โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

ความคิดเห็น

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.รร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วรอง ผอ.รร. คณะครู กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ให้การต้อนรับ นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะประเมิน ใน #การประกวดบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๖
ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า และ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร. บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ในการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเยาวชน ในครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เนื่องใน #วันครู ครั้งที่ ๖๗ ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม #ครูดีศิษย์ดีมีอนาคต
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายนาวิน โรจน์จันทร์ กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ร.ร. บ้านบุ่งคล้า โดยมีนางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีการแสดงออกตามความเหมาะสมของวัย และมีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม การตอบคำถามบนเวที เกมการละเล่น และการแสดงของนักเรียนและคุณครู ร.ร. บ้านบุ่งคล้า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบ ขนม ไอศกรีม ของรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย สนับสนุนกิจกรรม ให้กับ ร.ร. ในครั้งนี้
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา #ทรงพระเจริญ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก ได้มามอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหลวงพ่อแย้มวัดไร่ขิงแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ๑. ด.ญ.อรณิชา คำดี ชั้น ม.๒ ๒. เด็กหญิงวลัยพรรณ จินวิเศษ ชั้น ป.5 และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู ถวายการต้อนรับ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒, พร้อมด้วยนางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ในการดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนบ้านหนองคัน โดยมี นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
ขอขอบคุณทุกคำชี้แนะและกำลังใจมา ณ โอกาสนี้
ร่วมเชียร์ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล หล่มสัก รุ่นที่ 5 Ti29-และTi30(รอบตัดสิน)

คืนวันที่ 2 ม.ค. 2566 เวลา 19.00น. ณ เวทีกลางงานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2566

TO BE NUMBER ONE อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
#สวัสดีปีใหม่ 2566
new year 2023.
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเยาวชนคนต้นแบบ
** รอบแสดงความสามารถพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
** รอบตัดสิน วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา19.00 น ณ เวทีประกวดงานเส็งกลองล่องโคมไฟ ฯ อนุเสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและคณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ฝึกให้นำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวืตประจำวันและเป็นการประเมินผล ลูกเสือ-เนตรนารี โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในกิจกรรมเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ทำการรับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 24/01/2023

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.รร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วรอง ผอ.รร. คณะครู กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ให้การต้อนรับ นางนันทพร ทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะประเมิน ใน #การประกวดบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๖

20/01/2023
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 19/01/2023

ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า และ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร. บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ในการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเยาวชน ในครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 16/01/2023

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป และพิธีบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เนื่องใน #วันครู ครั้งที่ ๖๗ ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม #ครูดีศิษย์ดีมีอนาคต

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 13/01/2023

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายนาวิน โรจน์จันทร์ กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ร.ร. บ้านบุ่งคล้า โดยมีนางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีการแสดงออกตามความเหมาะสมของวัย และมีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม การตอบคำถามบนเวที เกมการละเล่น และการแสดงของนักเรียนและคุณครู ร.ร. บ้านบุ่งคล้า ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบ ขนม ไอศกรีม ของรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย สนับสนุนกิจกรรม ให้กับ ร.ร. ในครั้งนี้

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 12/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันใส่ผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา #ทรงพระเจริญ

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 12/01/2023

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก ได้มามอบทุนการศึกษาของมูลนิธิหลวงพ่อแย้มวัดไร่ขิงแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ๑. ด.ญ.อรณิชา คำดี ชั้น ม.๒ ๒. เด็กหญิงวลัยพรรณ จินวิเศษ ชั้น ป.5 และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีนายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู ถวายการต้อนรับ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 10/01/2023

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 10/01/2023

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

10/01/2023
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 07/01/2023

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 05/01/2023

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางแพวิพา ภูสงัด ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒, พร้อมด้วยนางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำชี้แนะ ให้กำลังใจ ในการดำเนินงาน ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า และโรงเรียนบ้านหนองคัน โดยมี นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รอง ผอ. ร.ร. บ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
ขอขอบคุณทุกคำชี้แนะและกำลังใจมา ณ โอกาสนี้

01/01/2023

ร่วมเชียร์ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล หล่มสัก รุ่นที่ 5 Ti29-และTi30(รอบตัดสิน)

คืนวันที่ 2 ม.ค. 2566 เวลา 19.00น. ณ เวทีกลางงานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2566

TO BE NUMBER ONE อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

29/12/2022

#สวัสดีปีใหม่ 2566
new year 2023.

