โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

04/07/2024

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
“ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”

01/07/2024

วันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และได้ประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูก เสือเนตรนารี ณ สนามโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี
——————————————————
ดาวโหลดภาพกิจกรรมได้ที่นี่👇🏻👇🏻👇🏻
https://photos.app.goo.gl/EwUB4gpNvE6g31Po9

27/06/2024

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และยุวกาชาดทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ที่อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

26/06/2024

วันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการให้การสนับสนุนนักเรียนในการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และผ่านพ้นไปด้วยดี

13/06/2024

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๔ ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่มงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีเจิมหนังสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

13/06/2024

🎉🎊 โรงเรียนอนุบาลอำนาจ
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวจิรภา พรหมกาล ” เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ” โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

11/06/2024

🪻 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 🪻
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

07/06/2024

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.วิชัย มานะพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายจักรกริช พรมเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนักเรียนสมัครลงเลือกตั้ง จำนวน 2 พรรค ได้แก่ พรรคร่วมใจพัฒนา เบอร์ 1 เด็กหญิงชนกเนตร แก้วอ่อน และพรรคเพื่อน้องพร้อมพัฒนา เบอร์ 2 เด็กหญิงพิมพ์พิตา วงษ์ศตวรรษ มีนักเรียนมีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,731 คน มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 1,656 คน และผู้ไม่สงค์ลงคะแนน จำนวน 18 คน ผลการเลือกตั้งเบอร์ 1 ได้คะแนน จำนวน 823 คะแนน และเบอร์ 2 ได้คะแนน 815 คะแนน ผลปรากฎว่า เด็กหญิงชนกเนตร แก้วอ่อน เบอร์ 1 ได้เป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2567 การเลือกตั้งได้จัดขึ้นที่อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ กิจกรรมได้รับความร่วมมือและผ่านพ้นไปด้วยดี

07/06/2024

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเครือข่ายอำนาจเจริญ (อนุบาลประจำอำเภอ) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

07/06/2024

📢 ผลการเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 06/06/2024

📢ประกาศโรงเรียนอนุบาล เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ แบบพิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

06/06/2024

7 มิถุนายน 2567 ” เลือกคนดี คนเก่ง มาพัฒนาโรงเรียนของเรา “

02/06/2024

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

31/05/2024

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

29/05/2024

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2567 ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

27/05/2024

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 27/05/2024

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ปฐมนิเทศและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 23/05/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่าน มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ EP (รอบรับเพิ่ม) ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

23/05/2024

🎉 💐…….ยินดีต้อนรับ…….. 🎊💐
“ นายณรงฤทธิ์ เขียวบุตร ”
เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง
“ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ”
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
ด้วยความยินดียิ่งค่ะ >>>

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 23/05/2024

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ🎉🎉🎉
ขอแสดงกับน้องปุณณ์​ ด.ช.ปุณณวิช​ญ์​ บุญ​รำไพ​ นักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่​ 4/7 EP.4
ได้ผ่านคัดเลือก คะแนนสอบอันดับ 1 Gold award (onsite) ของประเทศไทย ระดับ Primary 3 ค่ะ

ไปสอบรอบ Final ที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ 20-23 กันยายน 2024
PhIMO Heat Round2024 are out!!!

🎉🎉🎉
Team Thailand team.
You are awesome!!!.
See you in the finals on September 20-23 in Manila. Philippines🇵🇭

https://drive.google.com/file/d/1AE5LyNnodkIOcK5fttlre1qaiIjt8UmF/view?usp=sharing

❤️PhIMO Thailand ขอมอบรางวัลพิเศษ26,500฿ สำหรับ 24 คน ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด3อันดับแรก(🥇)ในการสอบOn-Site โดยสามารถติดต่อรับรางวัลสุดแสนพิเศษนี้ได้ที่

👉 Line https://lin.ee/hmX7hev
1.แจ้งชื่อ สกุล ชั้น
2.รูปถ่ายบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อยืนยันตัวตน
3.แนบหน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อนักเรียน
(เวลาดำเนินการ 1-3 วันค่ะ)

#นักเรียนที่คว้า…
🥇เหรียญทอง
🥈เหรียญเงิน
🥉เหรียญทองแดง
จะได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสอบแข่งขันรอบFinal Round 2024รอบนานาชาติกับอีก12ประเทศสมาชิก เพื่อคัดเลือกสุดยอดตัวแทนคณิตศาสตร์ประจำปี2024 จัดสอบระหว่างวันที่20-23กันยายน 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

⚠️⚠️ #หากท่านใดประสงค์แก้ไขข้อมูล⚠️⚠️
~~>> ชื่อ-สกุล-โรงเรียน
▶️โปรดต่อแอดมินที่Line https://lin.ee/hmX7hev
เพื่อแก้ไขภายวันที่ 22 พ.ค 15.00น.เท่านั้นค่ะ
(หลังจากนั้นจะทำการพิมพ์เกียรติบัตรซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แล้วค่ะ)

