JEE VEE Family

JEE VEE Family

ความคิดเห็น

❤️❤️
រឿង វិបត្តិគ្រួសារ
អាចែវី_Ah JEE VEE
រឿង មហាមិត្ត
អាចែវី_Ah JEE VEE
រឿង អត់កូនមិនខុសទេ ភាគ១
អាចែវី_Ah JEE VEE
អតិថិជនល្អ❤️❤️
អាចែវី_Ah JEE VEE
អត់កូនមិនខុសទេ(Trailer Life Film)
ឆាប់នេះៗជាមួយសាច់រឿងពេញ
អាចែវី_Ah JEE VEE
សេចក្តីសុខនៃការចែករំលែក
អាចែវី_Ah JEE VEE
ឈុតចុង😂😂😂😂
អាចែវី_Ah JEE VEE
ម្ជូរ ខ្នុរពី Idol 😂😂
អាចែវី_Ah JEE VEE

អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយហ្វូលផេកញុមម្នា?

28/12/2022

នំបាយក្រួយ🤣🤣

នំបាយក្រួយ🤣🤣

26/12/2022

របៀបញាំស៊ូ. សុី អោយឆ្ងាញ់

របៀបញាំស៊ូ. សុី អោយឆ្ងាញ់

25/12/2022

ប្រពន្ធកូនបងទើបអាចធ្វើបាន!?ប្ដីខំចាំបាយតាំងព្រឹក🤣

ប្រពន្ធកូនបងទើបអាចធ្វើបាន!?ប្ដីខំចាំបាយតាំងព្រឹក🤣

23/12/2022

សួរស្ដី សុំសួរតិច នៅប៉ោយប៉ែត មានកន្លែងលក់ របស់ សំរាប់ធ្វើ ស៊ូសុី អត់?បើស្គាល់ប្រាប់ផង❤️❤️🙏🙏

23/12/2022

អាណិតប្រុសចាស់ ពុងបាកចិត្ត ពន្ធយកលុយទិញ14អស់ អាលូវគេអោយរើដូកន្លែងលក់ទៀត😒😒 Telegram 070692561

អាណិតប្រុសចាស់ ពុងបាកចិត្ត ពន្ធយកលុយទិញ14អស់ អាលូវគេអោយរើដូកន្លែងលក់ទៀត😒😒 Telegram 070692561 ទី25មានប្រមូលសិន 30฿គ្រប់កែវ Freeគុជ អាដុតតម្លៃដដែលណា❤️🙏#ប៉ោយប៉ែត

22/12/2022

តែចែវីសាខាប៉ោយប៉ែ ប្ដូទីតាំងមកផ្សា Neon មុខអាគា18ជាន់ណា ចង់ញាំកុំភ្លេចមករកនឹងណា អរគុណ❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼

20/12/2022

ទៅហូបបុកល្ហុង ច្រលំថា..ឡើងគាំង2នាក់ប្ដី🤣🤣

ទៅហូបបុកល្ហុងច្រលំថា..🤣ឡើងគាំង2នាក់ប្ដី🤣🤣

19/12/2022

ឆ្លងឆ្នាំ មានការដូរចែកTop ហ្វេន❤️❤️ good night 😴😘🌙

19/12/2022

ត្រជាក់ៗចឹង ដុតដំឡូងឆ្នាំដីញាំ🤤

ត្រជាក់ៗចឹង ដុតដំឡូងឆ្នាំដីញាំ🤤

16/12/2022

ស្លរម្ជូរព្រៃ មាន់ស្រែ ម្ជូត្មូង ជាតិ🤤

ស្លរម្ជូរព្រៃ មាន់ស្រែ ម្ជូត្មូង ជាតិ🤤

14/12/2022

មានណាបានកាដូរឆ្លងឆ្នាំនៅ😹14នឹងបោះណាគេ?គាំងលេងអីចោះទេ

មានណាបានកាដូរឆ្លងឆ្នាំនៅ😹14នឹងបោះណាគេ?គាំងលេងអីចោះទេ

13/12/2022

បាយក្រៀម បុរាណ ធ្លាប់ហូបអត់?🤣😋អ្នកពោះធំហាមធ្វើណា❤️

បាយក្រៀមបុរាណ ធ្លាប់ហូបអត់?🤣🤣😋អ្នកពោះធំហាមធ្វើណា

10/12/2022

ឆា ស្បាគីតទី ម្រិិចខ្ចី ម្រិចខ្ចីស្បាគីតទី អាហាពេលព្រឹកផុសពេលល្ងាច🤣🤣

ឆា ស្បាគីតទី ម្រិិចខ្ចី ម្រិចខ្ចីស្បាគីតទី មើលហើយទុកធ្វើអោយប្រុសក្មេងសុីណា🤣អាហារពេលព្រឹកផុសពេលល្ងាច🤣🤣🤣

