ม.ร. อำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ม.รามคำแหง อำนาจ ม.รามคำแหง อำนาจเจริญ

26/06/2024

รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี Pre-degree และแบบเทียบโอนหน่วยกิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
📝 สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567
💻สมัครระบบออนไลน์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
ที่ https://iregis2.ru.ac.th/iregis2/

Photos from ม.ร. อำนาจเจริญ's post 26/06/2024

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
www.oasc.ru.ac.th

iregis2.ru.ac.th 25/06/2024

ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ที่มหาวิทยาลัย 27 - 30 มิถุนายนนี้✨
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี Pre-degree และแบบเทียบโอนหน่วยกิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
📝 สมัครด้วยตนเอง
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567
📍 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดทั่วประเทศ
💻สมัครระบบออนไลน์ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
ที่ https://iregis2.ru.ac.th/iregis2/

iregis2.ru.ac.th

25/06/2024

❤️ #เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
อย่าลืมแอดไลน์กันไว้นะคะ

25/06/2024

ม.ร. มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
---------
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะขอรับ “ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา” รุ่นที่ 34 จำนวน 36 ทุน
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2567
ณ อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย และสาขาวิทยบริการฯ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนด้วยการสัมภาษณ์

📌 คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ (ยกเว้น Pre-degree)
- มีความประพฤติดี
- มีผลการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีฐานะยากจน
- ไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีการศึกษาเดียวกัน

ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 02-3108080

21/06/2024

🌼 #เป็นลูกพ่อขุนกันแล้ว ทำยังไงต่อไปนะ
🌿 #อันดับแรก สมัคร https://beta-e-service.ru.ac.th/index.php กันก่อนเลย ขั้นตอนต่อไป ตามภาพประกอบเลยค่า
Cr. เพจ สวป.ม.รามคำแหง

21/06/2024

.....วันนี้.....วันสุดท้ายยยยยแล้วน๋าาาาาาา.....
นักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค
ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/67 (รอบล่าช้า)
20 - 21 มิถุนายน 2567 ทาง internet https://iregis2s2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp
App RU Region
-------------
.RU Today

20/06/2024

📢 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 📢
(สำหรับนักศึกษา ส่วนภูมิภาค)
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️
ตรวจสอบรายชื่อการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ⬇️⬇️⬇️
http://www.regis.ru.ac.th/checkStudentCard/

20/06/2024

#ส่วนภูมิภาค (นักศึกษาเก่า)
ลงทะเบียนเรียนภาค 1/67 (รอบล่าช้า มีค่าปรับ)
ผ่านทาง internet และ App RU Region
-------‐---------> 20 - 21 มิ.ย. 67

19/06/2024

...รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2567 #รอบสุดท้าย (ภาคปกติ) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567, ลงทะเบียน, โครงการฯ ทหารเรียนราม

Send a message to learn more

17/06/2024

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี / Pre-Degree
ปีการศึกษา 2567
✅ รับผู้ที่จบ 👇
📍 จบ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 เรียนรามได้ด้วยระบบ Pre-degree
📍 จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ปวช. และ ปวส.
📍 จบปริญญาตรีอยากเรียนปริญญาใบที่ 2 เทียบโอนหน่วยกิตได้
📍 จบปริญญาโทอยากเรียนปริญญาตรีสาขาอื่นๆ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
📍 นักศึกษาพรีดีกรีที่เคยสะสมหน่วยกิตเอาไว้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาภาคปกติได้
📍 รับโอนย้ายจากสถาบันอื่น กรณีไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
📍 และผู้สมัครประเภทเทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบการศึกษา และกรณีโอนย้ายสถานศึกษา
📍 รับสมัครทาง Internet ที่: 👇
🖥 https://iregis2s1.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp
👌 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567
📮 รับสมัครทาง ไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
👌 1 เมษายน -21 มิถุนายน 2567
🚶 สมัครด้วยตัวเอง ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ 🚶
📌 รอบสอง 27-30 มิถุนายน 2567
🚩 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
🚩 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
🚩 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
🚩 คณะรัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ (แผน C)
🚩 คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
📡 การเรียนล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-Degree เรียนรายกระบวนวิชาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยระบบ “Pre-degree” เรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่สะสมได้ไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 045-523515 หรือ 081-3901011
🌐 Website: www.amnat.ru.ac.th
🌐 เพจFacebook: ม.รามคำแหง อำนาจเจริญ
🌐 Instagram: ram_amnatcharoen
🌐 Twitter: ม.รามคำแหง อำนาจเจริญ
🌐 TikTok: ram_amnat
‼️ จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้ ‼️
✅ “Pre-degree” คือทางด่วนไปสู่ความสำเร็จ ✅

