องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
19 ม.12 ?

24/07/2023

อบต.สระพัฒนา ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา" ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดในเขตพื้นที่ อบต.สระพัฒนา ได้แก่
- วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก)
- วัดป่าอนาลโย
- วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม
- วัดหนองหมู
- วัดสระสี่มุม
โดยพร้อมกันที่ อบต.สระพัฒนา เวลา 8.30 น.
การแต่งกาย สวมเสื้อสีขาว

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 11/07/2023

📢📢ประชาสัมพันธ์ ‼️ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ที่ต้องการสมัครเข้าร่วม
"โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566"
🦐 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ณ สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองตาม QR code ด้านล่างนี้ 👇🏻

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 19/05/2023

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านใช้แอฟพลิเคชัน "ThaiD" กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ
ท่านสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 03/03/2023

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทียม
✍รายละเอียดการรับสมัคร ตามประกาศ อบต.สระพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇👇👇
👩‍🏫ครูแหม่ม (ศพด.บ้านหนองพงนก) 081-1597784
👩‍🏫ครูอ้อม (ศพด.บ้านสระ) 080-3804109
👩‍🏫ครูต่าย (ศพด.บ้านหนองเทียม) 090-1889585

20/02/2023

📢📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์📢📢
ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ อำเภอกำแพงแสน E-SERVICES CENTER
👉👉คลิ๊กเดียวก็สามารถรับบริการ E-Services ได้ง่ายๆ 20 งานบริการ e-Service ของรัฐ 🙋‍♀ เปิดให้บริการแล้ว ผ่านแพลตฟอร์ม อำเภอดอทคอม
กรมการปกครอง รวบรวมมาให้แล้วสามารถเข้าใช้บริการผ่านออนไลน์
ได้ที่
👉👉https://www.amphoe.com/.../base/html/page-linkListed.php...

16/02/2023

📣ประชาสัมพันธ์
อบต.สระพัฒนา ขอเชิญชวนผู้สูงอายุสมัครเข้าเป็นนักเรียน
"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระพัฒนา รุ่นที่ 2/2566 👴🧓"

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มเรียน 1มีนาคม - เมษายน 2566 (เรียนทุกวันพุธ)

💢คุณสมบัติ
1.มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา

*สามารถเข้าเรียนได้ทุกวันพุธ

🔆ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ค่ะ

30/01/2023

อบต.สระพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ผ่านลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6iqtcd ภายในเดือน พฤษภาคม 2566
เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ อบต.สระพัฒนา จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐและสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

โดยใส่หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ในการร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามฯ
แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6iqtcd
หรือ สแกน Qr code ด้านล่างนี้

26/01/2023

แจ้ง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โดยให้ผู้ที่สอบผ่าน เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.สระพัฒนา

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 16/01/2023

อบต.สระพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566🧒👦
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพัฒนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านกายใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
😊บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ได้รับความรู้ และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็กและเยาวชน🧒👦
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนตำบลสระพัฒนา หน่วยงานต่างๆ และผู้ใหญ่ใจดีมากมาย 🙏ทางอบต.ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้

12/01/2023

อบต.สระพัฒนา ขอเชิญเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน
👦🧒"โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"🧑👧
👉ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
🏘 ณ อบต.สระพัฒนา
⏰ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงบนเวที เกมส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล บริการตัดผมฟรี บริการเครื่องเล่นบ้านลม แทรมโพลีน และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย
😊แล้วพบกันนะคะ☺

13/12/2022

อบต.สระพัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสระพัฒนาทุกครัวเรือน ร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกในครัวเรือน
โดยมีวิธีการทำง่ายๆ ดังภาพด้านล่าง👇

☘ประโยชน์ของการทำถังขยะเปียก☘
1. ช่วยเพิ่มปริมาณแร่ธาตุในดินจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจากกระบวนการย่อยสลายทางธรรมชาติ 🐛
2. ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 70,316 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5.8 ล้านต่อปี🌳
3. ช่วยลดปริมาณขยะ ที่ท้องถิ่นต้องนำไปกำจัด
4. ลดมลภาวะที่เกิดจากการเน่าเสียของขยะเปียก ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทน ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน🌡🌞🔥

"ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลสระพัฒนา"

