ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเห

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเห

ความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตรครบรอบปีที่ 9
25 มกราคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.royalrain.go.th
วันที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายภูวดล ไชยมงคล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดงาน โดยการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่เพาะปลูกกระเทียม โดยเริ่มเพาะปลูกได้ 1 - 2 เดือน มีความต้องการฝนในช่วงนี้ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม
แจ้งเตือนสภาพอากาศ !!!
ฝนตก ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก

บริเวณ
จ.เชียงใหม่ (เวียงแหง ไชยปราการ แม่แตง เชียงดาว พร้าว ดอยเต่า แม่วาง)
จ.ลำพูน (เมืองลำพูน ป่าซาง แม่ทา ทุ่งหัวช้าง)
จ.ลำปาง (เสริมงาม)

โดยกลุ่มเมฆฝนมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออก

เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ
ทั้งนี้สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง

http://122.154.75.14/RRMThaiGov/RadarApp/RadarMainRoyalRain.php
วันที่ 17 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ณ กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อบูรณาการด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายจะลดจุดความร้อนลงร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
วันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายนักรบ อภิวงค์ นักวิทยาศาสตร์ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดงาน โดยการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า มีบางพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดและใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ยังไม่มีความต้องการฝนในช่วงนี้
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชอานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรม ผลผลิต ทางการเกษตร แจกพันธุ์ปลา ทำหมันสุนัขและแมว การแสดงโชว์ฟ้อนเล็บต้อนรับผู้มาร่วมงาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการของอำเภอสารภี ในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ การจัดงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 ) อย่างเคร่งครัด และทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายศุภกิตติ์ แก้วผัด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศิริพงษ์ นำภา ปลัดอาวุโสอำเภอสันกำแพง เป็นประธานเปิดงาน โดยการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกมันฝรั่ง อยู่ในระยะเจริญเติบโต (ปลูกได้ 3 – 4 สัปดาห์) ยังไม่มีความต้องการฝนในช่วงนี้
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายกฤติชัย ธรรมสอน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายภัคภณ รักษ์ธรรม ปลัดอำเภอดอยหลวง และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ข้อมูลคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการและช่องทางการขอรับบริการฝนหลวงให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ยังไม่มีความต้องการฝนในช่วงนี้
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และส่วนภูมิภาคอื่น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเยี่มชมนิทรรศการ จาก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
เชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ
"พระบิดาแห่งฝนหลวง"

ทำฝนช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ภาค? - การขอฝนในที่นี้จะไม่ได้รับการลงระบบ โปรดติดต่อทางศูนย์ฯผ่านหนังสือ/โทรศํพท์/เวปไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สร้างขึ้นสำหรับรับส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการและการติดตามผล
- ละเว้นการวิจารณ์ที่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

เปิดเหมือนปกติ

22/03/2022

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565

📌หน่วยฯ เชียงใหม่
มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ
- เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่
- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่

21/03/2022

⛈⛈วันนี้อาจมีฝนตก และลมแรง⛈⛈
บริเวณ
- จ.แม่ฮ่องสอน (สบเมย แม่สะเรียง)
- จ.เชียงราย (เวียงป่าเป้า แม่สรวย แม่ลาว เมืองเชียงราย)
- จ.ตาก (แม่ระมาด สามเงา)
- จ.เชียงใหม่ (ฮอด อมก๋อย)

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

20/03/2022

⛈⛈อาจมีฝนตก ลมแรง และลูกเห็บตก ‼️
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (ฮอด แม่แจ่ม แม่ออน)
- จ.ลำปาง (เมืองปาน แจ้ห่ม งาว)
- จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคำใต้)

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

20/03/2022
18/03/2022

⛈⛈อัพเดต‼️⛈⛈
มีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก ‼️
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (เมือง สะเมิง แม่วางกัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม จอมทอง
ฮอด อมก๋อย)
- จ.ลำปาง (เถิน ห้างฉัตร สบปราบ)
- จ.ลำพูน (แม่ทา บ้านโฮ่ง)

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php-

18/03/2022

⛈⛈แจ้งเตือนสภาพอากาศวันนี้นะคะ ⛈⛈
อาจมีฝนตก และลมแรง
บริเวณ
- จ.ตาก (บ้านตาก เมืองตาก วังเจ้า พบพระ สามเงา)
- จ.ลำปาง (เถิน)

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

17/03/2022

⛈⛈อัพเดต‼️⛈⛈
มีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก ‼️
บริเวณ
-จ.เชียงใหม่
(เชียงดาว ฝาง กัลยาณิวัฒนา พร้าว แม่แจ่ม แม่วาง จอมทอง)
- จ.เชียงราย
(แม่สรวย เวียงป่าเป้า)
- จ.ลำปาง
(วังเหนือ)