14/06/2024

ประกาศรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) - รอบเพิ่มเติม

กรณีนักศึกษามีความประสงค์ขอกู้ยืมฯ อ่านรายละเอียดและดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้
1 อ่านรายละเอียดคูณสมบัติผู้ขอกู้ คลิก :
https://drive.google.com/file/d/1XwfhTrB2-Jn03QyCKGnyPkRdSHW6cJfi/view?usp=sharing
2 เอกสารประกอบการกู้ยืมที่ต้องจัดส่ง คลิก:
https://drive.google.com/file/d/1YJSVn1lG4R8AkfS7RkBOVaE_TCLqvXfi/view?usp=sharing
(รับเอกสารระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2567)

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร:
-ใบคำร้องกรณีผลเรียนและกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์
https://drive.google.com/file/d/1dpra1zgzuBZUGULxqfjyR2xGqTKlpbzU/view?usp=sharing
-ใบคำร้องกรณีขอกู้เกินหลักสูตร
https://drive.google.com/file/d/17K3SyC12dGvwEZ0j9Ds3itMtRnAwUk8Q/view?usp=sharing
-ตัวอย่างเอกสารรับรองรายวิชาคงเหลือ สำหรับกลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร https://drive.google.com/file/d/1EmKEIX8HZ0BrDjqgMuaNX9ZDAKv_pXFm/view?usp=sharing

14/06/2024

🖥 ตารางบรรยายสรุป สาขาฯ อำนาจเจริญ 1/2567 🖥
👉 ลิงค์เข้าห้องเรียน google classroom
👉 https://www.ru.ac.th/th/firstpage/page?view=Media 👈
✅ นักศึกษาควรลงชื่อเข้าใช้ผ่าน .ru.ac.thถึงจะสามารถเข้าฟังการบรรยายในแต่ละวิชาได้ 👈👈
🛎🛎 คู่มือการใช้งาน .ru.ac.th 👇
https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus
***************************************************
วิชาบรรยายสรุปสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
LAW1106(LAW4062) https://classroom.google.com/c/Njk1ODA1OTI3Mjc5?cjc=i4hehjv
POL2203
https://classroom.google.com/c/NjkwNTk2MDAwMjcx?cjc=xmkjkpp
MGT3102 https://classroom.google.com/c/NjgwNzE4MzMwMjU5?cjc=pgdwypl

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567
RAM1142 https://classroom.google.com/c/Njk1ODA2OTMxMjc2?cjc=xtwbxm5
MGT3310
https://classroom.google.com/c/NjgwNzE4MTA4ODA4?cjc=fl6jmwq
LAW3103 (LAW3003) https://classroom.google.com/c/Njk1NzkyMDUzOTg4?cjc=eepnd56
MGT3412
https://classroom.google.com/c/NjgwNzE4MjQ3NDky?cjc=jwektae

