MU/AM x Design Thinking

กิจกรรมการเรียนการสอนผลงานและความ?

Photos from มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์'s post 13/10/2023
Photos from มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ's post 10/06/2023
Photos from มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ's post 28/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานนวัตกรรม👍ยอดเยี่ยมมาก👍

28/05/2022

Congrats

📢📢 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบนำเสนอผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางจราจรและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 26 พ.ค. 2565 ในรูปแบบ online และ onsite ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

1. นวัตกรรม "The Safe With Culture" โดย สุรัตน์ ชอบดี และ มณฑกานต์ ศลีลาอาจ
2. นวัตกรรม "หมวกกันน็อคขี้ระแวง" โดย มงคล สุขจิตร, ศุภยางค์ เกิดสุข, จารุเนตร ลายเมฆ, สุพิชฌาย์ สายเย็น, มาโนชญ์ จานพานแก้ว
3. นวัตกรรม "Smart Microwave Sensor: SMS" โดย นายกฤตนัย ปัญญามูล
4. นวัตกรรม "Safe watch" โดย สุรัตน์ ชอบดี และ มณฑกานต์ ศลีลาอาจ
5. นวัตกรรม "ชูชีพกระสอบพองช่วยลอยตัว" โดย กนิษฐา จันทธัมโม, เกศรินทร์ มะโนคำ, ธัญชนก ศรีจำปา, ศิริพรรณ พยาชัย

โดยทุกนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานให้เตรียมนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (ทางผู้จัดเตรียมให้) นำเสนอเวลาไม่เกิน 10 นาทีต่อผลงาน ...คณะกรรมการตัดสินและประกาศผลรางวัล มอบใบประกาศพร้อมมอบเงินรางวัลในวันที่ 26 พ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ Tel 0852419125

28/05/2022

Wow

📢 กิจกรรมมหิดลเพื่อสังคมเจอกันพรุ่งนี้จ้าาา 💗

กิจกรรมพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

📅 วันที่จัดกิจกรรม 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัวฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

1. ประธาน โดย นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. กล่าวต้อนรับ โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. นำเสนอสรุปข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และทีม
4. เวทีแลกเปลี่ยนและร่วมพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กและเยาวชนโดยภาคีเครือข่ายด้านเด็กและครอบครัว จังหวัดอำนาจเจริญ
5. นำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัวฯ และทีม

📍Online ผ่าน Webex Meeting ID: 572462843 https://mahidol.webex.com/join/anon.yod

28/05/2022

Great

📢เรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลการแถลงข่าว
“อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

📆ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (Mapping https://bit.ly/3yNRWIN)

👉(online รับชมผ่าน Facebook live มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผ่าน Webex Meeting ID: 572462843 https://mahidol.webex.com/join/anon.yod)

📌กำหนดการแถลงข่าว
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน (On-site เฉพาะผู้เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น)

กิจกรรม เวลา 09.00-10.00 น.
1. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านความปลอดภัยในเด็ก โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. กล่าวเปิดงาน การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ” โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีกร โดย อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ และ นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง

กิจกรรม เวลา 10.00-12.00 น. การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
1. “ข้อมูลอุบัติเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำในเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
2. “ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ จากการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3. นวัตกรรมต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว
4. “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
5. เวทีแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล จากผู้สื่อข่าวและแขกผู้ร่วมงานฯ
6. นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี” โดย เจ้าของผลงาน และมอบรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด กรรมการวิพากษ์ 7 ท่าน จากภาคีเครือข่ายศูนย์สุขภาวะครอบครัว (สสจ.อจ., ปภ.อจ., พมจ.อจ., อบจ.อจ., ศึกษาธิการจังหวัด., รพ.อำนาจเจริญ และ รองอธิการบดี ม.มหิดล อำนาจฯ)
7. เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี
พิธีกรภาคสนาม โดย 1) ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา และ 2) แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 3) นายคมกฤษณ์ สุขไชย 4) นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง 5) นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น 6) นายอานนท์ ยอดหอ 7) นางสาวเมธาวี โล่ห์ค

