คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยา

คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยา

ความคิดเห็น

New Normal at work
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562
ร่วมกับ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย(Aging Socity)
กิจกรรม "การบริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย" โดยคณะธุรกิจการบริการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ คลังน้ำมัน ปตท. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท BEST EXPRESS จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มกราคม 2563 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะธุรกิจการบริการ ม.ร. จัดโครงการบริการวิชาการฯ ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัย
อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ และอาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
บรรยากาศแบบนี้มีทุกปี
#สุพรรณิการ์
#ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง
👨‍🎓👩‍🎓ประกาศ
Notice for students

ดาวโหลดตารางบรรยายฤดูร้อนได้ที่ >>> บริการ>> http://www.sim.ru.ac.th/
อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และ อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด จ.ลำพูน และ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด จ.เชียงใหม่
อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และ อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนกระจายสินค้า RDC จ.ลำพูน

โลจิสติกส์ / การจัดการการท่องเที่ยว?

09/10/2022

ขายแจกันจร้า/ส่งทั่วประเทศจร้า

10/08/2020

SAR2562

New Normal at work

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 10/08/2020

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2562

การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บูรณาการ 21/02/2020

ร่วมกับ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย(Aging Socity)
กิจกรรม "การบริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย" โดยคณะธุรกิจการบริการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

31/01/2020

อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ คลังน้ำมัน ปตท. พิษณุโลก จ.พิษณุโลก

31/01/2020

อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท BEST EXPRESS จ.พิษณุโลก

โครงการบริการวิชาการฯ ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 28/01/2020

วันที่ 27 มกราคม 2563 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะธุรกิจการบริการ ม.ร. จัดโครงการบริการวิชาการฯ ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัย

24/01/2020

อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ และอาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 24/01/2020

บรรยากาศแบบนี้มีทุกปี
#สุพรรณิการ์
#ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง

24/01/2020

👨‍🎓👩‍🎓ประกาศ
Notice for students

ดาวโหลดตารางบรรยายฤดูร้อนได้ที่ >>> บริการ>> http://www.sim.ru.ac.th/

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 17/01/2020

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 16/01/2020

อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และ อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด จ.ลำพูน และ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด จ.เชียงใหม่

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 16/01/2020

อาจารย์ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ และ อาจารย์ธีรพล เถื่อนแพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกโลจิสติกส์ ร่วมพูดคุยและรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนกระจายสินค้า RDC จ.ลำพูน

โครงเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 13/01/2020

โครงเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 17/12/2019

เรารักสะอาด กิจกรรมร่วมกัน เราใช้ เราดูแล อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 17/12/2019

นักศึกษาส่วนกลาง
#ยินดีให้บริการแล้วครับ

RU48 Cowboy night 16/12/2019

งานเลี้ยงวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปีรามคำแหงและงานปีใหม่ ๒๕๖๓

ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

29/11/2019

ประกาศ!! ม.รามคำแหง สุโขทัย
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร --> https://drive.google.com/file/d/1ff441WE7Zxn9RSb62jUwGRK_BLc3NQwy/view?usp=sharing

ปฎิทินการรับสมัคร --> https://drive.google.com/file/d/1vEUFPpdwMdd2kw2OFyv3OuU-FXLtgl1D/view?usp=sharing

หมายเหตุ ระบบเปิดช่วงรับสมัคร (8 ม.ค.- 13 พ.ค.63)
สมัครทาง Internet --> http://www.iregis2.ru.ac.th/mdreg/index.jsp

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48ปี 26/11/2019

"วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง"
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล รองอธิการฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

22/11/2019

ม.รามฯ ชวนโฟสต์ภาพปัจจุบัน-อดีต รับกระเป๋าที่ระลึก 48 ปีรามคำแหง
---------------
>>> ม.ร.เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 48 ปี 26 พฤศจิกายน 2562 ผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยการโพสต์และแชร์ภาพถ่ายในความทรงจำ ติดแฮชแท็ก #48ปีรามคำแหง #ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา ลุ้นรับถุงผ้าที่ระลึก 48 ปีรามคำแหง
--

