ม.รามคำแหง ชัยภูมิ, Amphoe Bamnet Narong Videos

Videos by ม.รามคำแหง ชัยภูมิ in Amphoe Bamnet Narong. RU.Chaiyaphum

เปิดเรียนวันไหน....
#ตารางบรรยายภาค2ปีการศึกษา2565
#ส่วนภูมิภาค
ตารางบรรยายสรุป (เสาร์-อาทิตย์) และตารางบรรยายสด (จ.-ศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

#ตารางบรรยายสรุป บรรยายวันที่ 3 ธันวาคม 65 - 12 มีนาคม 2566
https://drive.google.com/file/d/1FTLJMBJCKpFFBNio_-q0BlyiNmG2A499/view?usp=share_link

Link สำหรับรับชม
#ดูบรรยายสดออนไลน์ตามตารางได้ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/
เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป
#สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่
http://www.m-learning.ru.ac.th/mls-campus/site/login.ru
🌷กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ (หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)

#ตารางบรรยายสด (จันทร์ - ศุกร์)
https://drive.google.com/file/d/1Sr6-Q-hRzQRjpD5YYwwmFYIIZ7JsYnuT/view?usp=share_link

Link สำหรับรับชม
#บรรยาย 30 พฤศจิกายน 65 - 1 มีนาคม 66 (วันจันทร์-วันศุกร์)
🍁ดูบรรยายตามตารางได้ที่ สาขาวิทยบริการ

Other ม.รามคำแหง ชัยภูมิ videos

เปิดเรียนวันไหน.... #ตารางบรรยายภาค2ปีการศึกษา2565 #ส่วนภูมิภาค ตารางบรรยายสรุป (เสาร์-อาทิตย์) และตารางบรรยายสด (จ.-ศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 #ตารางบรรยายสรุป บรรยายวันที่ 3 ธันวาคม 65 - 12 มีนาคม 2566 https://drive.google.com/file/d/1FTLJMBJCKpFFBNio_-q0BlyiNmG2A499/view?usp=share_link Link สำหรับรับชม #ดูบรรยายสดออนไลน์ตามตารางได้ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/ เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป #สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่ http://www.m-learning.ru.ac.th/mls-campus/site/login.ru 🌷กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ (หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์) #ตารางบรรยายสด (จันทร์ - ศุกร์) https://drive.google.com/file/d/1Sr6-Q-hRzQRjpD5YYwwmFYIIZ7JsYnuT/view?usp=share_link Link สำหรับรับชม #บรรยาย 30 พฤศจิกายน 65 - 1 มีนาคม 66 (วันจันทร์-วันศุกร์) 🍁ดูบรรยายตามตารางได้ที่ สาขาวิทยบริการ

ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนะคะ #สอบภาค265 #ส่วนภูมิภาค #รามคำแหงชัยภูมิ

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://youtu.be/I-hADsVtA3k https://drive.google.com/file/d/1tqnKOxhZPwB5AVnl_nnktiOPRlWstEL6/view?usp=sharing

#วันเข้าพรรษา2565 ------- วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ------- >>> สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา และเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอ

ประมวลภาพพิธีพุทธาภิเษกและพิธีอัญเชิญพระพุทธชัยภูมิราชาราม วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

พิธีพุทธาภิเษกและพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำสาขาชัยภูมิ

แนะนำคณะสื่อสารมวลชน​ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ศึกษาทักษะจำเป็นของนักนิเทศศาสตร์ทุกสาขาให้ได้เข้าใจและได้ฝึกปฏิปัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงการทำเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้จริงทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง การเข้าใจถึงธุรกิจสื่อในหลากหลายระดับและการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อเนื่องจากปัจจุบันการเป็น content creator เข้าใจการเป็น ผู้ประกอบการจะสามารถสร้างร้ายได้ด้วยตนเองได้ผ่านสื่อ​ แพลตฟอร์มต่าง ๆได้เน้นการคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึง ปรากฎการณ์ของสื่อที่เกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์ผ่านหลักคิดทางนิเทศศาสตร์จากมิติต่าง ๆ #​สมัครถึงวันที่​3​กรกฎาคม65 สอบถามเพิ่มเติม 061-9462659, 095-1752499

