แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
210 หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์, Lamnarai
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
chaibadan police station
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
3093, Lop Buri
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ถนนสุระนารายณ์
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ.ชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
153 ม.3 ต.ชัยนารายณ์
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
บ้านวังก้านเหลือง หมู่ 4 ต.ท่า, Lop Buri
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
Amphoe Tha Luang 15230
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่, Lamnarai
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
2275, Ban Nong Ta Kai

ความคิดเห็น

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,9,3611,331,1,362,2,21,205,2256,201,3551,304,33,3222
⏰ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น. และวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด จะดำเนินการขนส่ง เครื่องจักรหนัก (ประเภท รถแบคโฮ รถเครน รถกัดถนน รถเจาะ หัวรถจักร รถแทรกเตอร์ เคื่องจักรรีไซคลิ่ง) ชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนโครงสร้าง ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรุูป หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำหนัก 35 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการกังหันห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/10284 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 4802 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,3661,331,3551,304,33,1,362,21,225,11,12,126,125,1357
⏰ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด จะดำเนินการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำหนัก 60 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงงานไฟฟ้าแม่มเาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่มเาะ จังหวัดลำปาง (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/8298 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 ตุลาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3994 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงตากที่ 1
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 1,9,32,21,11,12,309,362,224,225,126,101,121,118,117,125,1310,1034,1275
⏰ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 28 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท โชคประยงค์ - คลอง19 ขนส่ง จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถแบคโฮ น้ำหนัก 60 ตัน จาก บริษัท โชคประยงค์ - คลอง19 ขนส่ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/6015 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หมดอายุวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3907 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท โชคประยงค์ - คลอง 19 ขนส่ง จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงแพร่ ขท.แพร่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงตากที่ 1
23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷ประจำวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 ผลการตรวจวัดคัดกรอง
😷 จำนวนผู้ติดเขื้อ 0 ราย
😷 จำนวนผู้เฝ้าระวัง 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)
😷ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
............................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)
๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,9,331,3,3126,3611,3702,3551,304,33,305,3051,3222,362,1,2,21,234,12,2196,
⏰ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถเครน น้ำหนัก 34 ตัน จาก ท่าเรือจุกเสม็ด ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการกังหันลม ตำตลทุ่งเสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/8764 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หมดอายุวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 3206 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท วัฒนะกลทรานสปอร์ต 2001 จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564**
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง
#มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#ประจำวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน )
-ผู้ติดเชื้อโควิด-19
#จำนวน 0 ราย
-ผู้เฝ้าระวังโควิด-19
#จำนวน 0 ราย
............................................................
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (ตลอด 24 ชม.)
📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,331,3611,3551,304,33,1,21,362,3520,225,11,12,126,125,121,118
⏰ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด จะดำเนินการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำหนัก 60 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/3465 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 หมดอายุวันที่ 20 เมษายน 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 2768 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวง ปราจีนบุรี กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า แขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงตากที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่1 แขวงทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ

24/03/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข
33,1,362,21,205,11,12,126,101,129,103,1154,1120,1091,1021,1020
⏰ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 04.00 น. ระยะเวลารวม 12 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด จะดำเนินการขนส่ง
หม้อแปลง ม้วนสายไฟขนาดใหญ่ รถบรรทุกของ เครื่องจักรหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนัก 65 ตัน จาก บริาัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปยัง ท่าเรือเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/3214 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 หมดอายุวันที่ 8 เมษายน 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 1733 ลงวันที 24 มีนาคม 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท บางกอกเอราวัณ เซอร์วิสทรานส์ จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง @แขวงทางหลวงสระบุรี
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 ตากฟ้า @แขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กรมทางหลวง @แขวงทางหลวงแพร่ @แขวงทางหลวงพะเยา แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

07/03/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,3611,331,3551,304,33,1,362,21,225,11,12,126,125,1357,1348,1335,1035,32,122,255,1
⏰ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท ซุปเปอร์เครนทรานสปอร์ต (2004) จำกัด จะดำเนินการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำหนัก 60 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ไป-กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06146/8298 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 หมดอายุวันที่ 13 ตุลาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 1384 ลงวันที 7 มีนาคม 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท ซุปเปอร์เครนทรานสปอร์ต (2004) จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2ตากฟ้า แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1 แขวงทางหลวงชัยนาท แขวงทางหลวงสิงห์บุรี แขวงทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 กรมทางหลวง แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 แขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด แขวงทางหลวงสุโขทัย แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 บึงสามพัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงนครนายก แขวงทางหลวงปราจีนบุรี แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง

24/02/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,9,3611,1,362,21,205,2354,361,34,314,304,33,305,3051
⏰ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด จะดำเนินการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำหนัก 60 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โครงการกังหันเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/10284 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หมดอายุวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 857 ลงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨
แขวงทางหลวงนครนายก แขวงทางหลวงปราจีนบุรี แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงอยุธยา แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง MOTORWAY กรมทางหลวง กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง

24/02/2022

📣โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 7,331,3,304,3551,33,1,362,21,205,32,311,122,117,126,12,125,1348
⏰ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 04.00 น.ระยะเวลารวม 30 วัน
📌เนื่องจาก บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จะดำเนินการขนส่งแบคโฮ น้ำหนัก 58 ตัน จาก ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสงขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/2772 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 หมดอายุวันที่ 29 มีนาคม 2565 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 983 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในเส้นทางดังกล่าว
🚑ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจรติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
☎️หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
🙏🙏🙏ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
🏢ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
🚨***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564***🚨 กรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี แขวงทางหลวงนครนายก แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 แขวงทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงชนบท สิงห์บุรี แขวงทางหลวงชัยนาท แขวงทางหลวงพิจิตร แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 แขวงทางหลวงตากที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 27/12/2021

😷ประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 ผู้ติดเชื้อ จำนวน 0 ราย
😷 ผู้ที่เฝ้าระวัง จำนวน 0 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 27/12/2021

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้
กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไปรังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) – อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) –จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณบุรี – ชัยนาท) – จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป รังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – เชียงรากน้อย (ทางหลวงหมายเลข 3214) – ทางหลวงหมายเลข 347 - ทางหลวงหมายเลข32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่5 จากกรุงเทพฯไปวงแหวนตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) – ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) – อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ถนนโรจนะ (ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 เข้าสู่ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – ต.ม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 21) – อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – อ.ด่านขุนทด (ทางหลวงหมายเลข 2148) – ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือจากอ.บ้านนาไร่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งหน้าสู่อ.กบินทร์บุรีสู่อ.อรัญประเทศ
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 314 หรือ ทางหลวงหมายเลข 304) –
อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) – ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (ทางเบี่ยงที่กม.65+200) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.ชลบุรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา)
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถนนบางนา-ตราด) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป อ.พนัสนิคม – จ.ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 304)
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไปทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน – ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี)จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพฯ – ภาคใต้
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193
#กระทรวงคมนาคม
#กรมทางหลวง
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 09/11/2021

😷ประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย
😷 พบผู้ที่เฝ้าระวัง จำนวน 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 03/11/2021

😷ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย
😷 พบผู้ที่เฝ้าระวัง จำนวน 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 02/11/2021

😷ประจำวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย
😷 พบผู้ที่เฝ้าระวัง จำนวน 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 01/11/2021

😷ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 0 ราย
😷 พบผู้ที่เฝ้าระวัง จำนวน 1 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

29/10/2021

#มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#ประจำวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน )
-ผู้ติดเชื้อโควิด-19
#จำนวน 2 ราย
-ผู้เฝ้าระวังโควิด-19
#จำนวน 1 ราย
.........................................................
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 28/10/2021

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย หมวดทางหลวงบัวชุม
- วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
รายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดจากผลกระทบพายุดีเปรสชั่น "คมปาซุ" และสภาพการจราจรประจำวัน
- ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอน ลำสนธิ-ซับลังกา ระหว่าง กม.23+900-กม.24+050
- หมวดทางหลวงบัวชุมกำลังดำเนินการซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำวัสดุเข้าทดแทนวัสดุที่เสียหาย
-การดำเนินการซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดในวันนี้มี นายกล้าณรงค์ ยิ้มพราย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ฝ่ายปฎิบัติการ) นายปิยะเทพ มากใจ หัวหน้าหมวดทางหลวงบัวชุมเป็นผู้ควบคุมงาน
-การจราจรด้านขวาทางสามารถสัญจรได้และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตลอด 24 ชม.

รายละเอียดความก้าวหน้าของงานจะรายงานให้ทราบต่อไป

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 28/10/2021

😷ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย
😷 พบผู้ที่เฝ้าระวังจำนวน 1 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 27/10/2021

#มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#ประจำวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน )
-ผู้ติดเชื้อโควิด-19
#จำนวน 2 ราย
-ผู้เฝ้าระวังโควิด-19
#จำนวน 1 ราย
.........................................................
#แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
#กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 26/10/2021

😷ประจำวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

Photos from แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2's post 19/10/2021

😷ประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
😷 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โดย นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
😷 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และเจลล้างมือ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน พร้อมติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของสำนักงาน และรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
😷เน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19)
😷 ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย
..........................................................................
😷แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) โทร.036-461422
😷กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
😷สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (ตลอด 24 ชม.)

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 1
สภาพการจราจรบริเวณสี่แยกม่วงค่อม ทล.21
สภาพการจราจร ทล.2256
สภาพการจราจร ทล.2256
สภาพการจราจร ทล.21
กรมทางหลวงชี้แจงการก่อสร้างศาลาทางหลวง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
รายงานสภาพการจราจร ทล.21 (สระบุรี-หล่มสัก) (สามแยกเข้าลำนารายณ์)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.ลำน่ารายณ์
Amphoe Chai Badan
15130

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Chai Badan (แสดงผลทั้งหมด)
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
444 หมู่ 1 ตำบลบัวชุม
Amphoe Chai Badan, 15130

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำ?

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัย
Amphoe Chai Badan, 15130

มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

โรงพยาบาลชัยบาดาล โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ.ชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Amphoe Chai Badan, 15130

250 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036-461022,036-462036-8 โทรสาร 036-461414