โรงพยาบาลโขงเจียม

โรงพยาบาลโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

11/04/2022

📣โรงพยาบาลโขงเจียม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญ ตักบาตร พระภิกษุ 6 รูป🙏
มาร่วมทำบุญ ปีใหม่ไทย ด้วยกันนะครับ🥰

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 06/04/2022

🙏ขอขอบคุณ เพื่อนโขงเจียม 2513
นำโดย คุณก้องสกล แก้วกัญญา และเพื่อนๆ
ได้มอบ
น้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

05/04/2022

ขอแก้ไขเวลาปฏิบัติงาน
เป็นตั้งแต่ 08.00น ถึง 11.00น.

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 04/04/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณรัตติกาล วารินทร์ และทีมงานไทยประกันชีวิต
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 9 แพค
ไข่ จำนวน 5 แพค
ข้าว จำนวน 25 กิโลกรัม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

24/03/2022

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการตรวจคัดกรองโควิด-19

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา 24/03/2022

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

https://kchhospital.go.th/web/index.php?r=news%2Fview&id=250

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

23/03/2022

ขอขอบคุณ คุณสุภาพรรณ เครือรัตน์
ได้มอบ
ข้าวจ้าว จำนวน 150 กิโลกรัม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

14/03/2022

🙏ขอขอบคุณ สวนมัลเบอร์รี่โขงเจียม
ได้มอบ
เงินสด จำนวน 3,000 บาท
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

10/03/2022

🥰ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 10/03/2022

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post

09/03/2022

🙏ขอขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิรินธร
ได้มอบ
น้ำดื่ม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 09/03/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณสุธีกานต์ สมสะอาด
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

08/03/2022

📣โรงพยาบาลโขงเจียม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตร พระภิกษุ 9 รูป🙏
เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกที่ปรับปรุงใหม่
มาร่วมทำบุญกันนะครับ

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 24/02/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณลัดดาวัลย์ จันทะสิงห์ พร้อมครอบครัว
ได้มอบ
น้ำดื่ม,ขนม,และของใช้จำเป็น
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 21/02/2022

🙏ขอขอบคุณ ครอบครัวบุตรวงศ์
คุณรัชนี กอมณี
คุณธัญชนก ปรีชาสุปัญญา
คุณออย ร้านธัญญาพร
ได้มอบ
น้ำดื่ม,ขนม,และของใช้จำเป็น
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

18/02/2022

ขอขอบคุณ ร้านอังเปาหมูกระทะโขงเจียม ได้มอบ
นม,ขนม มูลค่า 1,000 บาท (ช่วงนี้เด็กๆเยอะ😁)
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 18/02/2022

ขอขอบคุณ หลวงตาสินทรัพย์จรณธัมโม วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์
มอบ
น้ำดื่ม ,ขนม,ผลไม้ และของใช้จำเป็น มูลค่า 10,000 บาท
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
ให้กับผู้ป่วยโควิด-19
ขอขอบคุณ คุณนันทิกานต์ เวียงจันทร์ ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 15/02/2022

ขอขอบคุณ คณะคุณครูโรงเรียนบ้านด่าน
ได้มอบ
มอบอาหาร ขนม น้ำดื่มต่างๆ
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 (ช่วงนี้เด็กๆเยอะ😁)
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 14/02/2022

ขอขอบคุณ คุณมณีฉาย ยั่งยืน และครอบครัว ได้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้แก่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอโขงเจียม

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 08/02/2022

ขอขอบคุณ ร้านก๋วยจั๊บหน้าศาล
ได้มอบ
ชุดป้องกันเชื้อไวรัส PPE จำนวน 10 ชุด
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 04/02/2022

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post

03/02/2022

โรงพยาบาลโขงเจียมโฉมใหม่

โรงพยาบาลชายแดน ตะวันออกสุดเขตประเทศไทย :
โรงพยาบาลโขงเจียมกำลังพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกสบาย สถานที่สะอาด มีความปลอดภัย และมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อมารับบริการ
ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอก เพื่อปรับโฉมใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้.