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

17/03/2022

⛈⛈แจ้งเตือนสภาพอากาศวันนี้ ⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (กัลยาณิวัฒนา เวียงแหง)
- จ.แม่ฮ่องสอน (ขุนยวม ปาย)
- จ.ตาก (วังเจ้า)

**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

15/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.ลำพูน (ลี้)
- จ.ลำปาง (งาว วังเหนือ)
- จ.ตาก (บ้านตาก)
- จ.พะเยา (เมืองพะเยา)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😊
**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

15/03/2022

แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังนะคะ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่
(แม่ริม กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่แตง อมก๋อย ฝาง)
- จ.ตาก
(พบพระ วังเจ้า อุ้มผาง)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😊
**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.ph

14/03/2022

อัพเดตสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (เวียงแหง ไชยปราการ เชียงดาว)
- จ.พะเยา (ดอกคำใต้ เมืองพะเยา)
- จ.เชียงราย (แม่สรวย)
- จ.ลำปาง (แม่เมาะ ห้างฉัตร)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😊
**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

14/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศวันนี้ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (กัลยาณิวัฒนา สะเมิง)
- จ.ลำปาง (เมืองปาน งาว แม่ทะ เมืองลำปาง เสริมงาม)
- จ.ตาก (พบพระ อุ้มผาง)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😊
**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

13/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.แม่ฮ่องสอน (ปาย)
- จ.เชียงใหม่ (สะเมิง แม่แตง)
- จ.ตาก (อุ้มผาง พบพระ แม่สอด)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ😊
**ติดตามสภาพอากาศด้วยตัวเอง ทางลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ👇👇
http://122.154.75.14/RRMThaiGov/RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

11/03/2022

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
.
📌 หน่วยฯ จ.ตาก
มีฝนตกบริเวณพื้นที่ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

11/03/2022

หน่วยฯ เชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง
บรรเทาความรุนแรงพายุลูกเห็บบริเวณ อ.อมก๋อย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในระยะนี้ทางตอนบนของประเทศมีอากาศค่อนข้างร้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีโอกาสในการเกิดฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บบริเวณ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดความเสียหายได้ เมื่อวานนี้ (10 มีนาคม 2565) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ จึงได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยเครื่องบินกองทัพอากาศอัลฟ่าเจ็ทเพื่อช่วยยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บบริเวณ อ.อมก๋อย และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผลปฏิบัติการฝนหลวงพบว่า ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก โดยเครื่องบิน Caravan ซึ่งทำให้มีฝนตกปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ จ.กาญจนบุรี โดยเครื่องบิน Caravan ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ป่าไม้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

#ขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารฝนหลวง
Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Instagram, Twitter, Line, Tiktok : @drraa_pr

11/03/2022

⛈ แจ้งพื้นที่เฝ้าระวังพิ่มเติ่ม 🌪
สภาพอากาศ: ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และอาจมีพายุลูกเห็บ
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า แม่วาง)
- จ.ลำปาง (วังเหนือ)

*ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

11/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะ ⛈⛈⛈
อาจมีฝนตก และลมแรง
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (อมก๋อย แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา สะเมิง)
- จ.ตาก (พบพระ อุ้มผาง)

ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ's post 11/03/2022

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
.
📌 หน่วยฯ จ.เชียงใหม่
มีฝนตกบริเวณพื้นที่
จ.เชียงใหม่(อมก๋อย แม่แจ่ม)
- โดยพบรายงานลูกเห็บตกในช่วงเวลาปฏิบัติการบริเวณ จ.เชียงใหม่(อมก๋อย) (15:40 น.)
- แต่ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ จ.เชียงใหม่(แม่แจ่ม) ช่วงหลังปฏิบัติการ (15:56-18:56 น.)
.
📌 หน่วยฯ จ.ตาก
มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

10/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะ !!!
อาจมีฝนตก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
บริเวณ จังหวัดตาก (พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง
อุ้มผาง)

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

10/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะ !!!
อาจมีฝนตก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (อมก๋อย ฮอด แม่แจ่ม จอมทอง กัลยาณิวัฒนา)
- จ.พะเยา (เมืองพะเยา ดอกคำใต้ เชียงม่วน)
- จ.แม่ฮ่องสอน (สบเมย แม่สะเรียง)
- จ.ตาก (สามเงา)
- จ.ลำปาง (งาว เถิน แจ้ห่ม)

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

10/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศ !!!