13/12/2022

📢อบต.สระพัฒนา ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน
🚲🎁ร่วมปันของของขวัญ ของรางวัล หรือมอบเงินทุนการศึกษา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หรือเงินทุนในการซื้อของขวัญ ฯลฯ✏💸 เพื่อมอบให้เด็กๆ
👦👧เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 👦👧
👉ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพัฒนา
🙏สามารถติดต่อมอบของขวัญ ของรางวัล อุปกรณ์การเรียน จักรยาน เงินทุนในการซื้อของขวัญ ทุนการศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม ได้ที่ อบต.สระพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🙏
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎ 085-7765094 ปุ๋ย นักวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงาน)

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 09/12/2022

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA
เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม
ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

23/11/2022

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนคะ ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้าน

❗️ ออกไปจากตำบลสระพัฒนา ❗️

❌โดยวันที่ย้าย ( ระบุในทะเบียนบ้าน) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ❌ขอให้ท่านรีบมาดำเนินการ แจ้งที่ อบต.สระพัฒนา เพื่อที่จะได้แนะนำให้ท่านไปขึ่นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ ท้องที่ๆ ท่านย้ายไปใหม่ ติดต่อในวันและเวลาราชการ ♐️หมดเขตภายในวันที่ 29 พ.ย. 65 นี้ 🔥🔥หากไม่มาภายในกำหนดระยะเวลา ท่านอาจเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุไป อย่างน้อย 1 ปี
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-383017-8

23/11/2022

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้าน

❗️ เข้ามาอยู่ในตำบลสระพัฒนา ❗️

✅โดยวันที่ย้าย ( ระบุในทะเบียนบ้าน) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ✅ขอให้ท่านรีบมาดำเนินการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.สระพัฒนา ในวันและเวลาราชการ ✅หมดเขตภายในวันที่ 29 พย.65 นี้ 🔥🔥หากไม่มาภายในกำหนดระยะเวลา ท่านอาจเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุไป อย่างน้อย 1 ปี
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-383017-8

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 26/10/2022

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเลือกซื้อสินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด🥚🍗🥩🍜
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "งานคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot.20 จังหวัดนครปฐม"
👉ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
🚩ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพัฒนา🚩
ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.00 น.
พบกับสินค้าราคาประหยัดหลากหลายรายการ

11/10/2022

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเลือกซื้อสินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด🥚🍗🥩🍜
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "งานคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot.20 จังหวัดนครปฐม"
👉ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
🚩ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสระ🚩
ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.00 น.
พบกับสินค้าราคาประหยัดหลากหลายรายการ

03/10/2022

กศน.ตำบลสระพัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
💕💕💕เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กศน.ตำบลสระพัฒนา💕ตั้งอยู่ในวัดสระสี่มุม
💕เปิดสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรียนฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
📙ระดับประถมศึกษา
📕ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
📗ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย🍃🍃
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ ครูหน่อง
📲 081-9436620
หลักฐานการยื่นสมัคร (เอกสารทุกฉบับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
🖌สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
🖌สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
🖌 สำเนาวุฒิเดิม 1 ฉบับ
🖌สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
🖌รูปถ่าย 1.5นิ้ว. 2 ใบ

28/09/2022

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเลือกซื้อสินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด🥚🍗🥩🍜
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "งานคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot.20 จังหวัดนครปฐม"
👉ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
🚩ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมู🚩
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
พบกับสินค้าราคาประหยัดหลากหลายรายการ

28/09/2022

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) มาเปิดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ฟรี❗
✔เปิดบริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป (เปิดให้บริการประมาณ 2-3 สัปดาห์)
👉ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพัฒนา
ท่านใดสนใจ สามารถนำสุนัขมาเข้ารับบริการฟรี (ทั้งเพศผู้และเพศเมีย)🐕‍🦺🐕

❌ควรงดน้ำงดอาหารก่อนทำหมัน อย่างน้อย 12 ชม.
❌สุนัขควรมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป (ได้ทั้งเพศผู้ และเพศเมีย)

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 093-0362209 📞

27/09/2022

พรุ่งนี้แล้วนะคะ🙋‍♀️✍📝
📢📢เปิดรับลงทะเบียน "โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"📢📢
✅ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
✍👉ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
- อ.กำแพงแสน กำหนดลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ อบต.สระพัฒนา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา และตำบลใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนฯ
โดยเปิดรับลงทะเบียน ทั้งคนโสด และคนมีครอบครัว
❌อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ❌

📢📢เปิดรับลงทะเบียน "โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"📢📢
✅ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
✍👉ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
- อ.กำแพงแสน กำหนดลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ อบต.สระพัฒนา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา และตำบลใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนฯ
โดยเปิดรับลงทะเบียน ทั้งคนโสด และคนมีครอบครัว
❌อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ❌

