SSP Audit Company Limited

SSP Audit Company Limited

C.P.A.(Thailand) External and Internal audit, Accounting and tax service

Photos from Bank’s Scholarship Students's post 17/01/2023
17/01/2023

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) และกุญแจ (key)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ต้องมีระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลและกุญแจ เพื่อให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัย

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอยู่ก่อนวันดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ แต่ต้องไม่เกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2566

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 10/2566 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9826

English version : https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9827

17/01/2023
Photos from สะพายกล้องท่องเที่ยว กับ มาเรีย ณ ไกลบ้าน's post 17/01/2023
ประกาศแล้ว! สัญญาเช่าซื้อรถยนต์-จยย.ใหม่ คิดดอกเบี้ย "ลดต้น ลดดอก" 14/10/2022

ประกาศแล้ว! สัญญาเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ฉบับ ใหม่ คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้น ลดดอก”
พร้อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์ ตามที่กำหนดไว้ ระบุชัดหากปิดบัญชีก่อน หรือขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว ต้องให้ “ส่วนลด” กับผู้เช่าซื้อด้วย
อ่านข่าว

ประกาศแล้ว! สัญญาเช่าซื้อรถยนต์-จยย.ใหม่ คิดดอกเบี้ย "ลดต้น ลดดอก" อัพเดตข้อมูลล่าสุด 13 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

07/09/2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 147/2565 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9597

07/09/2022

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น TRUE โดยอาศัยข้อมูลภายใน

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 146/2565 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9596

05/09/2022

กรมสรรพากรฝากมาเตือนระวังมิจฉาชีพ

05/09/2022

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กอง REIT buy-back สอดรับมาตรการสนับสนุนด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน หรือ กอง REIT buy-back ให้สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

ที่มาข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 139/2565

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กอง REIT buy-back สอดรับมาตรการสนับสนุนด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน หรือ กอง REIT buy-back ให้สอดคล้องกับมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 139/2565 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9585

24/09/2021

Crowd Funding ทางเลือกการระดมทุนยุคอินเทอร์เน็ต
โดย วรพจน์ ธาราศิริสกุล CTO บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด

จากสถานการณ์ Covid ที่ถึงแม้จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่หลายธุรกิจและกิจการ โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SMEs) หรือกิจการที่เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น (startup) ก็ต่างประสบปัญหาสภาพคล่อง และต่างก็มีปัญหาในการระดมทุนเสมอ เพราะการจะกู้เงินทุนจากธนาคาร ธนาคารก็อาจจะปฏิเสธ เนื่องจากกิจการยังไม่มีรายได้ที่แน่นอน สินทรัพย์ที่จะมาใช้เป็นหลักประกันก็อาจจะน้อย วันนี้จึงอยากจะขออนุญาตมาเล่าถึงทางเลือกในการระดมทุนอีกหนึ่งรูปแบบ ที่ได้เริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทย เป็นการระดมทุนที่เรียกว่า คราวด์ฟันดิง (Crowd Funding)

“คราวด์ฟันดิง” ถ้าแปลตรงๆ ตัวก็คือการระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติ เพื่อนและกระจายต่อไป เป็นการยืมเงินจากหลายๆ คนในจำนวนเงินที่ไม่มากนักมารวมๆ กันเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจกรรม โครงการหรือธุรกิจต่างๆ ได้ โดยจะให้ผลตอบแทนหรือไม่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโครงการนั้นๆ ซึ่งการระดมทุนแบบนี้ทำได้ไม่ยากเหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปคราวด์ฟันดิง มี 4 แบบ คือ

1.Donation-based

การระดมทุนในรูปแบบของการบริจาคเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นองค์กรการกุศล มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีโครงการที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้ เป็นการระดมทุนแบบให้เปล่า ไม่มีสิ่งตอบแทนให้กับนักลงทุน

2.Reward-based

การระดมทุนอีกรูปแบบ ที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของตัวเงิน แต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นสิ่งของ หรือสิทธิพิเศษตามที่เจ้าของโครงการกำหนด การระดมทุนประเภทนี้มีได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การระดมทุนผลิตสินค้า เมื่อเราให้เงินไป จะได้สินค้านั้นๆ เป็นของตอบแทน เหมือนกับเว็บไซต์ Kickstarter.com ในต่างประเทศ หรือจะเป็นการสั่งของแบบ Pre-Order ก็สามารถนับรวมเป็นการระดมทุนประเภทนี้เช่นกัน

3.Peer-to-peer lending

เป็นการระดมทุนแบบกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลกันโดยตรง โดยผู้ให้กู้กับผู้กู้มาเจอกันบน Platform กลาง โดย Platform กลางส่วนใหญ่จะเป็นผู้รวบรวมเงินทุนจากผู้ให้ยืมตามจำนวนที่ผู้กู้ต้องการส่งให้ผู้กู้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันล่วงหน้า โดยการกู้เงินในลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ได้ แต่จุดเด่นของการกู้ยืมเงินประเภทนี้คือ เป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่มีคนกลาง เหมือนกับที่กู้กับธนาคาร จึงสามารถให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่นๆ สำหรับผู้ให้ยืม และได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสำหรับผู้อยากกู้เงิน

