หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล

นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

18/08/2023

ป้ายผูกข้อมือเด็กและผู้ใหญ่

16/08/2023

เครื่องดูดเสมหะ
ผลิตภัณฑ์ ประเทศอิตาลี
https://youtu.be/umsTm7lh2DE

15/08/2023

เตียงผู้ป่วย 2 ไก

15/08/2023

เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3-10 ลิตร

Photos from หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล's post 15/08/2023

โคมไฟส่องตรวจหลอด LED
ใช้ในงานผ่าตัดเล็ก เย็บแผล หรือสูตินรีเวช

fb.me 08/08/2023

สินค้าโปรโมชั่น
ชุดพ่นยาผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท
ยี่ห้อ Westmed/USA

fb.me

Photos from หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล's post 07/08/2023

เครื่องสแกนเส้นเลือด (Vein finder)
ประโยชน์
เพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการหาตำแหน่งของเส้นเลือดดำสำหรับการเจาะเลือด

https://youtu.be/hS9i7j9TwKM

Photos from หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล's post 07/06/2023

โคมไฟผ่าตัด รุ่น ID50
ราคา 5,500 บาท
(มีในสต๊อก)

Photos from หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล's post 26/12/2022

โปรโมชั่น!
PPE Coverall
Medical Grade
20 บาท/ชุด

19/07/2022

PPE Coverall
Medical Grade
80.-/ชุด

15/06/2022

ลงทะเบียน https://forms.gle/V2Rh4o3EybVxpoX77

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
หัวข้อ เสรีกัญชา ปัญหาที่กุมารแพทย์ควรตระหนัก

โดยวิทยากร

การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็ก
ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย)

ผลต่อจิตประสาทและผลระยะยาว
ผศ. พญ.ศศิธร จันทรทิณ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การวินิจฉัยและรักษาพิษจากกัญชา
รศ. นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินและพิษวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
รศ. พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ครอบครัว
(พัฒนาการและพฤติกรรม)
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

-ท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก Link https://forms.gle/V2Rh4o3EybVxpoX77

-ผู้ที่รับชมการบรรยายจะได้รับ CME 1 Credit

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัททวุฒิ ชั่งรู้กิจ โทร.02-716-6200 ต่อ 6

Photos from Infectious ง่ายนิดเดียว's post 28/04/2022
27/04/2022

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์
ผ่าน Page Facebook ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ

ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30-12.30 น.

หัวข้อ น้ำมูกสักพัก ลูกรักต้องทำอย่างไร

โดยวิทยากร
น.ต.นพ.วิศรุต การุญบุญญานันท์
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ดำเนินรายการโดย
พญ.เบญจวรรณ สังฆวะดี
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Photos from ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย's post 09/04/2022
15/02/2022

กรมอนามัย แนะ พ่อแม่สังเกตอาการเด็กติดโควิดอย่างใกล้ชิด มีไข้เกิน 39 °C เหนื่อย หอบรีบส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กติดเชื้อ จากคนในครอบครัว ซึ่งอาการติดเชื้อที่พบตั้งแต่ไม่มีอาการ จนถึงมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ ส่วนเด็กที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการรักษาแบบ Home Isolation (HI) ได้ แต่ต้องมีพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่สามารถดูและประเมินอาการให้เด็กได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอาการของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 อาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้คือมีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติและไม่ซึม
แบบที่ 2 หากเด็กมีไข้เกิน 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึมลง ไม่ดูดนม และไม่กินอาหาร ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ที่มา กรมอนามัย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

03/02/2022

มีผู้ใหญ่ท่านส่งมาท่านถามว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือ ?

ไม่ได้แน่นอนครับ
ไม่ควรทำ และไม่ควรมีใครเอาอย่างด้วย

การทดสอบ แบบhigh stake test ที่มีได้ มีตก มีคะแนน หักคะแนน เพื่อนำไปประเมินผล
#เป็นกระบวนการเชิงระบบที่ทารุณเด็ก โดยไม่เข้าใจ เห็นใจจิตใจของเด็ก

#โปรดระลึกว่าเด็กทุกคนไม่ใช่ผ้าขาว ฉะนั้น เด็กๆวัยนี้กำลังปรับตัว ปรับพื้นฐานอารมณ์ สังคม เด็กเลี้ยงง่าย เด็กเลี้ยงยาก เด็กอ่อนไหวง่าย เด็กพลังเหลือล้น เป็นธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เขาไม่ผิด ที่จะถูกผู้ใหญ่มาสร้างกติการเปรียบเทียบ
#การสอบวัดผลใดๆในช่วงปฐมวัย ผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการทั้งหมด
ปฐมวัย UNESCO ให้นิยามตั้งแต่ครรภ์มารดา จนถึง 8 ปี แต่บ้านเราแรกเกิดถึงหกปี

โดยหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ;
การประเมินพัฒนาการ นั้น ในทางจิตวิทยา เขาประเมินท่ามกลาง เด็ก ที่กำลังเล่นเพลินๆ มีความสุขกายสุขใจ

