สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ สังกัดกระทรวงพาณิชย์

10/04/2024

📌 ราคาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพจังหวัดชัยภูมิ รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 8 - 14 เม.ย. 2567
-----------------------------------------
ติดตามข่าวสารของสำนักงานฯได้ที่ : https://chaiyaphum.moc.go.th/th/page/item/index/id/25
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42926

10/04/2024

>>ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดชัยภูมิประจำวันที่ 10 เมษายน 2567
---------------
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42876

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 10/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
---------------
วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42895

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 10/04/2024

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อ ตามข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านระบบ VDO Conference / Call Center สายด่วน 1203 / การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางการตลาด รายละเอียดด้านล่าง

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 09/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบูรณาการ เพื่อติดตาม และกำกับดูแลผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
---------------------
วันที่ 5 เมษายน 2567

นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ โดยร่วมบูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชัยภูมิ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ และนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำโดยตรง ซึ่งเป็นสินค้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42738

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 06/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
********************
วันที่ 6 เมษายน 2567 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42740

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 05/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล และยอดจำหน่าย ตลาดต้องชม
----------------
วันที่ 5 เมษายน 2567

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตลาดต้องชม และยอดขาย ดังนี้
1. ตลาดต้องชม ณ ตลาดชุมชน ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
2. ตลาดหม่ำช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์
3. ตลาดฅนพรม ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
โดยการเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการค้าขายกับประกอบการ สร้างมูลค่า สร้างรายได้ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42508

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 05/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกป้าย กฎเหล็กร้านธงฟ้า "อย่าหาทำ" ในพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
-----------------
วันที่ 5 เมษายน 2567

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แจกป้ายกฎเหล็กร้านธงฟ้า"อย่าหาทำ" ณ พื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ห้ามสวมสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบชื่อผู้มาใช้สิทธิกับบัตรต้องตรงกัน การใช้บัตร 1 คน ต่อ 1 สิทธิ และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกเพิกถอนจากการ เป็นร้านค้าธงฟ้าฯ
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42507

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 05/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
----------------
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรชัย นาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุม
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42456

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 04/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567
---------------------
วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวจังหวัดชัยภูมิ , มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/67 และผลการดำเนินโครงการภายใต้มาตรการฯ , การรับรองพันธุ์ข้าว 10 พันธุ์เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 72 พรรษา และผลการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ตลอดจนการพิจารณาข้อมูลการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2565/66 จำนวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเจริญการเกษตร และ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ชัยภูมิรุ่งเรือง อินเตอร์เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและรับรองข้อมูลการชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 ราย
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42267

04/04/2024

📌 ราคาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพจังหวัดชัยภูมิ รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 1 - 7 เม.ย. 2567
🌾 🥩 🍗 🐔 🥚 🥬 🥦 🥒 🌶
ติดตามข่าวสารของสำนักงานฯได้ที่ : https://chaiyaphum.moc.go.th/th/page/item/index/id/25
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/42040

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 03/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
----------------------------
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน โดยเสื้อสงกรานต์ที่จำหน่ายมีราคาตั้งแต่ 100 - 180 บาท ซึ่งราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อผ้าและขนาดของสินค้า และสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกาลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41961

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 03/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
-------------------------
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา6 รอบ 72 พรรษา ณ ร้านค้า ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ทั้งด้านราคาและคุณภาพ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน และสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกาลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41960

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 03/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการบนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนและเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
----------------------
วันที่ 3 เมษายน 2567 นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรมการค้าภายใน โดยหัวหน้าสำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-6 นครราชสีมา ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการบนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางการเดินทางของประชาชนและเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในราคาสินค้าและบริการ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-816928 หรือสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41951

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 03/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ตรวจสต็อกมันสำปะหลังของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บ สต็อกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567
---------------------------
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวทัสนี ประภาศรี พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวอัญญรัตน์ ภัทรกิตติภากรณ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการมันสำปะหลังจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจสต็อกมันสำปะหลังของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บ สต็อกมันสำปะหลัง ปี 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายอนุรักษ์ กิจเลิศนิรันดร์(ลานมันฮั้วเจริญ) อำเภอหนองบัวระเหว 2) ลานมันรุ่งอรุณ โดยนายชื่น ฤชุตระกูล อำเภอหนองบัวระเหว 3) นายอนุรักษ์ กิจเลิศนิรันดร์ (ลานมันฮั้วเฮง) อำเภอจัตุรัส และ 4) นายนิคม แทนทรัพย์(ลานมันแทนทรัพย์) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผลการตรวจสอบฯ ปรากฎว่าผู้ประกอบการมีการเก็บสต็อกมันสำปะหลังซึ่งมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นเข้าร่วมโครงการฯ

