โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

สอนในระดับชั้นอนุบาล 2
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 28/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันพุธ ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน
National Test (NT)
#นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
#ประจำปีการศึกษา 2566
โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน
คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language)
และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)
#วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3
การทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ
ความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ด้านคำนวณ (Numeracy)
ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)
ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมประเมินความสามารถของผู้เรียนทุกคน
ด้วยความตั้งใจ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี👍📚
ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด จังหวัดอำนาจเจริญ

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 28/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันเสาร์ ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
เด็กหญิงชลิตา ครูแพทย์
เด็กหญิงประกายแก้ว บุญค้ำ
#งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
#ประจำปี 2567
ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 23/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันศุกร์ ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ร่วมต้อนรับ ท่านผอ.นรินทร์ บุญสอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางช้าและคณะครู และ ท่านผอ.ประวิทย์ มาริบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนและคณะครู
ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 👩‍🏫 การใช้นวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบการแจกลูกสะกดคำเทียบเสียงแบบ PHONICS โดยใช้สีเป็นตัวกำหนด ซึ่งการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด จังหวัดอำนาจเจริญ

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

23/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

📍ฉบับที่ 31/2566

นวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบการแจกลูกสะกดคำเทียบเสียงแบบ PHONICS โดยใช้สีเป็นตัวกำหนด

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 23/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันพุธ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ดำเนินการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนทุกคนด้วยความตั้งใจ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี👍📚
#ปีการศึกษา2566
#โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 16/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันศุกร์ ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ขอขอบคุณโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ของชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566
#ค่ายอาสายุวกาชาดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มีการทดสอบความรู้ตามฐานต่างๆ ดังนี้
ฐานที่ 1 นักสืบตัวน้อย
ฐานที่ 2 รู้ทันโลกออนไลน์
ฐานที่ 3 สุขภาพกับสมุนไพร
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
#ค่ายอาสายุวกาชาด
#กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 13/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันอังคาร ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ได้ต้อนรับครูจากโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่มาทำการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

06/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

📣 📣เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่👧🏻👦 🏫📣📣
ประจำปีการศึกษา 2567

👇👇สอบถามเพิ่มเติม 👇👇
📞080-165-4673 (ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด)
📞 0658497216 (คุณครูนุสบา คุณารักษ์)

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 03/02/2024

ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 508 new items added to shared album

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 03/02/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันศุกร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
นายไพโรจน์ ใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล(ลูกเสือสำรอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือสำรอง มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเอง และหมู่คณะ รู้จักการทำงานในระบบหมู่และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ประกอบด้วย
#โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า
#โรงเรียนบ้านหนองยาง
#โรงเรียนบ้านนาอุดม
#โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง
#โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน
#โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
#ประจำปีการศึกษา2566

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 31/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

📍 วันพุธ ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ขอขอบพระคุณ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
คุณครูสุนทรา รัตนศรี และครอบครัว
ที่ได้มาเลี้ยงไอศกรีม 🍦🍦และขนม🍩🧁นักเรียนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เนื่องในวันเกิดคุณครูอิ๋ว🎂🎂ขอให้คุณครูอิ๋วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พบเจอแต่ความสุข การงานเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง🙏🏻🙏🏻

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 28/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันเสาร์ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนปลอดบุหรี่🚭🚭
พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เข้าร่วมการอมรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย
ครูแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบยั่งยืน👩‍🏫👩‍🏫
และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยกระดับสู่การเป็น
#ศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่🚭
ณ ห้องประชุมดอกจาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
#จุดจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
#จังหวัดอำนาจเจริญ

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 26/01/2024

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินทางไกล
และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2566 #กลุ่มโรงเรียนเสมาลือ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประมวลผลการเรียนรู้และพัฒนาการทางการลูกเสือในเรื่องของความรู้ การเป็นผู้นำ ผู้ตามมีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
#เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
#วันที่25-26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
#ประจำปีการศึกษา2566

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 16/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันอังคาร ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
เข้าร่วมวันครู ครั้งที่ 68
ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
#ขอแสดงความยินดีกับ
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์
#รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น
คุณครูนุสบา คุณารักษ์
#รางวัลผู้มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)
คุณครูวรัญญา ทิมินกุล
#รางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาฯดีเด่น
คุณครูมุกดาวัลย์ ทวีรัตน์
#รางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น
คุณครูภาณุพงศ์ กาสา
#รางวัลผู้มีวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
คุณครูดารารัตน์ ยศกลาง
#รางวัลครูดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

#ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข👩‍🏫
#วันครู2567 ครั้งที่ 68

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 16/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันจันทร์ ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ขอขอบพระคุณมูลนิธิปอเต็กตึ้ง🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 13/01/2024
Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 13/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันศุกร์ ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดจัดการแข่งขันกีฬาสี
เขียว-ชมพู เกมส์ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดงบัง
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการแสดงออกให้แก่นักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกรอง

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 09/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันอังคาร ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
นำนักกีฬากรีฑา ด.ช. อนันดา คงทอง 🏃‍♂️🏃‍♂️
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
#เป็นตัวแทนนักเรียนอำเภอลืออำนาจ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 🏅🏅🏅🏅
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ปีการศึกษา 2566
#วิ่งทางตรง 80 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ณ สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 08/01/2024

#ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
#และการแข่งขันกีฬาสี เขียว-ชมพู เกมส์ ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.00น.เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 08/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันจันทร์ ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
ร่วมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี”🏅🏅🏅
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

05/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
คุณครูทิพวรรณ ยวนยี ชื่อเล่น คุณครูจอย
พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาการประถมศึกษา

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 05/01/2024

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

📍 วันศุกร์ ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ขอขอบพระคุณ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
คุณสำรอง หาดี และครอบครัว
ที่ได้มาเลี้ยงไอศกรีม 🍦🍦นักเรียนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณรอง🎂🎂
ขอให้คุณรองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พบเจอแต่ความสุข การงานเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยเงินทอง🙏🏻🙏🏻

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 's post 01/01/2024

📣📣ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด

วันจันทร์ ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
นายณัฐภูมิ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
สมทบทุนจ้างครูอัตราจ้าง👩‍🏫👩‍🏫
ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
บ้านดอนชี 25,391 บาท
บ้านหนองมะยอด 6,799 บาท
รวม 32,190 บาท🙏🏻🙏🏻🙏🏻

🔺กดติดตามเพจ โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด เพื่อไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

31/12/2023

การแสดง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2-3
#วันคริสต์มาส

31/12/2023

การแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
#วันคริสต์มาส

31/12/2023

การแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
#วันคริสต์มาส

30/12/2023

การแสดง EVERYTHING จิงเกอเบล💃💃
นักแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
#วันคริสต์มาส

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2#วันคริสต์มาส
การแสดง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2-3#วันคริสต์มาส
การแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5#วันคริสต์มาส
การแสดง EVERYTHING จิงเกอเบล💃💃นักแสดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6#วันคริสต์มาส
การแสดง คณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด#งานเกษียณ2566
การแสดง “ออนซอนอีสาน”นักแสดง นักเรียนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด#งานเกษียณ2566
การแสดง “รำลึกบูชาครู”นักแสดง  คณะครูโรงเรียนดอนชีหนองมะยอด#งานเกษียณ2566
📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด👉การใช้นวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษแบบการแจกลูกสะกดคำ #เทียบเสียงแบบPHONICS โดยใช้ส...
Merry Christmas 🎶🎶🎄🎁#Doncheenongmayod School
📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดวันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕Aerobic dance 👯‍♂️👫💪💪🤸‍♂️🎵🎵ออกกำลังกาย เพ...
📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแก จ.ส...
📢📢📢ประชาสัมพันธ์ #โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนของโรงเรียนบ้านหนองแก จ.ส...

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

บ้านดอนชี บ้านเลขที่/หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen
37120

โรงเรียน อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37110

สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
Https://goo. Gl/maps/LxUxQPV3tPabtZAi 7
Amnat Charoen, 37110

อ.ปทุมราชวงศา (สพป.อำนาจเจริญ)

โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านดอนไร่ ต. คึมใหญ่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านโป่งหิน โรงเรียนบ้านโป่งหิน
บ้านโป่งหิน ต. โพนทอง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจิญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนบ้านทับเมย โรงเรียนบ้านทับเมย
บ้านทับเมย
Amnat Charoen, 37000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านทับเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
171 หมู่ 7 ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลนพเก้า โรงเรียนอนุบาลนพเก้า
162หมู่12ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen, 37000

เปิดสอนตั้งแต่ช่วงอายุ1ปี8เดือน ไปจนถึง 6 ปี

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพั?

โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนสอนพิเศษหลักสูตรวิชาชีพระ?