08/12/2022

ហេតុតែឃ្លាន 😩😩អង្វរកូនពៅទៅបេះសង្ខឺ😹😹

ហេតុតែឃ្លាន 😩😩អង្វរកូនពៅទៅបេះសង្ខឺ😹😹

07/12/2022

មានវិញហើយ ស្ករដុត❤️❤️❤️

07/12/2022

ពេលឈ្លោះគ្នា មិនចាំបាច់តែណាគេមកលួងទេ យាយតែឯងហុយៗទៅ🤣🥵🥵🥴🥴

ពេលឈ្លោះគ្នា មិនចាំបាច់តែណាគេមកលួងទេ និយាយតែឯងហុយៗទៅ🤣🤣🥵🥵🥴🥴

06/12/2022

ធ្វើស៊ុបឆ្នាំងដីហូបខ្លួនឯង😋😋ទិញគេវាបានដូចចិត្ត😩😁

ធ្វើស៊ុបឆ្នាំងដីហូបខ្លួនឯង😋😋ទិញគេវាបានដូចចិត្ត😩😁

05/12/2022

ដំឡូង ក្រឡុក បាប៊ីខិវ😹របស់ដែលកូនក្មេងចូលចិត្ត

ដំឡូង ក្រឡុក បាប៊ីខិវ😹របស់ដែលកូនក្មេងចូលចិត្ត

05/12/2022

អ្នកសុំទានដើរមកចែអើយសុំលុយខ្លះមក ម្នាយអើយក្មេងសោះ
1សន្ទុះក្រោយមកឃើញបើកឡានឡើងហុយមើលមកខ្លួនឯងអ្នកអោយគេរកតែម៉ូតូជិះមិនបាន😹🥴

03/12/2022

សាករៀនធ្វើ បាយដំនើប ស្វ. ា យ ទុំ មិនជាចេះទេ តែឃ្លាន🤤🤣

សាករៀនធ្វើ បាយដំនើប ស្វ ា យ ទុំ មិនជាចេះទេតែឃ្លាន🤤🤣

03/12/2022

ខានយូរ🤤🤤🤤

03/12/2022

ផុសរាល់ងៃក្រុមហ៊ុនថាឯងអត់ផុស 145ថ្ងៃហើយ🤣🤣

Photos from JEE VEE Family's post 02/12/2022

មិនថាប្រុសមិនថាស្រី មុនរៀបការគឺត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយ🥴😹😁😁

02/12/2022

Morning មោះបងអូនដែលនៅក្រឡាញ់ថ្ងៃនេះមានប្រមូលសិន ប្រោន35 ផុតពីនឹង25 គ្រប់កែវ🤤❤️🧋🧋

01/12/2022

ឃ្លានលៀសហាល 🤤🤤ចាប់ពីមានBaby មកមិនដែលស្គាល់ជាតិ លៀសហាលទេ🤤🤤

01/12/2022

ថ្ងៃនេះក្រោកធ្វើម្ហូបអោយពន្ធសុី😅មើលហើយអាចនឹងក្ដុកក្ដួលរំជួលចង់បានប្ដី🥴🥴🤣

ថ្ងៃនេះក្រោកធ្វើម្ហូបអោយពន្ធសុី🤣🥴🥴🤣មើលហើយអានឹងក្ដុកក្ដួលរំជួលចង់បានប្ដី🤣

Photos from JEE VEE Family's post 01/12/2022

នៅក្រឡាញ់បើកលក់វិញហើយម៉ូយៗ មកជួយទិញផង❤️❤️🙏🙏

27/11/2022

គេថាស្រឡាញ់គ្នា ប្រើជិវិតរស់នៅជាមួយគ្នាហើយត្រូវចេះតស៊ូរ អូខេ
ញុមនឹងតស៊ូអោយដល់ថ្ងៃបែក🥴😏

