บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ

บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ

ความคิดเห็น

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัทพูลอุดม จำกัด ได้ทำบุญถวายเพลพระ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
นำโดยคุณวันดี อัครวงศ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานพูลอุดม จำกัด พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน
**จำหน่าย หญ้าเนเปียร์สับ**
กิโลกรัมละ 1 บาท (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้ มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง

หมายเหตุ : หากมาตัดเอง กก.ละ 0.70 บ.

Kกั้ง 065-2374368
Kเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ
ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100 กรัม)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม
**อ้างอิง : Dumrong Leenanuruksa, 2522. การผลิตหญ้าแห้งเพื่อเลี้ยงโค กระบือจากหญ้าเนเปียร์. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รายละเอียดการจำหน่ายหญ้าเนเปียร์ ติดต่อ
คุณเบียร์ 089-8442755
คุณอ้น 089-8484669
คุณโชคชัย 065-237-4368
บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานได้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้จักวิธีการป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุและการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การดับไฟแก๊ส ที่เกิดจากน้ำมัน การใช้ถังเคมีดับเพลิง เข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เกษตรกรท่านใด สนใจ หญ้าเนเปียร์ ตัดและสับสดๆ มีเพียงพอสำหรับความต้องการ ราคาพิเศษช่วงนี้เพียง
กก.ละ 50 สตางค์ สับให้เรียบร้อย (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้
มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง
สนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์ตามนี้เลยค่ะ

คุณอ้น 089-8484669
คุณเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ

ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100g.)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม
วันนี้ บริษัท พูลอุดม จำกัด เราพร้อมจำหน่าย หญ้าเนเปียร์ แล้วครับ
ตัดสับสดๆ มีเพียงพอสำหรับความต้องการ ราคาพิเศษช่วงนี้เพียง
กก.ละ 50 สตางค์ (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้ มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง
ราคานี้ได้อีกไม่นานนะครับ สั่งเลย

คุณอ้น 089-8484669
คุณเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ

ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100g.)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม

**อ้างอิง : Dumrong Leenanuruksa, 2522. การผลิตหญ้าแห้งเพื่อเลี้ยงโค กระบือจากหญ้าเนเปียร์. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บจก.พูลอุดมชัยภูมิ
ขณะนี้เราเปิดรับซื้อเมล็ดข้าวโพดขอเชิญผู้สนใจครับ
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลานตากสินค้าเกษตร และ ธุรกิจขนส่งส?

บริษัท พูลอุดม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท พนักงานของบริษัทนั้นมีมากกว่า 100 คน ในการให้บริการและเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า บริการหลักของทางบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพืชผลทางการเกตร ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลานตากสินค้าเกษตร และ ธุรกิจขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยบริษัทรับขนส่งภายในประเทศทั่วทั้งภูมิภาคประเทศไทย และงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้าที่ต้องการขนส่งออกต่างประเทศ

Photos from บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's post 25/10/2022

บริษัท พูลอุดม จำกัด เปิดรับซื้อข้าวโพด เริ่มตั้งแต่วันที่ 25/10/65 ลูกค้าที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว นำผลผลิตมาจำหน่ายได้ทุกวันนะค่ะ

Photos from บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 19 /10/2565 คุณวันดี อัครวงศ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้มอบทีวีจำนวน 1 เครื่อง ขนาด42นิ้ว ให้กับอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีคุณอ้อยใจ คำบุญเรือง
นายอำเภอบำเหน็จณรงค์เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางอำเภอในการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลกับประชาชนผู้มาติดต่อให้ดียิ่งขึ้น

07/10/2022

บริษัท พูลอุดม จำกัด
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูญเสีย ต่อเหตุการณ์ความรุนแรง
ด้วยความอาลัยยิ่ง

13/09/2022

****ประกาศรับสมัครงาน****

บริษัท พูลอุดม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า
3.มีประสบการณ์ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
4.มีความรู้ระบบ GPS Tracking
5.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งาน Microsoft Office
6.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ในพื้นที่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี และพื้นที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7.มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจเบื้องต้นได้

ลักษณะงาน:
1.ควบคุม ดูแล งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ชี้วัดที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้า
2.ให้คำปรึกษา ประสานงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานแผนก-ฝ่ายภายนอก
3.ติดตามประเมินผลงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผน
4.ควบคุม ดูแลการรับ และส่งข้อมูลฯ หรือความต้องการของลูกค้ารวมทั้งติดต่อประสานงานลูกค้าและแผนกต่างๆ

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถาม ติดต่อคุณเทวิน 081-879-1307
หรือ Inbox FB
หรือ Line Id : sintron

Photos from บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's post 09/09/2022

บริษัท พูลอุดม จำกัด
ร่วมปลูกต้นกล้าจำนวน 500 ต้น ในโครงการจป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเขาตาเงาะ(วัดหลวงปู่จื่อ) ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยคุณวันดี อัครวงศ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ‘’ ปลูกต้นกล้า 500 ต้น ในโครงการจป.ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ‘’ โดยได้รับเกียรตินางรุ้งลาวัลย์ กัณฑสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดทำโดย ฝ่าย HR.

