Café Amazon นราภิรมย์ ถ.กรุงนนท์-จงถ

Café Amazon นราภิรมย์ ถ.กรุงนนท์-จงถ

สดชื่นกับเครื่องดื่ม อร่อยกับของหว

07/01/2023

ตอนนี้ยังรับอีก 1 ตำแหน่งนะครับ

🗣️รับสมัครพนักงานประจำ 🌳ร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขานราภิรมย์🍃

คุณสมบัติ :
✅อายุ 20-35 ปี
✅ไม่จำกัดเพศ
✅ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
✅ขยัน ซื่อสัตย์
✅รักความสะอาด
✅พร้อมเรียนรู้วิธีการชง และจดจำสูตรต่างๆ

⚠️ต้องการคนที่สนใจอยากทำงาน ร้านคาเฟ่อเมซอนจริงๆ แม้ไม่มีประสบการณ์ ขอแค่เป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ รับฟัง และเปิดใจที่จะพัฒนาตนเอง

ติดต่อ : 081-423-4242

06/01/2023

รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Preferred ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ
1.ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่าน SMS โดยพิมพ์ PFC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งคร้ังละ 3 บาท) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอด ระยะเวลาโครงการ (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วในปี 2565 ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
2.จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณค่าเครดิตเงินคืน 200 บาท/ร้านค้า/เดือน และ ยอดใช้จ่ายรวมทุกร้านค้าสูงสุด 3,000 บาท/ลูกค้า/เดือน
3.ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
4.ธนาคารยูโอบี (UOB) จะเป็นผู้รับภาระชำระค่าเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการมอบสิทธิพิเศษนี้
5.รับสิทธิได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
9.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้า และ ธนาคารกำหนด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
12.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.uob.co.th/preferred หรือ ติดต่อ UOB Call Center โทร. 02-285-1555

06/01/2023

รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อกดรับสิทธิตามที่กำหนดและชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดจำนวนสิทธิ 3,600 สิทธิ/ สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา)

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ 1.ผู้ถือบัตร Blue Credit Card รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อ กดรับสิทธิตามที่กำหนดและชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคา เท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน
2.ผู้ถือบัตร Blue Credit Card จะต้องกดลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดขายตามข้ันตอนที่ระบุในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับข้อความตอบกลับ ดังนี้ *762*888* ตามด้วยหมายเลขบัตร Blue Credit Card 12 หลักสุดท้าย # โทรออก และผู้ถือบัตร Blue Credit Card จะต้องแสดงข้อความให้ทางร้านค้าทราบ
3.1 แก้ว/สิทธิ/หมายเลขบัตร/หมายเลขโทรศัพท์/เดือน/ใบเสร็จ
4.จำกัดจำนวนสิทธิ 3,600 สิทธิ/สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา) และเริ่มนับสิทธิใหม่ทุกวันจันทร์
5.รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มได้
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)
8.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
9.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
10.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
11.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ แสดงรหัสและหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิ ต่อ หน้าพนักงาน (รหัสมีอายุ 15 นาที หากเกินเวลาจะไม่สามารถใช้รหัสได้ และไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้)
12.งดรับสิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอมือถือหรือการทุจริตใดๆ
13.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
14.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
15.ธนาคาร และ OR ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ ธนาคาร และ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
17.ตรวจสอบสิทธิคงเหลือทั้งหมดได้ กด *762*888*1 # โทรออก
18.รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

06/01/2023

ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภทและบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ใช้คะแนน 330 คะแนนแลกรับส่วนลด 30 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม/เดือน

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขโปรโมชัน
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท และ บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกใช้คะแนน 330 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
2.1 แก้ว/สิทธิ/รหัส/ครั้ง/ใบเสร็จ
3.ไม่จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม/เดือน
4.รับสิทธิได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
8.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
9.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
10.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ แสดงรหัสและหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิต่อหน้าพนักงาน
11.งดรับสิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอมือถือหรือการทุจริตใดๆ
12.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
13.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
14.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
16.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บัตรเครดิตกรุงศรี โทร. 02-646-3555 และ บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัมและเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล โทร. 02-345-6789

02/01/2023

ชาว AIS มีเฮ!