4.Investment-based

การระดมทุนในรูปแบบนี้จะเป็นการลงทุนที่เป็นที่นิยมที่สุด เพราะมีผลตอบแทนที่จับต้องได้มากที่สุด โดยผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นและได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นนั้นแทน

โดยสรุปแล้ว การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง เป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้กิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (SMEs) หรือกิจการที่เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น (startup) ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ภาคธนาคารมักมองข้าม เช่น เป็นธุรกิจที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจใหม่ๆ ไอเดียดีๆ ได้อีกมากมายในอนาคต

--------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมด้านการระดมทุน
--------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
www.sspaudit.com
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
www.efinancethai.com

23/09/2021

3 ความเสี่ยงหลัก การลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ที่ไม่ได้มีแค่ "ราคาผันผวน"

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง..เราอ่านเจอประโยคนี้กันบ่อยมากๆ แล้วความเสี่ยงที่ว่ามันคืออะไร ซ่อนอยู่ตรงไหน บทความนี้เราจะไปดูกันชัดชัด สรุปความเสี่ยง 3 ประเภทหลักที่จะทำให้คุณตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น
#1.ความเสี่ยงที่มีผลต่อทั้งระบบ (Systematic Risk)
ความเสี่ยงที่ติดตัวมากับทั้งระบบหรือทั้งตลาดของสินทรัพย์ชนิดนั้นๆ โดยความเสี่ยงนี้จะมีผลกระทบกับทั้งสินทรัพย์ทุกตัวทั้งตลาด บางคนจะเรียกความเสี่ยงชนิดนี้ว่า "Market Risk" มักเป็นความเสี่ยงที่เราคาดเดาได้ยากและควบคุมไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงในด้านนโยบาย กฎเกณฑ์และการกำกับดูแล ความเสี่ยงในด้านภาษี ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ยกตัวอย่าง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ด้วยกลไกที่คริปโทฯ ใช้การสร้างความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ cryptography ดังนั้น หากมีการค้นพบว่า cryptography ที่ใช้อยู่สามารถถูกถอดรหัสได้ง่ายขึ้น ก็ย่อมจะส่งผลโดยตรงกับความน่าเชื่อถือของคริปโทเคอร์เรนซีแน่นอน
ดังเช่นในเดือนตุลาคม 2019 เมื่อ Google ได้ประกาศความก้าวหน้าที่สำคัญในเรื่อง quantum computing แม้จะยังอีกห่างไกลมากจากการถอดรหัส cryptography ที่บิตคอยน์ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ส่งผลให้ราคาเหรียญปรับตัวลดลงได้ถึง 7% เลยทีเดียว
#2.ความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะตัวกับธุรกิจหรือหลักทรัพย์นั้น ๆ (Unsystematic Risk)
บางครั้งจะเรียกว่า Specific Risk หมายถึงความเสี่ยงที่ติดตัวมากับธุรกิจหรือหลักทรัพย์นั้น ๆ และจะมีผลกระทบกับเพียงธุรกิจหรือหลักทรัพย์นั้นเท่านั้น ไม่เกิดผลกระทบกับตลาดในภาพรวม เช่น ความสามารถในการแข่งขัน หากเหรียญสกุลหนึ่ง ๆ ที่ก่อนนี้เคยได้รับความนิยมจากตลาดแล้วต่อมามีเหรียญสกุลใหม่ มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน แต่สร้างผลตอบแทนดีกว่า ก็ย่อมดึงดูดให้คนจำนวนมากทิ้งเหรียญนั้นไปถือเหรียญใหม่อย่างแน่นอน
ความผันผวนของราคา สิ่งนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนในตลาดคริปโทได้ยินมา หรือแม้กระทั่งได้ประสบด้วยตัวเองมากที่สุดแล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ด้านราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความเสี่ยงที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
#3.ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวเอง (Personal Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวนักลงทุนเอง เช่น การทำรหัสผ่าน หรือ key หาย, การใส่ราคาผิด, ใส่ address ปลายทางผิด ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด จนเกิดความเสียหายกับพอร์ตการลงทุน เป็นต้น
ทุกการลงทุน (หรือการเลือกไม่ลงทุน) ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ฝากเงินไว้ในธนาคารยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราเงินเฟ้อ หรือเสี่ยงว่าธนาคารจะเจ๊งได้เลย เพราะฉะนั้นวิธีการลงทุนให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ใช่การลงกับสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเลยแต่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

--------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมด้านการระดมทุน
--------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
www.sspaudit.com
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
facebook.com/cryptobyefinancethai

