แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer

ขนส่งน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทางรถบรรทุก

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 20/04/2023

บรรยากาศการจัดกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย
เทศกาลสงกรานต์ 2566 บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด ในหัวข้อการรณรงค์ “แอคชั่นขนส่งปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
!! ง่วง !! เมา !! ไม่ขับ !! ไม่รับ !!ไม่โทร !! ตรวจสอบรถขนส่งก่อนเดินทาง
โดยมีกิจกรรม Safety Talk สื่อสารเน้นย้ำความปลอดภัย แจกเครื่องดื่ม/อาหาร ให้พนักงานขับรถ ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566
ตามนโยบายที่กล่าวว่า พนักงานขับรถทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด อุบัติเหตุ เป็น 0
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #7วันอันตราย #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน ActionContainer Act

13/04/2023

เนื่องในวันสงกรานต์ 2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน
ActionContainer Act

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 21/03/2023

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566 บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด พี่ๆน้องๆทั้งพนักงานขับรถและสำนักงาน ชาวแอคชั่น เข้าร่วมรับประทานอาหาร / จับของรางวัล พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขของชาวแอคชั่น
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน
ActionContainer Act

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 08/03/2023

ภาพบรรยากาศ บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ ประจำปี ให้กับพนักงานสำนักงานและพนักงานขับรถขับรถ การจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ ที่ต้องแจ้งอพยพ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการแจ้งเหตุ การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การดับเพลิงเบื้องต้น
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #ซ้อมดับเพลิง #ดับเพลิง #ซ้อมอพยพหนีไฟ

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 08/03/2023

ภาพบรรยากาศ บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน การจำลองเหตุการณ์ เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน พนักงานขับรถได้รับความรู้ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเหตุ การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การหยุดการรั่วไหล การดับเพลิงเบื้องต้น
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #ซ้อมดับเพลิง #ดับเพลิง #ซ้อมแผนฉุกเฉิน

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 08/03/2023

ภาพบรรยากาศ บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาล ให้กับพนักงานสำนักงานและพนักงานขับรถได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #ซ้อมดับเพลิง #ดับเพลิง

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 03/03/2023

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และซ้อมแผนฉุกเฉิน" ให้กับพนักงานสำนักงานและพนักงานขับรถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

09/02/2023

📣📣 เปิดรับเพิ่มอีก 10 อัตรา ด่วน!! 📣📣
ชำนาญเส้นทางกรุงเทพฯ พิจารณาเป็นพิเศษ
แอคชั่น เปิดรับสมัครพนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลัง ปตท.พระโขนง
สัญญาระยะยาว มั้่นคง รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

06/01/2023

📣📣 รับสมัครด่วน เปิดฟรีทใหม่ คลังปตท. พระโขนง
สัญญางานระยะยาว ขนส่งให้กับ ปตท.
👉👉 รับสมัครพนักงานขับรถน้ำมัน 26 อัตรา
🗣️🗣️ มี ท.4 บัตรกรม + บัตร ADR เริ่มงานได้ทันที .....
👏👏 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม
สนใจสมัครงาน แจ้งเบอร์โทรกลับได้เลยค่ะ
#หางาน #งานขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #หางานรถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 03/01/2023

บรรยากาศการจัดกิจกรรม รณรงค์ความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด ในหัวข้อการรณรงค์ “แอคชั่นขนส่งปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
!! ง่วง !! เมา !! ไม่ขับ !! ไม่รับ !!ไม่โทร !! ตรวจสอบรถขนส่งก่อนเดินทาง
โดยมีกิจกรรม Safety Talk สื่อสารเน้นย้ำความปลอดภัย แจกเครื่องดื่ม/อาหาร ให้พนักงานขับรถ ช่วง 7 วันอันตราย ตามนโยบายที่กล่าวว่า พนักงานขับรถทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดคือ อุบัติเหตุ เป็น 0
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #7วันอันตราย #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 30/12/2022

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด หน่วยงานสระบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ในหัวข้อการรณรงค์ “แอคชั่นขนส่งปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
!! ง่วง !! เมา !! ไม่ขับ !! ไม่รับ !!ไม่โทร !! ตรวจสอบรถขนส่งก่อนเดินทาง
โดยมีกิจกรรม Safety Talk สื่อสารเน้นย้ำความปลอดภัย แจกเครื่องดื่ม/อาหาร ให้พนักงานขับรถ ช่วง 7 วันอันตราย ตามนโยบายที่กล่าวว่า พนักงานขับรถทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท กำหนดคือ อุบัติเหตุ เป็น 0
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #7วันอันตราย #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #คลังน้ำมันสระบุรี #แอคชั่นสระบุรี #ปตทสระบุรี #ป๊อกแป๊ก

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 30/12/2022

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด หน่วยงานบางจาก พระโขนง
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ในหัวข้อการรณรงค์ “แอคชั่นขนส่งปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
!! ง่วง !! เมา !! ไม่ขับ !! ไม่รับ !!ไม่โทร !! ตรวจสอบรถขนส่งก่อนเดินทาง
โดยมีกิจกรรม Safety Talk สื่อสารเน้นย้ำความปลอดภัย แจกเครื่องดื่ม/อาหาร ให้พนักงานขับรถ ช่วง 7 วันอันตราย ตามนโยบายที่กล่าวว่า พนักงานขับรถทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท กำหนดคือ อุบัติเหตุ เป็น 0
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #7วันอันตราย #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #พระโขนง #บางจากพระโขนง #คลังพระโขนง