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41950

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 03/04/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดงาน "หาบน้ำเขื่อน ฮดพระธาตุ" ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3/2567
-------------------------
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงาน "หาบน้ำเขื่อน ฮดพระธาตุ" ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ได้รายงานผลการประสาน Food Truck เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานฯจำนวน 3 ราย ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมฯ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในการประชุม

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41949

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 02/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุมเสวนาบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ในการแก้ไขปัญหาการ เก็บเกี่ยวอ้อยงดการ เผาอ้อย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
-------------
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเสวนาบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ในการแก้ไขปัญหาการ เก็บเกี่ยวอ้อยงดการเผาอ้อย เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนโรงงานน้ำตาลในพื้นที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเผาอ้อย เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับฟังปัญหาผลกระทบข้อเสนอแนะ และพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41686

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 02/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมประชุม กลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ พ.ศ. 2567 -2570
--------------
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำ Roadmap ขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชัยภูมิ พ.ศ. 2567 -2570 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41685

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 02/04/2024

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอประชาสัมพันธ์ร้านอาหารน่าลองในจังหวัดหนองคาย ที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการในจังหวัด สร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 01/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567
--------------------------------
วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ วัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41344

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 01/04/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567
----------------------------
วันที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภุมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/41343

