อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana

ความคิดเห็น

💚☘🍀🌳
👋 สวัสดีจ้าทุกคน
มีที่เที่ยวปีใหม่กันหรือยัง❓

📣 วันนี้แอดมีข่าวดีมาบอก 🙋‍♀️
รู้ยัง❓ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park 🏕️🌉🏞️

#เปิดให้เข้าอุทยานฟรี 🆓
📆 วันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคมนี้‼️
👉 รีบมานะ อยากชวนมา ที่นี่ ฟินเฟ่อร์... 🤗 🤫

____________________#เคาท์ดาวน์แก่งตะนะ
#แก่งตะนะอุบลราชธานี
สิ่งดีๆในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติแก่? สะพานแขวน และแก่งตะนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 29/10/2022

🛸 #การขออนุญาติใช้โดรนในเขตอุทยานแห่งชาติ
1.จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ และอยู่ในบริเวณที่กำหนด
2.ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือ
3.ผู้ได้รับอนุญาตต้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเกิดผลกระทบหรือเสียหายต่อธรรมชาติ และรบกวนเดือดร้อน รำคาญ แก่นักท่องเที่ยวอื่น หรือสัตว์ป่า
4.ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน ต่อกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
5.กรณีมีการฝ่าฝืนตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ
6.ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ
7.ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ

🔰 #สำหรับการบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กรณี ด้วยกัน ดังนี้
1. บินถ่ายบันทึกวิดีโอส่วนตัว โดยไม่มีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
2. บินถ่ายบันทึกวิดีโอ โดยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ ต้องทำเรื่องขออนุญาตจาก ฝ่ายอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ กิจกรรมพิเศษ
ณ อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร
(ในเวลาราชการ) หลังจากได้รับอนุมัติจากกรมแล้ว ให้แจ้งขออนุญาตกับหัวหน้าอุทยานฯ ทราบเรื่องอีกครั้ง
🔰 ทั้งนี้คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถเข้าถึงได้ตาม QR Code ในภาพหรือ
ลิงก์ด้านล่างนี้
http://bit.ly/2RRXEUn

#ประกาศกระทรวงคมนาคมhttps://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2016/08/ประกาศกระทรวงคมนาคม.pdf

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ
-------------------------------------
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
โทรศัพท์ : 0 4525 2722 - 3

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 30/09/2022

ประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
------------------------------------------
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 27/09/2022

ประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
---------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
โทร : 0 4525 2722-3

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 24/09/2022

ประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
-------------------------------------------------------
👉 การรับสมัคร
ผู้สมัครให้ยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 กันยายน 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
โทร : 0 4525 2722-3

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 09/09/2022

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 🤍
🏆 ได้ผ่านการตรวจประเมิน และได้รับรางวัล "มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว
(Public Restroom Standard for Tourism) " ประจำปี พ.ศ. 2565
----------------------
จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 💚 ✨✨

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 31/07/2022

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
(World Ranger Day)🌎💚

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ร่วมงาน
"วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก"
(World Ranger Day) ซึ่งตรงกับ
วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 💚🌾🌳

#วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from เที่ยวไทยด้วยตัวเอง's post 23/07/2022

สวยงามมากค่าาาา....💚✅️🍀🌳☘️

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 20/07/2022

️งานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์
G - Green ระดับประเทศ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

✨ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม(ทอง) อันดับ 4 โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว Green National Park 💚

22/06/2022

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ 📢📢📢ประกาศรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต่อร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (พ.ศ.2566-2570) จังหวัดอุบลราชธานี สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ 👉👉👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMdufrauM7OkMvxwXUS0Vd22XFY6PJ68e6b_oDsdIxBHQlA/viewform หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง 👇👇👇

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 16/06/2022

บ้านพักอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ🏡
สถานที่พักผ่อนชิวๆ ฟีลครอบครัว&เดอะแก๊ง 👪 ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนสงบธรรมชาติสีเขียว ถึงโดดเดี่ยวเราก็พร้อมเป็นที่พักใจ 😌💚
#คิดจะพักคิดถึงแก่งตะนะ🍃🌳

สามารถจองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 👇
https://nps.dnp.go.th/reservation.php?option=home

หรือโทรสอบถาม. 0 4525 2722 ได้นะคะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 15/06/2022

🏆 อีก 1 รางวัลยิ่งใหญ่ 🏆

เกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติคุณ การรับรองอุทยานแห่งชาติสีเขียว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green National Park) 💚🌳✅️

คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ พร้อมแรงพร้อมใจในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาให้เข้ากับมาตรฐานอุทยานแห่งชาติสีเขียว 18 มาตรฐาน สู่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะทุกคน

