ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

#ฝางเชียงใหม่

ม่อนฝาง PPR.Premium Fruit
ม่อนฝาง PPR.Premium Fruit

ความคิดเห็น

คิดมากพรุ้งนื้ก็สว่างแล้ว
ได้ขอคิดดี
เรื่องที่ ๑๗๗ แสงเทียนที่ริบรี่
(๒๕ พ.ย.๒๕๖๒ ที่ระลึกวันประถมศึกษาแห่งชาติ)
เขียนโดย ชัยวัฒน์ ๑๐๕
.......ผมเริ่มเป็นครูประถมรุ่นหลักสูตรเก่า โดยบรรจุในวุฒิปริญญาตรีรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นครูบ้านนอกรุ่นสุดท้ายที่ขี่รถจักรยานสองล้อไปโรงเรียนระยะทางเกือบสิบกิโลเมตรเลยทีเดียว หลายปีต่อมาผมเริ่มขับรถเครื่องเก่า ๆไปโรงเรียน เส้นทางเข้าโรงเรียนเป็นถนนเล็ก ๆที่ยังไม่ลาดยาง สองข้างทางเต็มไปด้วยสวนยางพารา บางช่วงผ่านทุ่งนา บางช่วงผ่านสะพานไม้เก่า ๆที่ชาวบ้านช่วยกันสร้าง เป็นสะพานไม้ที่ข้ามคลองสายน้ำธรรมชาติ เมื่อผ่านสะพานไม้มาได้ ผมต้องขับรถไปตามถนนธรรมชาติเล็ก ๆที่คดเคี้ยวไปมา กว่าผมจะเดินทางถึงโรงเรียนแสนยากลำบากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ครูบ้านนอกอย่างพวกเราต้องเดินทางสุดแสนหฤโหดเสียจริง ๆ ถนนดินแดงจึงกลายเป็นถนนขี้โคลนตลอดเส้นทาง ครูเราต้องใส่เสื้อฝนกับรองเท้าบูทยาง บางช่วงไม่สามารถขับรถเครื่องผ่านไปได้เพราะล้อรถติดขี้โคลน ผมต้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้เข็นรถเครื่องจนผ่านไปได้ด้วยความทุลักทุเล ในช่วงฤดูน้ำหลากฝนตกทั้งวันไม่หยุดเลย บางปีฝนตกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน ท่านเอ๋ย !! ครูเราต้องใช้เวลาในการเดินทางยุ่งยากลำบากเป็นสองเท่าของเวลาปกติกันเลยทีเดียว บางครั้งน้ำท่วมสะพานโดยเฉพาะในช่วงน้ำภูเขาหลาก สังเกตได้จากสีน้ำจะเป็นสีขี้โคลน ชาวบ้านช่วยกันยกรถเครื่องของครูใส่เรือเพื่อข้ามสะพานกันเลย และแล้วครูเราก็เดินทางไปถึงโรงเรียนด้วยความอ่อนระโหยโรยแรง มาถึงยุคสมัยนี้การเดินทางที่สุดหฤโหดของครูเราก็สูญสิ้นสลายไป เพราะถนนทางเข้าโรงเรียนได้ถูกลาดยางไปหมด ความลำบากที่แสนทุรกันดารของครูบ้านนอกแต่แรก จึงเป็นเรื่องเล่าขานที่ครูรุ่นใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้อีกเลย........
........หลังจากผมใช้ชีวิตครูบ้านนอกที่วนเวียนอยู่กับนักเรียนที่ลำบากยากจนมาได้เกือบสิบปี จึงสอบเป็นครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ในเวลาต่อมา จนกระทั่งได้ทำปริมาณงานเลื่อนตำแหน่งเป็น "ผู้อำนวยการโรงเรียนกันดาร"(ผอ.กันดาร) รุ่นแรกของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) มาถึงยุคสมัยนี้จึงนับว่าผมได้รับราชการผู้บริหารโรงเรียนที่มีอายุงานมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯเลยทีเดียว........
.......ยุคแต่แรกโรงเรียนประถมบ้านนอกขึ้นตรงกับสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ(สปอ.) โดยมีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ(หน.ปอ)เป็นผู้บังคับบัญชาของครูเรา มีกลุ่มโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนประถมที่ใกล้เคียงกัน จึงจัดการศึกษาร่วมกัน อาจเป็นเพราะครูบ้านนอกขาดแคลนไปเสียทุกอย่างแถมมีความยากลำบากในพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้ครูเราเกิดความร่วมมือร่วมใจและมีความสามัคคีกันมาก ในสมัยก่อนมีเพียงกลุ่มโรงเรียนเท่านั้นเป็นศูนย์กลางของครูเราที่ร่วมกันแก้ปัญหาการศึกษา ยุคนั้นครูประถมบ้านนอกทุกโรงเรียนจึงรู้จักรักใคร่กันทุกคน เมื่อมีครูหนุ่มสาวบรรจุมาใหม่ ๆจะมีการแนะนำทำความรู้จักเหมือนพี่น้องกันเลย โรงเรียนประถมในกลุ่มโรงเรียนมักจัดกิจกรรมร่วมกันเสมอมา โดยมีประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มโรงเรียนช่วยกันประสานงาน ไม่ว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ ครูเราจะให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน แม้กระทั่งการนำนักเรียนมาเข้าค่ายกีฬาในโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์กลุ่มโรงเรียนเป็นไปด้วยดีเสมอมา