🟢ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
🟢ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE สามารถใช้ AIS Points 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 100,000 สิทธิ/สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา)

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ
1.สิทธิพิเศษ 2 รูปแบบ
1.1 ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
1.1.1สำหรับลูกค้า AIS และ AIS FIBRE ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 100 บาทต่อเดือนขึ้นไป
1.1.2 1 แก้ว/สิทธิ/หมายเลข/เดือน/ใบเสร็จ
1.1.3 จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 30,000 สิทธิ/สัปดาห์
1.2 ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE ใช้ AIS Points 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
1.2.1 1 แก้ว/สิทธิ/ใบเสร็จ
1.2.2 จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 70,000 สิทธิ/สัปดาห์
หมายเหตุ: จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่มรวม 100,000 สิทธิ/สัปดาห์ หรือ 433,333 สิทธิ/เดือน (100,000 สิทธิ/สัปดาห์*52 สัปดาห์ / 12 เดือน) (ยอดรวมทุกสาขา) / AIS Points หรือ คะแนน สำหรับลูกค้า AIS และ AIS FIBRE เติมเงิน/รายเดือน ที่จดทะเบียน ในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่าน้ัน (ยกเว้นนิติบุคคลขนาดใหญ่) ตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯและใช้ myAIS Application
2.รับสิทธิได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ
3.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มได้
4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)
5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
8.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ แสดงรหัสและหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิต่อหน้าพนักงาน
9.งดรับสิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอมือถือหรือการทุจริตใดๆ
10.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
11.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
12.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
14.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/privilege หรือติดต่อ AIS Call Center โทร. 1175

02/01/2023

ลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู และ ลูกค้า DTAC สามารถใช้ Coins 200 เหรียญ แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ (ยกเว้น สาขาอินทัชทาวเวอร์ ช้ัน G และ สาขาอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2) โดยจำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 200,000 สิทธิ/เดือน (ยอดรวมทุกสาขา)
หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ
1.สิทธิพิเศษ 2 รูปแบบ
1.1 ลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
1.1.1 สำหรับลูกค้า DTAC เติมเงิน/รายเดือน ที่มีสถานะ SILVER MEMBER, GOLD MEMBER, และ PLATINUM BLUE MEMBER
1.1.2 1 แก้ว/สิทธิ/หมายเลข/เดือน/ใบเสร็จ
1.2 ลูกค้า DTAC ใช้ Coins 200 เหรียญ แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
หมายเหตุ: จำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 200,000 สิทธิ/เดือน (ยอดรวมทุกสาขา) / Coins หรือ เหรียญ สำหรับลูกค้า DTAC เติมเงิน/รายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่าน้ัน (ยกเว้นนิติบุคคลขนาดใหญ่, นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs) ตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ และใช้ DTAC Application เวอร์ชั่น 9.13.3 ขึ้นไป
2.รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ (ยกเว้น สาขาอินทัชทาวเวอร์ ช้ัน G และ สาขาอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2)
3.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)
5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้
8.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ แสดงรหัสและหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิต่อหน้าพนักงาน
9.งดรับสิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอมือถือหรือการทุจริตใดๆ
10.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
11.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
14.รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ DTAC Call Center โทร. 1678

01/01/2023

🎉สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกคนมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป
เงินทองไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง
ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน
ขอให้ทุกคนมีความสุขรับปีกระต่าย
มาเริ่มวันแรกของปีด้วยสิ่งดีๆ อย่างเมนูโปรด!

เพื่อนๆ เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยเมนูอะไรกันบ้างครับ?
แอดขอเริ่มด้วยชานมเย็นสูตรเฉพาะ
ตัวดังของ Café Amazon🧡
หรือถ้าเพื่อนๆคนไหน ชื่นชอบกาแฟก็มีเมนูหลากหลาย
ทั้งเมนูชา กาแฟ รวมทั้งเมนูช็อกโกแลต
เมนูผลไม้และเมนูของคนไม่ทานกาแฟ
มารับความสุขกับบรรยากาศปี 2023 ด้วยกัน
ที่ Café Amazon สาขานราภิรมย์💚