26/11/2022

បានប្រពន្ធវាមានស្រួលមានពិបាកចឹងហើយ បើមិនចង់ពិបាកកុំយកប្រពន្ធ🥴☹️😏

បានប្រពន្ធវាមានស្រួលមានពិបាកចឹងហើយ បើមិនចង់ពិបាកកុំយកប្រពន្ធ🥴☹️😏

26/11/2022

Morning ❤️❤️ អូនចូលក្បាល7ហើយ ថ្ងៃឡើងដេកយប់ឡើងធាក់😹🤣🤣

23/11/2022

នេះបានហៅថាការេមឆាបោះគេមេន🥰អាយើងល្បីធ្វើនឹងគេហៅការេម ប៉ារ៉ូស🤣🤣🤣

នេះបានហៅថាការេមឆាបោះគេមេន🥰អាយើងល្បីធ្វើនឹងគេហៅការេម ប៉ារ៉ូស🤣🤣🤣

20/11/2022

😒🤣គ្នាខំញញឹមមាត់ចង់ដល់ត្រចៀកហើយកឹ

មើលចប់សាឡប់តឺង🤣អត់យល់អារម្មណ៍អ្នកពោះធំសោះ🤣គ្នាខំញញឹមមាត់ចង់ដល់ត្រចៀកហើយកឹ

19/11/2022

អ្នកឆាតមកចែតបអត់ទាន់សុំទោសផងណា 1រយះនេះរវ៉ល់ពេក

19/11/2022

ចង់បានមុខស្មូតរលោងបាត់ស្នាមលឿន អស់លុយតិចធ្វើតាមញុម🤩ហើយអ្នកចង់បើកលក់តែតៃវាន់អាចឆាតបាន🥰

ចង់បានមុខស្មូតរលោងបាត់ស្នាមលឿន អស់លុយតិចធ្វើតាមញុម🤩ហើយអ្នកចង់បើកលក់តែតៃវាន់អាចឆាតបាន🥰

17/11/2022

តោះអ្នកអស់គ្នាញុមនាំទៅញាំនំ1ដ៏ឆ្ងាញ់😋

តោះអ្នកអស់គ្នាញុមនាំទៅញាំនំ1ដ៏ឆ្ងាញ់😋ប្ដីញុមចេះគិតប្រពន្ធណាស់ សូម្បីតែហូបអីក៏ហូបជុំនួសពន្ធដែល😅

15/11/2022

Teaអាចែវីបើកលក់ហើយ លក់តាតែទេណាអត់មានលក់បេះដូងប្រុសស្មោះទេ🤣🤣

Teaអាចែវីបើកលក់ហើយសាខាប៉ោយប៉ែត មកជួយទិញម្នាក់ម៉ាកែវផង🤣 ❤️❤️លក់ម្ដុំអាគារ18ជាន់ជិតសេវែនអុីលេវែន ខាងមុខផ្សារសុីសាន់ Telegram 070692561
ទិញ2ថែម1ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី16វិច្ឆិការនេះ❤️🙏

13/11/2022

សាកល្បងរៀនធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ រសជាតិomg 🤣សំរាប់ញុមឆ្ងាញ់តែអត់ដឹងឆ្ងាញ់ដូចគេលក់អត់😹😹

សាកល្បងរៀនធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ រសជាតិomg 🤣សំរាប់ញុមឆ្ងាញ់តែអត់ដឹងឆ្ងាញ់ដូចគេលក់អត់😹😹

12/11/2022

Ep1/ មករៀបតូបនៅប៉ោយប៉ែត🔥❤️ហើយក៏មិនអោយរំលងបុកព្រៃដែល🤣🤣

Ep1/ មករៀបតូបនៅប៉ោយប៉ែត🔥❤️ហើយក៏មិនអោយរំលងបុកព្រៃដែល🤣🤣

11/11/2022

សួរស្ដីអ្នកប៉ោយប៉ែត មានបន្ទប់ជួលទំនេរអត់ តម្លៃត្រឹម2500฿បើមានប្រាប់ញុមផង ញុមពុងរកបន្ទប់នៅ
លេខទូស័ព្ទញុម 070692561

