ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่, การศึกษา, Amnat Charoen.

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 24/05/2024

ศกร.จิกดู่ รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ​ตามหลักเกณฑ์​ตัวชี้วัด 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2567

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 26/04/2024

วันที่ 25 -​26 เมษายน 2567
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่ จัดโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567ณ โรงเรียนจิกดู่วิทยา อำเภอ​หัวตะพาน​ จังหวัด​อำนาจเจริญ​โดยมีนายรังสิทธิ์ ประการแก้ว ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหัวตะพานและนางเรณู สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 23/03/2024

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชนตำบลจิกดู่

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/03/2024

การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 05/02/2024
Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

ศกร.จิกดู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก จำนวน 14 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2566

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

ศกร.จิกดู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ จำนวน 1 กลุ่ม หลักสูตรวิชาการทำโดนัทจิ๋ว ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2566

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำโดนัทจิ๋ว จำนวน 12 ชั่วโมง โดยเปิดสอน ณ บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 8 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 8 – 11 มกราคม 2567

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

ศกร.ตำบลจิกดู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 31 ชั่วโมง โดยเปิดสอน ณ บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 16 - 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

ศกร.จิกดู่ จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำโดนัทจิ๋ว จำนวน 12 ชั่วโมง โดยเปิดสอน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/01/2024

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก อบต.จิกดู่

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 10/01/2024

กิจกรรม​ส่งเสริมการอ่าน

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 21/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566
นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคและปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566 รายวิชาเลือกเสรีของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566
ณ ห้องประชุมปทุมราช สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from เราเขียนแฟนถ่าย's post 23/08/2022
Photos from ดอกบัวใต้เสาชิงช้า's post 18/08/2022
Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิกดู่'s post 15/08/2022

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565
นางสาวถนอม ใจกล้า ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพรนรงค์ บุตรแก้ว ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสุทธินันท์ บัวทอง ตำแหน่ง​ครูผู้สอน​คนพิการ​
นายรัฐพล สุสาร ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมอาชีพตามโครงการดำเนินการหมู่/ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในพื้นที่ตำบลนำร่องของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอม้า

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Amnat Charoen
37000

การศึกษา อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
ภาษาไทย byครูทีน ภาษาไทย byครูทีน
อำนาจเจริญ
Amnat Charoen

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโรจนธัมโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมโรจนธัมโม
Amnat Charoen, 37000

จิตที่นิ่ง คือสติที่ตั้งมั่น

ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่บ้านจิก ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่บ้านจิก
บ้านจิก หมู่ 9 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37180

สถานศึกษา

สอนพิเศษบ้านครูเอก สอนพิเศษบ้านครูเอก
ชยางกูร
Amnat Charoen, 37000

สอนภาษอังกฤษระดับพื้นฐาน และคณิตศา

MU/AM x Design Thinking MU/AM x Design Thinking
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

กิจกรรมการเรียนการสอนผลงานและความ?

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วท.อำนาจเจริญ ชมรมวิชาชีพการโรงแรม วท.อำนาจเจริญ
Amnat Charoen

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร แผนกวิ?

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก
ศรีมงคล
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียน สถานศึกษา

สภานักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญรุ่นที่8 สภานักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญรุ่นที่8
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

เกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ2566

English Around with Pakpim English Around with Pakpim
Amnat Charoen

Never Stop Learning English.

โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนเล็กพริกขี้หนู น่าเรียน น่?