30/12/2022

🕐เคาท์ดาวน์ 2 วันก่อนสิ้นปีกับ Café Amazon🎉
🎁ชุดของขวัญส่งท้ายปีที่พร้อมมอบรอยยิ้มให้ทั้งคนที่ให้และคนที่ได้รับ 😉เริ่มด้วยเซ็ตใหญ่สุดคุ้มของคนรักกาแฟ ชุดของขวัญ All Coffee 💝ราคาชุดละ 890.- (จากมูลค่ารวมปกติ 1,190.-) ✨เรียกอีกชื่อว่า เซ็ตรวมดาวกาแฟ
พร้อมขวดสเตนเลสพิเศษที่ไม่มีวางจำหน่ายหน้าร้าน มาดูของในเซตกันเลยครับ
☕กาแฟดริป Signature 1 กล่อง
☕กาแฟดริป ผาลั้ง 1 กล่อง
☕กาแฟสกัดเย็น House Blend 1 กล่อง
☕กาแฟสกัดเย็น Valley Secret 1 กล่อง
☕ขวดสเตนเลส ขนาด 22 ออนซ์ 1 ใบ

💞หรือถ้าเพื่อนๆอยากให้อย่างอื่นนอกจากกาแฟ แอดแนะนำ เซ็ต Choco Festive
ราคาชุดละ 590.- (จากมูลค่ารวมปกติ 690.-) คนรักช็อกโกแลตต้องถือกลับบ้านกันไปคนละกล่องแน่นอนครับกับชุดของขวัญช็อกโกแลตพร้อมชง Rich Chocolate เซ็ตช็อกโกแลตมีให้เลือก 2 รสชาติ

💛แบบที่ 1 เซ็ต Classic Choc
ช็อกโกแลตมอลต์ปรุงสำเร็จชนิดผง 2 กล่อง
แก้วสเตนเลสสีเขียว ขนาด 16 ออนซ์ 1 ใบ
ช้อนสเตนเลส ตุ๊กตา 3D Bio Cup 1 ชิ้น

❤️แบบที่ 2 เซ็ต Dark Choc
ดาร์กช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผง 2 กล่อง
แก้วสเตนเลสสีแดง ขนาด 16 ออนซ์ 1 ใบ
ช้อนสเตนเลส ตุ๊กตา 3D ZonZon 1 ชิ้น

Photos from Café Amazon นราภิรมย์ ถ.กรุงนนท์-จงถนอม's post 29/12/2022

ช้อปปิ้งส่งท้ายปี มีของแถมให้! นับถอยหลัง 3 วันก่อนปีใหม่
กับถุงสปันบอนด์ Merry Christmas 3 สี 3 ลาย เมื่อเพื่อนๆ ซื้อสินค้าภายในร้าน Café Amazon ครบ 300 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี! ไปเลย 1 ใบ สามารถนำถุงนี้มาจัดเป็นเซ็ตของขวัญปีใหม่ให้คนที่รักได้เลยนะครับ มาช้อปปิ้งกัน!
โปรดีๆ แบบนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

🎄เงื่อนไขโปรโมชัน🎄
1.รับฟรีถุงสปันบอนด์ Merry Christmas Bag กว่า 300,000 ใบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
2.สงวนสิทธิ์การรับฟรีถุงสปันบอนด์ Merry Christmas Bag ไม่เกิน 5 ใบ / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
3.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มทุกประเภท สินค้าเบเกอรีสด สินค้าเบเกอรีท้องถิ่น (สินค้าที่ไม่ได้ผ่านระบบของคาเฟ่ อเมซอน)และสินค้าชุดของขวัญปีใหม่
4.โปรโมชันนี้สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีที่ร่วมรายการได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีถุงสปันบอนด์)
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

24/12/2022

🍰เค้กชิฟฟ่อนพรีเมี่ยม อร่อยมาก แต่ลดหวาน 50% ทานแล้วดีต่อสุขภาพ
จากราคาเต็ม 140 บาท เหลือราคากล่องละ 120 บาท พร้อมใส่กล่องพรีเมี่ยมสวยหรู

⚠️ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้นนะครับ
มีจำหน่ายที่ คาเฟ่อเมซอน สาขานราภิรมย์