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ============================ ลำดับที่ ๒o ชื่อ นางพัชรนันท์ รัตนเทวาวิวัฒน์ -ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

แนะนำคณะนิติศาสตร์

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ============================ ลำดับที่ ๑๙ ชื่อ ดร.จิรัฐิติกาล สุทธานุช -ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปี 2552 -ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ จบปี 2554 ปัจจุบันตำแหน่ง -ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

#แนะนำหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์​ สาขาบริหารรัฐกิจ สอบเพิ่มเติม 061-9462659, 095-1752499

#ข่าวดี.... สำหรับผู้ที่เคยเรียนที่​ ม.รามคำแหง​ ไม่ว่าจะเป็นรหัสไหน​ สามารถนำผลการเรียนที่สะสมมาเทียบโอนแล้วเรียนต่อได้​ในหลักสูตรที่เปิดปัจจุบัน​ โดยไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม่​ หรือจะมาต่อปริญญาตรีใบที่สอง​ #พิเศษสุดๆ 📍ได้รับส่วนลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต​ 50​% 📍เรียนที่ไหนก็ได้ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน​ เรียนออนไลน์หรือจะอ่านหนังสือแล้วไปสอบ 📍จัดตารางเรียนเองได้​ ตามสไตน์คนรุ่นใหม่​ หรือจะมาฟังบรรยายที่สาขาฯ​ ก็เลือกเองได้ 📍ทบทวนการเรียนได้ตลอด 📍เหมาะสำหรับคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย​ เพราะไม่กระทบเวลาทำงาน 📍มีกลุ่มติว​ เจ้าหน้าที่ดูให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนและดูแลจนจบการศึกษา เปิดสอน​ 4​ คณะ ♥️ คณะนิติศาสตร์ ♥️ คณะรัฐศาสตร์​ สาขาบริหารรัฐกิจ ♥️ คณะบริหารธุรกิจ​ สาขาการจัดการ ♥️ คณะสื่อสา

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ============================ ลำดับที่ ๑๘ ชื่อ นางสาวกัญญาพัชร เยี่ยมศิริ หลักสูตรพรีดีกรี ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๗ ชื่อ นางวิชชุดา ยินดี ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๑ ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๖ ชื่อ ว่าที่เรือตรี ธราธิป พหลภิญโญ ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์ และ คณะรัฐศาสตร์​ ปริญญาโท : คณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันตำแหน่ง : ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๕ ชื่อ นางสาวรัชนีกร เพ็ขรเวียง ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๒ ปัจจุบันตำแหน่ง ศึกษานิเทศ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๔ ชื่อ นายพิเชษฐ แสงจักร ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประดู่วิทยา #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๓ ชื่อ นายทรงพล ก้อนเงิน ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๓ อาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒o (สวนป่าเทพสถิต) #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

เรียนครั้งเดียวได้​ 2​ ปริญญา โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนนศาสตร์และบริหารธุรกิจ #ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เรียนเสาร์​ อาทิตย์ สนใจทักมานะคะ 061-9462659, 095-1752499

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๒ ชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง กรทิพย์ กุมขุนทด ปริญญาโท : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๑ อาชีพ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๑๑ ชื่อ​ : นายนภสินธุ์ พิรุณทอง ปริญญาตรี​ : คณะมนุษยศาสตร์​ สาขาสื่อสารมวลชน #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