ขอบคุณเหรียญทองแห่งความภาคภูมิใจ เหรียญทองที่ยิ่งใหญ่ กับรางวัล "อุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) 🎉🎉🎉

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 09/06/2022

ร่มรื่น เงียบสงบ ฟังเสียงน้ำไหลลงแก่ง บรรยากาศน่าพักผ่อนมากค่าาาา 💚☘️🌳✅️

#แก่งตะนะ
#สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน
#จุดกางเต็นท์อุบลราชธานี

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 09/06/2022

📢ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าบริการ เข้าอุทยานแห่งชาติ (National Park Entrance Fees)
📍เริ่มใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2565💚

- รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/301/T_0051.PDF
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

27/05/2022

วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี 📣
เข้าฟรี อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ❤
*สำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 23/05/2022

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดย นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผอ.สบอ.9 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิรินธร หัวหน้าสถานีเรือโขงเจียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ท้องที่บ้านหนองชาด ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 24 ไร่

23/05/2022

นักวิจัยจากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พบผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล ในภาวะเพศกระเทย หวั่นกระทบโอกาสขยายพันธุ์เพราะเป็นผีเสื้อหายากมาก

นักวิจัยจากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียลอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก พบผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียลในภาวะเพศกระเทย

โดยเป็นภาวะกระเทยแบบ Gynandromorphism คือ การมีสองเพศที่แบ่งกันอย่างชัดเจนในสิ่งมีชีวิตตัวเดียว ซึ่งพบได้ในนก ปู แมงมุม แมลงบางชนิด เช่น ผีเสื้อ ที่โดยปกติตัวผู้และตัวเมียมีสีสันแตกต่างกันอย่างชัดเจน

สำหรับผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล แมลงคุ้มครองตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแมลงที่พบเจอได้ยากมาก และการพบเห็นผีเสื้อในภาวะเพศกระเทยในลักษณะนี้มีเพียง 1 ใน 10,000 ตัว หรือ 0.01% กลับยิ่งลดโอกาสในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณของผีเสื้อชนิดนี้ เนื่องจากในภาวะเพศกระเทยจะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้

ส่วนสาเหตุนั้น นักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากในระหว่างที่ผสมพันธุ์มีอสุจิสองตัวเข้าสู่ไข่ใบเดียว หรือตัวเมียสร้างเซลล์ไข่ที่มีนิวเคลียสคู่ที่ผิดปกติ หรือการที่โครโมโซมเพศไม่แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ในช่วงของการเจริญเติบโตในระยะแรก ซึ่งภาวะ Gynandromorphism นี้ จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=378747537630420&id=100064855293851&sfnsn=mo

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 16/05/2022

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ร่วมกับทหารเรือสถานีเรือโขงเจียม ทหารศูนย์ศิลปาชีพบ้านเวินบึก ผู้ใหญ่บ้านท่าแพ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมากใต้ จิตอาสาพระราชทานฯ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

ได้ร่วมกันปลูกป่าเนื่องใน"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565" ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เลือกกำหนดวันปลูกที่เหมาะสม ในท้องที่บ้านท่าแพ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ผลการดำเนินงาน
-พื้นที่ปลูก เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน
-ชนิดกล้าไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ต้น ประดู่ ต้นมะค่าแต้ ต้นยางนา ต้นขี้เหล็ก ต้นมะค่าโมง ต้นตะเคียนทอง รวมประมาณ 400 ต้น
-ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 08/05/2022

ช่วงนี้น้ำกำลังเยอะ ฟังเสียงน้ำไหลลงแก่งแบบฟินๆ อากาศกำลังดี หลับสบายทั้งคืน😴

หนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่แก่งตะนะกันนะคะ 💚☘️🌳💦

#แก่งตะนะ
#กางเต็นท์ริมแก่งตะนะ
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

05/05/2022

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสนบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่เผยแพร่ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศและเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 25633 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1.ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) ได้แก่ พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องบรรจุอาหารพลาสติก แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) หลอดพลาสติก และช้อน – ส้อมพลาสติก เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Photos from After Monday - Travel blog's post 14/04/2022

สวยงามทุกมุมมอง เที่ยวได้ทุกฤดู

#แก่งตะนะ 🥰

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 14/04/2022

จุดกางเต็นท์สัมผัสอากาศบริสุทธิ์
สูดกลิ่นธรรมชาติ หลงรักความสงบ 💚

#ที่นี่แก่งตะนะ 💦

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 13/04/2022

"สวัสดีวันสงกรานต์"

13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวัน “สงกรานต์” โดยมีวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่ 13 - 15 เมษายน คือ วันมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (13 เมษายน)

วันครอบครัว(14 เมษายน)

