แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2, Amphoe Chai Badan Videos

Videos by แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 in Amphoe Chai Badan. ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ

มาตรการที่ 3

Other แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 videos

มาตรการที่ 3

มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 1

สภาพการจราจรบริเวณสี่แยกม่วงค่อม ทล.21

สภาพการจราจร ทล.2256

สภาพการจราจร ทล.2256

สภาพการจราจร ทล.21

กรมทางหลวงชี้แจงการก่อสร้างศาลาทางหลวง
ชี้แจงการก่อสร้างศาลาทางหลวง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) (สามแยกเข้าลำนารายณ์)
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ที่ กม.73+050 (สามแยกเข้าลำนารายณ์) เวลา 19.40 น.วันที่ 2 มกราคม 2563...เข้าสู่สภาวะปกติ...

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สี่แยกม่วงค่อม)
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.51+465 (สี่แยกม่วงค่อม) เวลา 19.40 น.วันที่ 2 มกราคม 2563..เข้าสู่สภาวะปกติ..

เปิดช่องทางพิเศษ ทล.21 กม.27+000-กม.24+300
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม กม.27+000-กม.24+300 (เปิดช่องทางพิเศษ) เวลา 19.05 น.วันที่ 2 มกราคม 2563

การจราจร ทล.21 กม.27+000 (เปิดช่องทางพิเศษ)
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม กม.27+000 (เปิดช่องทางพิเศษ) เวลา 19.00 น.วันที่ 2 มกราคม 2563

รายงานสภาพการจราจร ทล.21
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม กม.33+150 เวลา 18.00 น.วันที่ 2 มกราคม 2563

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) จุดสังเกตุการณ์ (เขาดีลัง)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) รายงานสภาพการจราจร ใน ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ด้านขาเข้า บริเวณจุดสังเกตุการณ์ กม.33+150 (เขาดีลัง)เมื่อเวลา 21.15 น.ปริมาณรถเต็มพื้นที่ ใช้ความเร็วได้ 40-60 กม./ชม. มีหยุดนิ่งเป็นช่วงๆ และมีประชาชนได้พักรถเป็นจำนวนมาก

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 เวลา 20.00 น.
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) รายงานสภาพการจราจร ใน ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ด้านขาเข้า บริเวณ กม.33+150 เมื่อเวลา 20:00 น.ปริมาณรถเต็มพื้นที่ ใช้ความเร็วได้ 40-60 กม./ชม. มีหยุดนิ่งเป็นช่วงๆ ท้ายแถวเลยเข้าพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)...

รายงานสภาพการจราจร
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ขอรายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.48+500 (จุดกลับรถ)

รายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 17.39 น. (สามแยกเข้าลำนารายณ์)
รายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 17.39 น. ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ที่ กม.73+050 (สามแยกเข้าลำนารายณ์)

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.48+500 (จุดกลับรถ)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ขอรายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.48+500 (จุดกลับรถ)

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สี่แยกม่วงค่อม)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ขอรายงานสภาพการจราจรประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.51+465 (สี่แยกม่วงค่อม)

รายงานสภาพการจราจร ทล.2256 (สี่แยกลำพญาไม้)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ขอรายงานการจราจร เมื่อเวลา 14:28 น. ใน ทล.2256 (ท่าหลวง-ด่านขุนทด) ตอน หนองน้ำใส-ปางโก (สี่แยกลำพญาไม้) ขาเข้า กทม.

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (เขาดีลัง)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ขอรายงานการจราจร เมื่อเวลา 14:00 น. ใน ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ช่วงขาเข้า บริเวณผ่านจุดบริการห้องน้ำสำรอง บนเขาดีลัง กม.33+150 ปริมาณรถเต็มพื้นที่ เคลื่อนตัวได้ช้า มีหยุดนิ่งเป็นช่วงๆ

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สามแยกเข้าลำนารายณ์)
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง (สามแยกเข้าลำนารายณ์) เวลา 15.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.51+465 (สี่แยกม่วงค่อม)
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ที่ กม.51+465 (สี่แยกม่วงค่อม) เวลา 18.00 น. (วันที่ 29 ธันวาคม 2562)

รายสภาพการจราจร ทล.21
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ที่ กม.51+465 (สี่แยกม่วงค่อม) เวลา 17.22 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2562

เดินทางปลอดภัย อุ่นใจ ไปกับกรมทางหลวง
มาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ มาฝากเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านค่ะ ..เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง สายด่วนโทร 1586..

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 เปิดช่องทางพิเศษ ทล.21 (บ้านดีลัง)
เมื่อเวลา 16.10 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษในทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+000-กม.30+850 ด้านขาออกจาก กทม.โดยทำการช่องทางด้านขาเข้าอีกจำนวน 1 ช่องทางจราจรของด้านขาล่อง ทำให้ด้านขาล่องลดช่องจราจรเหลือเพียง 1 ช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน...ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงโปรดระมัดระวังในการสัญจรต่อไปด้วยน่ะครับ..และเมื่อปิดช่องทางพิเศษจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 เปิดช่องทางพิเศษ ทล.21 (บ้านดีลัง)
เมื่อเวลา 16.10 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษในทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ตอน แยกมะนาวหวาน-ม่วงค่อม ระหว่าง กม.27+000-กม.30+850 ด้านขาออกจาก กทม.โดยทำการช่องทางด้านขาเข้าอีกจำนวน 1 ช่องทางจราจรของด้านขาล่อง ทำให้ด้านขาล่องลดช่องจราจรเหลือเพียง 1 ช่องจราจร...ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงโปรดระมัดระวังในการสัญจรต่อไปด้วยน่ะครับ..และเมื่อปิดช่องทางพิเศษจะแจ้งให้ทราบต่อไป