โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ, โรงเรียน, ตำบลนาผือ, Amnat Charoen.

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 26/02/2024

โรงเรียนนาผือโคกกอก ขอขอบคุณ ร้านค้าแม่หยาด สมขาว ให้ความอนุเคราะห์ นํ้าดื่มให้ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนนาผือโคกกอก ในการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในนามโรงเรียนนาผือโคกกอก ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 26/02/2024

23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนนาผือโคกกอก จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาผือโคกกอก

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 23/02/2024

23 กุมภาพันธ์ 2567
ลอดซุ้มหัวเสือ ก่อนเดินทางไกล
"รับลูกเสือเข้าค่ายให้ลอดซุ้ม
อย่าไปกลุ้มคิดมากหนักใจคอย
มีไหมครับมดแดงมดตะนอย
ก็ค่อยค่อยเสาะหาถ้ามันมี
ครูไม่ทำเธอหรอกบอกไม่แน่
ก็แล้วแต่เหตุการณ์มันสูสี
แกล้งไม่แกล้งเห็นอยู่ดูดีดี
แต่วันนี้แกล้งหลอกบอกให้ทาย"

23/02/2024

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 22/02/2024

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนนาผือโคกกอกนำนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ โดยมีนายศักดา ทุมเพ็ญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือประธานในพิธีเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 21/02/2024

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนนาผือโคกกอกจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นำโดย นางขนิษฐา ทองแลง ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกันทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วัดบ้านโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 18/02/2024

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนนาผือโคกกอกได้รับเกียรติจาก นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และรองนายกเหล่ากาชาดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนจากการยกเลิกการอยู่เวรยามของครู โดยมีนายเสน่ห์ ไชยวรรณ กำนัน ตำบลนาผือ พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางขนิษฐา ทองแลง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอก และบุคลากรโรงเรียนนาผือโคกกอกให้การต้อนรับ

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 16/02/2024

16 กุมภาพันธ์ 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม
1 เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดอกไม้ นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 4
2 เด็กหญิงกนกวารี ทำนุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3 เด็กหญิงวิลาวัลย์ หอมหวล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4 เด็กหญิงพัชรี ยุติรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5 เด็กหญิงกนกรัตน์ วรพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้ฝึกซ้อม
1 นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์
2 นางสาวอัมรา นิ้วทอง

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับสอง” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภททีม 5 คน ระดับประถมศึกษา หญิงล้วน ประจำปี 2567 ณ วัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

16/02/2024

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน หญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2567 จังหวัดอำนาจเจริญ
16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสระเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 14/02/2024

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 22/01/2024

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนนาผือโคกกอกขอขอบคุณ 🙏
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
คุณอมลณัฐ แแก้วกอง
Mr.Steve Jarrett
คุณศุภวัฒน์ สูงเรือง
และคุณวิกานดา นาสมวงษ์
ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 16/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการครู โรงเรียนนาผือโคกกอกและโรงเรียนบ้านโคกสูงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูประจำปี 2567

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 16/01/2024

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนนาผือโคกกอก โดย นางขนิษฐา ทองแลง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร และสถานศึกษาเครือเอกวรรณจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 15/01/2024

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาผือโคกกอก โดย นางขนิษฐา ทองแลง และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อแจ้งนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนแนะแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 12/01/2024

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ นางขนิษฐา ทองแลง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอกและคณะครูนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลนาผือ มีซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ และแจกของรางวัลต่างๆ
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ สนุกสนาน และมีสาระ ให้กับน้องๆ นักเรียน

11/01/2024
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 27/12/2023

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางขนิษฐา ทองแลง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอก พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายศรีเมือง สิ่งสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ 2566 “ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาผือโคกกอก เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา การเดินขบวนพาเหรด การเชียร์กีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 27/12/2023
Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 27/12/2023