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 29/03/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจกป้ายกฎเหล็ก
ร้านธงฟ้า"อย่าหาทำ" ณ พื้นที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
~~~~~~~~~~~~~~
วันที่ 29 มีนาคม 2567

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แจกป้ายกฎเหล็กร้านธงฟ้า"อย่าหาทำ" ณ พื้นที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ห้ามสวมสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบชื่อผู้มาใช้สิทธิกับบัตรต้องตรงกัน การใช้บัตร 1 คน ต่อ 1 สิทธิ และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นร้านค้าธงฟ้าฯ

Photos from กระทรวงพาณิชย์'s post 28/03/2024

“นภินทร” ผุด แคมเปญ “Matching D” จับมือ 4 ปั๊ม-4 ห้าง ยักษ์ใหญ่ ให้พื้นที่ SME ขายสินค้าในปั้มและห้างทั่วประเทศ ย้ำ “มีของ ต้อง มีที่ขาย”

รมช.พณ. เปิดงาน Matching D จับคู่เจรจาที่ดี กับ DBD ช่วยสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายให้ธุรกิจและประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ ได้แก่ เชลล์, บางจาก, โออาร์ และพีทีและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมด้วย SME ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และนำเสนอสินค้าเพื่อเข้าสู่ช่องทางจัดจำหน่ายของสถานีบริการน้ำมัน หรือธุรกิจ Modern Trade และ Supermarket ภายในเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพที่มานำเสนอธุรกิจให้ผู้สนใจที่มีเงินทุนแต่ยังไม่มีไอเดียได้เป็นเจ้าของธุรกิจ รวมถึงยังมี 10 สถาบันการเงินที่มาช่วยสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษให้กับ SME ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วย เมื่อจบการเจรจาคาดว่า จะสร้างมูลค่าการค้าเพิ่มถึง 25 ล้านบาท
อ่านต่อได้ที่ : https://www.moc.go.th/.../category/detail/id/5/iid/415
----------------------------------------------
📣 ช่องทางติดตามข่าวสารกระทรวงพาณิชย์
- Website ➡️ www.moc.go.th
- Tiktok ➡️ https://www.tiktok.com/
- Twitter X ➡️ https://twitter.com/ThailandMOC
- Instagram ➡️ https://www.instagram.com/thailandmoc
- Youtube ➡️ https://www.youtube.com/
- สายด่วน โทร 1203
#กระทรวงพาณิชย์ #ข่าวเศรษฐกิจ #นภินทรศรีสรรพางค์ #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 28/03/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567
----------------
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ
1) การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 17 ราย
2) อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 11 โครงการ
3) โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 โครงการ
4) โครงการจัดบริการล่ามภาษามือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ
5) พิจารณาขอขยายกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6) เสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40985

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 28/03/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
---------------
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสุรชัย นาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสามัคคีอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40983

28/03/2024

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
📣ขอประชาสัมพันธ์ 📣
สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี 🥰🥳

สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://web.thailandsha.com/shalists

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/03/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ตรวจสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67
----------------------
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวนัชศนันท์ หาญรบ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจสต็อกข้าวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงเจริญการเกษตร อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการตรวจสอบฯ ปรากฎว่าผู้ประกอบการมีการเก็บสต็อกข้าวซึ่งมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยื่นเข้าร่วมโครงการฯ

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40712

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/03/2024

พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดชัยภูมิ
--------------------------
วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดชัยภูมิ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง บ้านหัวนาคำ หมู่ 7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มฯ มีความต้องการสนับสนุนงบลงทุนจาดหน่วยงานราชการเพื่อจัดซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า เพิ่มผลผลิตกล้วยต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิตต่อไร การต่อ GMP การขอใช้ตราสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ไทย GI และขอรับการตรวจสภาพดินเพื่อปรับปรุงสภาพดิน

https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40711

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/03/2024

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567
---------------
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2567 โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ได้แก่ การพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (จิ๋ว) ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ จดเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดและมีเครื่องหมายการค้าของตนเอง การขอรับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลตามความต้องการของผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้ประกอบการที่สนใจการส่งออกให้สามารถส่งออกได้โดยใช้การบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ พิจารณาดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด ได้แก่ กิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าและเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับกลุ่ม YEC YSF และ สคต. ในต่างประเทศ พิจารณาจัดกลุ่มผู้ประกอบการ Tier 1-3 จำนวน 8 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40572

Photos from สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ's post 27/03/2024

พาณิชย์ชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
----------------------
วันที่ 26 มีนาคม 2567

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ ร้านค้าปลีกในเขต อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า ทั้งด้านราคาและคุณภาพไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจนและสินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยเสื้อเหลืองที่จำหน่ายมีราคาตั้งแต่ 200 - 250 บาท ตามลักษณะเนื้อผ้าและขนาดของสินค้า

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับราคาที่จำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
https://chaiyaphum.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/40571

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน ชัยภูมิ?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>>ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 3 ลายเซ็น
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>>ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 2 ยักยอกทรัพย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>>ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 1 ใช้ของหลวง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>>ตอนที่ 3 ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>>ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน ป.ป.ช.>>ตอนที่ 1 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ Sad ตอนสอบ (Edit...
ประชาสัมพันธ์ 📢📢ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง รับรองเอกสารทางทะเบียนสำหรับนิติบุคคล สามารถติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ กล...
ถ่างโลกกว้างหมู่บ้านแมง (โก้) กลางหุบเขาชาวโหล่นHome กำลังทำงานของพวกเขาอย่างแข็งขัน#ของดีชัยภูมิ#มะม่วงบ้านโหล่น#มะม่วง...
เชิญชวนเลือกชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน"สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา" ณ บูธสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ หน้าศา...
เชิญชวนเลือกชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในงาน"สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา" ณ บูธสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ หน้าศา...
พิธีเปิดงาน "สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา" ในงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ บริเวณบูธสำนัก...

เว็บไซต์

ที่อยู่


275 ถนนองค์การฯ สาย 2 ต. ในเมือง อ. เมือง
ชัยภูมิ
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน ชัยภูมิ (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาลตำบลเทพสถิต เทศบาลตำบลเทพสถิต
หมู่ที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ต. วะตะแบก อ. เทพสถิต
ชัยภูมิ, 36230

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
52 ม. 3 ต. รังงาม อ. เนินสง่า
ชัยภูมิ, 36130

52 ม. 3 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
1111 หมู่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ, 36230

ที่อยู่ 1111 หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเ?

ห้องสมุด โรงพยาบาลชัยภูมิ ห้องสมุด โรงพยาบาลชัยภูมิ
12 ถ. บรรณาการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
ชัยภูมิ, 36000

ห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ

ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลชัยภูมิ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลชัยภูมิ
ชัยภูมิ, 36000

ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ใจบุญทุกท่าน

สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
ชัยภูมิ, 36230

ร่วมเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมพัฒนาเกษต

สำนักงานการค้าภายใน จังหวัด สำนักงานการค้าภายใน จังหวัด
151/7-8 ถนนบูรพา ตำบลในเมือง
ชัยภูมิ, 36000

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