28/05/2022

Great job

Photos from มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ's post 28/05/2022

Wow

25/05/2022

See you tomorrow

📢เรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังข้อมูลการแถลงข่าว
“อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

📆ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (Mapping https://bit.ly/3yNRWIN)

👉(online รับชมผ่าน Facebook live มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผ่าน Webex Meeting ID: 572462843 https://mahidol.webex.com/join/anon.yod)

📌กำหนดการแถลงข่าว
เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน (On-site เฉพาะผู้เกี่ยวข้องหลักเท่านั้น)

กิจกรรม เวลา 09.00-10.00 น.
1. กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านความปลอดภัยในเด็ก โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3. กล่าวเปิดงาน การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ” โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีกร โดย อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ และ นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง

กิจกรรม เวลา 10.00-12.00 น. การแถลงข่าว “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
1. “ข้อมูลอุบัติเหตุการเสียชีวิตทางถนนและทางน้ำในเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
2. “ข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ จากการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายจากกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3. นวัตกรรมต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ โดย นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว
4. “อำนาจเจริญกับการผลักดันและขยายผลสู่การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”
โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
5. เวทีแลกเปลี่ยนและซักถามข้อมูล จากผู้สื่อข่าวและแขกผู้ร่วมงานฯ
6. นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี” โดย เจ้าของผลงาน และมอบรางวัลสำหรับผลงานที่เข้าร่วมประกวด กรรมการวิพากษ์ 7 ท่าน จากภาคีเครือข่ายศูนย์สุขภาวะครอบครัว (สสจ.อจ., ปภ.อจ., พมจ.อจ., อบจ.อจ., ศึกษาธิการจังหวัด., รพ.อำนาจเจริญ และ รองอธิการบดี ม.มหิดล อำนาจฯ)
7. เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ (Road & Water Safety Innovation) สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี
พิธีกรภาคสนาม โดย 1) ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา และ 2) แสงสุรีย์ ศรีสะอาด 3) นายคมกฤษณ์ สุขไชย 4) นายณรงค์ศักดิ์ นวลทอง 5) นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น 6) นายอานนท์ ยอดหอ 7) นางสาวเมธาวี โล่ห์ค

CDD template 80x120 cm.pptx 10/05/2022

🎉ข่าวดีสำหรับน้องๆ เยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ อายุ 15-25 ปี

😊ขอเชิญส่งผลงานประกวด หัวข้อ แนวคิดนวัตกรรมต้นแบบความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำสำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

😇ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรศูนย์สุขภาวะครอบครัว ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมต้นแบบและขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุ 10-25 ปี ส่งผลงานประกวดแนวคิดนวัตกรรมต้นแบบความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

🤑ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศ มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท และมีงบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต้นแบบสำหรับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 10 ผลงาน

👉ระยะเวลาการส่งประกวดผลงาน: ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผ่าน email: [email protected]

🎉ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผ่าน Facebook มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ https://www.facebook.com/mahidol.amnatcampus

🤩นำเสนอผลงานโดยการสาธิตจำลองการทำงานจริงพร้อมโปสเตอร์: วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ (Mapping https://bit.ly/3yNRWIN)

😎เกณฑ์การส่งผลงาน
1. ผลงานนวัตกรรมต้นแบบ (แบบจำลอง) ความปลอดภัยทางถนนหรือทางน้ำ สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
2. ขนาดโปสเตอร์ 80x120 cm. Click here to download poster template
https://bit.ly/3DREsOz

🥳คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด: นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และสายสามัญ ในสถาบันการศึกษาสังกัดหวัดอำนาจเจริญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม (ทีมละไม่เกิน 4 คน)

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน โดยพิจารณาตัดสิน จากเกณฑ์พื้นฐาน 6 ข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่
• ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 20 คะแนน
• เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
• ความสมบูรณ์ของผลงาน (ผลงานใช้ได้จริง) 20 คะแนน
• ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 คะแนน
• เป็นผลงานที่ลดความเสี่ยงได้จริงและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 คะแนน
• การนำเสนอ 10 คะแนน