การแข่งขันกีฬาสีภายใน “เขียว-แดง เกมส์” วันเเรก 26 ธันวาคม 2566

22/12/2023

ขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์ให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนโรงเรียนนาผือโคกกอก ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เขียว-แดง เกมส์" ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาผือโคกกอก

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 21/12/2023

๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาผือโคกกอกนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้ และร่วมพิธีเปิด ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาแต้โคกสำราญ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 12/12/2023

12 ธันวาคม 2566 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 12/12/2023

12 ธันวาคม 2566 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
หอโหวด 101

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 12/12/2023

12 ธันวาคม 2566
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 08/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ต้อนรับ นายสุเมธ เทียนอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร จากโรงเรียนบ้านบาก สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในโอกาสส่งบุคลากรย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนาผือโคกกอก นางอุไรลักษณ์ จันทร์สด ตำแหน่งครู คศ.1
โดยนายเสน่ห์ ไชยวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางขนิษฐา ทองแลง ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนผือโคกกอกให้การต้อนรับ

ในนามโรงเรียนนาผือโคกกอก ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

พิธีกรน้อย
เด็กชายพีระกานต์ บุญศรัทธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงเบญจพร สุพรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 07/12/2023

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาผือโคกกอกเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง สำหรับนักเรียนสอบวัดความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนมาสอบจำนวน ๑๖๔ คน จาก ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาผือโคกกอก โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด และโรงเรียนบ้านนาเรือง

Photos from โรงเรียนนาผือโคกกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ's post 06/12/2023

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนาผือโคกกอกได้รับเกียรติจาก นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอำนาจเจริญผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธีมอบหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พันเอกชัยภัทร เงินดีเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานให้กับโรงเรียนนาผือโคกกอกเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรักการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนได้รับทราบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

05/12/2023

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนาผือโคกกอก

29/11/2023

โรงเรียนนาผือโคกกอก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่านกำนันเสน่ห์ ไชยวรรณ กำนันตำบลนาผือ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาผือโคกกอก จำนวนเงิน 4,000 บาท

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแคล้วคลาด ปลอดภัยจากพยัญอันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Amnat Charoen?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  ประเภททีม 5 คน หญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2567 จังหวัดอำนาจเจ...
เริ่มแล้ว การแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-แดง เกมส์ คู่เปิดสนาม "ฟุตบอลอนุบาล"
ฝึกซ้อมงานกีฬาสี

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

ตำบลนาผือ
Amnat Charoen
37000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

โรงเรียน อื่นๆใน Amnat Charoen (แสดงผลทั้งหมด)
เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เรียนออนไลน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37110

สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
Https://goo. Gl/maps/LxUxQPV3tPabtZAi 7
Amnat Charoen, 37110

อ.ปทุมราชวงศา (สพป.อำนาจเจริญ)

โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด
บ้านดอนชี บ้านเลขที่/หมู่ที่ 15 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37120

สอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนบ้านดอนไร่ สพป.อำนาจเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านดอนไร่ ต. คึมใหญ่ อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านโป่งหิน โรงเรียนบ้านโป่งหิน
บ้านโป่งหิน ต. โพนทอง อ. เสนางคนิคม จ. อำนาจเจิญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนบ้านทับเมย โรงเรียนบ้านทับเมย
บ้านทับเมย
Amnat Charoen, 37000

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนบ้านทับเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย
171 หมู่ 7 ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป.อำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลนพเก้า โรงเรียนอนุบาลนพเก้า
162หมู่12ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
Amnat Charoen, 37000

เปิดสอนตั้งแต่ช่วงอายุ1ปี8เดือน ไปจนถึง 6 ปี

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล
โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37000

ชมรม GenZ โรงเรียนบ่อบุโปโล เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่

สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ สาขาอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
อรุณประเสริฐ
Amnat Charoen, 37000

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพั?

โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพอำนาจเจริญ
Amnat Charoen, 37290

โรงเรียนสอนพิเศษหลักสูตรวิชาชีพระ?