โรงพยาบาล ใน Amphoe Chai Badan

ค้นหา โรงพยาบาล ใน Amphoe Chai Badanรวมรายชื่อ โรงพยาบาลชัยบาดาล.

โรงพยาบาลชัยบาดาล A โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ. ชัยบาดาล ต. ลำนารายณ์ อ. ช
Amphoe Chai Badan, 15130

250 หมู่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036-461022,036-462036-8 โทรสาร 036-461414