สอบถามข้อมูลเพิ่ม: Tel 085-241-9125, email: [email protected]

CDD template 80x120 cm.pptx

07/04/2022

กิจกรรมดีๆรออยู่นะทุกคน😍😍

🎉🎉มาแล้วจ้าาา กิจกรรมดี ๆ จากศูนย์สุขภาวะครอบครัว และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

📢ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ อายุ 15-25 ปี ร่วมประกวดผลงานแนวคิดนวัตกรรมต้นแบบ "ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ" สำหรับเด็กและเยาวชน 0-15 ปี เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท 🥰

น้อง ๆ คนไหนสนใจ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565 👉 ผ่านทาง E-Mail : [email protected]

📌📌ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่าน Facebook : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 085-241-9125

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 21/03/2022

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการฝึกประสบการณ์การเยี่ยมบ้านบูรณาการสหวิชาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์สุขภาวะครอบครัว
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายข้อมูลและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กและครอบครัว ฐานความปลอดภัยทางน้ำ ฐานความปลอดภัยทางการจราจร ฐานความปลอดภัยในบ้าน ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฐานการออกแบบชีวิต

#ศูนย์สุขภาวะครอบครัวมหิดลอำนาจเจริญ

14/03/2022

Labinar 2: Innovative “นวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุและภัยเงียบในบ้าน โรคที่มองไม่เห็น” (ชั่วโมง A.T.)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99574474524?pwd=SmpDU011c3d6NkQzR0k0RmtqM1RMdz09

https://bit.ly/3vZkyPT

Meeting ID: 995 7447 4524
Passcode: 875693

กิจกรรม
นำเสนอ concept idea นวัตกรรม โดย นศ.สบ.ปี 3 จำนวน 4 กลุ่ม

เปิดงาน ความสำคัญของนวัตกรรมในวิชาชีพ
นพ.สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

กรรมการ/วิทยากร โดย
1. อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
2. แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ปี 63, หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อำนาจเจริญ)
3. ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.สุภาวดี พันธมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

14/03/2022

Labinar 2: Innovative “นวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุและภัยเงียบในบ้าน โรคที่มองไม่เห็น” (ชั่วโมง A.T.)

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99574474524?pwd=SmpDU011c3d6NkQzR0k0RmtqM1RMdz09

https://bit.ly/3vZkyPT

Meeting ID: 995 7447 4524
Passcode: 875693

กิจกรรม
นำเสนอ concept idea นวัตกรรม โดย นศ.สบ.ปี 3 จำนวน 4 กลุ่ม

เปิดงาน ความสำคัญของนวัตกรรมในวิชาชีพ
นพ.สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

กรรมการ/วิทยากร โดย
1. อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
2. แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ปี 63, หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อำนาจเจริญ)
3. ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.สุภาวดี พันธมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Join our Cloud HD Video Meeting Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

Photos from หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ's post 13/03/2022

เริ่มแล้วกิจกรรม วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน รอชมผลงานนวัตกรรมได้เลย✌️

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะเพื่อพัฒนาครอบครัว – นิตยสารตำรวจส 12/03/2022

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU
“อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะครอบครัวของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่รอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.30 น.

ณ อาคารศูนย์วิจัยชุมชน อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
และ การร่วมประชุมออนไลน์ในซูมมีทติ้ง
Zoom Meeting ID: 913 7492 1719
Passcode: 892262 https://bit.ly/3Fw8vLT

กำหนดการตามเวลา
เวลา 09.00-10.20 น.
ร่วมรับฟัง การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ ในเวทีสาธารณะ
“ความปลอดภัยในเด็ก”

เวลา 10.30-11.00 น. ร่วมรับฟังคำกล่าว และการแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก”

เวลา 11.00-12.00 น. นำเสนอกิจกรรม/มิวเซียมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยในเด็ก
“The Safety Hunter” โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความปลอดภัยในเด็ก โดย อ.ยุวดี สารบูรณ์
“ออกแบบชีวิตสัญจร” การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดย อ.ธนวัฒน์ ธรรมโชติ และ อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

เวลา 13.00-15.30 น. เสวนานโยบาย “พิเคราะห์สาเหตุการตายในเด็ก” (เครื่องมือนำทางสู่การจัดการความปลอดภัยในเด็ก)
นำวงเสวนา โดย นพ.สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

https://www.talknewsonline.com/430920/
https://thebangkoktimes.com/2565010616-3508
https://www.khaodenpradendang.com/104603
https://policemagazine.news/2022/01/07/22797/

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะเพื่อพัฒนาครอบครัว – นิตยสารตำรวจส อำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดศูนย์สุขภาวะเพื่อพัฒนาครอบครัว 1 min read 2 เดือน ago policemagazine มหาว.....