📩เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร จัดส่งฟรีถึงบ้านภายใน 60 วันค่ะ (รอจัดส่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ)

Country Partner;
Philippine 🇵🇭
Thailand 🇹🇭
Australia 🇦🇺
Japan 🇯🇵
Malaysia🇲🇾
Indonesia 🇮🇩
Vietnam 🇻🇳
Myanmar🇲🇲
Iran🇮🇷
Cambodia 🇰🇭
Russia🇷🇺
Taiwan🇹🇼

✍️ติดต่อPhIM TH
Line official:https://lin.ee/6oF4MBG
FB: Th-PHIMO
E-mail: [email protected]

🇵🇭
🇹🇭
🇵🇭

22/05/2024

🎉🎊 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 🎊🎉
ขอแสดงความยินดีกับ นางอมรรัตน์ บุญมาศ
ที่สอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่“โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 21/05/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนอาคารเรียนอรุณกมล

20/05/2024

✨ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program

✅ระดับชั้น ป.3 (จำนวน 7 คน)

✅ระดับชั้น ป.4 (2 คน)

18/05/2024

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.วิชัย มานะพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนใช้งบประมาณ และการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2567 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่ายทุกท่าน ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 17/05/2024

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าห้องเรียนพิเศษ AP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (รอบรับเพิ่มเติม)

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 17/05/2024

📢📢ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 2) ระดับประเทศ

👉สอบวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567
👉สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
👉เวลา 09.00-11.30 น.
👉การแต่งกาย ชุดนักเรียน

🔹 สิ่งที่ต้องเตรียม🔹
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวสอบ (อยู่กับคุณครู)
-ดินสอ 2B
-ปากกา
-ยางลบ

📌ทางโรงเรียนจะนำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันในวันพรุ่งนี้ โดยนัดหมายนักเรียนให้มาขึ้นรถ เวลา 06.00 น. บริเวณ สวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ค่ะ

ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 [ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ] 16/05/2024

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของ
ปีการศึกษา2567 [โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ]

ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2567 [ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ]

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 16/05/2024

📢แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยวันที่ 17พ.ค. 2567 เป็นต้นไป
ทางตำรวจจราจรจะทดลองให้รถเดินทางเดียวในเวลา 07.00 น.-08.30 น. ในถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านจราจรและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้สัญจรไปมา
จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
* หมายเหตุให้จอดรถเพื่อรับส่งนักเรียนตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

16/05/2024

🎈🎊 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่รั้วฟ้าขาว อนุบาลอำนาจเจริญ
🧑🏼‍🏫ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริญาภรณ์ สาสาย (วิชาเอกการประถมศึกษา)
🧑🏼‍🏫นางสาววัชรารัตน์ ปัญจมาตย์ (วิชาเอกสังคมศึกษา)
🧑🏼‍🏫 นางสาวศิรดา ชูรัตน์ (วิชาเอกภาษาจีนและการสื่อสาร)

Photos from โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ(บุ่งชาญวิทยา)'s post 16/05/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ Advanced Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งนี้ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องใต้ถุนอาคารเรียนอรุณกมล

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
🧧🇨🇳 กิจกรรมวันตรุษจีน 🇨🇳🧧👉ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. 🧧🪭🎎ธีมงาน 👉 สีแดง ชุดตรุษจีน ชุดจีนประย...
ซักซ้อมพิธีเปิดและขบวนพาเหรด
การแสดงของน้องๆอนุบาล 🎈🎄🌲🎄☃️🎄
Welcome to Christmas Day in December 25th 🎈☃️🌲🎄
น้องไมญาคนเก่ง 👏🏻👏🏻👏🏻
🙏🏻👧🏻👦🏻 ไหว้ สวย ยิ้มหวาน เสน่ห์ของน้องๆอนุบาลอำนาจเจริญค่ะ 👏🏻👧🏻👦🏻
🍃🌿 Good Morning Monday🌞🌻
Congratulations 🎊🍾🎉
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นำสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด ประจำ...

เว็บไซต์

ที่อยู่


123หมู่11 ถนนเอนกอำนาจ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen
37000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

โรงเรียนประถม อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย
หมู่ 4 ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37110

โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย ตั้งอยู่ หม?

Anuban Photographer Anuban Photographer
123 หมู่ 11 ตำบลบุ่ง
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา Anuban Pathumratchawongsa School โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา Anuban Pathumratchawongsa School
โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา เลขที่ 252 หมู่ 3 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
Amnat Charoen, 37110

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนเจริญวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนของลูก โรงเรียนเหรียญทอง

โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ถนนสุขาภิบ

โรงเรียนบ้านหนองเรือ - สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านหนองเรือ - สพป.อำนาจเจริญ
หมู่2 ต. นาหมอม้า
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.อำนาจเจริ?