Photos from บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's post 01/07/2022

บริษัท พูลอุดม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานขับรถขนส่งสินค้าหลายประเภท จำนวนหลายอัตรา
1.เทรลเลอร์ลากตู้คอนเทนเนอร์
2.เทรลเลอร์พื้นเรียบ
3.พ่วงดัมพ์

คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. เพศชาย
2. มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี
3. มีประสบการณ์ในการขับรถเช่น รถเดี่ยว รถหัวลาก รถพ่วง เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปีหรือมีประสบการณ์ขับรถขนตามประเภทที่ต้องการสมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ และ ตรงกับชนิดของรถที่ขับ ท.2 หรือ ท.3
5. ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ โรคที่สังคมรังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง มีความปกติในการมองเห็น การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส หรืออื่นๆที่ไม่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออกจากงานโดยมีความผิด พนักงานขับรถทุกท่านต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. ต้องมีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ติดต่อ คุณเทวิน โทร 081-879-1307
คุณยุธนา โทร 089-543-5606

29/06/2022

บริษัท พูลอุดม จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานขับรถแท้งค์น้ำมันพืช และรถทอยสินค้าภายใน หลายอัตรา ประจำสถานที่ปฏิบัติงาน
ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์, ต.ปากคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. เพศชาย
2. มีอายุระหว่าง 22 – 40 ปี
3. มีประสบการณ์ในการขับรถเช่น รถเดี่ยว รถหัวลาก รถพ่วง เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปีหรือมีประสบการณ์ขับรถขนส่งน้ำมันพืชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ และ ตรงกับชนิดของรถที่ขับ ท.2 หรือ ท.3
5. ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ โรคที่สังคมรังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง มีความปกติในการมองเห็น การได้ยินเสียง ประสาทสัมผัส หรืออื่นๆที่ไม่เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเป็นผู้ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
7. ไม่เป็นผู้มีหนีสิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
8. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออกจากงานโดยมีความผิด พนักงานขับรถทุกท่านต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. ต้องมีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ติดต่อ คุณสินธร โทร 087-011-6117

Photos from บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's post 12/04/2022

วันที่ 12 เมษายน 2565 บริษัทพูลอุดม จำกัด ได้ทำบุญถวายเพลพระ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
นำโดยคุณวันดี อัครวงศ์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ และพนักงานพูลอุดม จำกัด พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน

25/03/2022

**จำหน่าย หญ้าเนเปียร์สับ**
กิโลกรัมละ 1 บาท (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้ มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง

หมายเหตุ : หากมาตัดเอง กก.ละ 0.70 บ.

Kกั้ง 065-2374368
Kเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ
ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100 กรัม)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม
**อ้างอิง : Dumrong Leenanuruksa, 2522. การผลิตหญ้าแห้งเพื่อเลี้ยงโค กระบือจากหญ้าเนเปียร์. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

06/05/2021

รายละเอียดการจำหน่ายหญ้าเนเปียร์ ติดต่อ
คุณเบียร์ 089-8442755
คุณอ้น 089-8484669
คุณโชคชัย 065-237-4368

25/11/2020

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานได้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้จักวิธีการป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุและการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การดับไฟแก๊ส ที่เกิดจากน้ำมัน การใช้ถังเคมีดับเพลิง เข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

13/11/2020

เกษตรกรท่านใด สนใจ หญ้าเนเปียร์ ตัดและสับสดๆ มีเพียงพอสำหรับความต้องการ ราคาพิเศษช่วงนี้เพียง
กก.ละ 50 สตางค์ สับให้เรียบร้อย (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้
มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง
สนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์ตามนี้เลยค่ะ

คุณอ้น 089-8484669
คุณเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ

ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100g.)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม

06/11/2020

วันนี้ บริษัท พูลอุดม จำกัด เราพร้อมจำหน่าย หญ้าเนเปียร์ แล้วครับ
ตัดสับสดๆ มีเพียงพอสำหรับความต้องการ ราคาพิเศษช่วงนี้เพียง
กก.ละ 50 สตางค์ (รับเอง) ที่บจก.พูลอุดม อ.บำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ข้างโรงแป้ง สยาม ควอลิตี้ มีบริการส่งให้+ ตามระยะทาง
ราคานี้ได้อีกไม่นานนะครับ สั่งเลย