12/03/2022

ข่าว "ม.มหิดล - องค์กรส่วนท้องถิ่น จ.อำนาจเจริญ ร่วมจัดตั้ง "ศูนย์สุขภาวะครอบครัว" ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม-การเกษตร-สาธารณสุข สร้างขุมพลังทางเศรษฐกิจและสังคมไทย" โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล สนองนโยบายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการ "สร้างคน" และ "สร้างรายได้" ให้กับชุมชนต่อไป ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้

1.LINE TODAY 2-3-65 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/XYNXkye?utm_source=copyshare

2.สยามรัฐ 2-3-65 https://siamrath.co.th/n/327442

3.ThaiPR.NET 2-3-65 https://www.thaipr.net/general/3162627

4.RYT9.COM 2-3-65 https://www.ryt9.com/s/prg/3302863

5.นิตยสารสาระวิทย์ 1-3-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/fwc-muam/

6.เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 2-3-65 https://www.facebook.com/116504086402205/posts/734762521243022/?d=n

7.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 2-3-65 https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_209606

8.The Glocal 4-3-65 https://www.facebook.com/100720421465047/posts/493782458825506/?d=n

ม.มหิดล - องค์กรส่วนท้องถิ่น จ.อำนาจเจริญ ร่วมจัดตั้ง "ศูนย์สุขภาวะครอบครัว" ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม-การเกษตร-สาธารณสุขสร้างขุมพลังทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

นับเป็นเวลาเกือบครบ 2 ทศวรรษแล้ว ที่จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่ 75 ของประเทศไทย โดยแยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อ "อำนาจเจริญ" มาจากราชทินนาม "พระอมรอำนาจ" ในสมัยร.4 ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งใน "ขุมพลังทางสังคม" ของภาคอีสานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม-การเกษตร-สาธารณสุข จากนโยบายกระจายอำนาจรัฐสู่ชุมชน "1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย" ที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแบบบูรณาการ

ภายใต้แนวคิด "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เคยให้ไว้กับสังคมไทยก่อนหน้านี้ ได้จุดประกายให้เกิดการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโจทย์ต่างๆ ที่ท้าทายของยุคสมัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่เปรียบโจทย์ที่กำลังท้าทายสังคมว่าเป็นดั่ง"ภูเขา" ที่ยากจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับ "ศูนย์สุขภาวะครอบครัว" FWC-MUAM Family Well-Being Center of Amnartcharoen Campus, Mahidol University" โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลสร้างนกทาอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ฯลฯ ภายใต้วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้ถึงบทบาทของ "ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล" ว่าในช่วงแรกจะเน้นหนักไปที่ความปลอดภัยในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยแพลทฟอร์ม "Safety Hunter" หรือ "ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง" ที่ออกแบบขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่พลเมืองโลกคุณภาพ ซึ่งริเริ่มและพัฒนาขึ้นโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายในแวดวงการพัฒนาเด็กปฐมวัยและในวงกว้าง

"ด้วยศักยภาพที่ครบพร้อมทั้งในด้านนวัตกรรม-การเกษตร-สาธารณสุขของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้"ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล" เป็นกำลังสำคัญในการ"เขยื้อนภูเขา" หรือ "กับดักทางเศรษฐกิจและสังคม" ของประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต ด้วยชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหิดลที่พร้อมด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการแบบบูรณาการครบวงจร เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และประเทศชาติ สู่อนาคตแห่งความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง" นายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าว