14/06/2024

📣📣 #ตารางบรรยายสรุป #สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค #บรรยายสด ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (บรรยายวันเสาร์-อาทิตย์) บรรยายวันที่ 6 กรกฎาคม - 20 ตุลาคม 2567
#สำหรับนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาวิทยบริการ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และพรีดีกรี
1️⃣ #เข้าฟังบรรยายสรุปได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง ทั้ง 23 จังหวัด ตามวันและเวลาที่กำหนดในตารางบรรยายสรุป #บรรยายสดทุกกระบวนวิชาตามตาราง #แต่งกายให้สุภาพ และ😷สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนทุกครั้ง #อาจารย์ผู้สอนจะบรรยายสดที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.รามคำแหง หัวหมาก #และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังห้องเรียน ณ สาขาวิทยบริการ 23 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกัน #สามารถสอบถามข้อสงสัยและปรึกษาอาจารย์ได้ ผ่านอุปกรณ์ที่ทางสาขาวิทยบริการจัดเตรียมไว้ให้
2️⃣ #ดูบรรยายสดออนไลน์ตามตารางได้ที่ http://cyberclassroom.ru.ac.th/
เลือก สำหรับส่วนภูมิภาค และเลือก ROOM 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับห้องในตารางบรรยายสรุป
3️⃣ #สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่
http://www.m-learning.ru.ac.th/mls-campus/site/login.ru
🌷กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง หรือมีปัญหาในการรับชมแบบสดๆ สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ (หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)

🌻 #ตารางบรรยายสรุป ภาค 1/67
https://drive.google.com/file/d/1hiCcMZPTzbmd79LqayZHtXOpq4bUVUcj/view?usp=drivesdk

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post 13/06/2024

📢📢📢 ข่าวดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายระยะเวลาทางการศึกษาให้ 1 ปีการศึกษา
---> รหัส 59 (หลักสูตร 4 ปี)
----> รหัส 57 (หลักสูตร 5 ปี)
(ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ ดูรายละเอียดจากประกาศที่แนบ)
📌รหัส 59 ลงทะเบียนภาค 1/67 ได้เลยย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยลงทะเบียนเรียน โทร.023108616

13/06/2024

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ภาค 1/67 แล้วจ้า
ลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชัน RU REGION ได้จนถึงเวลา 20.00 น.ชำระเงินภายในเวลา 21.30 น.ของวันที่ 13 มิถุนายน 2567/ ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://iregis2s2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp ได้จนถึงเวลา 21.00 น.ชำระเงินภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2567)
คู่มือการลงทะเบียนเรียนhttps://www.ru.ac.th/th/images/ArticleMrCampus/1716882553_reginal_1-67_v4.pdf

12/06/2024
10/06/2024

📢 มีข่าวดีมาบอกจ้า...
ตั้งวันนี้เป็นต้นไป นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป สามารถขอทรานสคริปต์กรณีสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบ Digital Transcript ผ่านเว็บไซต์ e-Service ได้แล้วนะ

📢 มีข่าวดีมาบอกจ้า...

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักศึกษารหัส 55 ขึ้นไป สามารถขอทรานสคริปต์กรณีสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบ Digital Transcript ผ่านเว็บไซต์ e-Service ได้แล้วนะ

10/06/2024

🚩ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
💐 #โอนย้ายจากส่วนภูมิภาค >>> ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย.67
#ไม่ใช่การสมัครเรียนใหม่

🚩ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
#ไม่ใช่การสมัครเรียนใหม่

🔵 จากส่วนกลาง ไป ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. 67 (เว้นวันที่ 22 พ.ค. 67)
🔴 จากส่วนภูมิภาค มา ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิ.ย. 67