23/12/2022

“Café Amazon Made With Oreo” ❄️🎄
🎅🏻เมนูสุดฟินที่ต้องลองรับวันคริสต์มาส

✨ทั้งชีสเค้กเฟรปเป้วิธโอรีโอ นมปั่นโอรีโอ ที่ยกให้เป็นเมนูขวัญใจคนรักของหวาน และไอซ์มอคค่าโฟมชีสเค้กวิธโอรีโอที่ชาวมอคค่าเลิฟเวอร์
ยกให้เป็นมอคค่าที่อร่อยที่สุดในใจ ทั้ง 2 เมนู ราคาแก้วละ 75.-

☺️ถ้าเพื่อนๆ คนไหนยังไม่ลองทานคงเสียดายแย่
เพราะความอร่อยนี้บรรยายไม่ถูกเลยครับ
มาลองเมนูเทศกาลคริสต์มาสโอรีโอเลยที่ Café Amazon สาขานราภิรมย์

——————————————————————————
แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ และสั่งเครื่องดื่ม
จากทาง คาเฟ่อเมซอน สาขานราภิรมย์
ได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
มาเพิ่มเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคร๊าบ
——————————————————————————
🏡จะมาสั่งดื่มที่ร้าน
📍อยู่ข้างๆร้าน DIY,CJ ตรงข้ามวัดนราภิรมย์ (ใกล้ๆไฟแดง ฝั่งเข้าคลองแขก)
📍https://goo.gl/maps/DxcqLBQXRGk6a3uC6

🚏หรือจะโทรมาสั่งก่อน แล้วมารับที่ร้าน
🛵หรือสั่งให้ส่งก็ได้นะครับ (สั่งเครื่องดื่มทุกชนิด รวมกัน 5 แก้วขึ้นไป ส่งฟรี ระยะทาง 5 กม. แรก)
📞โทร. 093-096-5452

⏰เวลาเปิดปิดร้าน : 06.00 - 17.00 น.

Photos from Café Amazon นราภิรมย์ ถ.กรุงนนท์-จงถนอม's post 20/12/2022

🎁ปีใหม่นี้ คิดไม่ออก ว่าจะมอบอะไรเป็นของขวัญ
ลองมอง “ขนมบ้านอุ๋ม” เป็นหนึ่งในทางเลือก ที่
✅แพ็คเกจกล่องสวยหรู
✅ราคาไม่แพง
✅ขนมอร่อย
✅ถูกใจคนรับอย่างแน่นอน

มีจำหน่ายแล้วที่ คาเฟ่อเมซอน สาขานราภิรมย์ ในราคาปกติ เท่ากับไปซื้อที่หน้าร้านขนมบ้านอุ๋มเลยนะครับ
🪹ใครไม่เคยทาน ขอร้องให้มาลองซื้อไปทานดู แล้วคุณจะรู้ว่าขนมอร่อยและดีมีอยู่จริง

——————————————————————————
แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ และสั่งเครื่องดื่ม
จากทาง คาเฟ่อเมซอน สาขานราภิรมย์
ได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
มาเพิ่มเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคร๊าบ
——————————————————————————
🏡จะมาสั่งดื่มที่ร้าน
📍อยู่ข้างๆร้าน DIY,CJ ตรงข้ามวัดนราภิรมย์ (ใกล้ๆไฟแดง ฝั่งเข้าคลองแขก)
📍https://goo.gl/maps/DxcqLBQXRGk6a3uC6

🚏หรือจะโทรมาสั่งก่อน แล้วมารับที่ร้าน
🛵หรือสั่งให้ส่งก็ได้นะครับ (สั่งเครื่องดื่มทุกชนิด รวมกัน 5 แก้วขึ้นไป ส่งฟรี ระยะทาง 5 กม. แรก)
📞โทร. 093-096-5452

⏰เวลาเปิดปิดร้าน : 06.00 - 17.00 น.