โดยจะได้มีการต่อยอดจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการ Upskill - Reskill ทักษะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสนองนโยบายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง "สร้างคน" และ "สร้างรายได้" ให้กับชุมชนต่อไปอีกด้วย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่กำลังน่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ของชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดขึ้นเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่นห่างไกลส่วนใหญ่ของประเทศคือ การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนป้องกัน COVID-19 การทำ Home Isolation หรือการกักโรคที่บ้าน ตลอดจน Community Isolation หรือการกักโรคของชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสู่ประชาชนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล มั่นใจว่าด้วยบุคลากร และองค์ความรู้ที่มีพร้อมอยู่แล้วของวิทยาเขตฯ จะสามารถทำให้ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่เกิดขึ้นดังกล่าวในขณะนี้ได้ต่อไป

และไม่เพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับเด็กและเยาวชนของชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ในอนาคต "ศูนย์สุขภาวะครอบครัว โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล" ตั้งใจจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงวัยในชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

"ไม่ว่า "ภูเขา" ข้างหน้าจะมีขนาดมหึมาและหนักหนาเพียงใด เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็น "ขุมพลัง" ขับเคลื่อนสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของชาวไทยทุกคนได้อย่างแน่นอน" นายแพทย์สุรพร ลอยหา กล่าวทิ้งท้าย

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
ออกแบบแบนเนอร์โดย วรรณพร ยังศิริ นักวิชาการสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

10/02/2022

“อุบัติเหตุและภัยสุขภาพในบ้าน: โรคที่มองไม่เห็น” (ชั่วโมง A.T.)”
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. 65 เวลา (13.00-16.00 น.)

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3HtzfNP
Meeting ID: 936 6278 9409
Passcode: 781833

ติดตามรับชมสดๆ ได้ที่เพจเฟซบุ๊กMU/AM x Design Thinking
https://www.facebook.com/MUAM-x-Design-Thinking-101842308767423

ดูผ่าน เพจ MU/AM Design Thinking (สด-หรือย้อนหลัง)

กำหนดการ
เปิดงาน
โดย นพ.สุรพร ลอยหา (รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)

วิทยากร โดย
1. “พิเคราะห์โรคและภัย-อุบัติเหตุกับการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต” โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. “โรคและภัยสุขภาพกับนวัตกรรมสุขภาวะครอบครัว” โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. “บทบาทการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน” โดย แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ปี 63, หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อำนาจเจริญ)
4. นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุและภัยสุขภาพในบ้าน 4 กลุ่มวัย (แม่และเด็ก, เด็กวัยเรียนวัยรุ่น, วันทำงาน, วัยสูงอายุ) โดย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ดำเนินรายการ โดย
อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ (อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ)

นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3 รายวิชา คือ AMPH 451 อนามัยครอบครัว AMPH 382 สุขภาพจิตชุมชน และ AMPH 357 การสื่อสารด้านสุขภาพ

จัดโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

👉ลงทะเบียนและแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลงคะแนน AT ได้ที่ link นี้ 👉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8BhMLjtsBNcAZFBRjCkKAfeDg5W2EVNGbFB43wssenCsunA/viewform?usp=sf_link

09/02/2022

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร/
ประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม Labinar 1: Inception Idea (Online)

“อุบัติเหตุและภัยสุขภาพในบ้าน: โรคที่มองไม่เห็น” (ชั่วโมง A.T.)”
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. 65 เวลา (13.00-16.00 น.)

Join Zoom Meeting
https://bit.ly/3HtzfNP
Meeting ID: 936 6278 9409
Passcode: 781833

ติดตามรับชมสดๆ ได้ที่เพจเฟซบุ๊กMU/AM x Design Thinking
https://www.facebook.com/MUAM-x-Design-Thinking-101842308767423

กำหนดการ

เปิดงาน
โดย นพ.สุรพร ลอยหา (รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)