📌ดำเนินการที่ สวป. ชั้น 6 ในวันดังกล่าวเท่านั้น (ไม่มียื่นเรื่องออนไลน์)
>> รายละเอียดตามประกาศฯ http://regis.ru.ac.th/document/20240202_167TransferSystem.pdf
----------------------------------------------------------------------------------
⭕️ การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ไม่ใช่การลาออกแล้วสมัครใหม่
⭕️ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาโอนย้ายฯ ไป-มา ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
⭕️ โอนย้ายได้เฉพาะ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี
⭕️ เปิดให้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายฯ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงกลางปี(พฤษภาคม-มิถุนายน)
⭕️ ผู้จะขอโอนย้ายฯ จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา จึงจะขอแจ้งย้ายได้
⭕️ นักศึกษาส่วนกลาง ย้ายไป ส่วนภูมิภาคได้
⭕️ นักศึกษาส่วนภูมิภาค ย้ายไป ส่วนกลางได้
⭕️ อัตราค่าธรรมเนียมการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน รวม 600 บาท
แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ 100 บาท
⭕️ ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต แต่หน่วยกิตที่เคยสอบผ่านสะสมเอาไว้จะถูกโอนย้ายฯตามไป
อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเทียบโอน
⭕️ เมื่อโอนย้ายฯเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะได้บัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ และรหัสนักศึกษา
ใหม่ในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนถัดไป
⭕️ การนับปีการศึกษายังคงนับต่อเนื่อง ไม่เริ่มนับใหม่
⭕️ ขอโอนย้ายได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากย้ายไปแล้วจะย้ายกลับมาไม่ได้ /ถ้าต้องการย้ายกลับ จะ
ต้องลาออกและสมัครเรียนใหม่

#เกณฑ์การโอนย้ายฯ
🔵 นักศึกษาส่วนกลาง
นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาของคณะ 4 คณะ ดังนี้

1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
4. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว แต่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอแจ้งโอนย้ายระบบการเรียนการสอนไปส่วนภูมิภาคได้

🟣 นักศึกษาส่วนภูมิภาค
นักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ต้องการโอนย้ายฯไปที่ส่วนกลาง สามารถเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาคปกติ หากต้องการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายแล้ว

#นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบกถ้วนก่อนการโอนย้ายฯ

#หลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา(ใบเช็คเกรด)
2. บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย
4. เงินค่าธรรมเทียบการโอนย้ายฯ และค่าทำบัตรใหม่ รวม 600 บาท
* กรณีที่นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษา ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบันก่อน

#สถานที่ดำเนินการ
นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) กรุงเทพฯ
ในช่วงเวลาที่เปิดให้แจ้งโอนย้ายฯเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร.023108626

Photos from ม.ร. อำนาจเจริญ's post 07/06/2024

📣 ประกาศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 📣
เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 👇👇👇