Photos from แอคชั่นคอนเทเนอร์ ActionContainer's post 29/12/2022

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด หน่วยงานภาคใต้ สุราษฎร์
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย
29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 ในหัวข้อการรณรงค์ “แอคชั่นขนส่งปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ"
!! ง่วง !! เมา !! ไม่ขับ !! ไม่รับ !!ไม่โทร !! ตรวจสอบรถขนส่งก่อนเดินทาง
โดยมีกิจกรรม Safety Talk สื่อสารเน้นย้ำความปลอดภัย แจกเครื่องดื่ม/อาหาร ให้พนักงานขับรถ ช่วง 7 วันอันตราย ตามนโยบายที่กล่าวว่า พนักงานขับรถทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัท กำหนดคือ อุบัติเหตุ เป็น 0
#แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์ #7วันอันตราย #รถน้ำมัน #รถขนส่งน้ำมัน #พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #ขับรถน้ำมัน #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #บางจาก #คลังบางจาก #สุราษฎร์

24/12/2022

$$ งานขนส่งสัญญาระยะยาว มั่นคง แน่นอน $$
บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน รถ 10 ล้อ ประจำคลังน้ำมันพระโขนง จำนวนมาก รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม
สนใจโทรสอบถามฝ่ายบุคคลคุณปวีณา 095-005-8178 คุณขวัญดาว 063-458-0202
#พนักงานขับรถน้ำมัน #งานขับรถ #สมัครงาน #ขับรถน้ำมัน #หางานพระโขนง #รถน้ำมัน #รถบรรทุก #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #คลังน้ำมัน #คลังน้ำมันปตท #คลังน้ำมันพระโขนง #ขับรถน้ำมัน #พระโขนง #แอคชั่น #แอคชั่นคอนเทเนอร์

17/12/2022

บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน 10 ล้อ ประจำคลังน้ำมันพระโขนง จำนวนมาก รายได้เฉลี่ย 35,000 - 50,000 บาท สวัสดิการเยี่ยม สนใจโทรสอบถาม
ฝ่ายบุคคลคุณปวีณา 095-005-8178 คุณขวัญดาว 063-458-0202
#พนักงานขับรถน้ำมัน #รับสมัครพนักงานขับรถ #สมัครงานขับรถน้ำมัน #หางานพระโขนง #ขับรถน้ำมัน #รถบรรทุกน้ำมัน #วัตถุอันตราย #วัตถุไวไฟ #รถบรรทุกน้ำมัน #คลังน้ำมันปตทพระโขนง #ขับรถน้ำมันพระโขนง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการขนส่ง ใน Amphoe Lam Luk Ka?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


บริษัท แอคชั่น คอนเทเนอร์ จำกัด
Amphoe Lam Luk Ka
12150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30

บริการขนส่ง อื่นๆใน Amphoe Lam Luk Ka (แสดงผลทั้งหมด)
Dynamics Express Dynamics Express
20/26 หมู่ 4
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

VRN ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและขายรถบรรทุกน้ำมันแบบต่อ VRN ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและขายรถบรรทุกน้ำมันแบบต่อ
หทัยราษฎร์
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

บริการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและจำหน่ายต่อรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ?

ควิกเซอร์วิส ปั๊ม caltex ลำลูกกา คลอง 4 - ลาดสวาย ปทุมธานี QuickService ควิกเซอร์วิส ปั๊ม caltex ลำลูกกา คลอง 4 - ลาดสวาย ปทุมธานี QuickService
สุสวาส 1 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

เปิด 09.00-18.00 น. แยกสุสวาส ศาลเจ้าพ่อลาดสวาย

รถรับจ้าง ขนของทั่วประเทศ รถรับจ้าง ขนของทั่วประเทศ
ลำลูกกา
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

รถตู้ทึบรับจ้างทั่วไปและประจำ LumpSum Express

Nim express ลำลูกกาคลอง3 Nim express ลำลูกกาคลอง3
นิ่มเอ็กซ์เพรส สาขาคลอง3ลำลูกกา (หมู่บ้านพฤกษาวิลล์20)ซอยเปียร์นนท์
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

ที่ตั้งในหมู่บ้านพฤกษาวิลล์20 ซอยเปียร์นนท์

รถตู้ทึบรับจ้างทั่วไป ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ รถตู้ทึบรับจ้างทั่วไป ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
รังสิต
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

รถตู้ทึบ รับจ้างทั่วไป ขนย้ายสิ่งของ โทร 0957247731

รถ 6 ล้อ รับจ้างทั่วไทย รถ 6 ล้อ รับจ้างทั่วไทย
ธัญบุรี คลอง 2
Amphoe Lam Luk Ka, 12110

บริการขนส่ง 6 ล้อ รับจ้างทั่วไทย

Nimexpress คลอง5ขนส่งทั่วประเทศนิ่มเอ็กซ์เพรส ลำลูกกาคลอง5 Nimexpress คลอง5ขนส่งทั่วประเทศนิ่มเอ็กซ์เพรส ลำลูกกาคลอง5
109/8
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

นิ่มเอ็กซ์เพรส ขนส่งทั่วประเทศ สาข?

เด็กส่งของ by PBC เด็กส่งของ by PBC
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

#รับขนของ ส่งของ ทั่วประเทศ #บริการด?

RBK ขนส่งของแช่เย็น RBK ขนส่งของแช่เย็น
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

บริษัท rbk transport ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง ทั่วประเทศ และรับปรึกษาด้านการขน

รถตู้ V.I.P รถตู้ V.I.P
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

บริการรถตู้ วี.ไอ.พี นำเที่ยว

กลุ่มกระบะบรรทุกหนัก - รับงานทั่วไป กลุ่มกระบะบรรทุกหนัก - รับงานทั่วไป
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

เราจะบริการคุณดุจดั่งคนในครอบครัว?