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 20/09/2022

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพงนก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทียม
✍รายละเอียดการรับสมัคร ตามประกาศ อบต.สระพัฒนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่👇👇👇
👩‍🏫ครูแหม่ม (ศพด.บ้านหนองพงนก) 081-1597784
👩‍🏫ครูอ้อม (ศพด.บ้านสระ) 080-3804109
👩‍🏫ครูต่าย (ศพด.บ้านหนองเทียม) 090-1889585

20/09/2022

📢📢เปิดรับลงทะเบียน "โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"📢📢
✅ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
✍👉ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
- อ.กำแพงแสน กำหนดลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนในการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ อบต.สระพัฒนา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา และตำบลใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนฯ
โดยเปิดรับลงทะเบียน ทั้งคนโสด และคนมีครอบครัว
❌อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ❌

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 12/09/2022

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเลือกซื้อสินค้า ธงฟ้าราคาประหยัด🥚🍗🥩🍜
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "งานคาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot.20 จังหวัดนครปฐม"
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
ณ อบต.สระพัฒนา ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น.
พบกับสินค้าราคาประหยัดกว่า 80 รายการ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 02/09/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการโครงการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน
เริ่มลงทะเบียน 5 กันยายน 2565 ถึง 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 45 วัน
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

📣 ช่องทางลงทะเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th

🚩 ลงทะเบียนด้วยตัวเอง ได้ที่
สามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
สำนักงานคลังจังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาธนาคารออมสิน
สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียน หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

✍สามารถดาวน์โหลดเอกสาร📝
- แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ที่👉 https://drive.google.com/file/d/1kngkx4Fw9qCoLhp8KDGibAQy2mVCpcn9/view?usp=sharing
- หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 👉 https://drive.google.com/file/d/1ijNTD1P5proSvkG17uSkEur1VIbUh5F0/view?usp=sharing

31/08/2022

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
🎓ด้วยในวันที่ 1 - 13 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้กับนักศึกษา จำนวน 73,823 คน

🔈ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
❌งดหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณถนนมาลัยแมน - ถนนทรงพล (เส้นผ่าน ม.ราชภัฏนครปฐม)🛣️ 🚘
ในช่วงเวลา 🌞06.00 น. – 13.00 น.
และเวลา 16.00 น. – 18.00 น. 🌄
⚡ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 กันยายน 2565⚡
#ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลนครนครปฐม

11/08/2022

อบต.สระพัฒนา ขอเชิญร่วมโครงการ
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2565
✍ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
❌ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก) หมู่ที่ 12 ต.สระพัฒนา
พบกับหน่วยงานที่มาให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย
👉พบกับ การให้บริการ (ฟรี) เช่น การทำหมัน (แมว) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แจกเมล็ดพันธุ์พืช แจกพันธุ์ปลา บริการตัดผมฟรี จัดหาแว่นสายตาฟรี ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพ และบริการอื่นๆอีกมากมาย
👉พบกับ สินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า) จำนวนหลากหลายรายการ และสินค้า OTOP

**บริการทำหมันแมว ให้งดน้ำ งดอาหาร ก่อนมารับบริการ 8 ชม.

05/08/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม ลงทะเบียน📢📢
👉"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 (รอบใหม่)"
สามารถลงทะเบียนได้ที่ สนง.คลัง จ.นครปฐม ธนาคาร ธกส. ออมสิน กรุงไทย และที่ว่าการอำเภอในจังหวัดนครปฐม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 28/06/2022

📢📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา📢📢
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
👉ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
🙋‍♀️หากท่านใดประสงค์ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการโอน ได้ที่ อบต.สระพัฒนา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565
☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 034-383018

24/06/2022

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ
ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46
ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร😷 ✅ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ที่มา ราชกิจจานุเบกษาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/146/T_0021.PDF
ข้อมูลจาก Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

24/06/2022

คำแนะนำ : หากต้องถอดหน้ากากอนามัย

เครดิต กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา's post 24/06/2022

วันที่ 24 มิ.ย. 65 อบต.สระพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ร่วมกับ โรงเรียนวัดสระสี่มุม สภ.กระตีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา
โดยเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านสระ ตำบลสระพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภัยจากยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกต่อต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระพัฒนาอีกด้วย

15/06/2022

สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดนครปฐมทุกๆท่าน โปรดตรวจสอบทะเบียนฟาร์มของท่านหรือติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ประมง เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่ออายุทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงแก้ไขทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