07/06/2024

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษา ขอให้อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามที่แจ้ง
1. ตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งค์ข้างล่าง
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 5 :
https://drive.google.com/file/d/1B8AR5d9712xOt7qwBm6ZH7ny6wVXJw1U/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 4 :
https://drive.google.com/file/d/12_W_2ik4_h7EKmraeMP-gHvMKAKDiwsK/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 3 :
https://drive.google.com/file/d/1RvBd0Yr8hULEWDdNWto3DFWWI4CGPBlo/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 :
https://drive.google.com/file/d/11azB1X-kAek4xmsWO4gPJXe3gC1OxIzo/view?usp=sharing
ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 :
https://drive.google.com/file/d/117avsOD8tt3lPlriEro3oKBSWjSTOzD0/view?usp=sharing
2. กรณีนักศึกษาผลเรียนและกิจกรรมผ่านได้รับ “อนุมัติให้กู้ยืม” ตามประกาศรายชื่อ
2.1 ทางมหาลัยจะดำเนินการรายงานสถานภาพผ่านระบบ DSL ในส่วนของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอพ “กยศ. Connect” ว่ามีสถานภาพศึกษาต่อ หากได้รับการแจ้งเตือนแล้วยังไม่ต้องดำเนินการอะไร
2.2 ให้นักศึกษารอลงทะเบียนเรียนภาค 1/67 และอัปโหลดหลักฐานการลงทะเบียนเรียนที่ลิ้งค์ข้างล่าง (กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนจะไม่มีสิทธิ์ขอกู้ยืม)
ฟอร์มส่งใบเสร็จลงทะเบียน 1/67: https://forms.gle/GBC6sXAPp3cRn4dP7
(ลงทะเบียนได้ใบเสร็จแล้วสามารถอัปโหลดเอกสารได้ทันที)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2567
-นักศึกษาส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 13 มิ.ย. 67
-นักศึกษาส่วนกลาง เปิดลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 4 ก.ค. – 17 ก.ค. 67
-นักศึกษาส่วนกลาง ภาคพิเศษ (ทัศนมาตรฯ/รังสีเทคนิค/ นานาชาติ/วิศวะ ฯลฯ) ติดตามกำหนดการลงทะเบียนจากทางคณะที่สังกัด
* รอลงทะเบียนเรียน1/67ก่อน จึงดำเนินการอัปโหลดเอกสาร หลังจากนักศึกษาอัปโหลดใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 3-5 วัน ให้นักศึกษารอเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และเข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์แบบเบิกเงินกู้ยืม*
3. กรณีนักศึกษา รอผลเรียนภาค 2/66 และ ภาคฤดูร้อน/66 ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผลเรียนผ่านระบบของเจ้าหน้าที่ให้ นักศึกษาไม่ต้องส่งผลเรียนเพิ่มเติม หากตรวจสอบแล้วผลเรียนผ่านเกณฑ์จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านอนุมัติให้กู้ยืมอีกครั้ง ให้นักศึกษาติดตามประกาศเรื่อยๆ ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. กรณีนักศึกษากิจกรรมไม่ผ่านหรือมีหมายเหตุให้ส่งหลักฐานกิจกรรมเพิ่มเติมตามประกาศ สามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 67
โดยให้อัปโหลดเอกสารที่ลิ้งค์ข้างล่าง
ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้งและให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อที่ 2
ฟอร์มส่งกิจกรรมเพิ่มเติม: https://forms.gle/sKP6TGjyxL3WjZBr9
* กรณีมีเอกสารหลายฉบับ ให้นศ.ทำการรวมไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์เดียวก่อนทำการอัปโหลด และขอให้อ่านข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ในฟอร์มด้วย"
5. กรณีนักศึกษากู้ยืมเกินหลักสูตร(ลำดับสีม่วง) ที่ผลเรียนและกิจกรรมผ่านมหาลัยจะรายงานสถานภาพในระบบให้ โดยให้ดำเนินการส่งใบเสร็จตามข้อที่ 2 มาในฟอร์มได้ทันที โดยขั้นตอนอื่นๆจะแจ้งไปยังเมลเมื่อนักศึกษาดำเนินการตามข้อที่ 2 มาเรียบร้อยแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 023108080 ในวัน-เวลาราชการ

06/06/2024

📢 นศ.ส่วนภูมิภาค ที่จะทำเรื่องโอนย้ายมาส่วนกลาง ยังไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 ของส่วนภูมิภาค นะคะ
ให้รอลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 ตามกำหนดการของส่วนกลางค่ะ
✅ กำหนดการโอนย้ายจากส่วนภูมิภาค มา ส่วนกลาง วันที่ 10 - 12 มิ.ย.2567 ที่ อาคาร สวป. ชั้น 6
✅ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2567 ส่วนกลาง วันที่ 4 - 17 ก.ค. 2567 ทางอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่น

05/06/2024

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2567, การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2567, การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนฯ และโครงการ RU Open House

Send a message to learn more

เปิด 15 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่มี 'ผู้เรียน' มากที่สุดในประเทศไทย 05/06/2024

ม.รามคำแหง อันดับ 1 มหาวิทยาลัยรัฐ
ที่มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย
********************
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันดับ 1 มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย จำนวนทั้งหมด 296,347 คน ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 จากเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
พบว่า สถาบันอุดมศึกษารัฐ มีนิสิตและนักศึกษาทั้งหมด 1,267,818 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีนักศึกษาทั้งหมด 259,115 คน สถานศึกษานอกสังกัดฯ มีผู้เรียนทั้งหมด 19,477 คน รวมมีผู้เรียนทั้งหมด 1,546,410 คน
อ่านข่าวต่อ>>>>
https://www.matichon.co.th/education/news_4606415
Cr. PR RAMKHAMHEANG UNIVERSITY
#สมัครเรียนราม

เปิด 15 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่มี 'ผู้เรียน' มากที่สุดในประเทศไทย เปิด 15 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่มีผู้เรียนมากที่สุดในป […]