29/12/2022

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ขอเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเยาวชนคนต้นแบบ
** รอบแสดงความสามารถพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
** รอบตัดสิน วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา ตั้งแต่เวลา19.00 น ณ เวทีประกวดงานเส็งกลองล่องโคมไฟ ฯ อนุเสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 29/12/2022

วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและคณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือ - เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ฝึกให้นำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวืตประจำวันและเป็นการประเมินผล ลูกเสือ-เนตรนารี โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 22/12/2022

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในกิจกรรมเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 20/12/2022

20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมรับเสด็จฯ ทำการรับการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

17/12/2022

#ขอแสดงความยินดี

17/12/2022
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 15/12/2022

15 ธันวาคม 2565 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนนายสิบทหารบก,และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 07/12/2022

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า นำโดย นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการนำลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 06/12/2022

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวเปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒
เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและ โรงเรียนบ้านหนองคัน ที่ได้มาเรียนรวมเพื่อใช้ทรัพยากร่วมกันอย่างมีคุณภาพโดยมี นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 01/12/2022

นายกิตติชัย ด้วงธรรม ประธานศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาหลักเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ฯ ณ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ ทั้งนี้มีคณะครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

29/11/2022
27/11/2022
27/11/2022
26/11/2022
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 24/11/2022

#การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

23/11/2022
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 21/11/2022

นางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ พร้อมด้วย นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

16/11/2022
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 15/11/2022

#การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามสอบโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า มีนักเรียนเข้าสอบตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

11/11/2022
09/11/2022
07/11/2022
04/11/2022
Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 03/11/2022

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับ #การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จาก ศึกษานิเทศก์เปรมยุดา สายบุญตั้ง และคณะ โดยมีประเด็นการนิเทศ คือ ๑. ด้านอาคาร สถานที่ ๒. ด้านการจัดการเรียนรู้ ๓. ด้านการพัฒนาผู้เรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (LEARNING LOSS) ๔. ด้านการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน ๕. ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านยุ่งคล้า ขอขอบคุณทุกคำชี้แนะ มา ณ โอกาสนี้

28/10/2022

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
เอกปฐมวัย

Photos from โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า's post 27/10/2022

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ สอบสอน เพื่อคัดเลือก บุคคลทั่วไป เป็นครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย ณ ห้องประชุมศิริวัฒนา โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#อนุรักษ์ภาษาถิ่น
#ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและอนุรักษ์ภาษาถิ่น
ความปลอดภัยในบ้านหลังที่สอง
รายการ ข่าวเด่นทันสถานการณ์ ช่อง 5 เวลา 19.02 น. 27-06-65 - #กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1 #บริจาคหนังสือให้กับโรงเ...
โครงการ "อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ" #ทองม้วน #ทองม้วนสด โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส...
รายการ ทันข่าว ช่อง 5 เวลา 14.32 น. 25-06-65  - กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28  ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านบุ่งคล้...
กิจกรรมประกวดขับร้องบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า "เพลงชาติไทย"  🇹🇭 🇹🇭ช่วยกันกดไลด์กดแชร์เพื่อเป็...
คลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
Amphoe Lom Sak
67110

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Amphoe Lom Sak (แสดงผลทั้งหมด)
มีดบ้านใหม่ มีดบ้านใหม่
บ้านใหม่ ต. ตาลเดี่ยว
Amphoe Lom Sak, 67110