22/09/2021

📣ข่าวสั้น

📣📣เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดอัตราเงินสมทบ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 เหลือฝ่ายละ 2.5% และผู้ประกันตน ม.39 ลดเงินสมทบเหลือเดือนละ 235 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่กันยายน ถึงพฤศจิกายน 2564
----

ทำความรู้จักกับเรา และบริการของเราให้มากขึ้น
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555

22/09/2021

✨ข่าวเด่นการลงทุน✨
SMEs-startups เข้าระดมทุนตลาดทุนไทย มูลค่ากว่า 820 ล้าน

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต.ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนทั้งหมด 14 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมาช่วยระดมความคิดเพื่อมองหาปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม SME และ startups ในการจะเข้าถึงตลาดทุน ภายหลังจากการดำเนินการพบว่ามี 2 ปัญหาหลักที่ทำให้ SME และ startups ไม่สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ คือ
1.เรื่องกฎกติกาที่อำนวยต่อการเข้ามาระดมทุน
2.SME และ startups ไม่รู้ว่าตลาดทุนจะสามารถเป็นเครื่องมือในการะดมทุนได้หรือมีวีธีการอย่างไร

ในเรื่องของกฎเกณฑ์แต่เดิม SME และ startups มักจะอยู่ในแบบของบริษัทจำกัด ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งไม่อนุญาตให้ออกตราสารทั้งสองประเภท ซึ่งทาง ก.ล.ต.โดยอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ อนุญาตให้กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สามารถระดมทุนด้วยการออกหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพได้

ทั้งนี้หากเป็นการเสนอขายในวงจำกัดผู้ประกอบการสามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องมายื่นขออนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนกลุ่ม startups จะมีเครื่องมืออีกประเภทที่เรียกว่า Crown funding คือการระดมทุนแบบจำกัดวงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนได้

จากที่สำนักงาน ก.ล.ต.เล็งเห็นถึงปัญหาและช่วยขยายขอบเขตกฎเกณฑ์ได้สำเร็จทำให้ล่าสุด SME และ startups สามารถเข้ามาระดมทุนได้เพิ่มมากขี้น ซึ่งมีกิจการที่เข้าระดมทุนใน Crown funding 69 กิจการ มูลค่ารวม 485.90 ล้านบาท, ระดมทุนใน SME-PP 11 กิจการ มูลค่า 221.10 ล้านบาท และ Social enterprise 2 กิจการ มูลค่า 113.10 ล้านบาท

โดยตลาดหลักมทรัพย์ได้เริ่มเปิดตัว Live platform ในปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งปัจจุบันเปิดครบ 1 ปี มีพันธมิตรรวมกว่า 25 ราย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยระดมความคิดหาแนวทางช่วยเหลือเหล่า sme และ start up ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าไปสู่ตลาดทุน

--------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมด้านการระดมทุน
--------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
www.sspaudit.com
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
https://www.prachachat.net/finance

21/09/2021

“ตลาดหุ้น” ก็มีอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ตามช่วงฤดูกาล

“ตลาดหุ้น” ก็มีอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์ตามช่วงฤดูกาลนะ (ยังกะผลไม้)
ถ้าพูดถึงผลไม้ แต่ละชนิดมันก็มีฤดูกาลของมันใช่ไหมครับว่าจะเก็บพืชผลได้ช่วงไหน ในวงการ “หุ้น” ก็ไม่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะทุกอย่าง ต่างมีจังหวะเวลาให้เก็บเกี่ยวประโยชน์ที่แตกต่างกัน เพราะถ้าลองสังเกตกันให้ดีๆ หุ้นบางกลุ่มก็จะมีช่วงเวลาในการขึ้นลง สาเหตุก็มาจากสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติและลักษณะการประกอบธุรกิจ หรือ Seasonal Effect นั่นเอง
⭐ แล้วหุ้นแต่ละฤดูกาลมันเป็นยังไงล่ะ? ⭐aomMONEY ขอเล่าง่ายๆ ครับ
◾ ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ◾ ธุรกิจที่ได้ประโยชน์จะเป็นพวกธุรกิจค้าปลีกและท่องเที่ยว เช่น ห้าง ร้านอาหาร สายการบิน เพราะเงินหมุนเวียนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว บวกกับมีหยุดยาวและตรุษจีน ทำให้คนใช้เงินกันเยอะขึ้น
ตัวอย่างหุ้นที่ได้ประโยชน์ช่วงนี้ ก็เช่น AOT หุ้นท่าอากาศยานไทย, CPN หุ้นบริษัทเซ็นทรัล, MINT หุ้นบริษัทไมเนอร์ ธุรกิจร้านบอนชอน ฯลฯ
◾ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน◾ เป็นช่วงที่ร้อนที่สุด ทำให้ธุรกิจที่โดดเด่นก็คงหนีไม่พ้น อะไรก็ตามที่ช่วยดับร้อน! ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทำความเย็น หรือกลุ่มเครื่องดื่มต่างๆ ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็น ภาคการผลิตที่ต้องใช้กำลังคน นั่นเป็นเพราะคนใช้แรงงานมักจะกลับบ้านช่วงสงกรานต์กัน
ตัวอย่างเช่น HTC หุ้นบริษัทหาดทิพย์, SINGER หุ้นบริษัทซิงเกอร์ ผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำความเย็น
◾ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ◾ เป็นช่วงเข้าฤดูฝน ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ เพราะคนจะเจ็บป่วยเยอะเป็นพิเศษ ยิ่งปีไหนมีโรคระบาดหรือไวรัสต่างๆ กำไรก็จะยิ่งเติบโต ส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ คือ พวกรับเหมาะก่อสร้าง เพราะฝนที่ตกลงมาทำให้พวกเขาทำงานกลางแจ้งไม่ได้
ตัวอย่างเช่น BH หุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, BDMS หุ้นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น
◾ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม◾ เป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริ่ง วันหยุดก็เยอะ โบนัสก็ออก ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษ หลายคนเลยออกมาใช้เงิน ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศและธุรกิจท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ยังเกิดแคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ เพราะใกล้ปิดงบปลายปี ทำให้ธุรกิจสื่อได้รับอานิสงส์ไปด้วย
ตัวอย่างเช่น CENTEL หุ้นบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา, PLANB หุ้นบริษัทแพลนบีมีเดีย ผู้บริการและรับจ้างผลิตสื่อ
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมดังกล่าวอาจจะไม่ได้ประโยชน์เสมอไป เมื่อมีปัจจัยอื่นมากระทบ อาทิเช่น โควิด-19 ที่ส่งผลให้หุ้น AOT ปี 2020-2021 กราฟราคาดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2019 เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่นักลงทุนควรทำคือ ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงให้ดี เพราะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง และไม่มีอะไรมาการันตีว่าเราจะไม่ขาดทุนนะครับ
Not Financial Advice

-บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ชี้นำการลงทุน
-การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน
◤ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
👍 ชอบกด Like โดนใจ กด Share
และอย่าลืม ✅ See First
เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ ๆ ก่อนใคร
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ◢
ติดตามความรู้ทางการเงินในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
📌 www.aomMONEY.com
📌 https://www.youtube.com/AommoneyTH
📌 https://www.blockdit.com/aommoney
📌 กลุ่มกองทุนไหนดี https://bit.ly/3aOjgMl
สนใจโฆษณาติดต่อ :
👉 Tel: 088-099-9875 (แน้ม)
👉 Email: [email protected]

Photos from TaxBugnoms's post 20/09/2021
18/09/2021

รู้จักกับ LiVE Platform โอกาสของ SMEs และ Startups

บรรดาธุรกิจ SMEs และ Startups ต่างมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งปกติส่วนใหญ่จะมาจาก การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือ เงินเก็บของตัวเอง
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Group) ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดดังกล่าว จึงต้องการช่วยให้เจ้าของธุรกิจ SMEs และ Startups มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มระดมทุน “LiVE Platform”

LiVE Platform คือ ตลาดหลักทรัพย์สําหรับ SMEs และ Startups เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ธุรกิจ SMEs และ Startups เข้ามาเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับบรรดาผู้ลงทุนในตลาด (คล้ายกับ IPO) เพียงแต่ว่า การกำกับดูแลบริษัท SMEs หรือ Startups ที่เข้าจดทะเบียนใน LiVE Platform จะถูกกำหนดให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ที่ไม่เป็นภาระหรือต้นทุนที่สูงเกินไปสำหรับกิจการ

การเข้าไปอยู่ใน LiVE Platform จะช่วยทำให้ธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จ และยั่งยืนมากขึ้น ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจ 2 อย่าง คือ

1) ความสามารถเข้าถึงเงินทุน
เมื่อธุรกิจ SMEs และ Startups สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ก็สามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าการกู้ยืมธนาคาร เพื่อเพิ่มความการเติบโตให้กับธุรกิจ

2) สร้างความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าระดมทุน
นอกจากนี้ การนำบริษัทเข้าระดมทุนบน LiVE Platform ยังนับเป็นก้าวแรกสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startups ในการเข้าสู่ตลาดทุน สร้างการเติบโตให้ธุรกิจก้าวไปสู่การระดมทุนในตลาดที่ใหญ่กว่าอย่าง SET หรือ mai ในอนาคต

ปรึกษาเพิ่มเติมด้านการระดมทุน
------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
www.sspaudit.com
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
www.facebook.com/MarketThinkTH

17/09/2021

2 กองทุนของประกันสังคม ที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน

👉 1. กองทุนประกันสังคม (ไม่เนื่องจากการทำงาน)
มอบสิทธิประโยชน์ 7 กรณี
- ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- สงเคราะห์บุตร
- คลอดบุตร
- ชราภาพ
- ทุพพลภาพ
- ว่างงาน
- ตาย

👉 2. กองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการทำงาน)
มอบสิทธิประโยชน์ 4 กรณี
- ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- ตายหรือสูญหาย
- ทุพพลภาพ
- สูญเสียอวัยวะ