05/06/2024

📢 บ่ายสามโมงวันนี้ (15.00 น.เป็นต้นไป)
>>>>>>>> พบกับ สวป. station

04/06/2024

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี / Pre-Degree
ปีการศึกษา 2567
✅ รับผู้ที่จบ 👇
📍 จบ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 เรียนรามได้ด้วยระบบ Pre-degree
📍 จบ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ปวช. และ ปวส.
📍 จบปริญญาตรีอยากเรียนปริญญาใบที่ 2 เทียบโอนหน่วยกิตได้
📍 จบปริญญาโทอยากเรียนปริญญาตรีสาขาอื่นๆ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
📍 นักศึกษาพรีดีกรีที่เคยสะสมหน่วยกิตเอาไว้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาภาคปกติได้
📍 รับโอนย้ายจากสถาบันอื่น กรณีไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
📍 และผู้สมัครประเภทเทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบการศึกษา และกรณีโอนย้ายสถานศึกษา
📍 รับสมัครทาง Internet ที่: 👇
🖥 https://iregis2s1.ru.ac.th/rbenroll/index.jsp
👌 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567
📮 รับสมัครทาง ไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
👌 1 เมษายน -21 มิถุนายน 2567
🚶 สมัครด้วยตัวเอง ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ 🚶
📌รอบสอง 27-30 มิถุนายน 2567
🚩 คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
🚩 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
🚩 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
🚩 คณะรัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ (แผน C)
🚩 คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
📡 การเรียนล่วงหน้าด้วยระบบ Pre-Degree เรียนรายกระบวนวิชาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยระบบ “Pre-degree” เรียนรายกระบวนวิชาเก็บหน่วยกิตที่สะสมได้ไว้เทียบโอน เมื่อจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 045-523515 หรือ 081-3901011

03/06/2024

3 มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

01/06/2024

⛔ ม.รามคำแหง แจ้งปิดทำการ ⛔
3 มิถุนายน 2567
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
🙏🙏

⛔ ม.รามคำแหง แจ้งปิดทำการ ⛔
3 มิถุนายน 2567

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
🙏🙏

31/05/2024

รายละเอียดศูนย์สอบ ประจำการสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 1-2 มิถุนายน และ 8-9 มิถุนายน 2567
📍 เปลี่ยนสถานที่สอบศูนย์สอบ จังหวัดอุบลราชธานี (CODE 12)
📌 เป็นโรงเรียนอุบลวิทยาคม 📌

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัย ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

‼️ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ‼️👉 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ✅ รับสมัครนักศึก...
สำหรับผู้สนใจเรียน สามราถลงชื่อจองสิทธื์การเรียน คลิกลิ้งด้านล่างhttps://forms.gle/CBjtWAAZMkFNafZPAคณะนิติศาสตร์ มหาวิท...
‼️ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ‼️👉 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ✅ รับสมัครนักศึก...
โครงการพี่สอนน้องติวก่อนสอบ ครั้งที่ 1กำหนดการติวในวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 –12.00 น.-------------------------วิ...
‼️ ประกาศ ‼️เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี (12)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565เปลี่ยนจากโรงเรียนปทุมพิทยา...
สำหรับผู้สนใจเรียนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง---------------------------โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาส...
‼️ ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ ภาค 1/2566 ‼️🔺 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2566 🔻✅ ค่าใช...
🚩 ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้วน๊าาา....เหลือเวลาอีก 1 วัน 🚩‼️ ขยายการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ‼️👉 รับสมัครค...
‼️ ด่วนๆ เหลือเวลาอีก 3 วัน ‼️✅ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ ภาค 1/2566✅ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 135,00...
🎯 ปริญญาโท ส่วนภูมิภาค หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 🎯 ✅ แบบสำรวจการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท โครงการศึกษา ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


125 หมู่ที่ 3 ต. ไก่คำ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen
37000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 21:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

วิทยาลัยชุมชน อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
93 หมู่ 10 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองมะแซว อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

เปิดสอนในระดับชั้น ปวช./ปวส.

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