อาจมีฝนตก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
บริเวณอำเภออมก๋อย ฮอด แม่แจ่ม จอมทอง และกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นะคะ

ทั้งนี้สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง

http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ's post 09/03/2022

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นางสาวนพนภา บุญพิน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เดินทางลงสำรวจพื้นที่การเกษตรบริเวณอำเภอแม่สอด และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และอาสาสมัครฝนหลวงอำเภอแม่ระมาด ประกอบกับให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง การวางแผนการเพาะปลูกพืช ความต้องการฝนของเกษตรกร คุณภาพน้ำฝน ช่องทางการติดต่อร้องขอฝนหลวง อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยขอความร่วมมือห้ามเผาในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน พร้อมกับให้แนวทางการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ทั้งนี้ เกษตรกรยังไม่มีความต้องการฝน เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยและอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูกหอม กระเทียม และข้าวโพด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และจะมีความต้องการฝนหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน

08/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะ ⛈⛈⛈

สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนด้วยตนเองได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง👇🏻
http://122.154.75.4/BRRAAintranet/datacenter/RadarApp/RadarCurImage.php?isBack=0&Site=3&type=CAPPI%

⛈ แจ้งเตือนสภาพอากาศ 🌪
เฝ้าระวังฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และอาจมีพายุลูกเห็บ
📌 ภาคเหนือ เวลา 16.42 น.

08/03/2022

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565
.
#หน่วยเชียงใหม่
📌ภารกิจเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน
มีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ
- เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
.
📌ภารกิจยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
มีฝนตกบริเวณพื้นที่
- จ.พะเยา(ดอกคำใต้)
- จ.เชียงใหม่ (แม่ออน)
โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่หลังการปฏิบัติการ (14.41-17.41 น.)

07/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะ !!!
ฝนตก ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- จ.เชียงใหม่ (แม่ออน สันกำแพง)
- จ.ลำปาง (เถิน แม่พริก แม่เมาะ งาว)
- จ.ตาก (แม่สอด พบพระ อุ้มผาง)
- จ.เชียงราย (พาน)

ทั้งนี้สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง
http://122.154.75.14/RRMT.../RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

07/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศ !!!
ฝนตก ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ
- อ.พร้าว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
- อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ
ทั้งนี้สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง

http://122.154.75.14/RRMThaiGov/RadarApp/RadarMainRoyalRain.php

06/03/2022

แจ้งเตือนสภาพอากาศ !!!
ฝนตก ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตก
บริเวณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

โดยกลุ่มเมฆฝนมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางด้านทิศเหนือ
เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ
ทั้งนี้สามารถติดตามกลุ่มเมฆฝนได้จากเรดาร์ฝนหลวงในช่องทาง
http://122.154.75.14/RRMThaiGov/RadarApp/RadarCurImage.php?isBack=0&Site=5&type=CAPPI%25

04/03/2022
Photos from กรมฝนหลวงและการบินเกษตร's post 04/03/2022

Photos from กรมฝนหลวงและการบินเกษตร's post

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ's post 25/02/2022

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และคณะฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากการสอบถามเกษตรกรที่มาร่วมงาน พบว่า มีการเพาะปลูกลำไย ข้าวนาปรัง และพืชผัก โดยบางส่วนมีความต้องการฝนในช่วงนี้

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ's post 24/02/2022

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายภูวดล ไชยมงคล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ฐานการเพาะเห็ด ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า บางส่วนเพาะปลูกข้าวนาปรัง อยู่ในระยะแตกกอ ส่วนข้าวนาปีเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม

Photos from กรมฝนหลวงและการบินเกษตร's post 22/02/2022

Photos from กรมฝนหลวงและการบินเกษตร's post

18/02/2022

ฝนหลวงฯ ตั้ง 4 หน่วยปฏิบัติการ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรต้องการน้ำและบรรเทาปัญหาหมอกควัน-ลดความรุนแรงของพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ภายหลังการปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปีของนักบินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้กำหนดแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง เติมน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า บรรเทาปัญหาหมอกควัน และลดความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ณ สนามบินกองบิน 41 อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ มีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรชนิด CASA หรือ NC212i จำนวน 2 ลำ และเครื่องบินกองทัพอากาศ ชนิด ALPHA JET จำนวน 1 ลำ ประจำการ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.พิษณุโลก ณ กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CARAVAN จำนวน 3 ลำ และชนิด Super King Air 350 จำนวน 2 ลำ ประจำการ ส่วนพื้นที่ภาคกลาง ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ ณ สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CARAVAN จำนวน 3 ลำ และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น ณ สนามบินท่าอากาศยานขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด CN-235 จำนวน 1 ลำ ประจำการ

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะมีพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ตาก และแพร่ ภาคกลาง ที่ จ.นครสวรรค์ และกาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.อุดรธานีและบุรีรัมย์ ภาคตะวันออก ที่ จ.จันทบุรี และภาคใต้ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรและประชาชนสามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ หรือช่องทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, Instagram, Line Official Account, Twitter, Tiktok : @drraa_pr และช่อง Youtube : ใต้ปีกฝนหลวง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ฝนหลวง 16 เมษายน 2563
ลองฟังดูนะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


MAHIDOL
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงให
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30