โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน -

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนชุมชน?

05/01/2022

แทบจะแดงทั้งแผ่นดิน ไทยเจอติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" พุ่ง 2,338 ราย กระจายแล้ว 55 จังหวัด ยึดพื้นที่ กทม.ยอดติดเชื้อสูงสุด 676 ราย พื้นที่ติดเชื้อสายพันธุ์ "โอไมครอน" เพิ่มขึ้น 20.92% และ ส่วนใหญ่ยังเป็น "เดลตา" 78.91% แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ-ต่างประเทศ 50% เท่ากัน
#โอไมครอน #โอมิครอน #โควิด-19 #คมชัดลึกออนไลน์

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/covid-19/499820

05/12/2021

. ๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

23/11/2021

จากผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพ
วัคซีนสูตรต่างๆ
ในการป้องกันโควิด ที่มีอาการได้

#วัคซีนโควิด19 #วัคซีน #วัคซีนโควิด #วัคซีนไขว้

14/10/2021

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ได้มีการเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการ ไชยรัตน์ พันธ์มา ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนามีแต่ความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

13/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564 คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) รับชมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ได้มอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-2019 เงินอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้
นักเรียน

21/07/2021

#กินข้าวร่วมกัน จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด19
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
cr : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

13/06/2021

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความ
รุนแรงในหลายพื้นที่ อีกทั้งมีผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ยังไม่แสดงอาการอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนจำนวนหลายราย หวั่นว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น โรงเรียน

จึง #ไม่พร้อมจัดการเรียนการสอน โดยชะลอการเปิดเรียนตามปกติ On Site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ไว้ก่อน ซึ่งทาง โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand คือการจัดส่งใบความรู้และใบงานให้แก่นักเรียนเพื่อฝึกทบทวนความ รู้อยู่ที่บ้าน #โดยกำหนดให้นักเรียนมารับใบงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ ขอให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร

#เมื่อเดินทางมาโรงเรียนให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยูโรงเรียน
2. คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่เหลว
4. เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ที่แออัด

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

(นายไซยรัตน์ พันธ์มา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

28/05/2021

28 พฤษภาคม 2564
📣โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) #เริ่มจัดการเรียนการสอน แบบ On Hand (คือการจัดส่งใบความรู้และใบงานให้แก่นักเรียนเพื่อฝึกทบทวนความรู้อยู่ที่บ้าน) และ #ประชุมผู้ปกครอง ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564🎓✍🏻

#โดยเเบ่งช่วงเวลาดังนี้👇🏻
🕙เวลา 9.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น อ. 2 - 3 ครูจารุวรรณ , ครูรัชดาภรณ์
🕔เวลา 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป. 1 – 3 ครูเดือนเพ็ญ , ครูน้ำผึ้ง , ครูธิฐิรัตน์
🕟เวลา 13.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป. 4 – 6 ครูนันท์นภัส , ครูทับทิม , ครูอรณี

#ผู้ปกครองนำใบเสร็จมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนกับครูตามรายชื่อที่เเจ้ง 📝

- ระดับชั้นอนุบาล คนละ 300 บาท
- ระดับชั้นประถมศึกษา 360 บาท
- เงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 160 บาท

**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย
**เริ่มจัดการเรียนการสอนตามปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

28/05/2021

28 พฤษภาคม 2564
📣โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) #เริ่มจัดการเรียนการสอน แบบ On Hand (คือการจัดส่งใบความรู้และใบงานให้แก่นักเรียนเพื่อฝึกทบทวนความรู้อยู่ที่บ้าน) และ #ประชุมผู้ปกครอง ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564🎓✍🏻

#โดยเเบ่งช่วงเวลาดังนี้👇🏻
🕙เวลา 9.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น อ. 2 - 3 ครูจารุวรรณ , ครูรัชดาภรณ์
🕔เวลา 11.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป. 1 – 3 ครูเดือนเพ็ญ , ครูน้ำผึ้ง , ครูธิฐิรัตน์
🕟เวลา 13.00 น. ประชุมผู้ปกครองชั้น ป. 4 – 6 ครูนันท์นภัส , ครูทับทิม , ครูอรณี

#ผู้ปกครองนำใบเสร็จมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนกับครูตามรายชื่อที่เเจ้ง 📝

- ระดับชั้นอนุบาล คนละ 300 บาท
- ระดับชั้นประถมศึกษา 360 บาท
- เงินประกันอุบัติเหตุนักเรียน 160 บาท

**เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย
**เริ่มจัดการเรียนการสอนตามปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

27/05/2021

📝#ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องเพื่อนำมารับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบของนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 🎓ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตามรายละเอียดดังนี้ 👇🏻