09/06/2022

📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.สต.บ้านหนองพงนกค่ะ👨‍⚕️

06/06/2022

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน
ประกาศการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 , 2 , 3 , 4 Walk in วันละ200คนเท่านั้น วันที่ 13มิถุนายน2565 เวลา 8.00–11.00 น.
ณ.อาคารผู้ป่วยนอก3(คลินิกกระดูก) โรงพยาบาลกำแพงแสน

• เข็มที่1 : สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และไม่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19
- เด็กอายุ 5ปีบริบูรณ์ – 11ปี 11เดือน 29วัน(ณ.วันที่มารับบริการ) walk in วันละ200คนเท่านั้น วัคซีนที่จะได้รับ : ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม
- ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปีขึ้นไป วัคซีนที่จะได้รับ : ไฟเซอร์
- ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับ เข็มที่1แอสตร้าเซนเนก้า เว้นระยะห่าง28วัน รับเข็ม2ไฟเซอร์

• เข็มที่2 : สำหรับผู้ที่มีนัดเข็มที่ 2 หรือผู้ที่มาไม่ตรงตามนัด หรือเลยนัด หรือผู้ที่เลื่อนนัดมาจากอาคารคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

• เข็มที่3 และ เข็มที่4 : สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีบริบูรณ์และครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ตามเกณฑ์

• เข็มกระตุ้น : สำหรับผู้ที่อายุ 18ปีขึ้นไปที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน และกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว1 เข็มให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม สามารถรับการฉีดได้หลังติดเชื้อแล้ว 3 เดือนขึ้นไป(จะได้รับการฉีดแอสตร้าเซนเนก้า1เข็ม)

06/06/2022

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกำแพงแสน
ประกาศ ย้ายจุดฉีดวัคซีนและขอเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอย้ายสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19จากเดิมอาคารคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ย้ายไปที่อาคารผู้ป่วยนอก3(คลินิกกระดูก)โรงพยาบาลกำแพงแสน
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 8.00น. - 11.00น.(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เริ่มให้บริการวันที่ 13 มิถุนายน 65 (เวลา 8.00น.-11.00น.)

02/06/2022

3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🇹🇭

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

02/06/2022

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศค่ะ👩‍⚕️👨‍⚕️

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาเวลาราชการ (SMC ) Special Medical Clinic
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
******************
🎉เปิดให้บริการวันที่ 7 มิ.ย.65
🕑เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

👨‍⚕️👩‍⚕️คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC ) Special Medical Clinic
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์
โรคติดเชื้อ และ สูตินรีแพทย์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้รับบริการที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวก ในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์ และต้องชำระค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท (เบิกไม่ได้)

📢ให้บริการ 🩺
-ตรวจทั่วไป
-รับปรึกษาการตรวจสุขภาพ
🏧ค่าบริการเริ่มต้น 300.- บาท
-ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา
-ค่าบริการ 300 บาท (เบิกไม่ได้)
🏥สถานที่ตั้ง
- ห้องตรวจอาคาร ๔๘ ปี รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

💊🩺ขั้นตอนการรับบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
-ยื่นบัตรที่ห้องบัตร
-ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ในคลินิกพิเศษ
-พบแพทย์
-ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล
-ชำระค่าบริการ 300 บาท ที่การเงิน
-รับยา ที่ห้องยาผู้ป่วยนอก

📢📢สอบถามเพิ่มเติม หรือ นัดหมายล่วงหน้า เบอร์โทรศัพท์ 034-996447-50 ต่อ 38560,38667

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Kamphaeng Saen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลสระพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา 19 หมู่ที่ 12 ต. สระพัฒนา อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน DLD KPS สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน DLD KPS
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน

NExT-Academy NExT-Academy
กำแพงแสน-พนมทวน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

ประสบการณ์จัดฝึกอบรมกว่า 40 ปี พร้อมบริการ ปรึกษา แนะนำ Tel : 0924594794, 0987953935

สัตววิทยา KU.KPS สัตววิทยา KU.KPS
มาลัยแมน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

ติดตามข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ?

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพัฒนาที่ดิน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน โรงเรียนการบิน กำแพงแสน
โรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73180

สถาบันผลิตนักบินรบ กองทัพอากาศ

กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแสน
1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

กองบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กำแ?

คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ จ-พฤ 8

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
150 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

การโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

"นำความรู้ สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์งานบริการด้านโรงแรมและภัตตาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งล
109 หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก อำเ
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเ

RTP สถานีตำรวจภูธรกระตีบ จว.นครปฐม RTP สถานีตำรวจภูธรกระตีบ จว.นครปฐม
149 ม. 2 ต. สระพัฒนา
Amphoe Kamphaeng Saen, 73180

เลขที่้149 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180