วันเถลิงศก (15 เมษายน) ซึ่งเทศกาลประจำปี 2565 นี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงมีการงดการจัดงานต่างๆ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ในวันพรุ่งนี้ (14 เมษายน) เป็นวันครอบครัว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศยกเว้นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และค่ายานพาหนะ สำหรับประชาชนชาวไทยค่ะ

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 07/04/2022

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

5 สิ่งของต้องห้าม! เช็คก่อนนำเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท วันที่ 5 เมษายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่

Photos from TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา's post 29/03/2022

Photos from TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา's post

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 29/03/2022

ขั้นตอนการขออนุญาตบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะคะ

ขั้นตอนการปฏิบัติรายละเอียดตามนี้เลยค่ะ 👇👇👇👇

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post 29/03/2022

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 28/03/2022

พระอาทิตย์ตกดินไม่เคยซ้ำกันสักวัน
ยืนที่เดียวกันยังมองต่างความรู้สึกกัน 💚

#สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน
#แก่งตะนะ
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 26/03/2022

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูงกระทรวง ทส. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร นายสุเทพ เกตเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ซึ่งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่าพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 21/03/2022

ความลับของความสำเร็จ คือ เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สำหรับโอกาสที่จะมาถึง 💚

#ธรรมชาติที่ฉันหลงใหล
#แก่งตะนะ
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from Goothai ท่องเที่ยวไทย  ไปทั่วโลก's post 16/03/2022

ที่สุดของธรรมชาติ 🍀🌿🌳☘️💚

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 15/03/2022

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ "งดรับของขวัญทุกชนิด" ตามนโยบายและเจตนารมณ์การเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ดังนั้น จนท.ทุกคนและบุคคลในครอบครัว ไม่รับของขวัญของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ

15/03/2022

เผาป่ามีความผิด คิดก่อนทำลาย

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 10/03/2022

พระอาทิตย์ตกดิน ณ แก่งตะนะ 💦

#กางเต็นท์ริมแก่งตะนะ
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 08/03/2022

"สะพานใหม่ ไฉไลกว่าเดิม"
ที่เพิ่มเติมคือแข็งแรงมาก 😮🥰👏

พร้อมเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปค่ะ 🎉🎉🎉

#ไว้มาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกันนะคะ 💚

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 26/02/2022

ต้นไม้ใบหญ้าสีเขียว เป็นสิ่งเดียวทีทำให้เราสุขใจ 💚🌳🍀🌿

#แก่งตะนะ
#กางเต็นท์ริมแก่ง
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 25/02/2022

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้แทนจากท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

โดยนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้คำปรึกษา แนะนำ การติดตามและประเมินผลในการดำเนินงานเพื่อจัดการอุทยานแห่งชาติต่อไป

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 17/02/2022

สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ✨️

#นับถอยหลังอีก3สัปดาห์
#ใกล้จะเสร็จแล้วน้าาาา 🥰😊

Photos from สำหรับผมประทับใจ's post 10/02/2022

สุดยอดของธรรมชาติ 💚🌿🌳🍀

#ที่นี่แก่งตะนะ
#อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
#สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในอีสาน

Photos from อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana National Park's post 10/02/2022

ความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

สะพานใหม่ ไฉไลกว่าเดิม เพิ่มเติมคือพื้นแข็งแรงมากค่าาาา 👏🌳💚

#เปิดอีกที8มีนาคม2565นะคะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ลานกางเต็นท์กว้าง ร่มรื่น ฟังเสียงน้ำไหลลงแก่งทั้งคืน  ฟินกว่านี้หาที่ได้ไม่ได้แล้ว 🥰
แก่งตะนะ...
ฟังเสียงน้ำไหลลงแก่งแบบฟินๆค่าาา
ชมแก่งตะนะกันค่าาาา
พระอาทิตย์ตกดิน ณ แก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะร่วมเฉลิมฉลอง​ในโอกาสครบรอบ 60​ ปี​ อุทยานแห่งชาติไทย​ (The​ 60th anniversary of​ Thailand Nationa...
ณ แก่งตะนะ
แก่งตะนะ 🍃🌳💚
12 สิงหาคม 2564
ขยับวันละนิด จิตแจ่มใส 🥰

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ตู้ ปณ.6 อำเภอโขงเจียง จังหวัด
Amphoe Khong Chiam
34220

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Khong Chiam (แสดงผลทั้งหมด)
อบต.โขงเจียม อบต.โขงเจียม
707
Amphoe Khong Chiam, 34220

http://www.saokjlocal.go.th/data_5733

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa
Amphoe Khong Chiam

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติผาแ?

แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย
ซะซอมโฮสเตย์
Amphoe Khong Chiam, 34220

หมู่บ้านวัฒนธรรม "บ้านซะซอม" อ.โขงเจ?