การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด

ความคิดเห็น

ขอความช่วยเหลือหน่อยคับ
ประปาสายห้วยทราย ต.บ้านแปะ น้ำบะมาเน่อเจ้า
มะใดจะมาหา
MTLเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า,สำหรับแอร์ทุกชนิด,ลดจริง 20-40% มีหนังสือรับรองจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,และคืนทุนภายใน 4-6 เดือน,เพียง 5500฿
ร่วมด้วยช่วยกันครับ
มาเอาก่าน้ำที่ สภ.ครับ

@PWAHOD

เปิดเหมือนปกติ

07/06/2022

☘️🎉 กปภ. ปลูกป่าร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวไปแล้วกว่า 101 สาขา และคาดว่าเร็ว ๆ นี้ โครงการ กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ ที่พนักงาน กปภ. ทุกคนร่วมใจปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวทั่วทั้ง 234 สาขาอย่างพร้อมเพรียงกัน 🎉💚💚

#กปภปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน
ูกป่าเพื่อแผ่นดิน
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

07/06/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ

📣กปภ.สาขาฮอด ประกาศปิดน้ำเพื่อทำ Step test ค้นหาจุดท่อแตกรั่ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ 🙏

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post 07/06/2022

Photos from การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่'s post

07/06/2022

📣กปภ.สาขาฮอด ประกาศปิดน้ำเพื่อทำ Step test ค้นหาจุดท่อแตกรั่ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ 🙏

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 07/06/2022

📣ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ประกาศ กปภ.สาขาฮอด ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ🙏

06/06/2022

📣กปภ.สาขาฮอด ประกาศปิดน้ำเพื่อทำ Step test ค้นหาจุดท่อแตกรั่ว ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ 🙏

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 05/06/2022

📌ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ
📣ประกาศ กปภ.สาขาฮอด ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ🙏

05/06/2022

🌾5 มิถุนายน : วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทย และเป็นกำลังใจให้ชาวนาที่มุ่งมั่นประกอบอาชีพ ทำนาด้วยความเสียสละและอดทน ซึ่งนับได้ว่าช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอย่างยั่งยืนตลอดมา

#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

05/06/2022

5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก 🌱🌳

ปี 2565 กปภ. ทั้ง 234 สาขา ดำเนินโครงการ "กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ" พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนให้ป่าของชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับป่าไม้ของชาติ ช่วยลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

#วันสิ่งแวดล้อมโลก
ูกป่าเพื่อแผ่นดิน
#กปภปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦​💦

04/06/2022
Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 03/06/2022

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอดเข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
***************************
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. กปภ.สาขาฮอด นำโดย นายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอดพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 03/06/2022

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรมลลักษณ พระบรมราชินี
**************************
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอด พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าบ้านโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมี นายสิทธิ์ วงม่าน นายอำเภอฮอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 156 ขวด มาบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 03/06/2022

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
..........................................................
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 29 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯที่ว่าการอำเภอฮอด ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอฮอด

03/06/2022
02/06/2022

⚜️ ทรงพระเจริญ ⚜️
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
.
.
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

02/06/2022

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งปิดทำการในส่วนสำนักงานทุกแห่ง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital 💡⚡️⚡️

🚩 สะดวกจ่าย ง่ายทุกบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. คลิกเลย👇👇
▪️Website : www.pwa.co.th

▪️Line OA : https://line.me/ti/p/@pwathailand

▪️PWA1662 (android) : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.pwa.pwamobile

▪️PWA1662 (ios) :
https://apps.apple.com/th/app/pwa1662/id1479653708

#ชำระค่าน้ำออนไลน์
่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦💦

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 02/06/2022

📣ประกาศ กปภ.สาขาฮอด ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ🙏

01/06/2022

💦💦 ขอใช้น้ำประปาได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์ กปภ. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
.
.
นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกค้าที่ต้องการขอใช้น้ำประปาสามารถทำได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th โดยเลือกหัวข้อการให้บริการ PWA E-SERVICE เลือกระบบขอใช้น้ำประปา และทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านฟอร์ม โดยสามารถเลือกกำหนดจุดติดตั้งผ่านภาพแผนที่พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนบันทึกข้อมูล ซึ่งระบบจะบันทึกข้อมูลคำขอของลูกค้าจากนั้นจะแสดงหน้าจอให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม เช่น เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารทะเบียนบ้านหรือทะเบียนอาคารของสถานที่ขอใช้น้ำ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งลูกค้าสามารถแนบไฟล์เอกสารในการยื่นคำขอได้ในทันทีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา และติดต่อกลับทางอีเมล หรือ โทรศัพท์ ตามข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดไว้เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการเดินทางไปยื่นเอกสารที่ กปภ.สาขา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะการขอใช้น้ำประปาออนไลน์ โดยเลือกระบบขอใช้น้ำประปาแล้วเลือกที่ “ค้นหาข้อมูลคำขอติดตั้ง” พร้อมกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่คำร้องเพื่อติดตามรายละเอียดสถานะการขอใช้น้ำประปา
.
.
รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมพัฒนาระบบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