สมัยนั้นการนำนักเรียนมาซ้อมกีฬาร่วมกันหลาย ๆวัน ทั้งวันทั้งคืน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของครูเรา แต่แล้วปัญหาต่าง ๆครูเราก็ช่วยกันแก้ไขจนผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าเรื่องอาหารการกินที่จำเป็นต้องใช้ข้าวสารเป็นกระสอบ ๆในการหุงข้าวเพื่อเลี้ยงดูนักกีฬากันเลยทีเดียว การฝึกซ้อมนักกีฬาสมัยนั้นครูเราทำกันอย่างจริงจัง สังเกตว่านักเรียนแต่แรกมักเล่นกีฬาได้ดีเพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ค่อยมีโทรทัศน์ให้ดู พอมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนเด็กนักเรียนจึงมักเล่นกีฬากัน การออกกำลังกายทำให้เด็กนักเรียนสมัยนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขสมบูรณ์ในเวลาต่อมา ชึ่งต่างกับเด็กนักเรียนในยุคสมัยนี้มักจะเล่นกีฬาไม่ค่อยเป็นเพราะเมื่อมีเวลาว่างเด็ก ๆจะเล่นโทรศัพท์มือถือกันเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็อยู่ในร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ จึงไม่มีเวลาเล่นกีฬาออกกำลังกายกันเลย สิ่งที่ตามมาคือยาเสพติดและของมึนเมา ยุคเสื่อมของเยาวชนคนบ้านเราค่อย ๆคืบคลานเข้ามา ผมนึกภาพแล้วมันช่างหดหู่เศร้าใจยิ่งนัก.......
.......ย้อนกลับมาในสมัยกลุ่มโรงเรียนรุ่งโรจน์ สิ่งที่ประทับใจครูวัยชราอย่างผมมากคือ กิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนประถมออกข้อสอบปลายปีร่วมกัน ยุคนั้นไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร มีแต่เครื่องพิมพ์ดีดเก่า ๆกับเครื่องโรเนียวเท่านั้น ครูวิชาการทุกโรงเรียนจึงออกข้อสอบร่วมกันโดยมีครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้ช่วยเหลือและประสานงาน กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของครูเราได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อมีปัญหาครูเราจึงร่วมกันแก้ไข ทำให้ครูแต่แรกมักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน แถมนักเรียนก็ได้รับความรู้ร่วมกัน และแล้วบรรยายกาศของสังคมครูในอดีตแต่แรกก็ค่อย ๆสูญเลือนหายไปจากความทรงจำของครูในยุคปัจจุบันนี้ตลอดกาล.......
.......บ่ายวันหนึ่งของเดือนสามปีที่ผ่านมา ฝนหยุดตกไปนานแล้ว ผมขับรถเก๋งคู่ชีพคันเก่ากลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่อดีตเคยเป็นที่ตั้งศูนย์กลุ่มโรงเรียน ผมค่อย ๆจอดรถหน้าอาคารเรียนหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีใหม่ อาคารเรียนหลังเก่านี้ดูสวยงามไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย ภาพนักเรียนหลายคนวิ่งเล่นข้างสนามหญ้าหน้าอาคารเรียน เสียงเด็กอนุบาล ๒-๓ คนกำลังพูดคุยกันเบา ๆที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้ดังแว่วผ่านไป ผมเดินไปตามถนนเล็ก ๆภายในโรงเรียนอย่างช้า ๆแล้วมาหยุดและยืนดูอาคารหลังเก่าข้างสนามหญ้าที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นศูนย์กลุ่มโรงเรียน ยามนี้ดูทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ประตูทางเข้าอาคารถูปิดตายด้วยกุญแจที่ขึ้นสนิม บริเวณอาคารนี้มีหยากไย่แมงมุมขึ้นเต็มไปหมด หน้าอาคารมีแต่หญ้าคาขึ้นไปทั่ว ผมค่อย ๆเดินมาหยุดหน้าอาคารหลังเก่านี้อีกครั้ง เรื่องราวในอดีตก็ค่อย ๆปรากฎขึ้นในมโนภาพอีกครั้งหนึ่ง เสียงเครื่องพิมพ์ดีดเก่า ๆกับเสียงโรเนียวข้อสอบของครูแต่แรกยังคงดังก้องในแว่วหูผ่านมา.......
.......และแล้วระฆังสัญญานเลิกเรียนก็ดังมาแต่ไกล ทำให้ผมตื่นขึ้นมาในภวังค์อีกครั้งหนึ่ง ภาพนักเรียนค่อย ๆทยอยเดินออกจากโรงเรียนเป็นแถวยาว ผมจึงเดินหันหลังกลับแล้วค่อย ๆขับรถเก๋งคู่ชีพออกมา ตลอดเส้นทางก่อนถึงบ้านพัก ผมคิดอยู่ในใจตลอดเวลา หลังจากยุบเลิก สปอ.กับกลุ่มโรงเรียน ทำให้ครูประถมบ้านนอกมีความยุ่งยากในการเดินทางไปประชุมหรือติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแล้วกิจกรรมที่ครูบ้านนอกเคยจัดร่วมกันในอดีตก็ค่อย ๆห่างหายไปจนหมดสิ้น ทำให้ครูรุ่นใหม่ที่เพิ่งบรรจุไม่ค่อยได้รู้จักกันเลย ความห่วงหาอาทรกับความสามัคคีในหมู่คณะจึงสูญหายไปโดยปริยาย.......