คุณอ้น 089-8484669
คุณเบียร์ 089-8442755
.............................................................
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (พันธุ์ลูกผสม)
ชื่อสามัญ : Pak Chong 1
ชื่อวิทยาศาสตร์: P. purpureum x pennisetum americanum
พันธุ์ดั้งเดิม : หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก
หน่วยงานพัฒนาสายพันธุ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ โคราช กรมปศุสัตว์
ลักษณะเด่นชัด : ลำต้นสูงใหญ่ เหมือนเนเปียร์ยักษ์ ลำต้นอวบ และออกเขียวอ่อน ใบ และลำต้นไม่มีขน ลดการคันขณะเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิตเหมือนกับหญ้าเนปียร์ยัก ผลผลิตต่อไร่สูง 10-60 ตัน/ไร่/ปี หรือมากกว่า (ตัดหลายรุ่นต่อปี) ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และน้ำ

ประโยชน์หญ้าเนเปียร์
1. ใช้ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม และกระบือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับการให้กินสด และการทำหญ้าหมัก
2. ใช้เป็นชีวะมวลสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
3. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
4. ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
5. ลำต้นนำมาสับ และอัดเป็นแท่งสำหรับเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหาร
6. หญ้าเนเปียร์มีโปรตีนสูง และให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหญ้าทุกสายพันธุ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับวัวขุน โคขุนและวัวชนทุกระยะ
....................................................................
คุณค่าทางโภชนาการหญ้าเนเปียร์ (100g.)
– พลังงาน : 175.40 แคลอรี่
– โปรตีน : 7.32 กรัม
– ไขมัน : 0.99 กรัม
– คาร์โบไฮเดรต : 34.32 กรัม
– ความชื้น : 8.68 กรัม
– เถ้า : 11.51 กรัม
– กาก : 37.21 กรัม
– แคลเซียม : 247.5 มิลลิกรัม
– ฟอสฟอรัส : 203.9 มิลลิกรัม
– เหล็ก : 12.4 มิลลิกรัม

**อ้างอิง : Dumrong Leenanuruksa, 2522. การผลิตหญ้าแห้งเพื่อเลี้ยงโค กระบือจากหญ้าเนเปียร์. งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

06/11/2020

บจก.พูลอุดมชัยภูมิ
ขณะนี้เราเปิดรับซื้อเมล็ดข้าวโพดขอเชิญผู้สนใจครับ

12/08/2019

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

28/07/2019
20/04/2018

ขับช้าสักนิด มีมิตรไมตรีต่อกันบนท้องถนน

23/11/2017

👍👍 บริษัท พูลอุดม จำกัด 👍👍

👉 บริการขนส่งสินค้า 🚛🚛🚛🚛
👉 ลานตากสินค้าเกษตร 🍀☘🌿🍃
👉 ผู้ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ 🐷🐄🐃🐓

23/11/2017

บริษัท พูลอุดม จำกัด ชัยภูมิ's cover photo

07/11/2017

บจก.พูลอุดมชัยภูมิ
ขณะนี้เราเปิดรับซื้อเมล็ดข้าวโพดขอเชิญผู้สนใจครับ

27/10/2017

Thairath - ไทยรัฐออนไลน์

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

LIVE : ถ่ายทอดสด พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พร้อมด้วยพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

23/10/2017

วันปิยะมหาราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

21/10/2017

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านชวนและเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพเพื่อให้พนักงานทุกส่วนงานได้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้จักวิธีการป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุและการหนีไฟได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การดับไฟแก๊สไฟที่เกิดจากน้ำมัน การใช้ถังเคมีดับเพลิง เข้าระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพและมีการฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

20/10/2017

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานกฐินสามัคคีทอด ณ #วัดภิรมยาวาส ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
โดยงานนี้ทาง บริษัทฯได้ร่วมโรงทานให้กับแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย

11/10/2017

บริษัท พูลอุดมจำกัดร่วมเป็นหนึ่งในรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็ก และ มีความมุ่งมั่นที่จะนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

12/09/2017

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD มอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 แก่ บริษัท พูลอุดม จำกัด โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯได้เป็น 1 ใน10 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ออกบูธกับงานในครั้งนี้

09/09/2017

Good Morning saturday...