19/12/2022

วันนี้มีแจกต่อนะครับ
แค่เพื่อนๆ ซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป ที่หน้าร้าน Café Amazon สาขานราภิรมย์
*คละสี

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน
สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

17/12/2022

❄Snowy Dessert is coming to town! ฟินสุดจนหยุดไม่อยู่
☃เพียงซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 1 แก้ว รับส่วนลด 10 บาท สำหรับการซื้อสินค้ากลุ่มเบเกอรีที่ร่วมรายการ* 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 ที่ร้าน Café Amazon สาขานราภิรมย์

*สินค้ากลุ่มเบเกอรีที่ร่วมรายการ มีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ เมอแรงค์พัฟคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Meringue Puff ), คริสปี้ครัวซองต์คุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Crispy Croissant), มูสเค้กคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Mousse Cake), บราวนี่คุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Brownie) และเค้กลาวาคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Lava Cake)🌨เงื่อนไขโปรโมชัน🌨
1.ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 1 แก้ว รับส่วนลด 10 บาท สำหรับซื้อสินค้ากลุ่มเบเกอรีที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น
หมายเหตุ: สินค้ากลุ่มเบเกอรีที่ร่วมรายการ มีทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ เมอแรงค์พัฟคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Meringue Puff ), คริสปี้ครัวซองต์คุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Crispy Croissant), มูสเค้กคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Mousse Cake), บราวนี่คุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Brownie) และเค้กลาวาคุกกี้แอนด์ครีม (Cookies and Cream Lava Cake)
2.สงวนรับสิทธิ์ส่วนลด 10 บาท / เครื่องดื่ม 1 แก้ว / สินค้ากลุ่มเบเกอรีที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น เท่านั้น (ไม่จำกัดสิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ)
3.รับสิทธิ์ส่วนลด 10 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
4.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6.โปรโมชันนี้สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีที่ร่วมรายการได้
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
9.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

16/12/2022

🎄🎅Merry Christmas Bag!

⛄มาเลือกช้อปสินค้าในร้านคาเฟ่ อเมซอน แล้วจัดชุดของขวัญด้วยตัวคุณเองดีกว่า! เมื่อซื้อสินค้าคาเฟ่ อเมซอนที่ร่วมรายการครบ 300 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี! ถุงสปันบอนด์ Merry Christmas Bag 1 ใบ สำหรับใส่สินค้าเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ในปี 2566 ที่จะถึงนี้

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)🎄เงื่อนไขโปรโมชัน🎄
1.รับฟรีถุงสปันบอนด์ Merry Christmas Bag กว่า 300,000 ใบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 14 มกราคม 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
2.สงวนสิทธิ์การรับฟรีถุงสปันบอนด์
Merry Christmas Bag ไม่เกิน 5 ใบ / 1 ใบเสร็จเท่านั้น
3.โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มทุกประเภท สินค้าเบเกอรีสด สินค้าเบเกอรีท้องถิ่น (สินค้าที่ไม่ได้ผ่านระบบของคาเฟ่ อเมซอน)และสินค้าชุดของขวัญปีใหม่
4.โปรโมชันนี้สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีที่ร่วมรายการได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีถุงสปันบอนด์)
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

15/12/2022

วันพฤหัสบดีสีเขียวต้นคริสต์มาส 🎄มาแล้วครับ!
🌲สีเข้ากับเทศกาลสุดๆ สีเขียวมงคลพกแล้วเหนี่ยวทรัพย์ให้อยู่ในกระเป๋าอีกนาน
🟢มาพร้อมฝาปิดน้องซนซน สกรีนลาย Café Amazon ดีเทลสวยหลังกล่อง
นำมาต่อกันเป็นเค้กก็น่ารัก เพื่อนๆ ที่อยากได้กล่องคริสต์มาส
Cake Box is coming to Café Amazon! ใบนี้ไม่ยาก! 😝แค่เพื่อนๆ
ซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป ที่หน้าร้าน Café Amazon สาขานราภิรมย์ ตามวันที่กำหนด💚

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

💚เงื่อนไขโปรโมชัน💚
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว
2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

14/12/2022

สีฟ้ามาแล้วคร๊าบ 💙วันพุธนี้มีสีฟ้ามาแจก❄
🌨พร้อมฝาปิดน้องซนซนสุดน่ารัก โมเดลแบบ 3D ยืนโดดเด่นอยู่บนฝา
เพื่อนๆ ที่อยากได้กล่องคริสต์มาส Cake Box is coming to Café Amazon! 🎄
จับจองเป้นเจ้าของ ง๊าย ง่าย เพียงซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป ที่หน้าร้าน Café Amazon
☃ทุกสาขา ตามวันที่กำหนดได้เลยครับ

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

💙เงื่อนไขโปรโมชัน💙
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว
2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

