รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

เบอร์โทร: 034-996446 - 49 Lineid:@Xjd8002s

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล ข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเวชศาสตร์การบิน และเวชศาสตร์ป้องกัน ตามที่ได้รับมอบหมาย กับมีหน้าที่ให้การศึกษาแพทยศาสตร์ ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิจัยการแพทย์ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 20/11/2023

การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๖๖

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลตรี ศาสตรจารย์ ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นายแพทย์ สุวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ เป็นผู้แทนแพทยสภา และ พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี ๖๖ และติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ จากรายงานผลการตรวจเยี่ยมปีที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

20/11/2023
Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 19/11/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "โครงการหนองพงนก สานต่อชีวิต บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ"

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง นัทธมน พักตรพันธานนท์ ผู้อำนวยการกองสูติ นรีกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำหน่วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ บริการโลหิต มารับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท หนองพงนก เบเกอรี่ แอนด์ ฟู้ด จำกัด และจัดโครงการ “หนองพงนก สานต่อชีวิต บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ”
ทางโรงพยาบาลได้รับบริจาคโลหิตจำนวน ๓๕ ถุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริษัท หนองพงนก เบเกอรี่ แอนด์ ฟู้ด จำกัด ตำบลหนองพงนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 16/11/2023

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
รับมอบบะหมี่เกี๊ยว หมูแดง ๔๐๐ ชุด จาก คุณ บุญทวี ตาแจ้ง “ร้านบะหมี่ ปิ่นเกล้า”(กทม.) ซึ่งได้มาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ จึงขอมอบบะหมี่เพื่อส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากร โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

#บะหมี่ปิ่นเกล้า0843876899
#หนึ่งใจให้สู่ล้านใจผู้รับ
#โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

16/11/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ ที่ทรงคิดค้น “เทคโนโลยีฝนหลวง” เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย

โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ที่มีสาเหตุจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ นับตั้งแต่นั้นพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยจึงมีมติให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 16/11/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของโรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบษา กรมแพทย์ทหารอากาศระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร ๓-๘๕๐๖

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 14/11/2023

🏥 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

ให้บริการ 🩺
-ตรวจรักษาทั่วไปและเฉพาะทาง
-รับปรึกษาการตรวจสุขภาพ
ค่าบริการ 💊
-ค่าบริการนอกเวลา 300 บาท (เบิกไม่ได้)
-ค่าหัตถการของแพทย์ตามแต่กรณี
-ข้าราชการและครอบครัวเบิกได้ตามสิทธิ
สถานที่ให้บริการ🏥
- ห้องตรวจสุขภาพ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ (ห้องทันตกรรมตึกเก่า)

☎️สอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์ รพ. ได้ที่นี่ ค่ะ

https://lin.ee/zXjSIL8

หรือ นัดหมายล่วงหน้า เบอร์โทรศัพท์ 034-996447-50 ต่อ 38657,38658
🏥โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 10/11/2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครบรอบ ๗๕ ปี

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารอากาศ ครบรอบ ๗๕ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมี พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย อดีตผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารขั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 10/11/2023

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ครบรอบ ๕๓ ปี
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ครบรอบ ๕๓ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ของทุกปี โดย พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณ สุภัทรา ชูเกียรติ ภริยา เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ พลอากาศโท ศุภโชค จิตรวานิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน, กำนัน รุ่งโรจน์ กิติถาวร หัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่น บริษัทเอกชน โดยรอบฐานบินกำแพงแสน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
ในการนี้ กำนัน รุ่งโรจน์ กิติถาวร และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมออกซุ้มร้านอาหาร ขนม และเครื่องดื่มจำนวน ๓๕ ร้าน เพื่อบริการให้แก่ผู้มาร่วมพิธีทำบุญฯ ผู้ป่วย ญาติคนไข้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกด้วย