.......ย่างเข้าเดือนสี่ ฝนหยุดตกมานานแล้ว อากาศบ้านเราเริ่มร้อนแห้งแล้ง ช่วงนี้ฤดูกาลสอบไล่ของทุก ๆปีก็เวียนมาถึง นักเรียนแต่แรกต้องพยายามสอบเลื่อนชั้นให้ได้ เพราะหลักสูตรเก่ามีการสอบตกถ้านักเรียนสอบทำคะแนนได้ไม่ถึง ๕๐% พอมายุคสมัยนี้การสอบไล่ก็เลิกลากันไป คงมีแต่การสอบ O-NET และ NT ที่วัดความรู้นักเรียนเป็นระดับผลการเรียน ผมพบว่าครูหลาย ๆโรงเรียนในยุคนี้พยายามกวดวิชาให้นักเรียนชั้น ป.๖ และชั้น ป.๓. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ และอีกหลายโรงเรียนพยายามส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และส่งนักเรียนเข้าประกวดไปหมดทุกประเภท เพื่อชิงดีชิงเด่น เพื่อสร้างผลงานโรงเรียนให้ปรากฏมากมาย จนลืมนึกถึงความสามัคคีที่ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันที่ในอดีตครูแต่แรกเคยร่วมสร้างสรรค์กันมา โดยปราศจากการแข่งขันกันเลย.......
.......เย็นวันหนึ่งเป็นวันหยุดของปลายเดือนห้าหน้าแล้ง ลมร้อนอบอ้าวพัดผ่านไปอย่างช้า ๆ ผมขับรถเครื่องคุรุสภาคันเก่าพาหลานสาวไปเที่ยว ผ่านมาหน้าอาคารเรียนหลังเก่าที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ผมจอดรถเครื่องยืนมองดูอาคารเก่าเพียงลำพังคนเดียว ซึ่งอาคารหลังนี้กำลังถูกปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาและทาสีใหม่ ยามนี้คงมีแต่คนงานกำลังเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารอยู่ ๔-๕ คนเท่านั้น และแล้วภาพชายชราผมขาวเดินผ่านมาแต่ไกล ผมจำได้อดีตครูใหญ่ที่เกษียณไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนค่อย ๆเดินเข้าทักทาย เสียงพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบของครูชราด้วยกันจึงพรั่งพรูออกมา แกเล่าให้ผมฟังว่า อาคาร สปอ.เก่าหลังนี้ถูกยกให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นไปใช้เสียแล้ว แกพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยเบา ๆ คำพูดหนึ่งที่ทำให้ผมอึ้งไปนานโดยไม่สามารถหาคำตอบได้เลย แกถามผมว่า การจัดการศึกษายุคสมัยนี้มันดีกว่าสมัยแต่แรกอย่างไร ? วันนั้นผมตอบคำถามนี้ไม่ได้จริง ๆ และแล้วแกก็ค่อย ๆเดินผ่านหน้าผมไปอย่างช้า ๆ.......
.......เย็นมากแล้ว แสงไฟหลอดนีออนจากเสาไฟสว่างขึ้น เสียงนกเอี้ยงหลายตัวค่อย ๆบินกลับรัง แสงแดดรำไรยามเย็นลับขอบฟ้าไปแล้ว วันนั้นผมขับรถเครื่องกลับมาถึงบ้านพักในยามโพล้เพล้ เย็นวันนั้นบ้านพักครูช่างเงียบเหงาไร้ผู้คนเสียจริง ๆ คงมีแต่เสียงนกกระจอก ๒-๓ ตัวบินมาเกาะที่หน้าต่างแล้วบินผ่านไป ผมค่อย ๆนั่งที่เก้าอี้ไม้ตัวเก่าหน้าบ้านพักอยู่เช่นเดิมพร้อมทอดสายตาผ่านไปไกลสุดสนาม ยามนี้ต้นไม้หน้าบ้านพักดูเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ฤดูร้อนบรรยากาศบ้านเราดูช่างหดหู่ไม่สดชื่นเอาเสียเลย พลันคำตอบในใจของผมเมื่อตอนกลางวันก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ฤาการจัดศึกษาของครูยุคนี้กำลังเดินผิดพลาดไปหรือไม่ ? ไม่มีใครอาจรู้ได้ แต่ชีวิตครูบ้านนอกคงเหมือนดั่ง "แสงเทียนที่ริบรี่" เสียจริง ๆ !!
“ช่วยกันหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคนควรรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร ตระหนักถึงหน้าที่ของตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นคอยบอก คอยชี้แนะ อะไรที่แบ่งเบาภาระได้ให้ช่วย อย่าคิดแต่ว่าหน้าหรืองานของตนเองสำคัญคนเดียว คิดให้ไกลรู้จักแก้ปัญหา รู้จักวางแผนชีวิต”
ทำวันนี้ให้ดีทีสุดพรุ้งนี้คอยว่ากัน
ฝากบทความเกี่ยวกับชีวิตด้วยครับ..น่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังท้อแท้...เพราะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจริงๆครับ

http://pantip.com/topic/32269726
ฝากเพจหน่อยฮะ
#สุขเล็กๆ คิดดีๆ สิ่งเล็กๆก็มีความสุขได้ ^^

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน http://www.facebook.com/profile.php?id=100004590185953

เปิดเหมือนปกติ

17/03/2022

Hello how are you?

I miss you lots ❤️

16/02/2022

ไม่ว่าจะทำอะไร ....จะมีคนจ้องมองเราอยู่เสมอ

ไม่ว่ามันจะดีหรือว่าร้าย...

ขอให้เชื่อในสิ่งที่เราลงมือจะทำ....

13/02/2022

ความหวังของวันใหม่กำลัง...เริ่มขึ้น

เป็นไงกันบ้างเอ่ย....

สำหรับเรา....เหมือนแบตเตอรี่ใกล้หมด

ขอพลังหน่อย 😅😅

ส่งพลังใจแลกกัน สู้ๆ นะตัวเธอ

ฮึบๆ ✌️✌️

Photos from ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ's post 05/02/2022

ขอพื้นที่เล็กๆ เป็นแม่ค้าหน่อยน๊า 😀😀

อย่าพึ่งเบื่อกันน๊า

สนใจสั่งได้จ้า

สิ่งที่นำมาขาย คือสิ่งที่แอดมินได้ลองแล้ว

ว่า อร่อยจึงนำมาจัดจำหน่าย

👋 📢 คอร์นเฟลคกรุบกรอบ เคี้ยวเพลิน 😋
มี 3 แบบให้เลือก
-🍫ช็อกโกเเลต🍫
-🍯คาราเมลธัญพืช🍯
-🍎คาราเมลผลไม้อบเเห้ง🍓

💵 เพียงกระปุกละ 100฿ 😆 😉
🎊 🎀 ปริมาณจุใจ 190 กรัม 🎗 🎉☃️ ❄️ แช่เย็นก่อนทานยิ่งเพิ่มความกรอบ ❄️ ⛄️

01/02/2022

มอนิ่ง...เช้าวันที่ 32ของปี

สู้ๆ..นะ ✌️♥️

24/01/2022

ก้าวผ่านมันไปให้ได้นะ...สู้ๆ

Photos from ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ's post 21/01/2022

แอบ..ไปเที่ยวมา...อิอิ

ทายชิ...ที่ไหนเอ่ย ???