09/11/2022

មោះថ្ងៃនេះបុរសមេផ្ទះបង្រៀនធ្វើ គោគេចខ្ទះ🤤😹

មោះថ្ងៃនេះបុរសមេផ្ទះបង្រៀនធ្វើ គោគេចខ្ទះ🤤😹

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Teaអាចែវីបើកលក់ហើយ លក់តាតែទេណាអត់មានលក់បេះដូងប្រុសស្មោះទេ🤣🤣
សាកល្បងរៀនធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ រសជាតិomg 🤣សំរាប់ញុមឆ្ងាញ់តែអត់ដឹងឆ្ងាញ់ដូចគេលក់អត់😹😹
Ep1/ មករៀបតូបនៅប៉ោយប៉ែត🔥❤️ហើយក៏មិនអោយរំលងបុកព្រៃដែល🤣🤣
មោះថ្ងៃនេះបុរសមេផ្ទះបង្រៀនធ្វើ គោគេចខ្ទះ🤤😹
ថ្ងៃនេះកូនពៅបុកញ៉ូ_ម្នាស់🤤ធ្វើសុីអារម្មណ៍ញុមណាស់🤤😤
នំស្នូលសណ្ដែក Cute សាឡប់🤣 2នាក់យាយចៅអោដូចគេលេងលុបបីឡរ😹
រៀនធ្វើឡាបខ្លួនឯង ព្រោះតទៅលេងមានអ្នកអោយអោយញាំស្រាប់ៗដូចលើកមុនហើយ😒😢
មកឡៃឡុងទៀតហើយ🤣❤️🙏1$ដល់7$ ហើយកំសុំទោសអ្នកម្សិលមិញដែលអត់ទាន់🙏❤️❤️
មោះម៉ូយៗឡៃឡុងកាបូប ឆុត រ៉ូប 1$ដល់7$ជួយស៊ែរម្នាក់1ផង❤️❤️❤️
ចិត្តតចសុីត្រីអាំងចិត្តខ្លាំងសុីបិល🤣🤣🤣ចិត្តខ្លាំងធ្វើខ្លួនឯង😒
យាយរអូរហត់ហើយធ្វើនំដំឡូងអោយយាយហូប បាត់ហត់🤣🤣
សាច់ជ្រូកបំពង តែរសជាតិកាកខ្លាញ ដាក់ឈ្មោះកាកខ្លាញ់ក្បូក្បាច់បានត្រូវ🤣🤣🤣

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Amphoe Lam Luk Ka
12130
Amphoe Lam Luk Ka บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
DarumaGamer DarumaGamer
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

สามารถสนับสนุนค่าขนมน้องได้ทีทรูว?

Easylook92 Easylook92
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

เสื้อผ้าแฟชั่น

แต่งตัวตามสไตล์ By Noogib แต่งตัวตามสไตล์ By Noogib
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

กิน เที่ยว แต่งตัว

Entertain.TH Entertain.TH
เสมาฟ้าคราม
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

รับเหมาก่อสร้าง/ไฟฟ้า/ปะปา/ติดตั้งกล้องCCtv/ราคาถูกมาก/0969927869/0984212532 ช่างเม้ง

เที่ยว เช็คอิน-Teaw Check in เที่ยว เช็คอิน-Teaw Check in
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

เพจนี้จะอัพเดตสถานที่เช็คอินสวยๆ ท

MyMint Shop Live MyMint Shop Live
Amphoe Lam Luk Ka, 12120

เปิดรับตัวแทนสะสมยอด ครบรับทองฟรี

Tai Kun AnimeCovers. Tai Kun AnimeCovers.
พหลโยธิน
Amphoe Lam Luk Ka, 12130

cover อนิเมะ 2 คนรวมเป็น 1

Binladen OG Binladen OG
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

welcome to space IG Binladen_og

AZ、sopanut AZ、sopanut
Amphoe Lam Luk Ka

เกมส์จ้า

JOKER.ch JOKER.ch
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

ฝากกดไลท์กดแชร์ด้วยนะครับ

Pages Groups and Events Polices,Page ID 103230658526044 Pages Groups and Events Polices,Page ID 103230658526044
Amphoe Lam Luk Ka

LOV KUY HOUR ABA 002866138

Misiku.shoes Misiku.shoes
หทัยราษฎร์
Amphoe Lam Luk Ka, 12150

รองเท้ามือสอง เกาหลี สไตล์ แฟชั่นผู?