28/07/2017

ทรงพระเจริญ

14/07/2017

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จำกัด ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมและดูและระบบติดตาม GPS MIMAMORI พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัทฯ

07/07/2017

ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน "ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ"ในวันนี้

05/07/2017

ขอเชิญร่วม โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ"
ณ หมู่ 11 บ้านปากจาบ ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กําหนดการ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:30 น.
โครงการ "ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ" เป็นโครงการที่ บริษัท พูลอุดม จำกัด ร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้าน
บริเวณข้างเคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาตามธรรมชาติให้คงอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ และมีการแพร่พันธุ์ในระบบนิเวศน์อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ผ่านมาบริษัทได้ปล่อยปลาสายพันธุ์ต่างๆลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชุมชนแล้วมากกว่าหนึ่งแสนตัวในหลายปีที่ผ่านมา

03/07/2017

ปัญหาขาดแคลนงบประมาณและประชากรหนุ่มสาวที่ เข้าไปทำงานในเมือง ทำให้เมื่อยามต้องการแรงงาน เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นไปได้ยาก บจก.พูลอุดม เห็นถึงปัญหานี้จึงได้ส่ง ทีมพนักงานของบริษัท ที่มีจิตอาสา ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อสัตว์ร้าย และไม่งามตา บริเวณ #วัดคลองสันติธรรม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงบริษัท งานนี้ชาวชุนชน บ้านคลองสันติธรรม ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิได้เลี้ยงอาหารกลางวันกับพนักงานที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

29/06/2017

เมื่อวันที่ 26 มิถนายน พ.ศ. 2560 บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือรับฟังปัญหาพร้อมทั้งอธิบายกิจการงานภายในบริษัทฯ
กับผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชน #บ้านคลองสันติธรรม ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงบริษัท ภายในงานบริษัทฯได้จัดอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน งานนี้ทำให้ชาว #บ้านคลองสันติธรรม ต้อนรับและเข้าใจในกิจการงานบริษัทฯเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

14/06/2017

ผู้อำนวยการฝ่ายฯและพนักงาน บจก.พูลอุดม ได้ร่วมงาน พิธีรับตราตั้งและแสดงมุทิตาสักการะ พระอธิการ คมกฤช สุนทโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกเพรชพัฒนา เป็นเจ้าอาวาส #วัดกุดตาลาด บ้านกุดตาลาดพัฒนา ตำบลโคกเริงรมย์ อ.#บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
และพร้อมกันนี้บริษัทฯได้ร่วมโรงทานน้ำใจ สบทบทุนอาหารเพื่อต้อนรับผู้มาร่วมงานโดย ได้ส่งตัวแทนพนักงานจากบริษัทฯช่วยงาน จนทุกอย่างเรียบร้อยเป็นอย่างดี

09/06/2017

บจก. พูลอุดม ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ logistics และ Co., Ltd. ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ. ชลบุรี
โดยได้พูดคุุยแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อซักถาม เทคนิคต่างๆ ทางด้านขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล ซึ่งงานนี้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

26/05/2017

ยาเสพติดนั้นได้ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อสุขภาพและจิตใจของผู้เสพ
ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายแก่เพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป
อีกทั้งยังมีผลเสียต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมจึงพูดได้ว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไข
บริษัท พูลอุดม จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
จึงได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตามมาตรการสถานประกอบการห่างไกลยาเสพติด....

08/05/2017

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 บจก. พูลอุดม ได้รับเกียรติให้ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ #โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน เป็นประธานในพิธี การร่วมงานครั้งนี้ บจก.พูลอุดมได้ส่งพนักงานภายในบริษัทลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ โดยมีทีมที่ร่วมลงแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 6 ทีม มาจากที่ต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น งานนี้พนักงานได้โชว์ฝีมือระดับลีก คว้าแชมป์ถ้วยฟุตบอลได้ที่ 1 มาครองด้วยความภูมิใจ

04/05/2017

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บจก.พูลอุดม ได้ร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติและสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิตด้วย ณ ห้องเทพสถิต #โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน
เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

24/03/2017

บริษัท พูลอุดม จำกัด
รับสมัครงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง/หัวหน้างานบริหารงานขนส่ง (2 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
คุณสมบัติผู้สมัคร:
* ชาย สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
* วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
* ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
* มีประสบการณ์การบริหารและจัดการงานขนส่งอย่างน้อย 3 ปี
* หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการติดตาม GPS และระบบอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความรู้ทางกฏหมายด้านขนส่ง และด้านคลังสินค้า หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ:
* ที่พัก
* ค่ารักษาพยาบาล
* ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
* กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* เครื่องแบบพนักงาน
* โบนัส

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ผู้สนใจส่งจดหมายแจ้งประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน พร้อมสำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 ใบ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่งถึง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พูลอุดม จำกัด
90/54-57 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 19 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2233-3990-9 ต่อ 1986

20/03/2017

บริษัท พูลอุดม จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม Kerry logistics ณ อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ได้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจ ในการจัดการกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร การทำงานที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนา และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการขนส่ง
การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อสร้างพันธมิตรที่ดีและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่อนาคตที่มีระบบมากขึ้น

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2/1 หมู่ 10 ต. โคกเริงรมย์ อ. บำเหน
Amphoe Bamnet Narong
36160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00