เก็บเอาความงามของธรรมชาติ....มาแบ่งปัน

Have a good day 😘

15/01/2022

เป็นไงบ้าง
15 วัน ผ่านไป....

ว่าง ๆ แวะมาคุยกัน :)

12/01/2022

อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ
ถ้าอยากไปได้ไกลกว่าเดิม
ถึงแม้ว่าจะหกล้ม…แต่มันก็เป็นการหกล้มไปข้างหน้า🤍

✌️✌️💕

09/01/2022

"ทางเลือก" นั้นมีมากมายหลายทาง
อย่าปักใจว่าจะต้องเป็นอย่างที่เราคาดหวัง
เมื่อผิดหวังทางหนึ่ง....
จงมองหาความเป็นไปได้จากอีกทางหนึ่ง

เราทุกคนเคยล้ม แต่เราก็ลุกได้ มิใช่หรือ?
ล้มทุกครั้ง ลุกทุกครั้ง....
ค่อยๆ เรียน ค่อยๆ เดิน
ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดินเร็ว
เธอก็สามารถไปสู่ความสำเร็จได้..เชื่อสิ!!


สู้ๆ หนา...

08/01/2022

เติมคำว่า "ไม่เป็นไร" ลงไปในชีวิตบ้าง ..
แล้วบางที ..
เราจะรู้สึก "ผ่อนคลาย" ..
และ "รู้สึกดีๆ" กับชีวิต .. มากขึ้น .. :)

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

06/01/2022

สวัสดียามเช้าจ้า.. อย่าลืมนะว่าทุกเช้าคือบทเรียนใหม่ของชีวิต จงอย่ากลัวที่จะเรียนรู้ แค่เผชิญหน้ากับมัน ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม...

Have a nice working day..
มีความสุขกับการทำงานกันนะจ๊ะ

05/01/2022

มอนิ่งค่า 😊

สู้ๆ นะคะสำหรับวันใหม่

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

03/01/2022

เหนื่อยไหม...วันนี้?
ได้เวลาพักผ่อนแล้ว

03/01/2022
02/01/2022
01/01/2022
01/01/2022
31/12/2021

Happy New year 🎉🥳

ได้เวลาเริ่มต้นใหม่แล้ว...

เป็นกำลังใจให้กันต่อไปจ้า

31/12/2021

☁️🌈 Time to say goodbye 2021 👋

คงเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อย​สำหรับหลายๆคน
เราเองก็เช่นกัน มีทั้งดีและแย่ปะปนกันไป
ขอบคุณตัวเองที่เก่งและผ่านทุกปัญหามาได้
ขอบคุณปี 2021 ที่ทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง
เพิ่มสกิลการเติบโตของตัวเองในทุกๆปี เป็น
ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม ❤️

ป้ะพร้อมแล้ววว พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปี 2022 🎁
ท่องไว้ในใจเสมอ "ฉันจะเป็นผู้รอดชีวิตในซีซั่นนี้"
และซีซั่นต่อๆไป ฮ่าๆๆ 😂😂😂

สู้ต่อไปนะ...ฮึบๆ

✌️✌️

31-12-64

31/12/2021

มารีวิวปี64กันหน่อย😊😊

31/12/2021
31/12/2021
30/12/2021

ขอบคุณ...มิตรภาพ...บนเพจ

ที่ไม่หายไปไหน....

....ไม่ว่านานเท่าไร่....

เรายังเชื่อมโยง...ถึงกัน

ต่อจากนี้...สัญญา...จะไม่หายไปไหน

จะอยู่ตรงนี้...เป็นกำลังใจให้กันใน...ทุกวัน

ขอบคุณจริงๆ ที่ยังเฝ้าติดตาม....

มาจนวันนี้..รู้สึกดีใจ

แม้เป็นเพจเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

#ขอบคุณจากใจ

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

30/12/2021

อย่าลืมขอบคุณตัวเองน๊า.....