วิทยากร โดย
1. “พิเคราะห์โรคและภัย-อุบัติเหตุกับการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต” โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. “โรคและภัยสุขภาพกับนวัตกรรมสุขภาวะครอบครัว” โดย อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. “บทบาทการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชุมชน” โดย แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ปี 63, หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.อำนาจเจริญ)
4. นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุและภัยสุขภาพในบ้าน 4 กลุ่มวัย (แม่และเด็ก, เด็กวัยเรียนวัยรุ่น, วันทำงาน, วัยสูงอายุ) โดย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ดำเนินรายการ โดย
อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ (อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหัวหน้าศูนย์สุขภาวะครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ)

นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3 รายวิชา คือ AMPH 451 อนามัยครอบครัว AMPH 382 สุขภาพจิตชุมชน และ AMPH 357 การสื่อสารด้านสุขภาพ

จัดโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

👉ลงทะเบียนและแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลงคะแนน AT ได้ที่ link นี้ 👉
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8BhMLjtsBNcAZFBRjCkKAfeDg5W2EVNGbFB43wssenCsunA/viewform?usp=sf_link

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิด-19🎉

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลชมเชยอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote การประกวดนวัตกรรมเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิด-19🎉

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิด-19🎉

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิด-19🎉

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

🎊ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเยี่ยมบ้านในสถานการณ์โควิด-19🎉

Photos from MU/AM x Design Thinking's post 24/05/2021

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
ภาพกิจกรรมเสวนา วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต
Labinar #2 “นวัตกรรมเยี่ยมบ้านบูรณาการในสถานการณ์โควิด-19”
ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตอำนาจเจริญและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

19/05/2021

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสวนา วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต
Labinar #2 “นวัตกรรมเยี่ยมบ้านบูรณาการในสถานการณ์โควิด-19”

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2206
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ Cisco WebEx Meetings: Meeting number 572 462 843 https://mahidol.webex.com/meet/anon.yod

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ
1. ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบคัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการสื่อสารสาธารณะ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นางสุนันทา มานะพิมพ์
ผอ.รพ.สต. นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

4. อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

=================
กำหนดการ
08.30-08.45 น. เข้าระบบ Cisco WebEx Meetings
ดำเนินรายการโดย อ.ยุวดี สารบูรณ์ และ อ.ณฐกมล ผดาเวช
08.45-09.00 น. - เปิดงาน โดย นาพแพทย์ สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน และคณาจารย์จาก 5 รายวิชา
09.00-09.30 น. กิจกรรมเสวนา วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต (ประเมิน พัฒนา โครงงาน/นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและยั่งยืน) “นวัตกรรมเยี่ยมบ้านบูรณาการในสถานการณ์โควิด-19”
“เยี่ยมบ้านอยู่ดีๆ ทำไมต้องมีนวัตกรรม” อ.ดร. สุภาวดี พันธุมาศ
วิทยากร/คณะกรรมการ โดย ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ผอ.สุนันทา มานะพิมพ์, อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ, อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
09.30-09.45 น. เปิดวิดีโอแนะนำผลงานนวัตกรรมเยี่ยมบ้านอนามัยครอบครัว สื่อสาร สุขภาพจิต ของ 5 ทีม (ทีมละ 3 นาที)
ทีม 1 กลุ่มครอบครัวและหญิงตั้งครรภ์
ทีม 2 กลุ่มครอบครัวและมารดา-ทารกหลังคลอด
ทีม 3 กลุ่มครอบครัวและเด็กปฐมวัย
ทีม 4 กลุ่มครอบครัวและวัยทำงาน
ทีม 5 กลุ่มครอบครัวและผู้สูงอายุ
09.45 – 10.45 น. การนำเสนอผลงาน แนวคิด และ ผลการทดลองใช้จากภาคสนามจริง (5-10 นาที/ทีม)
ทีม 1 กลุ่มครอบครัวและหญิงตั้งครรภ์
ทีม 2 กลุ่มครอบครัวและมารดา-ทารกหลังคลอด
ทีม 3 กลุ่มครอบครัวและเด็กปฐมวัย
ทีม 4 กลุ่มครอบครัวและวัยทำงาน
ทีม 5 กลุ่มครอบครัวและผู้สูงอายุ
10.45 – 11.30 การให้/แสดงความคิดเห็นนวัตกรรมการเยี่ยมบ้านบูรณาการสหวิชา โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
นาพแพทย์ สุรพร ลอยหา และวิทยากร/คณะกรรมการ โดย ผอ.สุนันทา มานะพิมพ์, ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย, อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก, อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ
เปิดโหวต 1 ชม. (10.45-11.45 น.) ผ่าน Google form (รางวัล poppular โหวต)
11.30 – 11.45 น ฟังเสียงสะท้อนนักศึกษา เรียนด้วย ทำนวัตกรรมด้วย รู้สึกอย่างไร Feedback “เรียนวิชาการ รู้นวัตกรรม” (ตัวแทน 5 คน จาก 5 กลุ่ม และ ตัวแทน 2 คน จากอีก 2 หลักสูตร
นส.อาทิตยา ศรีนามน ตัวแทนหลักสูตรนวัตกรรมฯ
นาย
11.45 – 11.55 น. “ชวนคุย-ชวนคิด วิชาการ-วิชาชีพ-วิชาชีวิต การบูรณาการออกแบบชีวิตกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานวัตกรรมเกษตรสุขภาพ” โดยวิทยากรและตัวแทนคณาจารย์จาก 6 รายวิชา (อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ, อ.ดร.สุภาวดี พันธุมาศ, อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม, อ.ณฐกมล ผดาเวช, อ.ดร.จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด, อ.ยุวดี สารบูรณ์, อ.รพีพรรณ สารสมัคร)
11.55 – 12.30 น. - ประกาศผลรางวัล/มอบใบเกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ชมเชย และ poppular โหวต (อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม, ผศ.ดร.วาทินี สุนทรา, อ.ดร.จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด, อ.รพีพรรณ สารสมัคร)
- กิจกรรม Q&A แจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ปิดกิจกรรมเสนา

