกฎหมายและทวงหนี้/นักสืบ ขอนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการเกี่ยวกับการการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เช่น การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ ภาพนิ่ง หลายท่านถามว่า ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่ ซึ่งผมขอตอบเป็นประเด็นเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. การใช้คลิปเสียง/ภาพ/วีดีโอเทป นิยมใช้ในคดีชู้สาวมากที่สุด เท่าที่ผมมีประสบการณ์

2. คดีทางการเมือง เช่น คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บันทึกเสียงคือ DSI (พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันตชัย)

3. คลิปเสียงคดีพนักงานสอบสวนส่อไปในทางจะล้มคดีปูแดง ของ DSI ถูกบันทึกโดย อธิบดีธาริต เพ็งดิษฐ์

4. คดีหมิ่นประมาท ถูกบันทึกเสียงระหว่างมีการด่ากันทางโทรศัพท์หรือในที่สาธารณะ

5. เป็นคดียาเสพติด ใช้สำหรับสายลับบันทึกเสียงผู้ค้ายาเสพติดในระหว่างการล่อซื้อ

การรับฟังคลิปเสียง ถ้าผู้ที่มีเสียงอยู่ในคลิปยอมรับสามารถรับฟังเป็นพยานวัตถุได้ แต่ถ้าไม่ยอมรับให้นำสืบประกอบว่า เป็นเสียงของผู้พูด ศาลจึงจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ ห้ามตัดต่อ
ส่วนการรับฟังวีดีโอ ซึ่งวีดีโอห้ามตัดต่อ ดังนั้นถ้าใครจะนำมาเป็นพยานในชั้นศาล ห้ามตัดต่อ กฎหมายใช้คำว่า เป็นภาพและเสียงต่อเนื่อง เท่าที่ผมมีประสบการณ์ ถ้าเป็นวีดีโอเทป ศาลถือว่าชัดเจน แต่มีอยู่คดีหนึ่ง ซึ่งเมียน้อยไม่ยอมรับว่าเป็นตัวเองโดยอ้างว่าจำไม่ได้ว่าเป็นตนเองหรือไม่ ทั้งที่ภาพชัดเจน สุดท้ายศาลพิพากษาเชื่อว่าเป็นภาพของเมียน้อยจริง

ท่านใจสนใจเรื่องงานสืบและการรับฟังพยานหลักฐาน ด้านงานสืบสวนหรือการสืบพยาน สอบถามได้ที่ 02-9485700

บทความและคลิปเสียงโดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการสืบสวน

21/11/2014

โทรสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับ เบอร์โทรก็ตามด้านบนครับ

19/08/2014

#การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ
เมื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วประชาชนจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวันยังค่ำ ไม่มีทางกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมอีก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๑๗

