ครูดน คนมักม่วน

ครูดน คนมักม่วน

ฟังซอมอกม่วน แบบฉบับสำนวนล้านนา

เปิดเหมือนปกติ


12/05/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดนมาละเน้อ

[05/12/21]   ทุ่มครึ่งแลงนี้
(12 พ.ค. 64)
มาฟังซอไลฟ์สดกั๋นเน้อ


10/05/2021

มาละเน้อ!!!! #ซอปริศนาธรรมคำทำนายครูบาศรีวิจัย_ตอนที่๒
#โฮงเฮียนจะดี_คนบ่มีจะได้กิ๋นข้าว อันนี้เป๋นปริศนาธรรมคำทำนายของครูบาเจ้าศรีวิจัย จะเป๋นอย่างใดลองฟังผ่อเน้อครับ

Photos from ครูดน คนมักม่วน's post 09/05/2021

ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระมหาวัฒนา ธมฺมานุสารี ปธ.๙ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้แต่งแต้มริสนาคาถามาปั๋นปรวันเกิดหื้อกระผม ขอกราบนบปูจาในเมตตาธรรมของท่านมหาในครั้งนี้โตยเน้อครับ

08/05/2021

07/05/2021

มาละเน้อ!!!! #ซอปริศนาธรรมคำทำนายครูบาศรีวิจัย_ตอนที่๑
#วัดจะหมอง_มองจะห่าง_หนตางจะเลี่ยน อันนี้เป๋นปริศนาธรรมคำทำนายของครูบาเจ้าศรีวิจัย จะเป๋นอย่างใดลองฟังผ่อเน้อครับ

[05/06/21]   รอติดต๋าม
#ซอคำทำนายครูบาเจ้าศรีวิชัย
เร็วๆนี้เน้อครับ

30/04/2021

ช่วงนี้ห่างหายไปบ่ว่ากั๋นเน้อครับ เนื่องจากวันพูกจะได้ยกขันครู เลี้ยงครูบาอาจ๋ารย์ครับผม เสร็จก๋ารเสร็จงานรอฟังซอกั๋นได้เลยเน้อครับ

ช่วงนี้ห่างหายไปบ่ว่ากั๋นเน้อครับ เนื่องจากวันพูกจะได้ยกขันครู เลี้ยงครูบาอาจ๋ารย์ครับผม เสร็จก๋ารเสร็จงานรอฟังซอกั๋นได้เลยเน้อครับ


26/04/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดนมาแล้วเน้อ


21/04/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดนมาละเน้อ

[04/21/21]   ทุ่มครึ่งวันนี้ (21/4/64)
มาฟังซอออนไลน์กันเน้อ

ซอเจ้าศรีอโนชา (ล่องน่าน สะล้อ+ปิน) 20/04/2021

ซอเจ้าศรีอโนชา (ล่องน่าน สะล้อ+ปิน)

วันนี้ฟังซอประวัติเจ้าแม่ศรีอโนจา แบบซอล่องน่านมะเก่าไว้แก้ง่อมแก้งันกั๋นไปก่อนเน้อ วันพรุ่งนี้เฮาจะมาฟังซอไลฟ์สดกั๋นเน้อครับ

ซอเจ้าศรีอโนชา (ล่องน่าน สะล้อ+ปิน)


18/04/2021

ซอปี๋ใหม่เมือง64

#ซอคำนายปี๋ใหม่เมืองปี๋64 ปีร้วงเป้าหรือปีฉลู ต๋ามหนังสือปี๋ใหม่เมืองจากสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลองฟังผ่อเน้อครับ ผิดพลาดสันใดต้องขออภัยโตยเน้อครับ
#มาจ๊าไปหน้อยเน้อครับ

[04/15/21]   ไผใขฟังซอเรื่องหยังลองเอิ้น
บอกกั๋นเข้ามาเน้อ
เรื่องหมาเก้าหางกะจบไปแล้วครับ


13/04/2021

#ซอโควิดรอบสาม ขอส่งกำลังใจไปหื้อทุกท่านตี้ประสบปัญหากับ Covid-19 ในครั้งนี้โตยเน้อครับ

[04/12/21]   วันนี้ต้องขออภัยสำหรับการไลฟ์สดโตยเน้อครับเกิดเหตุขัดข้อง วันพรุ่งนี้ขอมาแก้ตัวเน้อครับ


12/04/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดนมาละเน้อ

[04/11/21]   ปี๋ใหม่ปีนี้ เป๋นดีง่อมเหงา
ตึงเปิ่นตึงเฮา เศร้าใจ๋บ่หน้อย

10/04/2021

#เดอะเพอะ(อ้ายคำโน๊ต) มาปะกับ #คนมักม่วน อะหยังจะเกิดขึ้นงานนี้ม่วนแน่ ☺️☺️

#เดอะเพอะ(อ้ายคำโน๊ต) มาปะกับ #คนมักม่วน อะหยังจะเกิดขึ้นงานนี้ม่วนแน่ ☺️☺️

[04/09/21]   สถานการณ์ Covid-19 มาแหมแล้วเน้อ ปอยขืนไปหมดละครับ รอปะกั๋น
ตางออนไลน์ไปก่อนน่อครับ


05/04/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดน มาละเน้อ

[04/05/21]   18:30 แลงนี้ปะกั๋น
ตี้หน้าเพจเน้อครับ
มาฟังซอออนไลน์โตยกั๋น


04/04/2021

ซอหมาเก้าหาง ตอนที่ 13 (ตอนจบ)