หากไม่พร้อมในการประเมิน นักจิตวิทยาก็จะหยุดไว้ก่อน แล้วค่อยนัดใหม่ ไม่มีการหักคะแนนใดๆ แต่สามารถเขียนบันทึก caution ได้

และสามารถมาเขียนเชิงพฤติกรรมได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา การประมวลผลพัฒนาการ ทำในท่ามกลาง ความพร้อมของเด็ก ที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

ฉะนั้น การประเมินพัฒนาการ ที่หนังสือฉบับนี้ โรงเรียนแห่งนี้กำลังปฏิบัตินั้น ที่เรียกว่า ทดสอบ แล้ว บังคับการเข้าฐาน หักคะแนนเมื่อทำไม่ได้หรือร้องไห้ !!!!!
#จึงไม่สามารถอ้างว่านี่คือการประเมินพัฒนาการเพื่อประโยชน์ของเด็ก (ละเมิดสิทธิเด็ก) ยิ่งเป็นการประเมินเพื่อรับสมัครเข้าเรียน ยิ่งสะท้อนว่า นี่แหละคือ High stake test

ย้ำว่า การใช้ HighStakeTest (ระบบแพ้คัดออก) กับเด็กปฐมวัย จัดเป็น #ระบบทารุณกรรมเด็ก
ผิดหลักการตามเจตนารมณ์ของพรบ.เด็กปฐมวัย ครับ

#บันทึกหมอเดว
3/2/65

03/02/2022

ATK ชนิดตรวจน้ำลาย ต้องผ่านประเมิน อย.
ก่อนใช้อ่านคำแนะนำตามคู่มือ
ไม่แปรงฟัน ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปาก ไม่กินอาหาร ของขบเคี้ยว ดื่มน้ำ
ครึ่งชั่วโมงก่อนเก็บน้ำลายตรวจ

ที่มา : นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

21/01/2022

แผนเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน

27/12/2021

พบอาการเบื้องต้นผู้ติดเชื้อ สายพันธุ์ Omicron ที่มีอาการ 41 ราย

ข้อมูลจากผู้ป่วย 100 รายแรก ของประเทศไทย : ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564
* ไอ : 54 %
* เจ็บคอ : 37 %
* ไข้ : 29 %
* ปวดกล้ามเนื้อ : 15 %
* มีน้ำมูก : 12 %
* ปวดศีรษะ : 10 %
* หายใจลำบาก : 5 %
* ได้กลิ่นลดลง : 2 %

ยาที่ใช้ในการรักษา Favipiravir 10 ราย อาการดีขึ้น ใน 24 – 72 ชม. หลังรับยาและให้จนครบ 5 วัน

ที่มา : กรมการแพทย์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from หจก.เอส ซี เอ็น เมดิคอล's post 07/12/2021

2in1 Testsealabs

Covid-19 Antigen Kit ATK Home Use ชุดตรวจโควิด ATK Covid Test

06/12/2021

แนวทางการตรวจ omicron

05/12/2021

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Photos from Charoen Krabuanrat's post 26/11/2021
25/11/2021

วันนี้ เวลา 12:00-13:30 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับชมการบรรยายออนไลน์

ในหัวข้อ
- Hot issue about Covid-19
- What real matters: Hexavalent and Rotavirus Vaccine Strategy Through Vaccination

โดยวิทยากร

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิค
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30/10/2021

คนไข้ชายเด็ก 8 ขวบ
วินิจฉัย…มิส-ซี (MIS-C)
กลุ่มอาการอักเสบหลายอวัยวะในเด็ก
(พบหลังที่หายแล้ว จากการติดเชื้อโควิด)

🥺
ดีใจ
น้อลพ้นขีดอันตรายแล้ว

🥺

มาดูความรู้เรื่องมิส-ซี

1)มิสซี-MIS-C
ย่อมาจาก multisystem inflammatory syndrome-in children

ถ้าเกิดในผู้ใหญ่เรียก MIS-A (adult)
ถ้าเกิดในเด็กทารกแรกเกิดเรียก MIS-N (Neonatal)

2)พบในเด็กอายุแรกเกิด-21 ปี
ที่เคยคิดเชื้อโควิด ช่วงติดเชื้อนอน รพ.14 วัน อาจไม่มีอาการจนถึงรุนแรง

3)พบหลังติดเชื้อที่คนไข้หายแล้ว 2-8 สัปดาห์ กลับบ้านไปแล้ว

หมายความว่า นอน รพ.ครบ 14 วัน ช่วงติดโควิด หาย กลับบ้านไปแล้ว กลับมาใหม่ด้วยอาการแย่ลง

4)อาการได้แก่ ไข้สูง อาจช็อก และมีอาการอวัยวะอักเสบหรือทำงานบกพร่อง หลายอวัยวะ ตั้งแต่ 2 อวัยวะขึ้นไป

ได้แก่
_ระบบทางเดินอาหาร อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง ตับอักเสบ
_ระบบหัวใจ ช็อก ค่าทำงานของหัวใจผิดปกติ เต้นผิดจังหวะ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
_ระบบปอด ปอดอักเสบ
_ระบบสมอง ชัก หมดสติ
_ระบบไต ไตวาย
_ระบบเลือด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ

อื่นๆ ผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต กล้ามเนื้ออักเสบ

บางรายมาด้วยอาการคล้ายโรคคาวาซากิ คือ ไข้ ผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต ปาก/ลิ้นแดง มือเท้าบวม

5)ผลเลือดเข้าได้กับ มิส-ซี
_มีหลักฐานเคยติดเชื้อโควิด พบระดับภูมิคุ้มกันขึ้น (IgM,G)

อาจตรวจพบหรือไม่พบแอนติเจน จาก ATK หรือ RT-PCR

_พบหลักฐานจากเลือดมีการอักเสบหลายชนิด

ได้แก่ ESR CRP Trop-I Ferritin ProBNP BNP d-dimer Fribinogen PT PTT INR ผิดปกติ

อื่นๆพบ เกลือแร่ผิดปกติ Na ต่ำ albumin ต่ำ

6)สาเหตุเชื่อว่า
เกิดจาก เมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด ร่างกายมนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองมากกว่าปกติ

มีสารที่หลั่งออกมามากมาย
ส่งผล ทำให้ทำลายอวัยวะต่างๆ

เรียก hypercytokine หรือ cytokines storm หรือ hyperinflammation

สารที่พบบ่อยได้แก่ IL-6
IL-1, TNF, IFN และอีกเพียบ

7)ต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆก่อนเช่น ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ โรคอื่นๆทางศัลยกรรมเช่น ไส้ติ่งอักเสบ ในรายที่มาด้วย ไข้ ปวดท้อง

8)การรักษา
รักษาตามอาการ

ให้ยา IVIG
Steroid
อื่นๆ ยาต้านเกล็ดเลือด ASA
ยาละลายลิ่มเลือด เช่น enoxaparin
และรักษาตามอาการ

9)การป้องกัน
คือ ไม่ให้ติดเชื้อโควิด ฉีดวัคซีนตามอายุที่องค์การอนามัยโลกรับรองในเด็ก และเฝ้าระวังหลังหายจากการติดเชื้อโควิด

หลังหาย 2-8 สัปดาห์ ถ้ากลับมามีไข้ใหม่ อาการผิดปกติ รีบกลับมาพบแพทย์

MIS-C ไม่ใช่การติดเชื้อโควิดซ้ำครั้งที่ 2 (re-infection)แต่เป็นผลจากการอักเสบที่ติดเชื้อรอบแรก

MIS-C ไม่ใช่ long COVID

ผู้ป่วยรายนี้ 8 ปี
ติดเชื้อโควิด อาการไม่รุนแรง ช่วงนอน รพ. 14 วัน รักษาโควิด ไม่มีปอดอักเสบ
ได้กลับบ้าน

หลังกลับบ้านสบายดี

หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ (หรือ 1 เดือนนับจากวันที่ติดเชื้อ มีอาการไข้ ตาแดง ท้องเสีย ช็อก หายใจเหนื่อย ใส่ท่อช่วยหายใจ ในไอซียู

ตอนนี้
อาการดีขึ้นแล้ว
หลังได้ยาหลายชนิด

ยกเครดิตให้ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย์
ทั้ง รพ ต้นทางที่ส่งมา และ รพ.ของพ่อหมอ

มีหมอเฉพาะทางหลายหน่วยเลย ที่ดูแล หมอปอด หมอหัวใจ หมอโรคเลือด หมอโรคหัวใจ และน้องๆหมอ

เย้ๆ

ดีใจแทนพ่อแม่น้อล

🥺

ลิ้งค์
https://www.thaipediatrics.org/Media/media-20211006025308.pdf

Infectious ง่ายนิดเดียว

28/10/2021

การฉีดวัคซีนในคนที่เคยติดเชื้อโควิด

Mobile uploads 13/10/2021

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

09/10/2021

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์ Pediatrics Playlist Serial Seminars on Pediatric COVID-19 EP.6
หัวข้อ Myocarditis and pericarditis after COVID-19 mRNA vaccination: What do we know so far?

ในวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

โดยวิทยากร
รศ. พลตรีหญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ผศ.นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
นพ.ไพศาล เลิศฤดีพร
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
โรงพยาบาลกรุงเทพ

สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR CODE หรือ กด/คลิก Link ด้านล่าง
https://forms.gle/xPwmkbkDfJFHUHUG9

- แพทย์ผู้เข้ารับฟังการบรรยายออนไลน์เป็นเวลา 45 นาทีขึ้นไป จะได้รับ CME 2 Credits
- เจ้าหน้าที่จะส่ง Link เข้ารับชมให้ล่วงหน้า 1 วัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติภพ โทร.096-990-90-92

27/09/2021

10 อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด (Long COVID-19) ที่พบมากที่สุด

ที่มา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

23/09/2021

การใส่และถอดชุด PPE
ที่มา: Public Health England

21/09/2021

ชุด PPE Coveralls
EN14126 Type 5/6
สำหรับโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

20/09/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
รวม 12,709 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,962 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,460,323 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย
หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,573 ราย
---------------------
เสียชีวิต 106 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม ใน เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


99/197 หมู่ที่ 16 ถ. มะลิวัลย์ ต. บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น
40000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00