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 10/11/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และนาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูวไนย บุญวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการปลัดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี มาตรการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ปรึกษาด้านงบประมาณ รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยสายวิทยาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

07/11/2023

(loud volume) เตรียมเอกสารให้พร้อม ถ้าพร้อมแล้วลุย .... อย่ามัวคุยให้เสียเวลา อย่าหวังอะไร จากสิ่งที่ "ไม่ได้ลงมือทำ"

เอกสารพร้อม (!) ใจพร้อม (!) สมัครเลย (!) ระบบเปิดรับสมัคร (calendar)วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.
(beacon light) รับสมัครทาง Internet เท่านั้น (pointing right) www.preadmission.nkrafa.com

(sparkle)แสงของวันใหม่ มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ เสมอ จงเชื่อมั่นในตัวเราเองเพื่อสิ่งที่ต้องการในชีวิต

New-Generation SMART AIRMEN
กับการกลับมา.....อีกครั้ง โครงการช้างเผือก 2567 (elephant)

(notepad) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึง 1 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้น (blue check mark)

(thumbtack)ระเบียบการโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2567
https://drive.google.com/.../1dTa9zWngwOCPEEfbCBffwGFphN7...

(pink cellphone) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 6000 ต่อ 48651 ในวันและเวลาราชการ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0486 3680
เว็บไซต์ www.nkrafa.rtaf.mi.th
Facebook : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

06/11/2023

หมายกำหนดการ พระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๖ – วันอังคารที่ ๗ – วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ดังนี้
.............................................

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑

❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒
.............................................

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑

❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒
.............................................

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑

❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒
.............................................

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

#กฐินหลวง #ในหลวงพระราชินี
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

05/11/2023

ศูนย์สุขภาพเเละห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้เปิดทำการ โดยมี
1.ศูนย์สุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2.ให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3.คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทุกวัน อังคาร -พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
Line:
โทร: 021558657
ในวันและเวลาราชการ
📍(ศูนย์สุขภาพตั้งอยู่ที่ ห้องทันตกรรมเก่า)

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 02/11/2023

ศูนย์สุขภาพเเละห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้เปิดทำการ โดยมี
1.ศูนย์สุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2.ให้บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3.คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทุกวัน อังคาร -พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 021558657 ในวันและเวลาราชการ (ศูนย์สุขภาพตั้งอยู่ที่ ห้องทันตกรรมเก่า)

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 01/11/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอประชาสัมพันธ์ 6 ขั้นตอน การใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และเครื่องวัดความดันแบบใหม่

30/10/2023

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา รพ.จันทรุเบกษา พอ.งดให้บริการ
ในวันอังคารที่ 31 ต.ค.66
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ

28/10/2023

ตามที่ได้มีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล - กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเตือนคนไทยและเรียกร้องให้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นระยะ นั้น

ขณะนี้ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซาอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และขอเชิญชวนให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับ สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

28/10/2023

เนื่องด้วย รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จะมีการจัดงานวันสถาปนา รพ.ในวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 0800-1200 น.
จึงขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ ออกร้านโรงทาน บริเวณลานจอดรถด้านข้าง ห้องประชุม โรงพยาบาล ในวันและเวลาดังกล่าว (ซึ่งการร่วมออกร้านโรงทานสามารถร่วมตั้งร้านได้ก่อนเวลา) จึงเรียนมาเพื่อขอเขิญให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถ แจ้งความประสงค์ร่วมออกร้านโรงทาน ได้ที่ น.ท.หญิง พรศิริ โทร. 0850883264

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 24/10/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทหญิง วรันธิยา เรืองมณฑป เป็นผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ และพิธีกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทรศัพท์ ๓-๘๕๐๖

23/10/2023

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

21/10/2023

ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มั่นใจว่า “กองทัพอากาศพร้อมทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม”

# ❤️ใจถึงใจไปทันที
# ❤️กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

21/10/2023

น้อมรำลึกถึง “สมเด็จย่าของแผ่นดิน”

๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 20/10/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันพยาบาลแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
๑.นิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล
๒.บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนโดยให้ความรู้เรื่องอาหาร “ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน”
๓.กิจกรรมชิมอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๔.พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและบริการดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๖๖ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้ส่งข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร. ๓๘๕๐๖
ภาพข่าว : ร.อ.พสิษฐ์ ดำรงกุลแทน

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 17/10/2023

ประชาสัมพันธ์ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ วันนี้ย้ายมาให้บริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.02-1558657

ทอ.ส่งเครื่องบิน "A340-500" รับแรงงานไทยในอิสราเอลเที่ยวแรก ถึงไทยพรุ่งนี้เช้า 15/10/2023

https://siamrath.co.th/n/485024

ทอ.ส่งเครื่องบิน "A340-500" รับแรงงานไทยในอิสราเอลเที่ยวแรก ถึงไทยพรุ่งนี้เช้า ทอ.จับมือ ก.แรงงาน อพยพคนไทยกลับประเทศ คาด 4 ชั่วโมง คัดกรองผู้ป่วย-เจ็บ ก่อนขึ้นเครื่อง ด้านกระทรวงแรงงานย้...

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 13/10/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธี "วันนวมินทรมหาราช"

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยถาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีหญิง อุมาพร ปีสิงห์ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการ
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุม อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 12/10/2023

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในการนี้ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแทพย์ทหารอากาศ ร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

12/10/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC), Facebook Live กองทัพอากาศไทย และ RTAF IPTV : www.rtaf.live เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
โทร.๓-๘๕๐๖

12/10/2023

13 ตุลาคม
✨วันนวมินทรมหาราช✨
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#คนบนฟ้า
#วันนวมินทรมหาราช
#รัชกาลที่9

06/10/2023

🦷🦷แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ 🦷🦷

👩‍🔬ให้บริการตรวจฟัน รักษาฟัน ในเวลาราชการ

🏥-เวลา 08.00-12.00 น.
🦷ตรวจฟัน 🦷ขูดหินปูน 🦷อุดฟัน 🦷ถอนฟัน

🏥-เวลา 13.00-16.00 น.
👩‍🔬ให้การรักษาคนไข้นัดหมายเฉพาะทาง

🥰💊ผู้ใช้บริการสิทธิ์ประกันสังคม เบิกได้ 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย

🛩️🦷ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

🪪รับคิวทำฟัน เวลา 07.30-09.00 น. ได้ที่ จุดคัดกรองที่ 1 บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน (ห้องบัตรเก่า)โทร. 02-1558594

🏥สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🦷แผนกทันตกรรม รพ.จันทรุเบกษา พอ.
📞 โทร. 02-1558594

Photos from รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ's post 05/10/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่ พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ (ท่านใหม่)
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Kamphaeng Saen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์สุขภาพเเละห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้เปิดทำการ โดยมี 1.ศูนย์สุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย 2....
ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มั่นใจว่า “กองทัพอากาศพร้อมทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช...
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนการบิน ประจำปี ๒๕๖๖    พลอากาศตรี นภ  ตู้จิ...
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ สี่เหล่าทัพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์...
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการเสริมนัดคิวรับยา สำหรับผู้ไม่สะดวกรอรับยา สามารถมารับยาได้ในช่วงบ่ายและเ...
หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอาก...
งาน Monkey the winterสถานที่ : แสนเมืองบุรี โรงเรียนการบินกำแพงแสน นครปฐมวันที่: 1-10 ธันวาคม 2565เวลา: 9.00-01.00 น ทุก...
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ สามคนรับ" เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชช...
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ก...
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ ...
New-Generation✈  Smart Airmen👮‍♂️โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัคร “นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองท...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

Public Services & Government อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen (แสดงผลทั้งหมด)
งานพัฒนานิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มก.กพส. งานพัฒนานิสิต กองบริหารกิจการนิสิต มก.กพส.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen, 73140