>>> กติกา โพสต์ภาพใน FB ของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #48ปีรามคำแหง #ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา ตั้งเปิดเป็นสาธารณะ และแคปหน้าจอโพสต์ลงคอมเมนท์ใต้ภาพกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายที่มีตนเองอยู่ในภาพ และส่งได้เพียงคนละ 1 ภาพเท่านั้น พร้อมบอก ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่สำหรับจัดส่งกระเป๋าผ้า

-
>>> ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายที่สื่อถึงเรื่องราว ชีวิต ความผูกพัน และบรรยากาศที่สร้างความประทับใจ และระลึกถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อมอบถุงผ้าที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 48 ปี จำนวน 500 ราย ด้วย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.02-310-8045-47

20/11/2019

classroom

ดูงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด 17/10/2019

ขอขอบพระคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด มา ณ ที่นี้

ดูงาน PEPSI 11/10/2019

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) จำกัด

ดูงาน CP All 10/10/2019

ศูนย์กระจายสินค้า Rdc ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

10/10/2019

ชอบแบบนี้ ชอบอากาศแบบนี้ ชอบเรียนแบบนี้...ก็ชอบตรงนี้

ดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 09/10/2019

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

02/10/2019

ม.รามฯ ชวนนักเรียนม.ปลาย ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ”
ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการประกวดคลิป "เมืองไทยไร้ขยะ" เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.ปลาย และเทียบเท่า (ปวช.และกศน.) จัดทำคลิปที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยาว 1 – 3 นาที เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562
การประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากขยะมูลฝอย และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การนำเสนอแนวคิดในการลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในประเทศ
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.) สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนทีม โดยส่งคลิปผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวความคิดลดปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย ความยาว 1 – 3 นาที การคัดเลือก รอบแรก จะคัดเลือกคลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 10 คลิป โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้องของเนื้อหา เทคนิคการเล่าเรื่อง การใช้ภาษาและดนตรี และคุณภาพในการผลิต ประกาศผลรอบแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ PR Ramkhamhaeng University และรอบตัดสิน พิจารณาจากการนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา และองค์รวมของคลิป ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำหรับ รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัดทุกรางวัล ทั้งนี้ยังมีเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตสื่อสำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10ทีม ทีมละ 3,000 บาท และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.studyruclip.ru.ac.th และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562 โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (วงเล็บมุมซอง ประกวดคลิป “เมืองไทยไร้ขยะ”) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8045-47 หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

บทบาทสมมุติ 26/09/2019

แต่ สนุกจริง

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 23/08/2019

อากาศ บรรยากาศ หลังฝนคนอยากเรียน ...คิคิ😊☺️

15/08/2019

Android Apps by RU Official Apps on Google Play

ใช้บริการต่างๆของ ม.รามคำแหง ผ่านมือถือ(Smart Phone)
android & IOS
AppStor
"RU Official Apps"

https://play.google.com/store/apps/developer?id=RU%20Official%20Apps

Android Apps by RU Official Apps on Google Play Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines & more. Anytime, anywhere, across your devices.

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 15/08/2019

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561👩‍🎓👨‍🎓
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562
🙏🙏ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน
และอาจารย์ ดร.นวรัตน์ วรอวยชัย
โดยให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนคณบดีคณะธุรกิจการบริการ👨‍🍳👩‍🍳👷‍♂️👷‍♀️

Photos from คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย's post 10/07/2019

เมื่อวันที่ 8 กค 2562 ที่ผ่านมา
อ.ธีรพล เถื่อนแพ และ อ.ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ นำนักศึกษาปี 4👩‍🎓👨‍🎓 ที่เรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมบริการ มาเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์จาก🤵 คุณวรพล นิยมกูล เจ้าของสุโขทัยแม็กกาซีน เจ้าของร้านกับข้าวกับปลา และธุรกิจบ้านจัดสรร จ.สุโขทัย #กับข้าวกับปลา 🙏🙏

โลจิสติกส์ & การท่องเที่ยว/บริการ

งานบริการเปลี่ยนชีวิต

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

classroom
Open House
PR-SIM2562
เรียนสาขา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยา
เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
64210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30