่ายง่ายทุกบริการ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦​💦

01/06/2022

1 มิถุนายน : วันดื่มนมโลก 🥛🍼
(World Milk Day 2022 )
.
.
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น #วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022 ) เพื่อให้คนในประเทศและองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคนม ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเครือข่าย และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

โดยปี 2565 ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลายเมนู” หวังส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร/คน/ปี เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570

⭐​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.naewna.com/relation/657179

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 31/05/2022

📣ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ประกาศ กปภ.สาขาฮอด ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ🙏

31/05/2022

🚭 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก : ไทยพบขยะจากก้นบุหรี่ 2.5 พันล้านชิ้น/ปี
.
.
31 พฤษภาคม #วันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลก เชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยยาสูบ บุหรี่สร้างความเสียหาย 3.5 แสนล้านบาทต่อปี เทียบเท่าร้อยละ 2.1 ของ GDP นักสูบทิ้งก้นบุหรี่ทั่วโลก 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งที่ไทย 2.5 พันล้านชิ้น ใช้เวลาย่อยอสลายนับ 10 ปี

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องทุกคนในสังคม แต่ยังหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราด้วย

📍​ขอบคุณข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/173199

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 30/05/2022

🤩เพราะน้ำคือชีวิต 💧💦
กาารประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอฮอด ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจสอบคุณภาพ ตามโครงการ Water is life

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอดพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฮอด และนางสาวธนิษฐา มาลัยวรรณ นักวิทยาศาสตร์ กปภ.ข.9 พร้อมคณะ ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ณ ตู้เก็บน้ำ และจุดจ่ายน้ำต่างๆ ในพื้นที่จ่ายน้ำกปภ.สาขาฮอด นำตัวอย่างส่ง ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อขอรับรองคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล ตามโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is life) ปี 2565 สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใยจากนายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอดพร้อมทีมงาน

28/05/2022

📍 วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการปักหมุด PWA Line Official เพื่อความรวดเร็วในการรับข่าวสารและเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการครับ 🥰🤟🤟

่ายง่ายทุกบริการ

#การประปาส่วนภูมิภาค 💦💦💦

27/05/2022

ไม่ต้องตกใจนะ ถ้าได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา
แสดงว่า น้ำประปาของ กปภ. เราได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้วนะคะ

น้ำประปา กปภ. ปลอดภัย 100% ค่ะ
#กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา
#การประปาส่วนภูมิภาค

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 25/05/2022

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน(HOME CARE) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ บ้านกองหิน ม.๖ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ทำการประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ บริการลงทะเบียนไลน์@ PWATHAILAND พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์คุณภาพน้ำ รับฟังความคิดเห็น สำรวจความพึงพอใจและความต้องการลูกค้า เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ........................ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใยจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
นายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอด พร้อมทีมงาน

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด's post 25/05/2022

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กปภ.สาขาฮอด นำโดยนายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอด พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ให้บริการสำรวจ ดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนลูกค้า โดยไม่คิดค่าแรง ณ บ้านกองหิน ม.๖ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระหว่างนี้หากลูกค้าพบระบบประปาภายในบ้านชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งมายังกปภ.สาขาฮอดได้ ทีมงานจะรีบตรวจสอบและซ่อมแซมให้ทันทีโดยไม่คิดค่าแรง
........................ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใยจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
นายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอด พร้อมทีมงาน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขั้นตอนการใช้ LINE@PWAthailand

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


178 ม.10 ถ.ฮอด-วังลุง ต.หางดง
Amphoe Hot
50240

Amphoe Hot บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุต สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุต
Bo Luang Forest Industry Organization
Amphoe Hot, 50240

สวนป่าดอยบ่อหลวง �� ให้บริการที่พัก บรรยากาศบ้านไม้ใต้เงาสน

พวกเราชาวตำบล บ่อสลี พวกเราชาวตำบล บ่อสลี
บ้านบ่อสลี ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
Amphoe Hot, 50240