โจทก์ฟ้องว่า
.....(๑)ทางเดินสาธารณะยาวประมาณ 300 เมตร กว้าง 8 เมตรซึ่งโจทก์และประชาชนใช้เดินมานานแล้ว
.....(๒)เจ้าของที่ดินทางสาธารณะนี้รวมทั้งโจทก์จำเลยได้ทำหนังสือยกที่ดินที่เป็นทางเดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณะ
......(๓)เทศบาลตำบลปากแพรกได้ดำเนินการสร้าง ตัด วางแนวไว้เรียบร้อยแล้ว โจทก์และประชาชนได้ใช้ทางสายนี้ตลอดมา
.....(๔)ต่อมาจำเลยได้ปิดกั้นและทำรั้วลวดหนามรอบที่ดินจำเลยปิดกั้นทางเดินสาธารณะ โจทก์และประชาชนไม่อาจใช้ทางเดินนี้ได้ โจทก์เดือดร้อนและเสียหายไปมาไม่สะดวก ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนและเรียกค่าเสียหาย
.....(๕)จำเลยให้การว่า ไม่เคยมีทางสาธารณะผ่านที่ดินจำเลย โจทก์กับเทศบาลสมคบกันขุดร่องเป็นเขตทางกว้าง 8 เมตร จำเลยจึงไปห้ามและเทศบาลก็มิได้จัดการอะไรต่อไป โจทก์และประชาชนมิได้ใช้เป็นทางเดิน ต่อมาจำเลยได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของจำเลย ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านเรื่องทางสาธารณะ ทางราชการได้ออกโฉนดให้แล้ว คดีโจทก์ขาดอายุความ จำเลยไม่เคยยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ
.....(๖)ศาลชั้นต้นฟังว่า จำเลยทำหนังสือยกที่ดินให้เทศบาลตำบลปากแพรกทำถนนผ่านที่ดินจำเลย เจ้าหน้าที่กรุยทางผ่านที่ดินจำเลยแล้วแต่ยังไม่เป็นทางสาธารณะ เพราะประชาชนยังมิได้ใช้พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ฟังได้ว่า
.....(๑)จำเลยได้อุทิศที่ดินเพื่อประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนนั้นย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
.....(๒)จำเลยไม่มีสิทธิปิดกั้นทางพิพาท พิพากษากลับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปิดกั้นทางพิพาทออก และให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยฎีกา ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า
....(๑)ที่ดินของโจทก์จำเลยและผู้อื่นอีก 4 - 5 รายตั้งอยู่ระหว่างถนนประชาอุทิศกับลำห้วย เดิมเป็นที่นา เจ้าของที่ดินอาศัยเดินตามคันนาไปยังที่ของตนได้
.....(๒)พ.ศ. 2506 โจทก์ได้ชักชวนจำเลยและเจ้าของที่ดินอื่น ๆ ให้อุทิศที่ดินเพื่อทำถนนแยกจากถนนประชาอุทิศผ่านที่ดินเหล่านี้ โดยทำหนังสืออุทิศที่ดินไว้ตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.7
.....(๓)เว้นนางแพร้วคนเดียวไม่ยอมอุทิศที่ดิน โจทก์กับพวกจึงออกเงินซื้อที่ดินของนางแพร้วตามแนวถนนผ่าน
.....(๔)ปลายปี พ.ศ. 2507 เทศบาลตำบลปากแพรกได้ทำแนวทางโดยขุดร่องกว้าง 50 เซนติเมตรทั้งสองข้างแนวทาง ตั้งต้นที่ถนนประชาอุทิศตัดตรงไปทางทิศตะวันออก ผ่านที่ดินโจทก์จำเลยและคนอื่น ๆ ไปจนจดลำห้วย
.....(๕)ปัญหาว่า แนวทางพิพาทดังกล่าวเป็นทางสาธารณะหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตามบันทึกคำแสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์ เอกสาร จ.1
.....(๖)มีข้อความชัดเจนอยู่แล้วว่า จำเลยยอมยกที่ดินให้ทางราชการจัดการเข้าทำการสร้างถนนสาธารณะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.....(๗)และเทศบาลตำบลปากแพรกก็ได้ยอมรับที่ดินที่จำเลยอุทิศแล้วโดยเทศบาลตำบลปากแพรกได้ให้คนงานกรุยขอบทางจนรู้เขตแน่นอนแล้วว่าที่ดินที่โจทก์จำเลยและคนอื่น ๆ อุทิศให้เป็นทางสาธารณะอยู่ตรงไหน
.....(๘)แม้ทางเทศบาลตำบลปากแพรกจะยังมิได้ทำถนนตามแนวทางพิพาททางพิพาทก็ตกเป็นทางสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว
.....(๙)การที่จำเลยขอให้ทางการออกโฉนดทับแนวทางพิพาทในภายหลังก็ดีการที่จำเลยกั้นรั้วปิดแนวทางพิพาทเสียก็ดีไม่ทำให้แนวทางพิพาทกลับคืนมาเป็นของจำเลยอีกได้ พิพากษายืน

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

29/07/2014

ทนายความลำปาง ปรึกษากฎหมาย ลำปาง คลิ้ก!: กฎหมายน่ารู้ ตอน...

เมียเทียมๆปลอมๆกับพี่น้องร่วมสายเลือดบิดามารดาของผู้ตาย ใครจะเป็นผู้ได้รับมรดก ดูที่
http://goo.gl/BwvPrp

ทนายความลำปาง ปรึกษากฎหมาย ลำปาง คลิ้ก!: กฎหมายน่ารู้ ตอน... บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย

29/07/2014

ทนายความลำปาง ปรึกษากฎหมาย ลำปาง คลิ้ก!: กฎหมายน่ารู้ ตอน กฎหมายแรงงาน

#กฎหมายแรงงาน น่ารู้

ทนายความลำปาง ปรึกษากฎหมาย ลำปาง คลิ้ก!: กฎหมายน่ารู้ ตอน กฎหมายแรงงาน บริการให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมาย

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Amphoe Muang Lampang
52190

Amphoe Muang Lampang บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.ลำปาง ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.ลำปาง
Amphoe Muang Lampang, 52000

เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
Amphoe Muang Lampang, 52100

โดย งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล

Agricultural and farm products Agricultural and farm products
Amphoe Muang Lampang, 52000

Buy and sell grains; rice, corn, soy bean

SE-ME  Center SE-ME Center
SE-ME Center 25/7
Amphoe Muang Lampang, 52000

ศูนย์การเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา

เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายอินทร์บุรีเชียงใหม่ ต.ชมพู
Amphoe Muang Lampang, 52100

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 999 ถนนทางหลวงแผ่นดินสายอินทร์บุรีเชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

คุณป๋อ บิวตี้ & makeup ลำปาง คุณป๋อ บิวตี้ & makeup ลำปาง
198/8 ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.ลำปาง ข้างโรงเรียนวิชชานารี เยื้องๆโรงพยาบาลแ
Amphoe Muang Lampang, 52000

สำนักงานนิติธรรมทนายความแล สำนักงานนิติธรรมทนายความแล
ถนน บุญวาทย์
Amphoe Muang Lampang, 52000

สำนักงานนิติธรรมทนายความและการบัญชี

Chaiwat NameTag : ร้านชัยวัฒน์ ทำป้ายชื Chaiwat NameTag : ร้านชัยวัฒน์ ทำป้ายชื
Amphoe Muang Lampang, 52000

รับทำป้ายชื่อข้าราชการตามระเบียบสังกัดกระทรวงกลาโหม และเครื่องหมายแพรแถบ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบ
ถนน พหลโยธิน
Amphoe Muang Lampang, 52100

งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ศูนย์คอมพิ