------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
www.facebook.com/bunchee.easy

16/09/2021

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่ 16 กันยายน 2564

------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------

16/09/2021

วางแผนภาษีแม่ค้าออนไลน์

รู้หรือไม่คะว่า อาชีพพ่อค้าแม่ค้าต้องยื่นแบบฯ และเสียภาษีด้วย ถ้ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว มีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท นอกจากจะต้องยื่นภาษีแล้ว ยังต้องเสียภาษีตามอัตราภาษีบุคคลธรรมดาด้วย

ดังนั้น ควรวางแผนภาษีให้ดีเสียตั้งแต่ต้น ตาม 5 สูตรสำเร็จ วางแผนภาษีแม่ค้าออนไลน์ ดังนี้

1.) อย่าลืมจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2.) หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ซื้อมาขายไป เวลาซื้อของต้องขอใบกำกับภาษีทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ยื่นภาษีสรรพากร

3.) ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้โดยตลอด เพื่อให้ทราบรายละเอียดในแต่ละธุรกรรมของธุรกิจที่ทำ

4.) รายรับรายจ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ ควรแยกบัญชีออกมาต่างหาก

5.) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีออนไลน์อย่างถ่องแท้

------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
https://inflowaccount.co.th

15/09/2021

✨หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ✨
🔅บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
🔅ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
🔅สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง
------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
กรมสรรพากร

Photos from SSP Audit Company Limited's post 14/09/2021

✨การชำระภาษีด้วยบัตรภาษีรูปแบบกระดาษ วันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

และกรมสรรพากรจะรับชำระด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564✨

------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
กรมสรรพากร

13/09/2021

🎯วิธีตรวจสอบของสรรพากร

1. การตรวจด้านภาษี
- สรรพากรมักจะตรวจเยี่ยมไปตามโรงงาน บริษัทและร้านค้าต่าง ๆ

2. การเตือนให้ยื่นแบบ
- โดยจะให้ข้อมูลหรือเบาะแส จากการตรวจสอบยันยอดเอกสารใบกำกับภาษีแล้ว พบบางอย่างผิดปกติจึงส่งจดหมายตักเตือน

3. วิเคราะห์และตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี
- ข้อมูลที่ยื่นแสดงรายการไม่สอดคล้องกัน เกิดความน่าสงสัย
เช่น แสดงรายได้น้อยแต่มีเงินซื้อประกันกองทุน เพื่อลดหย่อนมากกว่ารายได้

4. ตรวจปฏิบัติการ
- ตรวจนับสต๊อดกสินค้า เป็นวิธีการตรวจเช็คบัญชี รูปแบบหนึ่ง ว่าทำบัญชีได้ถูกต้อง ยื่นรายได้ครบ เสียภาษีครบหรือไม่
- ตรวจค้น เข้าทำการตรวจค้นหลักฐาน และอายัดเอกสารต่าง ๆ กรณีเข้าข่ายต้องสงสัย มีการหลีกเลี่ยงภาษี

5. และออกหมายเรียก
- สรรพากรสงสัย และออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบ

-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/Ajarn.Tanai

10/09/2021

✍️การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จะใช้สูตรคือ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) = กำไรสุทธิ แล้วนำกำไรสุทธิที่ได้ นำมาเปรียบเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท + รายได้ทั้งปีไม่เกิน 30 ล้านบาท ดังนี้
✍️✍️ กำไร 300,000 บาทแรก = ยกเว้นภาษี
กำไร 300,001 – 3 ล้าน = ภาษี 15%
กำไรมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป = ภาษี 20%
✍️✍️✍️แต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ให้จัดอยู่ในอัตราภาษีเท่ากับ 20% ตั้งแต่กำไรบาทแรก
-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
facebook.com/InflowAccount/

09/09/2021

สรุปครบ! ประกันสังคมปี 2564 แต่ละมาตราต้องสมทบเท่าไร
อัพเดทล่าสุดเดือนกันยายน 64

▶ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564
▶▶ นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 235 บาท

▶ เดือนกรกฎาคม 64 - มกราคม 65
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 1 เหลือ 42 บาท
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 2 เหลือ 60 บาท
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 3 เหลือ 180 บาท

-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/TaxBugnoms

08/09/2021

อายุเท่านี้...อยากมี 10 ล้าน "ตอนเกษียณ"
ต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่?
เป้าหมายหนึ่งของชีวิต ที่มีความสำคัญมาก และไม่ควรมองข้าม
นั่นคือ “การเก็บเงินเพื่อยามเกษียณ”
มาลองยกตัวอย่าง ถ้าตอนนี้ อายุเท่านี้
หากอยากมี 10 ล้านบาท ต้องออมลงทุนเงินเดือนละเท่าไร?
#สรุป : "ยิ่งเริ่มลงทุนได้เร็ว ยิ่งดี" เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งดี!
ศึกษาเรื่องการลงทุนให้ไว ไม่ว่าจะลงทุนใน กองทุนรวม หุ้น อสังหา ฯลฯ
เพราะถ้าเรายิ่งลงทุนใน สินทรัพย์ที่ถูกต้อง ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ก็จะทำให้เราถึงเป้าหมาย 10 ล้านได้เร็วขึ้น...
-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
facebook.com/salaryinvestor