#ซอหมาเก้าหางตอนสุดท้าย มาละเน้อ!!! ห่างหายกั๋นไปหลายวัน วันนี้กลับมาแล้วครับผม มาฟังซอนิยายธรรมสุพรหมโมกขจาดก ตอนสุดท้ายเรื่องจะเป๋นจะใด แล้วในภพปัจจุบันนั้นไผมาเกิดเป๋นไผพ่องเน้อครับ

30/03/2021

ช่วงนี้ท่าจะได้ห่างหายกั๋นไปสักสองสามวันเน้อครับ ได้รับมอบหมายหื้อไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ ปิ๊กมาตึงจะมาซอหมาเก้าหางต๋นจบแน่นอนครับผม ฟั่งหนีละกั๋นเตื้อเน้อ

ช่วงนี้ท่าจะได้ห่างหายกั๋นไปสักสองสามวันเน้อครับ ได้รับมอบหมายหื้อไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ ปิ๊กมาตึงจะมาซอหมาเก้าหางต๋นจบแน่นอนครับผม ฟั่งหนีละกั๋นเตื้อเน้อ

[03/28/21]   ยอดติดต๋ามตอนนี้14,000
ขอบคุณทุกท่านตี้ได้ติดต๋ามเน้อครับ
ครบ 20,000 มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผม


27/03/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดน มาละเน้อ

ซอจวนไปเลือกตั้ง อบจ 27/03/2021

ซอจวนไปเลือกตั้ง อบจ

วันพูกจะไปลืมกั๋นเน้อ 28 มีนา ไปเลือกผู้นำท้องถิ่นบ้านเฮาในพื้นเทศบาลต่าง ไปใจ้สิทธิ์ใจ้เสียงเลือกตัวแทนตี้ดีเข้าไปทำงานกันครับ

ซอจวนไปเลือกตั้ง อบจ


24/03/2021

มอกม่วนยามแลง

ครูดนมาละเน้อ


24/03/2021

ซอหมาเก้าหาง ตอนที่ 12

#ซอเรื่องหมาเก้าหางตอนที่12 มาละเน้อ!!!!
ตอนนี้เจ้าสุพรหมโมกขะได้เดินตางไปถึงเมืองเกตุมดีแล้ว แต่ยังมีปัญหาหื้อแก้ไขแหม จะเป๋นเรื่องหยังไปฟังกั๋นผ่อเน้อครับ
ผิดพลาดประการใดขอสูมาอภัยโตยเน้อครับ

ซอประวัติเวียงป่าเป้า ในงานเดินวิ่งการกุศล 22/03/2021

ซอประวัติเวียงป่าเป้า ในงานเดินวิ่งการกุศล

วันนี้มาไลฟ์สดบ่ตันฟังซออันเก่าไปก่อนเน้อครับ #ซอประวัติเวียงป่าเป้า #ครูดน_ปุยฝ้าย

ซอประวัติเวียงป่าเป้า ในงานเดินวิ่งการกุศล


20/03/2021

ซอหมาเก้าหาง ตอน 11

มาละเน้อ!!!! #ซอหมาเก้าหางตอน11 ในตอนเจ้าสุพรหมโมกขะจับได้ว่านางจันทิมกุฏฐี ลูกสาวพญามดงามเมียของตนไปลักเล่นจู้ แล้วไปฟังกั๋นว่าเจ้าโพธิสัตว์ของเฮาเปิ่นจะจัดการอย่างใดกั๋นเน้อครับ


18/03/2021

ซองานผ้าป่าวัดปงวัง

19 เมษายน 64 เรียนเจิญทุกท่านไปร่วมทำบุญกันตี้วัดปงวังเน้อครับ

Photos from ครูดน คนมักม่วน's post 18/03/2021

มาละเน้อหนังสือกำซอ ไผสนใจสอบถามได้เน้อครับ


18/03/2021

เพลงเรื่องเล่าครูดน

วันนี้ลองมาฟังเพลงลูกทุ่งมะเก่า ตี้ผมได้แต่งไว้เมื่อหลายปี๋ตี้ผ่านมา เป๋นเพลงตี้ลองแต่งครั้งแรก โดยเอาเนื้อหาประวัติของตั๋วเก่ามาแต่ง แล้วหื้อนักเรียนตี้เล่นดนตรีสากลเป๋น จ้วยกั๋นทำดนตรีแล้วนำมาร้อง อาจจะมีผิดพลาดไปพ่องกะต้องขอสูมาอภัย อดใจ๋ฟังกั๋นผ่อเน้อครับ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

มอกม่วนยามแลง
มอกม่วนยามแลง
มอกม่วนยามแลง
ซอปี๋ใหม่เมือง64
มอกม่วนยามแลง
มอกม่วนยามแลง
ซอหมาเก้าหาง ตอนที่ 13 (ตอนจบ)
มอกม่วนยามแลง
มอกม่วนยามแลง

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Amphoe Chiang Kham
Amphoe Chiang Kham ศิลปะและความบันเทิงอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
บาร์ลื้อ คาราโอเกะ & เรสเตอร์ บาร์ลื้อ คาราโอเกะ & เรสเตอร์
172 ม.4 ต.เวียง
Amphoe Chiang Kham, 56110

บริการ อาหาร เครื่องดืื่ม และคาราโอเกะ

Smile Coffee  สืบสายลายลื้อ Smile Coffee สืบสายลายลื้อ
บ้านเชียงบาน
Amphoe Chiang Kham, 56110

กาแฟสด เบเกอรี่ อาหารเครื่องดื่มส้มตำยำแซ่บๆ

ครัว 12 ปันนา @ เชียงคำ ครัว 12 ปันนา @ เชียงคำ
Amphoe Chiang Kham, 56110

สวนอาหาร รับจัดเลี้ยงทั่วไป งานแต่งงาน งานทัวร์