ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ

การศึกษา

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านน้ำท่วม ศกร.ตำบลเปือย's post 29/02/2024
Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านน้ำท่วม ศกร.ตำบลเปือย's post 29/02/2024

📌📌📌

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 29/02/2024

📌📌 #เทศกาลแจกตารางสอบ
#สอบปลายภาคเรียน 2/2566
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2567
สนามสอบโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 26/02/2024

วันที่ 29-30 มกราคม 2567 นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอลืออำนาจ นำนักศึกษาสกร.อำเภอลืออำนาจ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา สกร.เกมส์ ประจำปี 2567 ณ สนามทุ่งบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 26/02/2024

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศกร.ตำบลเปือยรับการนิเทศ กิจกรรมติวก่อนสอบ ปลายภาค โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.สกร.อำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาฯ นิเทศกิจกรรมติวก่อนสอบ ปลายภาค ณ ศกร.ตำบลเปือย

23/02/2024
Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 23/02/2024

รับรางวัล ที่2 ประเภท ครู กศน. ตำบลดีเด่นประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ

22/02/2024
Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 09/02/2024

✅ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา/หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ ตำบลเปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 09/02/2024

ระหว่าง 21-24 ธันวาคม 2566
ศกร.ตำบลเปือย จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจ การทำกิ๊บจากเศษผ้า ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเปือย

Photos from คน กศน.'s post 26/01/2024
24/01/2024
Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 24/01/2024

วันที่22-23 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ ดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6250/อจ.46 ระหว่างวันที่ ณ กรมทหารพรานที่ 23 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 21/01/2024

วันที่ 12 มกราคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย ต้อนรับคณะนิเทศ สกร.จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนิเทศกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจ กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำจานใบตอง ขอบพระคุณครับ

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 20/01/2024

วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2567
นายพรศักดิ์ พรมลา ครู, นายธนพล ทิพย์รัตน์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวอาทิตย์ติยา สิงหเลิศ ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียน โดยมี นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต สกร.อำเภอพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านน้ำท่วม ศกร.ตำบลเปือย's post 16/01/2024

👍🏻👍🏻👍🏻

Photos from ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเปือย สังกัด สกร.อำเภอลืออำนาจ's post 05/01/2024

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารให้วุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายธนพล ทิพย์รัตน์ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร E-Motorcycle Repair and Service ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครูเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร มอบให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

✅✅

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหารให้วุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า นายธนพล ทิพย์รัตน์ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร โดรนเพื่อการเกษตร (Agricultural Drone)
ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครูเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑
ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

03/01/2024

ผลคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ

03/01/2024

วันที่ 3 มกราคม 2567 นำโดย นางแสงเพ็ญ โลห์คำ ผอ.สกร.อำเภอลืออำนาจ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ นายประพันธ์ ทองพราว ผอ.สนง.สกร.จังหวัดอำนาจเจริญ และว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร รอง ผอ.สนง.สกร.จังหวัดอำนาจเจริญ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พบกลุ่ม นักศึกษา
ยุวกาชาด สกร.อำเภอลืออำนาจ
📌 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศ...
@
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางแสงเพ็ญ  โล่ห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลืออำนาจ  มอบหมายให้ งานการศึกษาตามอั...
🎯 16-18 สิงหาคม 2566สกร.อำเภอลืออำนาจ ได้เข้าร่วมจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา รุ่น...
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางแสงเพ็ญ  โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วย นายธนพล  ทิพย์รัตน์ ครู สกร.ตำบล และ ...
วันที่ 3 สิงหาคม 2566นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ พรมลา ตำแหน่งครู นางสาวอรุณ...
📌วันที่ 7 สิงหาคม 2566นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.สกร.อำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้ กศน.ตำบลเปือย ดำเนินการจัดกิจกรรม การศึกษาพัฒนา...

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Amnat Charoen
37000

โรงเรียน อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37110

สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
Https://goo. Gl/maps/LxUxQPV3tPabtZAi 7
Amnat Charoen, 37110

อ.ปทุมราชวงศา (สพป.อำนาจเจริญ)

โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
บ้านดอนชี บ้านเลขที่/หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37120

สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านดอนไร่ ต. คึมใหญ่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านโป่งหิน โรงเรียนบ้านโป่งหิน
บ้านโป่งหิน ต. โพนทอง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจิญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนบ้านทับเมย โรงเรียนบ้านทับเมย
บ้านทับเมย
Amnat Charoen, 37000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านทับเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
171 หมู่ 7 ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลนพเก้า โรงเรียนอนุบาลนพเก้า
162หมู่12ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen, 37000

เปิดสอนตั้งแต่ช่วงอายุ1ปี8เดือน ไปจนถึง 6 ปี

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพั?

โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนสอนพิเศษหลักสูตรวิชาชีพระ?