07/09/2021

💥 บุคคลธรรมดารับค่าเช่าล่วงหน้าจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เสียภาษีอย่างไร

กรณีบุคคลธรรมดามีรายได้รับล่วงหน้าจากการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ จะต้องนำส่งภาษีล่วงหน้า ดังนี้

1. ต้องทำรายได้ค่าเช่าที่รับล่วงหน้ามาเฉลี่ยเป็นรายได้ของแต่ละปี และยื่นภาษีของแต่ละปีล่วงหน้า ด้วยแบบ ภ.ง.ด.93

2.เมื่อถึงกำหนดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีนั้น ๆ จะต้องนำรายได้ที่เฉลี่ยไว้รวมคำนวณเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง และสามารถนำภาษีที่เสียตามแบบ ภ.ง.ด. 93 มาเครดิตออกจากภาษีที่ต้องเสียตาม ภ.ง.ด.90 ได้

-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
facebook.com/phasitalk

06/09/2021

รีวิวจัดการเงินก้อนแบบอัตโนมัติ : เงินก้อน 500,000 บาท

สำหรับคนที่ซื้อหุ้นหรือกองทุนรวม ผ่านวิกฤตหุ้นตกมโหฬารช่วงเดือน มี.ค. 63 มาได้ถือว่าจิตใจนิ่งมาก บางคนขาดทุนมากกว่า 50% ก็ยังอดทนเก็บไว้ ในขณะที่บางคนรับไม่ได้กับการขาดทุนจึงขายทิ้ง คิดไว้ว่าถ้าบรรยากาศการลงทุนดีแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่ รอมาเรื่อยๆจนหุ้นขึ้นมาอีกครั้งก็ยังไม่ตัดสินใจลงทุน

แต่ละคนมีการวางแผนเรื่องการลงทุนแตกต่างกัน สำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาว 10 - 20 ปี เพื่อเก็บไว้เป็นเงินเกษียณและต้องการตัดความกังวลเรื่องอารมณ์ออกไป หากเราไม่สามารถบังคับใจของตัวเองได้ ก็ต้องหาวิธีกักเงินไว้ให้อยู่นานที่สุด นั่นคือ ประกันชีวิต (ภาพรวมมี 5 แบบ คือ ชั่วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ บำนาญ ควบการลงทุน)

ประกันชีวิตควบการลงทุนมีหลายแบบ ในภาพนี้เป็นแบบจ่ายเบี้ยประกันครั้งเดียว ผ่านมาแล้ว 2 ปีกว่ากับวิธีจัดการเงินก้อนแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุน มีระบบจะซื้อขายอัตโนมัติตามรอบระยะเวลา สามารถอ่านย้อนหลังได้ที่บทความ “เบี้ยประกันควบการลงทุน แบบจ่ายครั้งเดียว” https://www.facebook.com/miracleofsaving/photos/a.640806552623632/3885274768176778/?type=3

ภาพรวมของเงินตอนนี้ เริ่มต้นจากเดือน ก.ค. 2563 จากเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านวิกฤตโควิดที่ราคากองทุนรวมดิ่งลงมา จนถึงตอนนี้กลับมาราคาสูงขึ้นกว่าเดิม (ความผันผวนดูที่กราฟเส้นสีฟ้า) ล่าสุดมีมูลค่าเงินลงทุน 628,192 บาท

ขอบคุณพี่เจ้าของพอร์ตที่อนุญาตให้แอดมินนำมาเผยแพร่ได้ เพื่อเป็นแนวทางจัดการเงินให้กับผู้ที่ต้องการเก็บเงินเกษียณและสร้างมรดก

พี่เป็นผู้หญิงโสด เก็บเงินเกษียณได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังเป็นห่วงคุณแม่ที่อายุเป็นผู้สูงอายุ จึงเลือกประกันชีวิตควบการลงทุนแบบจ่ายครั้งเดียว เพราะมีประกันชีวิตที่การันตีว่ากรณีเสียชีวิต แม้ว่ากองทุนรวมจะขาดทุนป่นปี้แค่ไหน ก็ยังมั่นใจว่าแม่จะได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเงินต้นแน่นอน

📍ตัวอย่าง การวางแผนเกษียณและมรดก จากเงินจำนวน 500,000 บาท ทุนประกัน 750,000 บาท

=> เงินเกษียณ :

สามารถถอนเงินจากกองทุนรวมออกมาใช้ได้ จำนวนเงินขึ้นๆลงๆ ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนกองทุนรวมและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน ในภาพนี้มูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 628,192 บาท

=> มรดก :