เธอ...เจ๋ง..ที่สุดแล้ว

สู้ต่อไป..ฮึบๆ

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

30/12/2021

Hello 👋
เป็นยังไงบ้างเอ่ย ..

อีก2วันสุดท้าย ของปี

เล่าสู่กันฟังได้หนา...😊

25/04/2021

สู้ๆ ค่าา ✌️✌️

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ

06/01/2021

ครั้งก่อน...เรา..ผ่านมาได้

ครั้งนี้ เราก็ต้องผ่านไปได้เช่นกัน

สู้ๆนะ

01/01/2021

สวัสดีปีใหม่
เริ่มต้นใหม่
เขียนหนังสือหน้าแรก
ของปีไว้ว่าไงบ้างคะ

31/12/2020

อีก30 นาทีสุดท้ายของปี
ถือโอกาสอำลาปีเก่า
โชคดีปีใหม่
ขอบคุณที่ติดตามเพจมาตลอดนะคะ

Photos from ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ's post 25/12/2020

ขอพื้นที่เล็กๆ

เป็นแม่ค้า

สำหรับคนที่มองหาของขวัญปีใหม่

ขายของดี

#บ้านแอดมิน

🍊🍊ส้มสายน้ำผึ้ง อ.ฝาง เชียงใหม่

✡️กล่อง 5 โล 370 รวมส่ง
✡️กล่อง 10 โล 650 รวมส่ง

🕎คัดพิเศษ 5 โล 450รวมส่ง
🕎คัดพิเศษ 10 โล 780 รวมส่ง

📌ขนาดชั่งรวมกล่องรวมส่ง ไม่บวกเพิ่ม📌

#ส้มสายน้ำผึ้ง #ฝางเชียงใหม่ #เปรี้ยวอมหวาน
#ส้มคุณภาพวิตามินซีสูง #ไม่แว็คสดจากสวน
#คัดกับมือทุกลูก

19/12/2020

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่

แล้วเหลืออีกกี่อย่าง...ที่เรายังไม่ได้ทำ !!!

สู้ๆ นะ

17/12/2020

แวะมาส่ง เข้านอนค่ะ

ราตรีสวัสดิ์...😪💤

ขอบคุณที่มาของภาพ

13/09/2020

ราตรีสวัสดิ์

11/09/2020

สู้ๆ อย่าพึ่งถอดใจ

Unknown

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Happy New year 🎉🥳

เว็บไซต์

ที่อยู่

Amphoe Fang
50110

Amphoe Fang บุคคลสาธารณะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Lachanoy Lachanoy
Amphoe Fang

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจ LACHANOY

สวนส้ม Chok Anan อ.ฝาง สวนส้ม Chok Anan อ.ฝาง
Amphoe Fang, 50320

เก็บสดใหม่วันต่อวันส่งตรงจากสวน ไม่ผ่านการแว๊กซ์ รับประกันความอร่อย

ส้มสายน้ำผึ้งแท้จากฝาง by Nuttiw ส้มสายน้ำผึ้งแท้จากฝาง by Nuttiw
Amphoe Fang

ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

CT_gaming CT_gaming
Amphoe Fang

เรามาเล่นเกมกันเถอะ

Aumchy Cactus Aumchy Cactus
บ.สันหนองเขียว ซอยเทศบาลเก่า
Amphoe Fang, 50110

ต้นไม้แคคตัสน่ารักๆงามๆตกแต่งหรือเพราะพันธ์ มีด่างด้วย !!! ทางเรายินดีให้บริการครับ

สายรหัส สายรหัส
Amphoe Fang, 50110

เพจฝากข้อความพี่-น้อง-แฟน-เพื่อน (เพื่อคความบันเทิง ไม่ดราม่า)

Saikhurjaed Saikhurjaed
Amphoe Fang

ศิลปิน

เช้านี้ที่อ่างขาง เช้านี้ที่อ่างขาง
1249
Amphoe Fang, 50320

เช้านี้ที่อ่างขาง รายงานข่าว

สวนส้มมีสุข ส้มสายน้ำผึ้งฝา สวนส้มมีสุข ส้มสายน้ำผึ้งฝา
ต.แม่คะ
Amphoe Fang

จำหน่ายส้มสายน้ำผึ้งแท้ ทั้งปลีกแล

โรงแว๊กซ์ธนไพศาล-เจ๊ยุพา โรงแว๊กซ์ธนไพศาล-เจ๊ยุพา
Amphoe Fang, 50110

รับชื้อ - ขาย ผลไม้ ตามฤดูกาล