โรงเรียนบ้านทับเมย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านทับเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 01/07/2024

วันลูกเสือแห่งชาติ - 1 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

โรงเรียนบ้านทับเมยได้เข้าร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 26/06/2024

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวัน "สุนทรภู่" และ "ต่อต้านยาเสพติกโลก" โรงเรียนบ้านทับเมยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ "รวมพลังไทย สร้างความสุข ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช"

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 26/06/2024
Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 04/06/2024

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางพิชญาภา เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเมย มอบหมายให้ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ GenZ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 04/06/2024

3 มิุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านทับเมย

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 21/05/2024

กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 1/2567

12/05/2024

ประกาศ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับเมย
เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน จึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ชั้น ป.6 ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 14/03/2024

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านทับเมยได้จัดกิจกรรม "โครงการเด็กยุคใหม่สุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรง" ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับความสุขทั้งกายและใจ

12/03/2024

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านทับเมย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและเป็นการให้โอวาท อวยพร ให้แนวทางในการวางตนพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

จึงขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี ถ่ายภาพ และมอบของขวัญแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

07/03/2024

ประกาศเรื่องการสอบปลายปี 2566 และการเปิด-ปิด ภาคเรียน

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 10/02/2024

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 10/02/2024

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 10/02/2024

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566

07/02/2024

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-651-0479 นางสาวพัชรินทร์ พิมพบุตร (ครูพลอย) และ 098-605-4505 นางสาวหทัยภัทร ธานี (ครูภัทร) หรือทักข้อความเพจโรงเรียนได้เลยค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 25/01/2024

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเข้าค่ายพักแรม ระดับชั้น ป.4-6 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

drive.google.com 17/01/2024

ประกาศ "การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่โรงเรียนบ้านทับเมย ระหว่างวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ในเวลาราชการ

รายละเอียดดังนี้

drive.google.com

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 13/01/2024

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านทับเมย ประจำปี 2567 ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ขนม และของเล่นต่าง ๆ มากมาย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

10/01/2024

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้านทับเมย ในวันที่ 12 มกราคม 2567 รับบริจาคขนมและของเล่น ภายในงานมีกิจกรรมาต่าง ๆ อีกมากมาย

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 29/12/2023

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2024

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 29/12/2023

"จตุรมิตร เกมส์ ประจำปี 2566" ระหว่างวันที่ 26-27 ธัันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนหนามแท่ง

22/12/2023

แจ้งเรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2566 ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลโนนหนามแท่ง “จตุรมิตร เกมส์” ประจำปี
การศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

โรงเรียนบ้านทับเมยจึงขอประกาศปิดเรียน ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2566 และให้มาเรียนตามปกติในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 04/12/2023

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางพิชญาภา เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับเมย นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54

01/12/2023

ประกาศหยุดเรียนวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เนื่องจากคระครูเดินทางไปเข้าร่วมประชุม

26/11/2023

แจ้งประกาศในวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ

Photos from โรงเรียนบ้านทับเมย's post 25/11/2023

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านทับเมย

23/11/2023

แจ้งการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

บ้านทับเมย
Amnat Charoen
37000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30

โรงเรียน อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37110

สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
Https://goo. Gl/maps/LxUxQPV3tPabtZAi 7
Amnat Charoen, 37110

อ.ปทุมราชวงศา (สพป.อำนาจเจริญ)

โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
บ้านดอนชี บ้านเลขที่/หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37120

สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านดอนไร่ ต. คึมใหญ่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านโป่งหิน โรงเรียนบ้านโป่งหิน
บ้านโป่งหิน ต. โพนทอง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจิญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
171 หมู่ 7 ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลนพเก้า โรงเรียนอนุบาลนพเก้า
162หมู่12ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen, 37000

เปิดสอนตั้งแต่ช่วงอายุ1ปี8เดือน ไปจนถึง 6 ปี

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพั?

โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนสอนพิเศษหลักสูตรวิชาชีพระ?