แนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูม

แนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูม

ให้คำแนะแนวการศึกษาในสายวิชาชีพสุ?

-นำเสนอหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพและพยาบาล
-นำเสนอรายละเอียดของ รร.วิชาชีพสุขภาพ
-แนะแนวทางการเรียนต่อในสายวิชาชีพสุขภาพ
-รับสมัครนักเรียนที่สนใจในสายวิชาชีพสุขภาพ

20/12/2016

แนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูมิใกล้เคียง

#�โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ_เบญจรักษ์รวมชัย� ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร ร.พ. รวมชัยประชารักษ์ บางบ่อ สมุทรปราการ รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนด้วย

�#�การศึกษาต่อเป็นสิ่งสำคัญ� นอกจากหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว ความพร้อมของสถานศึกษาก็สัคัญไม่แพ้กัน ถ้าสถานศึกษามีความพร้อมสูง ผู้ที่สำเร็จก็ย่อมมีความพร้อมตามไปด้วยเช่นกัน

#�สนใจศึกษาต่อ โทร 097-3434624
เพจแนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJR ชัยภูมิใกล้เคียง

18/08/2016

#�โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ_เบญจรักษ์รวมชัย� ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร ร.พ. รวมชัยประชารักษ์ บางบ่อ สมุทรปราการ รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนด้วย

�#�การศึกษาต่อเป็นสิ่งสำคัญ� นอกจากหลักสูตรที่ศึกษาแล้ว ความพร้อมของสถานศึกษาก็สัคัญไม่แพ้กัน ถ้าสถานศึกษามีความพร้อมสูง ผู้ที่สำเร็จก็ย่อมมีความพร้อมตามไปด้วยเช่นกัน

#�สนใจศึกษาต่อ โทร 097-3434624
เพจแนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJR ชัยภูมิใกล้เคียง

17/08/2016

�#�สมัครเรียนกับทางเพจ� รับสิทธิพิเศษมากมาย
- รอบโควต้า ส่วนลดค่าเทอม
- เข้าค่ายที่เขาใหญ่ฟรี
- ฟรีค่าเดินทาง พร้อมผู้ติดตาม ส่งน้องๆเข้า ร.ร. , หอพัก
- ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆก่อนใครๆ

#�สนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพสุขภาพดังที่กล่าวมา
โทร 097-3434624
เพจแนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูมิใกล้เคียง

17/08/2016

#หลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญเป้นอย่างมาก หลํกสูตรที่ได้มาตราฐานจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และจะต้องครอบคลุมการงานอาชีพให้ครบถ้วน เพื่อการทำงานได้หลากหลายหน่วยงาน

#หลักสูตรวิชาชีพสุขภาพพยาบาล_5_สาขาวิชา ดังนี้
1.ผู้ช่วยการแพทย์/การพยาบาล
2.ผู้ช่วยห้องจ่ายยา/เภสัชกร
3.ผู้ช่วยแพทย์ทันตกรรม/ห้องทันตกรรม
4.ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ/ห้องLAB
5.ผู้ช่วยเทคนิครังสีวินิจฉัย/ห้องX-Ray

#ทุกหลักสูตรมีการออกใบประกาศนีย์บัตรยืนยันการจบหลักสูตร เพื่อใช้ในการการันตรีการสมัครงานในสายงานสุขภาพ ไม่ว่าจะโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน คลีนิกโรคทั่วไป/เฉพาะทาง ร้านขายยา และสายงานที่เกี่ยวข่องอื่นๆ รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

16/08/2016

#การศึกษาต่อเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะต้องมองที่ความพร้อมของตัวเราเองเป็นหลัก ทั้งความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการเงิน และตามด้วยหลักสูตรที่จะเรียนต่อเหมาะสมมากน้อยเพียงได รวมไปถึงหนทางสู่อนาคตที่ดีหน้าที่การงานต่อไปในภายภาคหน้า

#หลักสูตรด้านวิชาชีพสุขภาพและพยาบาล เป็นอีกหลักสูตรที่ดีและมีอนาคตไกล เนื่องจากสังคมไทยยังต้องการบุคคลากรทางด้านนี้อีกมาก เพื่อตอบสนองความพร้อมที่จะต้องมีในสภานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

#หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในสายของวิชาชีพสุขภาพ มีดังนี้
1.ผู้ช่วยห้องยาเภสัช
2.ผู้ช่วยการแพทย์/พยาบาล
3.ผู้ช่วยศูนย์ทัตกรรม
4.ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ LAB
5.ผู้ช่วยห้องรังสีวินิจฉัย X-RAY
ทั้ง 5 หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรวม 1 ปี โดยจะออกใบประกาศนีย์บัตรรองรับตามแต่ละหลักสูตรครบ 5 หลักสูตร รวม 5 ใบประกาศนีย์บัตร

#หลักสูตรดังที่ได้กล่าวมานั้น ถือว่ายังขาดแคลนบุคคลากรอีกมาก สังเกตุได้ว่า สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนยังต้องรองรับผู้มาใช้บริการที่ล้นหลามเพิ่มขึ้น หลักสูตรดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะเข้าช่วยงานที่ขาดบุคลากรและเสริมความคล่องตัวให้มากขึ้นอีกด้วย

#สนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพสุขภาพดังที่กล่าวมา โทร 097-3434624 ฝ่ายแนะแนว BJR ชัยภูมิใกล้เคียง

15/08/2016

#การศึกษาต่อเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะต้องมองที่ความพร้อมของตัวเราเองเป็นหลัก ทั้งความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการเงิน และตามด้วยหลักสูตรที่จะเรียนต่อเหมาะสมมากน้อยเพียงได รวมไปถึงหนทางสู่อนาคตที่ดีหน้าที่การงานต่อไปในภายภาคหน้า

#หลักสูตรด้านวิชาชีพสุขภาพและพยาบาล เป็นอีกหลักสูตรที่ดีและมีอนาคตไกล เนื่องจากสังคมไทยยังต้องการบุคคลากรทางด้านนี้อีกมาก เพื่อตอบสนองความพร้อมที่จะต้องมีในสภานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

#หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในสายของวิชาชีพสุขภาพ มีดังนี้
1.ผู้ช่วยห้องยาเภสัช
2.ผู้ช่วยการแพทย์/พยาบาล
3.ผู้ช่วยศูนย์ทัตกรรม
4.ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ LAB
5.ผู้ช่วยห้องรังสีวินิจฉัย X-RAY
ทั้ง 5 หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนรวม 1 ปี โดยจะออกใบประกาศนีย์บัตรรองรับตามแต่ละหลักสูตรครบ 5 หลักสูตร รวม 5 ใบประกาศนีย์บัตร

#หลักสูตรดังที่ได้กล่าวมานั้น ถือว่ายังขาดแคลนบุคคลากรอีกมาก สังเกตุได้ว่า สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนยังต้องรองรับผู้มาใช้บริการที่ล้นหลามเพิ่มขึ้น หลักสูตรดังกล่าวจึงเหมาะสมที่จะเข้าช่วยงานที่ขาดบุคลากรและเสริมความคล่องตัวให้มากขึ้นอีกด้วย

#สนใจศึกษาต่อในสายวิชาชีพสุขภาพดังที่กล่าวมา โทร 097-3434624 ฝ่ายแนะแนว BJR ชัยภูมิใกล้เคียง

15/08/2016

แนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูมิใกล้เคียง's cover photo

15/08/2016

แนะแนววิชาชีพสุขภาพ BJK ชัยภูมิใกล้เคียง

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ท่ารถนครชัย ตลาดคำปิง ต. บ้าน
Amphoe Bamnet Narong
36160