องค์กรของรัฐ ใน Amphoe Chai Badan

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Amphoe Chai Badanรวมรายชื่อ สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว, เรือนจำอำเภอชัยบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัย, โรงพยาบาลชัยบาดาล, แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง หน่วยงานราชการ ใน Amphoe Chai Badan?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว A สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
Chaibadan Police Station
Amphoe Chai Badan, 15130

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล B เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
444 หมู่ 1 ตำบลบัวชุม
Amphoe Chai Badan, 15130

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล ตำบลบัวชุม อำ?

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัย C การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัย
Amphoe Chai Badan, 15130

มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

โรงพยาบาลชัยบาดาล D โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ. ชัยบาดาล ต. ลำนารายณ์ อ. ช
Amphoe Chai Badan, 15130

250 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036-461022,036-462036-8 โทรสาร 036-461414

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 E แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
ต. ลำน่ารายณ์
Amphoe Chai Badan, 15130

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