กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม, Amnat Charoen Videos

Videos by กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม in Amnat Charoen.

Other กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม videos

กิจกรรมนันทนาการ ฐานวิชาการ

กระถางต้นไม้ปูนกับขวดพลาสติก#โครงงานอาชีพ อจ.พ.

กระถางต้นไม้จากบรรจุภัณฑ์พลาสติก#โครงงานอาชีพ อจ.พ.

Reuse bottles # โครงงานอาชีพ อจ.พ.