ครอบครัวจะได้รับเงินที่เป็นทุนประกันชีวิต + ผลตอบแทนของกองทุนรวม ในภาพนี้กรณีเสียชีวิตมีเงินดูแลครอบครัว 878,192 บาท แต่ถ้ากองทุนรวมขาดทุนยับเยินเหลือเงิน 300,000 บาท หากเสียชีวิตจะมีเงินดูแลครอบครัวแน่นอนเท่ากับทุนประกัน คือ 750,000 บาท

การเก็บเงินเกษียณ นอกจากใช้ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนแล้ว ยังต้องรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการบังคับให้ตัวเองเก็บเงินในระยะยาวได้อีกด้วย เพื่อจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างที่เราต้องการนะจ๊ะ แต่ละคนมีวิธีจัดการเงินแตกต่างกัน เราถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นจ้า

----------------------

ขอบคุณแฟนเพจที่ให้การสนับสนุนนะคะ

=>> หนังสือเล่ม , E-Book , Workshop และติดต่องานเพจอภินิหารเงินออม
https://www.facebook.com/miracleofsaving/photos/a.640806552623632/4116895861681333/

#อภินิหารเงินออม #วิธีจัดการเงิน #เปิดบัญชีกองทุน #วางแผนการเงิน

03/09/2021

📍 กำหนดการยื่นภาษีประจำเดือน กันยายน 2564

👉 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,2,3,53,54)
- ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
- ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
- ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564
- ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
- ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
- ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
- ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
- ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
- ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
- ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
กรณีที่ยื่นออนไลน์สามารถยื่นได้ถึงภายใน 30 ธันวาคม 2564

-------------------------------------
SSP Audit ช่วยดูแลด้านบัญชีและการยื่นภาษี ให้กับคุณและกิจการของคุณ...ปรึกษาฟรี โทร.061 615 1555
-------------------------------------
SSP Audit Company Limited
โทร.061 615 1555
https://sspaudit.com/about
-------------------------------------
ข้อมูลจาก
www.facebook.com/bunchee.easy