13/12/2022

มาต่อกันที่วันอังคารสีเหลือง!💛 น่ารักนุ้บนิ้บในใจ🌞
🍰กล่องเก็บของขนาดใหญ่ ดีไซน์ น่ารัก เหมือนเค้กจริงๆ
✨พร้อมน้องซนซนด้านบน แบบ 3D มีทั้งท่าถือหิมะ นั่งคู่ต้นคริสต์มาส
ใส่หูกวาง หรือสวมหมวกซานต้า เห็นแล้วอยากจะสะสมให้ครบทุกแบบเลย กับ Cake Box is coming to Café Amazon! เพียงแค่เพื่อนๆ ซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป ที่หน้าร้าน Café Amazon ทุกสาขา
ตามวันที่กำหนด ⭐ก็รับไปได้เลยครับ กล่องเค้กคริสต์มาส 1 กล่องทันที

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

🌟เงื่อนไขโปรโมชัน🌟
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว
2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

12/12/2022

🥳มาแล้ว!! เค้กชิ้นแรกสีแดงคริสต์มาส 🎅🎄กล่องเก็บของใหญ่ๆ พร้อมน้องซนซนตัวบิ๊ก แบบ 3D ❤หลากหลายท่าทาง ทั้งถือหิมะ ต้นคริสต์มาส หรือใส่หูกวาง สวมหมวกซานต้าก็มี🥰
แถมดีเทลลายคริสต์มาสด้านหลังกล่อง น่ารักแบบเกินต้าน!
🍰กับ Cake Box is coming to Café Amazon!
จับจองเป็นเจ้าของน้องได้ง่ายๆ เพียงแค่ซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้วขึ้นไป
ที่หน้าร้าน Café Amazon สาขานราภิรมย์ ตามวันที่กำหนด😍

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

🔴เงื่อนไขโปรโมชัน
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง ทั้ง 2 ลาย
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง ทั้ง 2 ลาย
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า ทั้ง 2 ลาย
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว ทั้ง 2 ลาย
2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

12/12/2022

ขอเสียงคนรอกล่องเค้กซนซนตัวจิ๋ว 📢ใกล้เข้ามาแล้วกับโปรดี๊ดี 🍰แจกกล่องเค้กคริสต์มาส 1 ชิ้น เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้ว มีให้สะสมถึง 4 วัน 4 สี สีสันสดใส สดสวย เหมาะกับเทศกาลสุดๆ
อย่าลืม! ตั้งนาฬิกาปลุกเช้าวันจันทร์เตือนไว้เลย⏰🔔

✨เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon สาขานราภิรมย์ โดยจะแจกตามวันดังนี้

❤วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
💛วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
💙วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
💚วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขโปรโมชันและสามารถตรวจสอบจำนวนกล่องเค้กคริสต์มาสได้ที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนทุกสาขา
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์
สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

✍เงื่อนไขโปรโมชัน✍
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว

2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

11/12/2022

เตรียมตัวให้พร้อม😍 ตั้งนาฬิกาปลุกให้ดี ⏰
🍰Cake Box is coming to Café Amazon! ฟรี!!กล่องเค้กคริสต์มาส 1 ชิ้น
เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ 2 แก้ว ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขานราภิรมย์
โดยจะแจกตามวันดังนี้

❤วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
💛วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
💙วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
💚วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว

🛵พิเศษ!!! เฉพาะสาขานราภิรมย์ สั่งเดลิเวอรี่ รับ 1 สิทธิ์ /วัน

สั่งได้ที่ไลน์
หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://lin.ee/z9DEkas
📞โทร. 093-096-5452

หมายเหตุ : โปรโมชั่นเฉพาะสาขานี้ เนื่องจากสาขานราภิรมย์ ไม่มีบริการ FOOD DELIVERY (เงื่อนไขข้อ 6) อาทิพวก Line Man , GRAB แต่เป็นบริการจัดส่งตรงจากทางสาขาเอง จึงเปรียบเสมือนลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้าน

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขโปรโมชันและสามารถตรวจสอบจำนวนกล่องเค้กคริสต์มาสได้ที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนทุกสาขา✍เงื่อนไขโปรโมชัน✍
1. สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon เมนูใดก็ได้ 2 แก้ว รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกัน เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขการแจก Cake Box Set ตามวันและสีที่กำหนด