#พรีดีกรีรามคำแหงคนเก่ง นางสาวภัคราโมไนย ลาภศรี จาก​สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ >>จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เรียนระบบ Pre-Degree เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 96 หน่วยกิต<< ข้อดีของการเรียนพรีดีกรีดี​ คือ​ ทำให้รู้ตัวเองว่าชอบคณะที่ตัวเองเรียนอยู่จิงหรือไม่​ เรียนไหวมั้ย​ ทำให้ได้ลองเรียนก่อนด้วย​ ถ้าเรียนแล้วชอบสามารถเรียนต่อได้เลยยาวๆ​ แล้วจะทำให้เราจบไวมากขึ้น​ พอจบไวมากขึ้นเราสามารไปทำสิ่งต่างๆ​ ในอนาคตที่เราแพลนไว้ได้เร็วกว่าปกติ​ ที่สำคัญทำให้เราได้ฝึกความรับผิดชอบ​ ความมีวินัยในการเรียนหนังสือ​ และจัดแผนการเรียนของตัวเองด้วยค่ะ ความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย​ คือ​ การสอนของอาจารย์ทุกท่าน​ สอนดีมาก​ ครบทุกประเด็น​ สามารถเอาไปสอบได้หมดเลย​ แล้วค่าเทอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ว่าที่ร้อยตรีดร.เอกสิทธิ์​ สนามทอง​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ เชิญชวนมาเรียน​ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง​ สาขาจังหวัดชัยภูมิ #เปิดรับสมัครถึง​ 3​ กรกฎาคม​ 2565 ที่สาขาวิทยบริการฯ​ จังหวัดชัยภูมิ​ และที่โรบินสันชัยภูมิชั้น​ 1​ #เปิดสอน4คณะ 🔸นิติศาสตร์​ 140​ หน่วย 🔸รัฐศาสตร์​ สาขาบริหารรัฐกิจ​ 126​ หน่วย 🔸บริหารธุรกิจ​ สาขาการจัดการ​ 132​ หน่วย 🔸สื่อสารมวลชน​ สาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล​ 126​ หน่วย #สามารถเลือกเรียนหรือจัดสรรตารางเรียนได้เอง #ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน #จบม3เรียนรามคำแหงได้ด้วยพรีดีกรี #จบปวสปริญญาตรีเทียบโอนได้เยอะ #วุฒิมปลายกศนเทียบเท่าปวชสมัครแบบเรียนแบบจบเร็ว3ปี สนใจสอบถามเพิ่มเติม. 061-9462659, 095-1752499​9 ช่องทางติดต่อทุกแพลตฟอร์ม ม.รามคำแหง​ ชัยภูมิ https://bit.ly/3tt4hAs

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ 10 ชื่อ ดร.อรอุมา​ ไชยเศรษฐ ปริญญาตรี​ : คณะบริหารธุรกิจ​ สาขาบัญชี อาชีพ​ ธุรกิจส่วนตัว​ ตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ,ผจก.เฮือนศิลารีสอร์ท #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๙ ชื่อ นายหัสชัย​ จุลอักษร ปริญญาตรี​ : คณะบิหารธุรกิจ​ สาจาการเงินและการธนาคาร ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ อาชีพ​ ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง

รามคำแหงชัยภูมิ เข้าแนะแนวโรงเรียนสตรีชัยภูมิ #ได้ขออนุญาตบุคคลในคลิปก่อนเผยแพร่แล้ว

รามคำแหงชัยภูมิพบประชาชน ช่วงที่2

รามคำแหงชัยภูมิพบประชาชน

โครงการ "รอยทางเทียนส่อง ๕ ทศวรรษรามคำแหง" ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี (๕ ทศวรรษ) ศิษย์เก่าได้บอกเล่าเรื่องราวความความประทับใจ ความภาคภูมิใจ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง =========================================== ลำดับที่ ๘ ชื่อ นางสาวพอรุ่ง​ จำเริญทิพย์ ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ อาชีพ​นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี​ #๕ทศวรรษรามคำแหง #รามคำแหงชัยภูมิ #รอยทางเทียนส่อง๕ทศวรรษรามคำแหง #๕๐ปี๕๐คลิปความประทับใจรามคำแหง