*** MUAT : กิจกรรมนี้นักศึกษาเข้าร่วมได้ทุกชั้นปี และสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ Mahidol University Activity Transcript

#มหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ #สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว #โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ การปฏิบัติ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง คลินิก ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

abinar 1: Inception Idea (Online)  “อุบัติเหตุและภัยสุขภาพในบ้าน: โรคที่มองไม่เห็น” (ชั่วโมง A.T.)”

เว็บไซต์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
Amnat Charoen
37000

Amnat Charoen คลินิกอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Lucia Largo Villarma4659 Lucia Largo Villarma4659
Cambodia
Amnat Charoen, 27929

IMC.Phana IMC.Phana
225 หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ ต. พนา
Amnat Charoen, 37180

เพจ imc รพ.พนา ประชาสัมพันธ์สำหรับการส่งเสริมฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยเท่านั้น

Melis มีลิส Melis มีลิส
Amnat Charoen, 37210

ช่วยลดไขมันสะสม บล็อกไขมันใหม่ คุมหิว อิ่มนาน ลดการทานจุกจิก เร่งเผาผลาญไขมัน

Ming Wai Lau1021 Ming Wai Lau1021
Cambodia
Amnat Charoen, 64642

DHA บำรุงสมองลูกน้อย AWL นำเข้าจากออสเตรเลีย DHA บำรุงสมองลูกน้อย AWL นำเข้าจากออสเตรเลีย
Amnat Charoen, 37000

AWL ดูแลครบทุกปีญหาของลูกค้า เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงสมอง สมาธิ ความจำ เพิ่มความสูง

Chalii.s - ชาไทยคุมหิว Chalii.s - ชาไทยคุมหิว
Amnat Charoen, 37000

ตัวแทน Chalii.s ตรงจากแบรนด์ �แท้��

cYgHOvHgpEEk690 cYgHOvHgpEEk690
Cambodia
Amnat Charoen, 83975

Yash Bisariya777 Yash Bisariya777
Cambodia
Amnat Charoen, 38188

JoAnn Wade8718 JoAnn Wade8718
Cambodia
Amnat Charoen, 43568

Donna Nava5486 Donna Nava5486
Cambodia
Amnat Charoen, 78304

JBoNuKPCCLyh158 JBoNuKPCCLyh158
Cambodia
Amnat Charoen, 90872