Photos from SSP Audit Company Limited's post 02/09/2021

"นักบัญชีนวัตกร"
ในยุคที่กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกำลังมาแรง การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานในหลาย ๆ อุตสาหกรรมไม่ว่าภาคการผลิตหรือภาคบริการเกิดขึ้นในทุกธุรกิจ มีคำกล่าวซึ่งถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือ “AI จะมาทดแทนนักบัญชี” สำหรับผู้เขียนเมื่อได้ฟัง ก็เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริง ๆ แล้วบทบาทของนักบัญชีในโลกอนาคต ในภาวะที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากจะเป็นอย่างไร
ย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่สมัยการทำบัญชีเริ่มต้นด้วยระบบบันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการค้นหาตัวเลขที่ไม่ดุล หรือการผ่านบัญชีด้วยสมุดบัญชีหลาย ๆ เล่ม กว่าที่จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ เมื่อเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีโปรแกรมบัญชีเพื่อให้การจัดทำบัญชีด้วยมือง่ายขึ้น มาช่วยในการจัดทำบัญชี ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทและออกงบทดลองได้รวดเร็วขึ้นปัญหาในการจัดทำงบการเงินที่ไม่ลงตัวก็ลดน้อยลง ยิ่งต่อมาเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีให้สามารถออกเอกสารทางการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญจ่ายได้แล้ว ก็สามารถเชื่อมโยงรายการค้ามายังรายการบัญชีด้วยการผูกผังบัญชีกับรายการค้า ช่วยลดเวลาในการบันทึกบัญชีได้มากขึ้นงานของนักบัญชีในช่วงเวลานั้นจะถูกทดแทนในการผ่านบัญชีและการจัดทำข้อมูลทางการเงินบางส่วนด้วยโปรแกรมบัญชี นักบัญชีก็จะมุ่งเน้นงานการตรวจสอบการบันทึกบัญชีกับเอกสารการค้า รวมถึงการคำนวณรายการปรับปรุงต่าง ๆ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงโดยระบบเพื่อนำมาบันทึกบัญชี และจัดทำงบการเงินให้เสร็จสิ้น
ในสมัยถัดมาเมื่อธุรกรรมทางการค้ามีความซับซ้อนขึ้น กระบวนการผลิตและการตัดสินใจทางธุรกิจต้องการการตัดสินใจที่แม่นยำ รวดเร็ว และทันต่อเวลา โปรแกรมสำหรับวางแผนบริหารธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลในการวางแผน การขายสินค้า ระบบต้นทุนการผลิต และระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแบบรวมศูนย์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางบัญชีที่สลับซับซ้อนถูกคำนวณโดยโปรแกรมซึ่งสามารถจัดเตรียมรายการปรับปรุงอัตโนมัติ เช่น การปรับปรุงต้นทุน งานของนักบัญชีจะถูกทดแทนในส่วนของการคำนวณที่ซับซ้อน และการจัดตรียมรายการปรับปรุงบางส่วน หันไปมุ่งเน้นการควบคุมข้อมูลนำเข้าระบบ (Input) การตรวจสอบความถูกต้อง การตีความรายการค้า การวิเคราะห์ความสมเหตุผลของข้อมูลสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
จะเห็นได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงานและทดแทนงานของนักบัญชีอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในปัจจุบัน มีหลาย ๆ ผู้พัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้การจัดทำบัญชี ง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้บนระบบ Cloud ที่สามารถทำให้นักบัญชีจัดทำงานจากที่ไหนก็ได้ การใช้ความสามารถของเทคโนโลยีการรู้จดจำตัวอักษร (Optical Character Recognition : OCR)ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลจากเอกสารการค้ามาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่ระบบบัญชี บางผู้พัฒนาสามารถประยุกต์เอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของรายการบันทึกบัญชีโดยอาศัยการเรียนรู้จดจำรูปแบบของรายการค้าได้ มาบันทึกบัญชีอัตโนมัติได้ ในปัจจุบัน โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานแยกส่วนกัน สามารถส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล (Application Programming Interface : API) ซึ่งทำให้การรับส่ง ข้อมูลระหว่างระบบงาน เสร็จในชั่วพริบตา ยิ่งในอนาคตกำลังจะมีการนำเทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) เข้ามาปรับใช้กับงานบัญชี การบันทึกบัญชีจะถูกทำรายการและบันทึกโดยอัตโนมัติ งานของนักบัญชีในอนาคตจะถูกทดแทนในส่วนของการการตีความรายการค้าและบันทึกบัญชีอย่างแน่นอน
สิ่งที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องมีการปรับตัว คือ การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต (Reskill) เพื่อให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเข้าใจด้านการทำธุรกิจและการตลาด ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะมีโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่และซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการตีความด้วยความเข้าใจและสามารถปรับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเข้ากับแม่บทหรือมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายการได้ นักบัญชีจะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและรูปแบบการปฏิบัติงานของนักบัญชีเองที่จะต้องมีการพัฒนาและเทคโนโลยีเป็นส่วนร่วมมากขึ้นนอกจากทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) แล้ว ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ก็จะเริ่มมีส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพบัญชีไม่ว่าอยู่ในบทบาทใด เพราะงานบันทึกบัญชีในโลกอนาคตกำลังจะหายไปเหลือแต่การใช้ดุลยพินิจและวิเคราะห์ แต่การสื่อสารกับฝ่ายบริหารเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบงานจะต้องสามารถถูกนำไปสู่การปรับรูปแบบที่ตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลาและเข้าใจได้ การสื่อสารและทำงานกับเพื่อนร่วมงานข้ามวิชาชีพเพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กรจะมีส่วนสำคัญมากขึ้นในบางบทบาทนักบัญชีอาจต้องมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหารในการทำงานเชิงกลยุทธ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานขององค์กรในหน้าที่การสนับสนุนข้อมูลเชิงตัวเลขให้กับยุทธศาสตร์องค์กร จึงเห็นได้ว่านักบัญชีในโลกอนาคตนั้นนอกจากจะ Hi-Tech แล้ว จะต้อง Hi-Touch ด้วย
ในอนาคตนักบัญชี...จะเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้รวมกัน จนสามารถสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณค่า ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิด “นักบัญชีนวัตกร”
สิ่งที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องปรับตัว...
RE, HARD, SOFT SKILL
RESKILL >>> การทบทวนทักษะเพื่ออนาคตทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
HARDSKILL >>> ทักษะด้านความรู้นักบัญชีจะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
SOFTSKILL >>> ทักษะด้านอารมณ์สื่อสารและทำงานกับเพื่อนร่วมงานข้ามวิชาชีพเพื่อการหาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กร
ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้กระทบแค่การปรับตัวของนักบัญชีแต่จะส่งผลไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะไม่จำกัดเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักบัญชีสามารถมีทักษะที่ใช้งานได้ในระดับผู้ประกอบวิชาชีพทันทีเมื่อจบการศึกษา ในอนาคตนักบัญชีจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงินเทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจะเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันจนสามารถสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณค่า ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิด “นักบัญชีนวัตกร” ถึงเวลาที่นักบัญชีเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราเพื่อรองรับอนาคต การสร้างคนของโลกอนาคตเป็นภาระหน้าที่สำคัญของนักบัญชี ในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการปรับตัวในคลื่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีในครั้งนี้ เพื่อให้วิชาชีพนักบัญชีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญสำหรับโลกธุรกิจในอนาคตมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โดย..นายราชิต ไชยรัตน์
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Amphoe Muang Chiang Mai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กำหนดการยื่นแบบภาษีในเดือน สิงหาคม 2564
ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


475 M. 8 Chiangmai-Hangdong Road T. Mae-hia
Amphoe Muang Chiang Mai
50100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 15:00