03/02/2022
Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 20/01/2022

โรงพยาบาลชายแดน ตะวันออกสุดเขตประเทศไทย :
โรงพยาบาลโขงเจียมกำลังพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ ได้รับความสะดวกสบาย สถานที่สะอาด มีความปลอดภัย และมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อมารับบริการ
ซึ่งขณะนี้กำลังปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยนอก เพื่อปรับโฉมใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้.

18/01/2022

ขอขอบคุณ ร.ต.ท.ศรานนท์ มงคุณดา
ได้มอบ
น้ำดื่ม
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 18/01/2022

🙏ขอขอบคุณ เหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี
ได้มอบ
หมวกคลุมผม DispCap จำนวน 500 ชิ้น
ถุงมือ Disp Glove จำนวน 500 คู่
ถุงคลุมขา Leg cover จำนวน 100 คู่
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

18/01/2022

พรุ่งนี้มีฉีดวัคซีนป้องโรคโควิด-19 นะค่ะ

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 17/01/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณภาณุศักดิ์ คุณวิทิตาภรณ์ เล็กดำรงสถิต
ได้มอบ
เงินสด จำนวน 5,000 บาท
ข้าว จำนวน 2 กระสอบ
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 17/01/2022

🙏ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณยาย บุญเยี่ยม พลภักดี
ได้มอบ
เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง
พัดลม จำนวน 1 เครื่อง
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 13/01/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณรัตติยาภรณ์ ดอนสิงห์
ได้มอบ
ข้าวจ้าว จำนวน 5 ถุง
ไข่ไก่ จำนวน 5 ถาด
น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

Photos from โรงพยาบาลโขงเจียม's post 12/01/2022

🙏ขอขอบคุณ คุณยายคำพันธ์ เหล่าสาร
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 10 แพค
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

11/01/2022

📢โรงพยาบาลโขงเจียม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร
ประจำเดือน มกราคม
"วันที่ 17 มกราคม 2565"
แล้วมาทำบุญตักบาตรปีใหม่ด้วยกันนะ😊

11/01/2022

ขอขอบคุณ ธนาคารออมสิน
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 20 แพค
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

11/01/2022

ขอขอบคุณ คุณสุรพล กอมณี และร้านดวงสิน
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 50 แพค
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

10/01/2022

ขอขอบคุณ นางสาวกมลชนก สุดตา พร้อมครอบครัว
นางจิราพร กอมณี พร้อมครอบครัว
นางเพ็ญนภา ศรีวงษ์รัตน์ พร้อมครอบครัว
นางนันทนา วรรณคำ พร้อมครอบครัว
ได้มอบ
น้ำดื่ม จำนวน 276 ขวด
ให้กับทางโรงพยาบาลโขงเจียม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โรงพยาบาลโขงเจียมโฉมใหม่
live ต่อภาคบ่าย การเตรียมความพร้อมการทำวิจัย
live การเตรียมความพร้อมการทำวิจัย (ต่อ)
live การเตรียมความพร้อมทำวิจัย R2R
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563.

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


โรงพยาบาลโขงเจียม
Amphoe Khong Chiam
34220

Amphoe Khong Chiam บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย แสงแรกแห่งสยาม ซะซอมโฮมสเตย
ซะซอมโฮสเตย์
Amphoe Khong Chiam, 34220

หมู่บ้านวัฒนธรรม "บ้านซะซอม" อ.โขงเจ?

บ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลร บ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลร
บ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
Amphoe Khong Chiam, 34220

อบต.โขงเจียม อบต.โขงเจียม
707
Amphoe Khong Chiam, 34220

http://www.saokjlocal.go.th/data_5733

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Phataem National Pa
Amphoe Khong Chiam

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติผาแ?

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ - Kaeng Tana
ตู้ ปณ.6 อำเภอโขงเจียง จังหวัดอุบลราชธานี
Amphoe Khong Chiam, 34220

เป็นเพจทางการของอุทยานแห่งชาติแก่?