1. เล่มที่ เลขที่บิล
2. วันเดือนที่ที่ซื้อ
3. ต้องมีชื่อร้านค้า พร้อมระบุที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์
กรณีมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโปรดระบุ
4. ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน
5. ชื่อโรงเรียน
6. รายการที่ซื้อ
7. จำนวนเงินต้องไม่น้อยว่าที่รัฐอุดหนุน
8. จำนวนเงินรวม
9. ลงชื่อผู้รับเงิน (ผู้ขาย)

***นำมารับเงินวันประชุมผู้ปกครอง

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 24/05/2021

หลายคนได้คิวตรวจเเล้ว มีข้อเเนะนำการเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน COVID-19 🦠🩺

//cr.ไทยรู้สู้โควิด

วิธีดูแลตัวเอง เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา 19 14/05/2021

วิธีดูแลตัวเอง เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา 19

วิธีดูแลตัวเอง เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา 19 เมื่อพูดถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ Covid-19 ซึ่งเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งก็ว่าได....

13/05/2021

มาตรกามาตรการก่อนเปิดภาคเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 05/05/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 05/05/2021

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post

04/05/2021

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
#จากเดิม 17 พฤษภาคม 2564
#เป็นวันที่ 1 มิถุนายน2564
เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด 19 😷🦠

28/04/2021

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หนีวิกฤตโควิด19 “ตรีนุช” ย้ำผู้บริหารทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา ให้เตรียมความพร้อมครู บุคลากร เลื่อนวันเปิดเทอมไม่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

http://moe360.blog/2021/04/27/postpone-school-day/

28/04/2021

เลื่อนเปิดเทอม-สอบเข้า
'ตรีนุช' ห่วงความปลอดภัย 'ครู-นักเรียน' ต้องมาก่อน

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับข้อเสนอแนะให้พิจารณาเลื่อนการเปิดเทอม และการสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง ซึ่งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองหลายท่าน ต่างมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจส่งผลต่อความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยดิฉันไม่ได้นิ่งนอนใจและเล็งเห็นว่า นี่คือวาระเร่งด่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
.
เมื่อวานนี้ ดิฉัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทางกระทรวง ได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางในการจัดการประเด็นดังกล่าว โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเป็นสำคัญ จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 จากเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ออกไปเป็น 'วันที่ 1 มิถุนายน 2564' ซึ่งดิฉัน และคณะผู้บริหารของกระทรวง จะร่วมกันประเมินความพร้อมในการเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้
.
ในส่วนของการเลื่อนสอบเข้าเรียนต่อนั้น ก็เป็นเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไป เพราะกระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนทั่วประเทศยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะในระดับ ม.1 ที่มีโรงเรียนมากกว่า 10,000 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้
.
อย่างไรก็ตาม การคำนึงถึงความปลอดภัยจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย ซึ่งการเลื่อนเปิดเทอมในครั้งนี้เป็นการเลื่อนออกไปเพียงแค่ 11 วัน และจะจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร โดยเบื้องต้น วันปิดเทอมยังคงเป็นวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เหมือนเดิมก่อน
.
นอกจากนี้ ดิฉันทราบเป็นอย่างดีว่า ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิด สื่อ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อยู่ทุกวัน ดังนั้น ดิฉันจึงได้เน้นย้ำให้ต้นสังกัดพิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วง 11 วันดังกล่าวด้วย เพื่อทำให้ผู้เรียนยังคงได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ในปัจจุบัน
.
ทั้งนี้ ดิฉันได้สั่งการให้เร่งดำเนินการประสานและจะเสนอต่อที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วยค่ะ

#ตรีนุชเทียนทอง #เลื่อนเปิดเทอม64

14/05/2020
แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน( 12/05/2020

แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(

แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน( เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 10/06/2019

พระธรรมทูตสัญจร

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2,3และชั้นป.1,2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัค 29/03/2019

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2,3และชั้นป.1,2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัค

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2,3และชั้นป.1,2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัค 25 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) เรื่อง ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2,3....

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 09/03/2019

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2561 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) กิจกรรมลูกเสือสำรอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) ขอบคุณเพลงลูกเสือสำรอง โดย วงดนตรีลูกทุ่งเย...

22/11/2018
Untitled album 09/11/2018

ส่ง ผอ.อุตสาห์

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 08/11/2018

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 08/11/2018

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post 08/11/2018

Photos from โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน - ประชาสามัคคี's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย
Amphoe Banphot Phisai
60180

Amphoe Banphot Phisai องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
งานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม งานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม
Amphoe Banphot Phisai, นครสวรรค์

ประสมประสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย-จีน-ลาว

บุญมีธรรม กรรมมีผล บุญมีธรรม กรรมมีผล
Amphoe Banphot Phisai, 60180

Leaning Authentic Buddhism