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีแดง
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเหลือง
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีฟ้า
วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2565 แจก Cake Box Set สีเขียว

2. Cake Box Set มีจำนวนจำกัด/สาขา สามารถตรวจสอบ Cake Box Set ได้ที่ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ก่อนการสั่งซื้อสินค้า
3. รับฟรี Cake Box Set 1 ชิ้น/1 ใบเสร็จ/1 คิวการใช้บริการ เท่านั้น
4. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้
5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)
6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้
7. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้
8. โปรโมชันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านอาหาร ใน Amphoe Bang Len?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

บาริสต้าสาวสวยแห่ง คาเฟ่อเมซอน สาขานราภิรมย์

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


259 หมู่ 3 ถนนกรุงนนท์-จงถนอม ตำ
Amphoe Bang Len
73130

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 17:00
อังคาร 06:00 - 17:00
พุธ 06:00 - 17:00
พฤหัสบดี 06:00 - 17:00
ศุกร์ 06:00 - 17:00
เสาร์ 06:00 - 17:00
อาทิตย์ 06:00 - 17:00

ร้านกาแฟ อื่นๆใน Amphoe Bang Len (แสดงผลทั้งหมด)
Coffee House บ้านกาแฟ ในปั๊มptดอนยอ Coffee House บ้านกาแฟ ในปั๊มptดอนยอ
Coffee House บ้านกาแฟ ในปั๊มptดอนยอ
Amphoe Bang Len, 73130

กาแฟ ชา เครื่องดื่ม ขนมเค้ก

Give a cup cafe บางเลน Give a cup cafe บางเลน
Amphoe Bang Len, 73130

Dood Dee Coffee Dood Dee Coffee
หมู่บ้านสวนบุปผา, บางเลน, นครปฐม
Amphoe Bang Len, 73130

ยินดีตอนรับอรรถรสของอาหาร

ร้านชานมไข่มุก Hop Chafe' สาขาวัดมะเกลือ ร้านชานมไข่มุก Hop Chafe' สาขาวัดมะเกลือ
ศาลายา บางภาษี
Amphoe Bang Len, 73130

บ้านสีเหลือง The yellow house บ้านสีเหลือง The yellow house
ร้านจรัญ ใบแทรค105 ม. 9 ต. นิลเพชร อ. บางเลน จ. นครปฐม
Amphoe Bang Len, 73130

ชา กาแฟ เครื่องดื่ม ร้านเล็กๆ ของพี่และน้อง

Baan Benz Coffee&Dessert Baan Benz Coffee&Dessert
287 ม. 6
Amphoe Bang Len, 73190

บ้านเบนซ์/บ้านภาษาจีน

Cafe Tropical at ตงปก Cafe Tropical at ตงปก
หมู่ 9 ตำบลบางปลา
Amphoe Bang Len, 73130

ค่าเฟ่สวนป่า

ริมไผ่คาเฟ่- Rimphai Cafe ริมไผ่คาเฟ่- Rimphai Cafe
35RG+J5R ตำบล ไทรงาม อำเภอบางเลน นครปฐม
Amphoe Bang Len, 73130

คาเฟ่ กาแฟสด เบเกอรี่ ริมโค้งแม่น้ำท่าจีน

เค้กบ้านริมคลอง เค้กบ้านริมคลอง
Amphoe Bang Len, 73130

รับสั่งทำเค้กทุกเทศกาล ใหม่สดสะอาด รับปริ๊นงาน ถ่ายเอกสาร เคลือบบัตร ถ่ายรูปสมัครงาน รับซ่อมผ้า

สวนริมคลอง สวนริมคลอง
ถนนตัดกับถ. ศาลายาบางภาษี เส้นไปตลาดน้ำลำพญา
Amphoe Bang Len, 73130

ร้านกาแฟริมคลองบรรยากาศดี เหมาะแก่

The Flask Cafe by Air Orchids The Flask Cafe by Air Orchids
23/1 หมู่ 3 ทางหลวง ชนบท นฐ. 3004 ต. นราภิรมย์
Amphoe Bang Len, 73130

A small Cafe' hidden inside Air Orchids supermarket